Plen
Ședința Camerei Deputaților din 9 februarie 2010
Sumarul ședinței
Stenograma completă
publicată în Monitorul Oficial, Partea a II-a nr.14/19-02-2010

Dezbateri parlamentare
Calendarul ședințelor
- Camerei Deputaților:
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Interoghează dezbaterile
din legislatura: 2016-prezent
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Monitorul Oficial
Partea a II-a:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002

Transmisii video

format Real Media
Ultimele ședințe (fără stenograme încărcate):
03-06-2020
Arhiva video:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
Pentru a vizualiza înregistrările video trebuie să instalați programul Real Player
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2010 > 09-02-2010 Versiunea pentru printare

Ședința Camerei Deputaților din 9 februarie 2010

12. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.11/2009 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru contractarea și implementarea proiectelor necontractate din fondurile Programului Phare (rămas pentru votul final).
 
consultă fișa PL nr. 566/2009

 

Doamna Roberta Alma Anastase:

  ................................................

Punctul 28, Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.11/2009 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru contractarea și implementarea proiectelor necontractate din fondurile Programului PHARE.

Din partea inițiatorilor?

Doamna Grațiela Iordache.

Doamna Grațiela Denisa Iordache:

Vă mulțumesc, doamnă președinte.

Doamnelor și domnilor deputați,

Principalele aspecte reglementate prin acest act normativ se referă la includerea sumelor în bugetul ordonatorilor principali de credite, ai autorităților publice centrale cu rol de autorități de implementare sau beneficiari ai proiectelor PHARE pentru: încheierea de contracte de servicii, de achiziții de bunuri și executări de lucrări, inclusiv costurile legate de relansarea procesului de achiziție în vederea implementării proiectelor, componentelor necontractate din fondurile alocate din Programul PHARE pentru care nu au fost identificate alte surse de finanțare și finanțarea pe baza unor justificări întemeiate a oricăror costuri suplimentare neimputabile contractorului și beneficiarului și care nu pot fi acoperite de beneficiar pentru implementarea contractelor prevăzute la lit.a) în vederea atingerii obiectivelor prevăzute prin Acordul de finanțare pentru Programul PHARE.

Având în vedere că alocările de fonduri PHARE s-au făcut pe baza unor acorduri de finanțare și a unor fișe de proiect aprobate de către Comisia Europeană, necontractarea unor componente ale fișelor de proiect sau nefinalizarea proiectelor în perioadele de implementare prevăzute împiedică realizarea obiectivelor și, în consecință, Comisia Europeană le consideră neeligibile pentru finanțare, motiv pentru care fie nu mai onorează cererile de fonduri transmise de autoritățile române, fie emite ulterior note de debit prin care solicită returnarea fondurilor PHARE plătite.

Comisia Europeană a solicitat M.F.P., în calitate de coordonator național al asistenței și de responsabil național cu autorizarea finanțării, să realizeze o analiză a impactului pe care necontractarea acestor proiecte îl are asupra atingerii obiectivelor generale ale fișelor de proiect și asumarea față de comisie a angajamentului autorităților române de a finanțe aceste proiecte din alte surse, pentru a se evita declararea ca neeligibilă din fonduri PHARE și a sumelor contractate.

Urgența asigurării fondurilor necesare de la bugetul de stat este determinată de necesitatea demarării procedurilor de contractare pentru proiectele care nu au putut fi contractate din fondurile PHARE din perioada de implementare prevăzută în acordurile de finanțare, respectiv 30 noiembrie 2009 sau cel mai târziu 31 mai 2010.

Prin urmare, autoritățile române trebuie să facă dovada Comisiei Europene în perioada care a mai rămas până la 31 mai 2010, că au fost asigurate sursele de finanțare pentru proiectele în discuție și că procesul de contractare poate demara, chiar dacă contractarea și implementarea acestor contracte se va realiza ulterior.

Pentru anul curent, impactul financiar al proiectului de act normativ asupra bugetului general consolidat este de maximum 31,6 milioane de euro, ce reprezintă valoarea cumulată a alocărilor din fondurile PHARE 2006 necontractate. Această sumă poate fi diminuată prin reestimarea costurilor pentru fiecare proiect, în măsura în care rezultatele prevăzute vor putea fi obținute cu fonduri reduse față de cele estimate la momentul programării în anul 2006.

Sumele au fost prevăzute în bugetul pentru anul curent.

Prezentul proiect de act normativ nu are incidență asupra acquis-ului comunitar și, față de cele prezentate, Ministerul Finanțelor Publice propune și susține, în numele Guvernului, adoptarea actului normativ.

Vă mulțumesc.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Intervenții din partea comisiei? Vă rog.

Domnul Gheorghe Ialomițianu:

Raport asupra Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.11/2009 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru contractarea și implementarea proiectelor necontractate din fondurile Programului PHARE.

La întocmirea raportului s-au avut în vedere avizul Consiliului Legislativ și avizul Comisiei pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic.

Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, potrivit art.76 din Constituția României, republicată.

La lucrările comisiei au participat 30 de deputați, din totalul de 33 de membri ai comisiei. Raportul comisiei a fost adoptat cu unanimitate de voturi.

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în ședința din data de 3.XI.2009.

Proiectul de lege, potrivit art.75 din Constituția României, republicată, și art.92 alin. (9) pct.1, din Regulamentul Camerei Deputaților, este de competența decizională a Camerei Deputaților.

În urma dezbaterii Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.11/2009 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru contractarea și implementarea proiectelor necontractate din fondurile Programului PHARE, în ședința din data de 15.XII.2009, comisia propune supunerea spre dezbaterea și adoptarea plenului Camerei Deputaților a proiectului de lege în forma adoptată de Senat.

Vă mulțumesc.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Și eu vă mulțumesc.

Dacă sunt intervenții din partea grupurilor parlamentare? Nu sunt. Nefiind nici amendamente, urmează votul final.

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București sâmbătă, 6 iunie 2020, 9:42
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro