Plen
Ședința Camerei Deputaților din 21 septembrie 2010
Sumarul ședinței
Stenograma completă

Dezbateri parlamentare
Calendarul ședințelor
- Camerei Deputaților:
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Interoghează dezbaterile
din legislatura: 2016-prezent
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Monitorul Oficial
Partea a II-a:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002

Transmisii video

format Real Media
Ultimele ședințe (fără stenograme încărcate):
12-08-2020 (comună)
Arhiva video:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
Pentru a vizualiza înregistrările video trebuie să instalați programul Real Player
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2010 > 21-09-2010 Versiunea pentru printare

Ședința Camerei Deputaților din 21 septembrie 2010

2. Prezentarea raportului privind activitatea Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, corupției și pentru petiții pe semestrul I al anului 2010.

 

- după pauză -

Lucrările au fost conduse de doamna deputat Roberta Alma Anastase, președintele Camerei Deputaților, asistată de domnii deputați Georgian Pop și Dumitru Pardău, secretari ai Camerei Deputaților.

*

Doamna Roberta Alma Anastase:

Invit secretarii la prezidiu. Aceștia sunt în sală.

Doamnelor și domnilor deputați,

Continuăm lucrările de astăzi ale Camerei Deputaților și anunț că, din totalul celor 333 de deputați, și-au înregistrat prezența la lucrări un număr de 178; sunt absenți 155, din care 40 participă la alte acțiuni parlamentare.

Domnul deputat, intervenție pe procedură.

Domnul Gheorghe Zoicaș:

Mulțumesc, doamna președinte.

Doamna președinte,

Am o rugăminte la dumneavoastră: dacă vă amintiți, săptămâna trecută, la dezbaterea Legii pensiilor, colegul Popa de la Partidul Național Liberal a făcut o solicitare în ceea ce privește verificarea sistemului de vot electronic.

S-a contestat că nu funcționează. Ne-am confruntat cu aceste probleme. Toți am observat că sunt situații când nu funcționează.

Haideți să facem verificarea acestui sistem, pentru că nu cred că s-ar fi ajuns la votul cu mâna dacă se mergea pe votul cu cartelă. poate ar fi fost contestat și acesta. Haideți să facem verificarea acestui sistem electronic și dacă trebuie să predăm cartelele - nu știu care este procedura - probabil n-o să mai avem atâtea dezbateri pe problema Regulamentului. 50% din dezbaterile pe care le avem, de când sunt în Parlament, au avut loc numai pe procedura și aplicarea Regulamentului Camerei.

Vă rog, frumos, dacă se poate să acceptați această solicitare.

Vă mulțumesc frumos.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Vă mulțumesc, domnule Zoicaș.

Îmi comunică secretariatul tehnic că deja parlamentarii au fost solicitați pentru a preda cartelele, începând cu ziua de miercuri, și ele vor intra într-un proces de verificare.

Sper că, cu acest subiect, practic, să putem să nu mai existe contestări și pe votul electronic.

Vă rog, domnule deputat.

Domnul Marian Neacșu:

Doamna președinte,

În numele colegilor mei din Grupul parlamentar al PSD+PC, aș vrea să reiau solicitarea adresată dumneavoastră, ieri, de către colegii mei și de către colegii de la Partidul Național Liberal, atâta vreme cât planează anumite acuze, asupra cărora nu pot să mă pronunț eu, în momentul acesta, în ceea ce vă privește, să delegați conducerea ședințelor de lucru unui alt vicepreședinte.

Vă mulțumesc.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Domnule deputat, ați ratat declarațiile de la 8,30, ați fi putut să susțineți acolo acest lucru.

Intrăm în dezbaterea ordinii de zi.

Raport privind activitatea Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, corupției și pentru petiții, pe semestrul I al anului 2010.

Domnul președinte Stan prezintă acest raport.

Domnul Ioan Stan:

Mulțumesc.

Stimați colegi,

Cu permisiunea dumneavoastră voi prezenta o sinteză a raportului privind activitatea Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, corupției și pentru petiții pe semestrul I al anului 2010.

În perioada 1 ianuarie - 30 iunie 2010, Comisia și-a desfășurat activitatea conform programului de lucru hotărât de Biroul Permanent al Camerei Deputaților, în cadrul celor 52 ședințe de plen, cât și în cadrul subcomisiilor sale de analiză.

În ceea ce privește audiențele acordate petiționarilor, comisia a asigurat trei zile de audiență pe săptămână, acestea fiind ținute de fiecare dată de către un deputat, asistat de un consilier sau expert angajat al comisiei. În zilele de luni și vineri, audiențele au fost asigurate prin cabinetul președintelui comisiei, în mod special pentru petenții veniți din țară.

În semestrul I al anului 2010, s-au înregistrat la comisie 405 dosare, au fost primiți în audiență 43 cetățeni și au avut loc 18 audieri în cadrul plenului acesteia.

Un număr de 67 de persoane și grupuri de persoane s-au adresat comisiei cu sesizări vizând posibile abuzuri exercitate împotriva drepturilor lor de natură socială. Ponderea petițiilor care reclamă posibile abuzuri în domeniul drepturilor sociale este de 17% din totalul celor 405 petiții înregistrate în perioada de referință.

În ceea ce privește încălcarea dispozițiilor legale cu privire la plata drepturilor salariale, la proceduri de disponibilizare, la proceduri de desființare sau comasare a unor instituții publice sau la protecția avertizorilor publici, s-a înregistrat un număr de 26 de memorii.

Comisia remarcă importanța unei atente reglementări în domeniul restructurării instituțiilor publice, situațiile în care normele legale sunt confuz redactate și adoptate fiind de natură să afecteze atât drepturile petenților, cât și funcționalitatea instituțiilor supuse restructurării. Exemplificăm cu situația creată în cadrul fostei Agenții pentru Serviciile Societatii Informaționale (ASSI), după adoptarea Legii nr.329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, respectiv dosarul nr.14.820/2010. Un grup de foști salariați ai ASSI și sindicatul acestei agenții s-au adresat Comisiei pentru soluționarea conflictului cu Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, în calitatea acestuia de legatar universal al fostei agenții.

În urma audierilor organizate de comisie, părțile aflate în conflict și-au expus punctele de vedere și au argumentat cu documentele necesare. Comisia a solicitat Inspecției Muncii să organizeze un control detaliat la sediul instituțiilor publice reclamate, iar raportul consemnează mai multe abateri de la legislația în vigoare aplicabilă. În acest sens, petenții s-au adresat deja instanțelor de judecată, iar dosarul petițiilor lor, conexate la comisie, rămâne în atenția noastră, urmând să continuăm demersurile noastre după ce instanțele de judecată se vor pronunța.

Din analiza petițiilor care reclamă aspecte de natură socială, constatăm deplasarea accentelor de la domeniul pensiilor către cel al relațiilor de muncă. Angajatorii români din sectorul privat sau din sectorul public, produc din ce în ce mai frecvent interpretări ale legislației muncii, de natură să lezeze drepturile angajaților sau foștilor angajați. O asemenea evoluție este posibil să contribuie la accentuarea climatului de neîncredere a cetățenilor în autoritățile statului. De aceea, comisia consideră necesară consolidarea instituțională a Inspecției Muncii pentru o atentă monitorizare a respectării dreptului muncii, precum și îndeplinirea procedurilor legale, normale în procesul de adoptare a legislației în domeniu.

În cursul acestui semestru, la fel ca și în perioadele anterioare, cetățenii au adresat comisiei un număr important de petiții care se referă la domeniul justiției. Cea mai mare parte a petiționarilor ne-a sesizat faptul că procesele (atât cele penale, cât și cele civile) trenează foarte mult timp atât la organele de urmărire penală, cât și pe rolul instanțelor de judecată.

De asemenea, o altă parte a petiționarilor a reclamat faptul că, mai des în faza de urmărire penală, nu se garantează dreptul de apărare, respectiv refuzul organelor judiciare de a admite și a administra probele în apărare.

Ne este semnalată, de asemenea, o practică judiciară neunitară, mai ales în domeniul proprietății. Vă este, desigur, cunoscut faptul că multe dintre soluțiile date în acest domeniu de instanțele de judecată au făcut obiectul plângerilor la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. O parte din aceste plângeri au fost admise și statul român a fost condamnat la sume de bani ce au totalizat milioane de euro.

Dintre sesizările adresate, în această materie, comisiei noastre, menționăm dosarul nr.14783/2010, în care domnul Rupa Vili din Hunedoara reclamă că ar fi suferit rele tratamente la datele 28 ianuarie și 11 martie 1998, cu ocazia imobilizării sale de către poliție și că ar fi fost deținut în două rânduri în condiții materiale inumane și degradante în spațiile de detenție ale organelor de poliție din Hunedoara și Deva. De asemenea, petentul reclamă și lipsa unei anchete efective referitoare la plângerile sale de rele tratamente, cât și de lipsa unei căi de recurs efective în dreptul intern pentru a obține o reparație pentru relele tratamente suferite.

Parcurgând toate căile de atac ale instanțelor judecătorești din România, petentului nu i s-a dat câștig de cauză și, în consecință, s-a adresat Curții Europene a Drepturilor Omului care, după analiza și verificarea aspectelor semnalate de petiționar, a deliberat în camera de consiliu la data de 18 noiembrie 2008 și s-a pronunțat în favoarea acestuia. Nici până în prezent nu s-a luat nici o măsură în vederea punerii în aplicare a acestei hotărâri.

În ceea ce privește administrația publică, în primul semestru al anului 2010, în evidența comisiei s-au înregistrat 40 de memorii privind atât săvârșirea unor posibile abuzuri ale reprezentanților autorităților publice locale (respectiv primari, consilieri, funcționari publici), cât și neînțelegeri și eventuale conflicte, determinate de neacordarea unor autorizații sau asigurarea unor facilități cu încălcarea drepturilor de proprietate asupra imobilelor (case sau terenuri).

O mare parte din petenți fac referiri la întârzierea soluționării procedurilor administrative de acordare a despăgubirilor și compensațiilor potrivit legii, ori la întârzieri privind punerea în plată a dosarelor pentru care s-a solicitat acordarea de despăgubiri sau compensații bănești.

Luând act de numărul însemnat de petiții transmise comisiei, prin care cetățenii își manifestă nemulțumirea față de modul în care această instituție relaționează cu cei îndreptățiți la plata despăgubirilor, membrii comisiei au hotărât invitarea Președintelui Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților, doamna Crinuța Nicoleta Dumitrean, în cadrul ședinței din 11 mai a.c., pentru a prezenta personal răspuns la nemulțumirile petenților.

Conducerea ANRP a identificat, printre altele, ca principale cauze ale nemulțumirilor cetățenilor întârzierile datorate preluării, de către prefecturi, a multor dosare incomplete și fondurile insuficiente alocate pe fiecare lege de despăgubire în parte. Comisia a solicitat conducerii Autorității să-și îmbunătățească activitatea atât în ceea ce privește plata despăgubirilor cât și cu privire la soluționarea petițiilor. S-a solicitat și s-a aprobat, de asemenea, înființarea unui colectiv de cercetarea a activității acesteia.

În perioada de referință s-a adresat comisiei un număr de 33 de memorii privind aspecte din domeniul economic. Astfel, în dosarul 14918/2010, printr-o plângere adresată comisiei noastre, Prefectura județului Mureș și Direcția Silvică Mureș ne sesizează nereguli comise cu prilejul organizării concursului de preluare în administrare de către Ocolul Silvic Privat Gheorgheni, a ariilor naturale protejate din fondul forestier al județului Mureș, respectiv 130.000 ha.

Totodată, sunt prezentate și riscurile pe care le reprezintă această preluare a fondului forestier, respectiv de către acest ocol, având în vedere multele reclamații, unele înregistrate la organele de cercetare și urmărire penală, formulate împotriva domnului Melles Elod, administratorul Ocolului Silvic Gheorgheni.

Având în vedere gravitatea faptelor sesizate, s-a hotărât în plenul comisiei invitarea la discuții pentru clarificarea situației a reprezentanților următoarelor instituții: Garda de Mediu; Regia Națională a Pădurilor; Comisia de Evaluare a Documentației din cadrul Ministerului Mediului și Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic și de Vânătoare Brașov.

În data de 20 aprilie 2010, s-a procedat la audierea reprezentanților acestor instituții, iar la finalul audierii deputații au hotărât asupra etapelor ulterioare ale analizei, respectiv invitarea domnului Laszlo Borbely, ministrul mediului și pădurilor, audiere care a avut loc în data de 27 aprilie 2010.

Comisia urmează să analizeze, în continuare, modalitatea de îndeplinire a obligațiilor asumate de către Ocolul Silvic Gheorgheni. Dosarul se află în evidență, urmând să aibă loc noi audieri.

Un număr de 27 petiții, a privit aspecte situate îndeosebi în zona conflictelor dintre subiecți de drept privat, persoane fizice și juridice. În majoritatea acestor cazuri, comisia s-a adresat atât instituțiilor competente de la nivelul Executivului, cât și autorităților administrației publice locale. Astfel, în dosarul 14834/2010, mai mulți locuitori ai cartierului Alexandru cel Bun din municipiul Iași, reclamau EON Gaz România pentru întreruperi repetate, și de durată, a furnizării gazului în plin sezon rece.

Analizând cele semnalate, membrii comisiei au hotărât înființarea unui colectiv de cercetare și invitarea la audiere atât a reprezentanților furnizorului de servicii, EON Gaz România, cât și a reprezentanților Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei. În urma audierii, putem menționa ca rezultat al discuțiilor avute angajamentul conducerii EON Gaz România de a analiza posibilitatea despăgubirii consumatorilor afectați de întreruperea furnizării gazului metan, cât și de a evita, pe viitor, repetarea unor evenimente similare. Cele două dosare au rămas în evidența comisiei urmând ca în perioada următoare să aibă loc noi audieri cu instituțiile angajate în soluționarea aspectelor semnalate.

În domeniile învățământ, cultură și sănătate s-au înregistrat 25 de dosare vizând, printre altele, presupuse abuzuri ale inspectoratelor școlare, titularizări abuzive, nerespectarea drepturilor cadrelor didactice, presupuse abuzuri ale conducerii Societății Române de Radiodifuziune sau ilegalități săvârșite de conducerile unor spitale.

Din analiza memoriilor primite la comisie și a aspectelor semnalate de petenți, constatăm încă necesitatea mediatizării la nivelul cetățeanului a ceea ce reprezintă atât competența, cât și zona de autoritate a comisiei noastre.

În continuare, numeroși cetățeni nu primesc răspunsuri pertinente la petițiile înaintate instituțiilor statului, iar autoritatea parlamentară nu poate să treacă peste starea de excepție pe care o exprimă cetățenii în ceea ce privește exercitarea dreptului fundamental de petiționare consacrat constituțional.

Suntem convinși că, reiterând respectul față de principiul separației puterilor în stat, suntem obligați cu toții la abordare cu maximă responsabilitate a problemelor pe care le semnalizează cetățenii și care într-un stat de drept grevează asupra bunului mers al societății.

În ceea ce privește relația comisiei noastre cu autoritățile competente cu analiza pe fond a aspectelor sesizate în petiție, s-a constatat că există un număr mare de dosare - 81 - la care nu s-au primit răspunsuri în termenul de 30 de zile prevăzute în Regulamentul Camerei Deputaților și de Legea nr.233/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, respectiv Anexa nr.4.

Din totalul celor 400 de petiții înregistrate la comisie pe semestrul I/2010 ca urmare a memoriilor trimise de cetățeni sau instituții, sau rezultate în urma audierilor în comisie, un număr de 73 mai sunt pe rol la această dată, urmând să se acționeze pentru rezolvarea acestora.

De asemenea, trebuie să subliniem faptul că, în proporție de 18% petițiile au fost întemeiate, autoritățile competente dispunând soluții favorabile, în urma intervențiilor noastre.

Vă mulțumesc.

Doamna Roberta Alma Anastase:

Vă mulțumesc și eu.

Dacă sunt intervenții din partea grupurilor parlamentare, pe marginea acestui raport?

Dacă nu, luăm act de prezentarea și dezbaterea acestui raport.

Intrăm în dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.85/2004 privind protecția consumatorilor la încheierea și executarea contractelor la distanță privind serviciile financiare.

Nu este încă raportul venit. Așteptăm raportul. În momentul în care vine, vom lua în discuție.

În aceeași situație suntem cu Legea pentru modificarea și completarea Legii camerelor de comerț din România.

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București vineri, 14 august 2020, 23:35
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro