Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of April 7, 2009
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.46/17-04-2009

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
28-07-2020
27-07-2020
Video archive:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2009 > 07-04-2009 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of April 7, 2009

11. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.1/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar (rămas pentru votul final).
 
see bill no. 157/2009

 

Doamna Daniela Popa:

  ................................................

Punctul 15. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.1/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar.

Potrivit prevederilor art.115 din Regulamentul Camerei Deputaților, acest proiect de lege urmează să fie dezbătut în procedură de urgență.

Are cuvântul inițiatorul sau reprezentantul inițiatorului.

Vă rog, aveți cuvântul.

Domnul Dumitru Nicu Cornoiu (secretar de stat, Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale):

Stimată doamnă președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Actele normative care reglementează salarizarea personalului din sectorul bugetar în anul 2008 își încetează aplicabilitatea la data de 31 decembrie 2008.

Astfel, a rezultat necesitatea emiterii unui act normativ cu caracter de urgență, care să reglementeze încadrarea și salarizarea personalului din sectorul bugetar în perioada 31 decembrie 2008 până cel mult 31 martie 2009.

Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale susține aprobarea acestui proiect de lege în forma prezentată.

Vă mulțumesc pentru atenție.

Doamna Daniela Popa:

Mulțumesc.

Din partea comisiei raportoare, vă rog, domnule deputat, aveți cuvântul.

Domnul Victor Paul Dobre:

În conformitate cu prevederile art.95 și 115 din Regulamentul Camerei Deputaților, Comisia pentru muncă și protecție socială a fost sesizată cu Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.1/2009.

La întocmirea prezentului raport, comisia a avut în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ, al Comisiei pentru buget-finanțe și al Comisiei juridice, de disciplină și imunități.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare crearea cadrului legal pentru încadrarea și salarizarea personalului din sectorul bugetar, în perioada 1 ianuarie - 31 martie 2009, întrucât actele normative ce reglementează salarizarea personalului din sectorul bugetar în anul 2008 își încetează aplicabilitatea la data de 31 decembrie 2008, iar pentru anul 2009 salarizarea nu era reglementată.

Totodată, ordonanța reglementează modul de transformare a posturilor ocupate de persoane care ocupă funcții de conducere, în situația restructurării, precum și modul de acordare a salariului de merit pentru personalul bugetar.

Comisia propune plenului aprobarea proiectului de lege cu amendamente.

Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în data de 25 februarie 2009.

Camera Deputaților este Cameră decizională.

Vă propun timp de dezbatere 3 minute.

Doamna Daniela Popa:

Mulțumesc, domnule deputat.

Dacă sunteți de acord cu timpul propus de comisie?

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri? Mulțumesc.

Din partea grupurilor parlamentare, dacă cineva dorește să ia cuvântul? Nu.

Lucrăm pe raportul comisiei.

Poziția nr.1 din raport. Observații? Nu sunt. Adoptată.

Poziția nr.2 din raport. Observații? Nu sunt. Adoptată.

Poziția nr.3 din raport referitor la titlul ordonanței. Observații? Nu sunt. Adoptată.

Poziția nr.4 din raport. Observații? Nu sunt. Adoptată.

Poziția nr.5 din raport referitor la art.1 lit.e). Observații? Nu sunt. Adoptată.

Poziția nr.6 din raport. Observații? Nu sunt. Adoptată.

Poziția nr.7 din raport. Observații? Nu sunt. Adoptată.

Poziția nr.8 din raport. Observații? Nu sunt. Adoptată.

Poziția nr.9 din raport referitor la art.4. Observații? Nu sunt. Adoptată.

Poziția nr.10 din raport. Observații? Nu sunt. Adoptată.

Urmează votul final.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania tuesday, 11 august 2020, 21:16
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro