Plen
Ședința Camerei Deputaților din 22 septembrie 2009
Sumarul ședinței
Stenograma completă
publicată în Monitorul Oficial, Partea a II-a nr.116/02-10-2009

Dezbateri parlamentare
Calendarul ședințelor
- Camerei Deputaților:
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Interoghează dezbaterile
din legislatura: 2016-prezent
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Monitorul Oficial
Partea a II-a:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002

Transmisii video

format Real Media
Ultimele ședințe (fără stenograme încărcate):
03-06-2020
Arhiva video:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
Pentru a vizualiza înregistrările video trebuie să instalați programul Real Player
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2009 > 22-09-2009 Versiunea pentru printare

Ședința Camerei Deputaților din 22 septembrie 2009

3. Prezentarea și dezbaterea Raportului Comisiei parlamentare de anchetă pentru verificarea modului în care a fost atribuit de către Ministerul Mediului contractul privind "Campania de promovare a Programului Operațional Sectorial Mediu, Lot II - Difuzare/Publicare" la data de 28 aprilie 2009, prin negociere fără anunț de participare (rămas pentru votul final).

 

Doamna Daniela Popa:

  ................................................

Intrăm în ordinea de zi și urmează să luăm în dezbatere inițiativele legislative înscrise astăzi pe ordinea de zi.

Începem cu Raportul Comisiei parlamentare de anchetă pentru verificarea modului în care a fost atribuit de către Ministerul Mediului contractul privind "campania de promovare a programului operațional sectorial mediu, lot II - difuzare/publicare", la data de 28 aprilie 2009, prin negociere, fără anunț de participare.

Dau cuvântul comisiei raportoare, domnul președinte Dușa este în sală, cu rugămintea ca acest raport, care are aproape 40 de pagini, să ni-l prezente pe scurt.

Vă mulțumesc. Aveți cuvântul, domnule președinte.

Domnul Mircea Dușa:

Doamnă președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Înainte de a prezenta raportul comisiei de anchetă, aș vrea să mulțumesc membrilor comisiei, care în această vară au făcut un efort deosebit, n-au avut vacanță, au fost prezenți la activitatea comisiei și pentru echilibrul și corectitudinea de care au dat dovadă pe timpul desfășurării activității comisiei, evitând a-și face imagine din activitatea acestei comisii.

Comisia parlamentară de anchetă pentru verificarea modului în care a fost atribuit de către Ministerul Mediului contractul privind "Campania de promovare a Programului Operațional Sectorial Mediu, Lot II - Difuzare/Publicitate" la data de 28 aprilie 2009, prin negociere fără anunț de participare.

În conformitate cu prevederile art. 73, 76, 77, 78 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, la solicitarea membrilor Grupurilor parlamentare ale Partidului Democrat Liberal și Partidului Național Liberal, înregistrată la Biroul permanent, s-a înființat Comisia parlamentară de anchetă pentru verificarea modului în care a fost atribuit de către Ministerul Mediului contractul de care aminteam.

Obiectivele acestei comisii de anchetă au fost următoarele.

Potrivit art. 1 din Hotărârea Camerei Deputaților nr.30 din 24 iunie 2009, Comisia parlamentară de anchetă are ca scop efectuarea unui control parlamentar asupra modului în care a fost atribuit de către Ministerul Mediului contractul "Campania de promovare a Programului Operațional Sectorial Mediu, Lot II - Difuzare/Publicitate", cu următoarele obiective: verificarea legalității alegerii procedurii de negociere cu o singură firmă, fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare, și doi - încadrarea legală a obiectului contractului, respectiv a valorii finale a acestuia, de 2.040.990, 11 lei.

Termenul de depunere a raportului a fost 14 august 2009.

Având în vedere elementele noi, aduse la cunoștința membrilor comisiei de către Garda Financiară și Consiliul Concurenței, în ședința din 11 august, care reprezentau obiectul unei activități de control aflate în desfășurare, precum și necesitatea analizării rapoartelor aferente, în vederea formulării concluziilor și a unui punct de vedere unitar, comisia parlamentară de anchetă a solicitat Biroului permanent al Camerei Deputaților amânarea depunerii raportului acesteia cu 35 de zile, în conformitate cu prevederile art. 77 din Regulamentul Camerei.

În conformitate cu art.76 alin.(2) din Constituția României, republicată, Camera Deputaților a adoptat Hotărârea nr.39 din 8 septembrie, privind prelungirea termenului până la data de 18 septembrie 2009.

Controlul comisiei s-a desfășurat pe bază de documente solicitate de la Ministerul Mediului și de la alte organe competente, pe bază de audieri și, de asemenea, pe baza unor rapoarte prezentate de organele specializate ale statului pe acest domeniu, respectiv pe Ordonanța nr.34 privind atribuirea contractelor.

Programul de lucru al comisiei s-a desfășurat în cursul lunii iunie, iulie și august și, sigur, la începutul lunii septembrie.

Pentru buna desfășurare a lucrărilor comisiei, au fost stabiliți responsabili pe domenii de specialitate, respectiv pe domeniul juridic, pe domeniul financiar, pe domeniul achizițiilor și pe domeniul publicității.

A fost audiat un număr foarte mare de persoane, care au avut tangență cu realizarea acestui contract, începând de la ministrul mediului, continuând cu directorul Direcției Generale pentru Managementul Instrumentelor Structurale, cu reprezentanți ai instituțiilor statului care au atribuții de control în domeniul achizițiilor publice, de asemenea, reprezentanții firmelor cărora le-a fost atribuit acest contract și modul în care aceste contracte s-au desfășurat.

Referitor la audieri, vreau să menționez, pentru că pe parcursul verii au fost și aceste discuții legate de înregistrarea activității comisiilor, noi am hotărât, în plenul comisiei și în biroul comisiei, ca toate audierile să fie publice și toate audierile să fie postate video și audio pe site-ul Camerei Deputaților, și cine dorește să consulte stenogramele și activitatea comisiei, o poate face pe site-ul Camerei Deputaților.

Programului Operațional Sectorial (POS) Mediu reprezintă documentul de programare a Fondurilor Structurale și de Coeziune, care stabilește strategia de alocare a fondurilor europene în vederea dezvoltării sectorului de mediu în România în perioada 2007-2013.

POS Mediu a fost elaborat de către Ministerul Mediului, în calitate de autoritate de management pentru acest program și în coordonarea Ministerului Finanțelor, în calitate de coordonator a procesului de coordonator a procesului de pregătire a României pentru accesarea fondurilor structurale și de coeziune pentru perioada 2007-2013.

Autoritatea de management POS Mediu a elaborat un plan de comunicare, care a fost aprobat de Comisia Europeană în 4 iunie 2008, bugetul alocat acestuia fiind de 30 de milioane de euro.

Prin campania de promovare a POS Mediu se urmărește crearea premiselor pentru o absorbție mare a fondurilor europene disponibile pentru România în anii 2008-2009, fiind deosebit de importantă pentru procesul de pregătire a proiectelor în vederea accesării rapide a fondurilor europene.

De asemenea, în ceea ce privește publicul larg, autoritatea de management are obligația de a asigura vizibilitatea programului operațional gestionat în rândul cetățenilor statelor membre, accentul fiind pus pe beneficiile aduse de aderarea României la Uniunea Europeană, prin realizarea investițiilor prioritare de mediu, în România.

În baza acestui plan de comunicare, la Ministerul Mediului a fost aprobat și planul de achiziții, care a inclus și proceduri de atribuire pentru contractele necesare atingerii obiectivelor propuse.

Obiectivele specifice campaniei sunt: creșterea gradului de coștientizare a publicului cu privire la POS Mediu; informarea asupra rolului autorității de management și a Uniunii Europene; informarea potențialilor beneficiari; informarea potențialilor beneficiari asupra regulilor care trebuie urmate pentru a accesa fonduri europene; promovarea pentru publicul general a impactului, mai ales la nivel local, asistenței POS Mediu.

Acest program are mai multe componente, pornind de la creație, difuzare, organizare de evenimente, cercetare și evaluarea impactului.

Ca urmare, s-a decis ca, în planul de achiziții pe 2009, elaborat pe baza draft-ului de plan din ianuarie 2009, aprobat de ordonatorul principal de credite în data de 11.03.2009, să fie inclusă etapa a II-a și să fie schimbat tipul de procedură de achiziție, luând în considerare prevederile legislației naționale și a celei comunitare.

Astfel, contractul a fost suplimentat cu aproximativ 45% din valoare inițială. Contractul suplimentar a fost semnat la 28 aprilie 2009. Unitatea pentru Coordonarea și Verificarea Achizițiilor Publice din cadrul Ministerului Finanțelor a fost înștiințată asupra demarării procedurii de achiziții.

Ca urmare, UCVAP a emis decizia de verificare, desemnând un reprezentant cu caracter de observator la procedura de negociere fără publicare prealabilă, a unui anunț de participare, organizat prin atribuirea contractului de servicii de campanie de promovare a "Programului Operațional Sectorial Mediu, Lot II - Difuzare/Publicare", documentele fiind prezentate de către Unitatea de Coordonare și Verificare a Achizițiilor Publice, Autoritatea Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice.

Raportul UCVAP a consemnat faptul că, în procesul acesta de atribuire a contractului, n-a fost respectat art. 122 din ordonanță, privind încheierea contractului, și sigur că, în procesul-verbal de verificare a activității de atribuire a contractului s-au dispus și câteva măsuri: o măsură inițială - un avertisment și, după aceea, o amendă contravențională.

De asemenea, în raportul UCVAP se pomenește că procesul de atribuire a contractului s-a desfășurat conform Ordonanței nr.34, iar reprezentanții nu se pronunță asupra modului în care a fost încheiat contractul.

Sigur că, pe baza acestor documente, solicitate de la minister, de la organele de control, comisia de anchetă și-a exprimat un punct de vedere și mai ales raportorii, care au primit atribuții pe anumite domenii de activitate, și-au exprimat părerea.

În raportul comisiei este consemnat punctul de vedere al fiecărui raportor pe domenii de specialitate, respectiv pe domeniul juridic și pe domeniul achizițiilor publice; de asemenea, punctele de vedere ale raportorilor pe domeniul juridic și punctele de vedere ale raportorilor pe domeniul financiar.

Aceste puncte de vedere au fost incluse în raportul comisiei așa cum au fost ele prezentate de către raportorii și responsabilii pe domenii de activitate, care au fost desemnați de comisie.

În urma studierii acestor documente și pe baza rapoartelor întocmite de cei care au avut responsabilități pe domenii de activitate, dar și a rapoartelor de la organele de control ale statului în domeniile achizițiilor și, mai ales, ale aplicării prevederilor Ordonanței nr.34, dar și a faptului că, pe parcursul derulării anchetei, noi am solicitat unor organe specializate ale statului să ne comunice punctul lor de vedere, comisia a ajuns la următoarele concluzii.

Dumneavoastră aveți la dispoziție raportul, așa cum este el redactat, de 37 de pagini, și sigur că vă puteți da seama despre felul în care și-a desfășurat activitatea comisia de anchetă.

Aș vrea să mai fac doar câteva precizări.

Ca urmare a demersurilor întreprinse de comisia parlamentară de anchetă la instituțiile mai sus-menționate, au fost formulate următoarele răspunsuri:

  1. Garda Financiară a informat comisia, prin Adresa nr.604626/15.09 că, urmare a Adresei nr.46/3/52 din august 2009, referitor la controlul efectuat la SC Best Advertising&Consult SRL de către Direcția Națională Anticorupție, a comunicat prin Adresa nr. 604551/28.08, că în cauză se efectuează acte premergătoare începerii urmăririi penale și a solicitat ca documentele rezultate în urma verificărilor efectuate în legătură cu derularea contractului încheiat de către Ministerul Mediului cu SC ARS Advertising SA să nu fie puse la dispoziția altor organisme și instituții ale statului. Deci nu ne-au putut prezenta un raport de control, datorită faptului că documentele au fost ridicate.
  2. Autoritatea de Audit de pe lângă Curtea de Conturi a informat prin Adresa nr.40917/14.09, că în cadrul controlului efectuat în perioada 25.02-30.06 la Ministerul Mediului, în eșantionul selectat nu a fost cuprins Contractul de achiziție publică nr.2959/28.04.2009, "Campania de promovare POS Mediu, Lot II - Difuzare/Publicare și, ca urmare, raportul în cauză nu conține elemente care să clarifice modul de atribuire a acestui contract, urmând ca verificarea lui să fie finalizată până în jurul datei de 24 septembrie 2009.
  3. Consiliul Concurenței a informat Comisia parlamentară de anchetă, prin Adresa nr.872 din 11.09.2009, ca urmare a discuțiilor purtate în ședința din 7 septembrie 2009, că a primit un set de documente de la ANRMAP în data de 10 septembrie, urmând să se pronunțe în legătură cu posibila încălcare a art.5 lit.f) din Legea concurenței nr.21/1996 republicată, și, în acest sens, va urma procedura specifică stabilită de legislația în domeniul concurenței.

Și ultimul capitol din raport, pe care am să-l citesc integral.

În urma audierilor, verificarea documentelor puse la dispoziție, a rapoartelor prezentate de organele abilitate ale statului, precum și a rapoartele elaborate de raportorii desemnați, Comisia parlamentară de anchetăcere instituțiilor abilitate ale statului, respectiv: Curtea de Conturi, Autoritatea de Audit de pe lângă Curtea de Conturi, Ministerul Finanțelor Publice, Autoritatea Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice, Consiliul Concurenței, Garda Financiară, Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor să întreprindă acțiuni de verificare și control care să lămurească următoarele aspecte:

  1. Legalitatea atribuirii contractului "Campanie de promovare a Programului Operațional Sectorial de Mediu, Lot II - Difuzare/Publicare", prin prisma asigurării climatului concurențial și a transparenței privind achizițiile publice.
  2. Eficiența cheltuirii banilor publici și legalitatea angajării și efectuării plăților aferente.
  3. Dacă a existat o înțelegere de tip monopolist pe piața de publicitate media între societățile comerciale ARS Advertising SA și BEST Advertisting & Consulting SRL, care să contravină prevederilor Legii concurenței nr.21/1996, republicată.
  4. Legalitatea relației comerciale între SC ARS și SC BEST, în vederea executării prevederilor contractelor nr.3631/28.10.2008 și nr.2959/28.04.2009 cu beneficiarul Ministerul Mediului (dacă au existat subcontractanți și legalitatea subcontractării serviciilor).
  5. Eficiența "Campaniei de promovare a Programului Operațional Sectorial de Mediu, Lot II - Difuzare/Publicare."

Sigur că, pe timpul desfășurării lucrărilor comisiei și a verificării modului în care s-au derulat procesele până la încheierea contractului de achiziție, dar și din rapoartele pe care le-am primit de la organele specializate ale statului, respectiv de la UCVAP și de la ANRMAP, membrii comisiei au ajuns la concluzia că trebuie făcute demersuri importante de către deputați, de către executiv, pentru a perfecționa legislația în domeniu, respectiv Ordonanța nr. 34, având în vedere că foarte multe din atribuțiile celor două instituții pe care le-am amintit se suprapun și, de multe ori, rapoartele pe care acestea le reprezintă, deși se suprapun atribuțiile, sunt contradictorii.

De aceea, comisia parlamentară de anchetă, constată suprapunerea atribuțiilor autorităților publice în ceea ce privește domeniul verificării achizițiilor publice, drept pentru care recomandă Camerei Deputaților să constituie unui grup de lucru care să analizeze și să modifice legislația în vigoare, referitoare la delimitarea competențelor acestora.

Raportul comisiei de anchetă a fost adoptat în unanimitate de voturi, nu au fost formulate opinii separate și toate documentele care au fost puse la dispoziția comisiei în această perioadă constituie anexă la acest raport; ele au fost înainte Biroului permanent și aceste documente se găsesc în anexele numerotate de la 1 la 19 și fac parte integrantă din prezentul raport.

Vă mulțumesc.

Doamna Daniela Popa:

Mulțumesc domnului președinte Dușa.

Dacă din partea grupurilor parlamentare? Din partea Grupului parlamentar al PD-L domnul deputat Petru Călian. Aveți cuvântul.

Domnul Petru Călian:

Vă mulțumesc, doamnă președinte.

Stimați colegi,

La început aș dori să fac o scurtă corectură. Raportul, în cazul Comisiei de anchetă "Nemirschi", nu a fost semnat de către toți membrii comisiei, așa cum a afirmat președintele comisiei. Cel puțin doi membri ai comisiei nu au semnat acest raport, și acest lucru se poate vedea pe ultima filă a raportului.

Am să vă aduc la cunoștință câteva puncte de vedere ale reprezentanților Grupului parlamentar al PD-L, legat de acest caz și de raportul comisiei de anchetă.

Sigur că noi, în calitate de parlamentari, nu ne putem pronunța și nu putem da verdicte atunci când este vorba despre încălcarea legii, însă putem face anumite constatări și putem să ne exprimăm anumite puncte de vedere, pe baza unor documente provenite din partea unor instituții abilitate ale statului.

Așa cum rezultă și din capitolul care vizează problemele de natură juridică, este foarte clar faptul că Ordonanța nr.34 a fost încălcată în acest caz, din mai multe puncte de vedere.

Mai mult de atât, faptul că Ordonanța nr.34 a fost încălcată rezultă și din documentele puse la dispoziție de ANRMAP și, mai mult de atât, acest lucru rezultă din faptul că această instituție a aplicat mai multe sancțiuni contravenționale; sancțiuni care, în marea lor majoritate, nu au fost contestate. În consecință, noi considerăm că Ministerul Mediului și-a însușit aceste încălcări ale legilor în vigoare și în special a Ordonanței nr. 34.

Nu doresc să intru în detaliu pe raport. Sigur că ultimul capitol a fost prezentat în integralitate, însă vreau să insist asupra unui lucru. Au fost propuse anumite instituții ale statului ca să facă lumină în acest caz: Curtea de Conturi, Autoritatea de Audit, Ministerul Finanțelor Publice, Consiliul Concurenței, Garda Financiară, Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor. Sigur că acest demers este unul corect.

Însă, aș dori să fac referire în continuare la un document pus la dispoziție de către Garda Financiară; documentul are nr. 604626/9 septembrie 2009 și vă rog să-mi permiteți, foarte pe scurt, să dau citire sintezei acestui document.

"Urmare a Adresei dumneavoastră nt.46/3/52 din 11 august 2009, înregistrată la Comisariatul general al Gărzii Financiare sub nr. 604626/12.08.2009, prin care solicitați punerea la dispoziție a rezultatelor controlului efectuat de Garda Financiară la Best Advertising & Consult SRL București, vă aducem la cunoștință faptul că, prin Adresa nr.604551/28.08.2009, Direcția Națională Anticorupție a comunicat Gărzii Financiare că, în cauză, se efectuează acte premergătoare începerii urmăririi penale, care potrivit Codului de procedură penală sunt acte confidențiale și că, în baza art.214: procesele-verbale încheiate de organele de control constituie mijloace de probă, solicitând ca documentele rezultate ca urmare a verificărilor efectuate în legătură cu derularea contractului încheiat de către Ministerul Mediului cu SC ARS Advertising SA să nu fie puse la dispoziția altor organisme și instituții ale statului."

Iată că, în baza acestui document, putem să concluzionăm faptul că deja au început actele premergătoare începerii urmăririi penale în acest caz, asupra autorității contractante respectiv a reprezentanților autorității contractante.

Pornind de la acest considerent, noi, cei din Grupul parlamentar al PD-L, considerăm faptul că acest raport trebuie neapărat înaintat și Direcției Naționale Anticorupție, astfel încât să poată să constituie, dacă va fi cazul - nu este până la urmă opinia noastră, trebuie să fie opinia DNA-ului - să ia în considerare și cele stabilite de către Comisia parlamentară de anchetă în cazul "Nemirschi".

Este necesar acest lucru și v-aș ruga să acceptați acest demers, pentru că, în fond și la urma urmei, raportul este unul public, dar procedural acest demers ar fi unul corect.

Mai mult de atât, fără a intra - așa cum am spus - foarte pe larg în detalii, au fost încălcări ale legilor în vigoare, în special ale Ordonanței nr.34, așa cum spuneam. Și aș dori să fac doar o precizare. De la firma care a contractat sau care a obținut prin încredințare directă acest contract de 500 de mii de euro, firma ARS Advertising, s-a ajuns, practic, până la firmele care au derulat efectiv, cel puțin publicitatea, prin doi-trei intermediari. Spun doi-trei, pentru că noi, cei din comisia de anchetă, am încetat verificările atunci când am ajuns la al treilea intermediar; este posibil să fie chiar cinci, la un moment dat.

Și atunci, noi ne întrebăm dacă banul public a fost gestionat în mod corect. Dacă banul european a fost gestionat în mod corect și dacă nu există, Doamne ferește!, posibilitatea ca reprezentanții Comisiei Europene să ne aplice corecții financiare, care ar fi incomensurabile.

Din acest punct de vedere și din mult altele, noi considerăm, așa cum vă spuneam, că acest raport trebuie să ajungă la instituțiile abilitate ale statului, care se pot pronunța asupra legalității derulării acestei tranzacții, să spun așa.

Eu vă mulțumesc foarte mult și sperăm că am fost destul de convingători și la obiect.

Mulțumesc.

Doamna Daniela Popa:

Mulțumesc, domnule deputat.

Dacă din partea celorlalte grupuri parlamentare? Domnul deputat Eugen Nicolăescu, Grupul parlamentar al PNL. Aveți cuvântul, domnule deputat.

Domnul Gheorghe-Eugen Nicolăescu:

Mulțumesc, doamnă președinte de ședință.

Aș vrea să remarc câteva lucruri la acest raport.

În primul rând, este important că s-a finalizat un raport. Dacă el răspunde sau nu așteptărilor noastre, dacă el răspunde sau nu obiectului pentru care s-a înființat această comisie, putem să discutăm. Dar, aș remarca și repet în primul rând faptul că, în sfârșit, o comisie de anchetă își face un raport. Un raport care, după opinia mea, sesizează anumite elemente care ar trebui să ne dea de gândit tuturor.

Și aș pleca de la prima afirmație, concluzie a raportului, și anume că avem constatări referitoare la contradicții ale legislației existente. Suprapuneri de activități ale unor organisme, care, uneori fac mai greoaie activitatea și mai ineficientă decât a dorit-o probabil legiuitorul atunci când a făcut-o.

A doua concluzie din acest raport este că nu s-au desprins aspecte de natură care să ducă la solicitarea începerii urmăririi penale, chiar dacă se sugerează în raport că unele instituții sunt în faza de efectuare de cercetări premergătoare. De aici până la a depista că sunt sau nu sunt aspecte de natură penală, drumul este lung.

Ajung la a treia concluzie pe care am sesizat-o din raport, că este bine ca o serie de aspecte care n-au putut fi clarificate în cadrul raportului, să rămână în atenția instituțiilor abilitate ale statului, astfel încât să se finalizeze o serie de asemenea situații care au nevoie de mai mult timp pentru a fi verificate și pentru a se găsi, până la urmă, cele mai potrivite concluzii, în concordanță cu legile țării.

Și remarc că doi reprezentanți ai PD-L nu au semnat raportul. Am fi putut să aflăm de ce n-au semnat raportul. N-au vrut? N-au putut? Nu i-a interesat? De ce au activat în comisie, dacă, la finalizarea raportului, n-au vrut să semneze sau n-au putut să semneze?

Asta arată, după opinia mea, ori fugă de răspundere, care se poate numi și lașitate, ori dezinteres, ori ignorarea Parlamentului, a Camerei Deputaților, din care ei înșiși fac parte. Sigur, dacă aveau păreri diferite, așa cum ne-am obișnuit, puteau să facă opinie separată și, până la urmă, nu-i nimic de condamnat când sunt mai multe păreri. Important este să existe responsabilitate.

Dar sunt de acord cu propunerea pe care a făcut-o, în numele Grupului PD-L, domnul deputat Călian și anume ca acest raport să fie trimis organismelor statului care au atribuții să verifice până la capăt toate semnalele trase de comisia de anchetă.

Cred că suntem în fața unui raport care seamănă cu apa sfințită.

Vă mulțumesc.

Doamna Daniela Popa:

Mulțumesc.

Din partea celorlalte grupuri parlamentare? Domnul Mircea Dușa, Grupul parlamentar al PSD.

Domnul Mircea Dușa:

Doamna președinte,

Stimați colegi,

Nu am să mai fac referiri la raportul comisiei de anchetă, nici la modul în care și-a desfășurat activitatea comisia. Vreau să fac doar câteva clarificări.

Se spunea aici că doi membri ai comisiei n-au semnat raportul. Nu l-au semnat pentru un motiv foarte clar, că au lipsit de la ultima ședință, fiind plecați în delegație în străinătate, domnul Călian și domnul Iorguș, pare-mi-se tot aceeași chestiune. Când am făcut afirmația că raportul a fost adoptat în unanimitate de voturi, am spus adevărul, pentru că, cu excepția celor doi colegi care n-au participat la ultima ședință, raportul a fost adoptat în unanimitate de voturi. Unanimitatea de voturi se referă la cei prezenți, nu la cei care n-au participat la ședință.

Legat de unele precizări făcute și de colegul Călian aici referitor la adresa gărzii financiare, a fost cuprinsă în raport, am și citit-o eu, am prezentat-o în integralitate, și încă o dată, repet, punctele de vedere ale raportorilor pe domenii de activitate, fie financiar, fie juridic, fie publicitate, au fost prezentate în raport cu toate elementele de care amintea și domnul Călian. Deci nu există nici un ocoliș în raport, chiar dacă unii colegi spun că e ca apa sfințită. Toate neregulile, toate neajunsurile, toate, știu eu, presupusele încălcări ale legii au fost cuprinse în raportul de activitate. Dacă o să studiați cele 40 de pagini, o să vă dați seama că toate aceste elemente se regăsesc în raport.

Eu, în încheiere, încă o dată vreau să mulțumesc membrilor Comisiei de anchetă care, într-adevăr, au desfășurat o activitate serioasă și au căutat, în limitele normalului, să interpeleze, să pună întrebări pe timpul desfășurării audierilor, fără a-și face imagine publică pe seama Comisiei de anchetă.

Vă mulțumesc.

Doamna Daniela Popa:

Vă mulțumesc.

Domnul deputat Petru Călian, drept la replică, deși nu s-a pronunțat numele, dar fiind direct vizat...

Vă rog.

Domnul Petru Călian:

Probabil că nu am fost suficient de explicit. Nu înseamnă că ne însușim acest raport. Însă, am făcut această corectură pentru că antevorbitorul meu a specificat faptul că a fost semnat și votat în unanimitate. Lucru care nu este corect. Este cu totul altceva. Aceasta a fost corectura mea. În rest, sigur că da, raportul a fost însușit și de către colegii noștri.

Vă mulțumesc.

Doamna Daniela Popa:

Vă mulțumesc.

Dacă din partea celorlalte grupuri parlamentare... Grupul parlamentar al UDMR. Vă rog, aveți cuvântul.

Domnul Korodi Attila:

Mulțumesc, doamna președinte.

Stimați colegi,

Pentru că antevorbitorii mei au acoperit o mare parte a elementelor importante din raportul cu privire la Comisia "Nemirschi" aș vrea să subliniez un element, după părerea mea important, care nu ne-a ajutat pe noi ca să putem să venim cu un raport mult mai exact și mai concret. Vorbesc de păreri diferite emise de instituții ale statului care au responsabilități în acest domeniu, în controlul ex ante și ex post achiziții publice. Aceste instituții au fost create pentru prevenire și verificare. Și, din păcate, dacă ne uităm la textul raportului, în care sunt redate aceste rapoarte ale instituțiilor, vedem că acestea nu spun aceleași lucruri, sunt chiar păreri contradictorii, și la audierile pe care le-am făcut chiar reprezentanții instituțiilor subliniau aceleași poziții.

Eu cred, cum e și în raportul acesta foarte bine subliniat, că trebuie să ne aplecăm asupra unei probleme de a analiza rolul și implicarea fiecărei instituții la nivelul de analiză ex ante și ex post achiziții publice, pentru că, până la urmă, prin aceasta ajutăm pe cei care fac achiziții publice și ajutăm pe cei care trebuie să veghem la respectarea condițiilor legii în cheltuirea banului public.

Acestea voiam să adaug, pentru că eu cred că trebuie să tragem un semnal de alarmă pe această temă, nu este deloc bine ca instituții cu aproape aceleași roluri să vină cu rapoarte contradictorii și după aceea să nu existe o cale de ieșire. O cale de ieșire există, pentru că, din fericire, există și o Curte de Conturi care poate să verifice, dar trebuie să-și facă treaba.

Vă mulțumesc.

Doamna Daniela Popa:

Vă mulțumesc.

Dacă mai sunt înscrieri la cuvânt? Dacă nu, raportul rămâne la votul final.

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București sâmbătă, 6 iunie 2020, 3:34
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro