Plen
Ședința Camerei Deputaților din 8 octombrie 2012
Sumarul ședinței
Stenograma completă
publicată în Monitorul Oficial, Partea a II-a nr.92/17-10-2012

Dezbateri parlamentare
Calendarul ședințelor
- Camerei Deputaților:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Interoghează dezbaterile
din legislatura: 2020-prezent
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Monitorul Oficial
Partea a II-a:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002

Transmisii video

format Real Media
Ultimele ședințe (fără stenograme încărcate):
20-10-2021 (comună)
09-06-2021 (comună)
11-05-2021
Arhiva video:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
Pentru a vizualiza înregistrările video trebuie să instalați programul Real Player
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2012 > 08-10-2012 Versiunea pentru printare

Ședința Camerei Deputaților din 8 octombrie 2012

10. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziții publice în domeniile apărării și securității (PL-x 50/2012). (rămas pentru votul final)
 
consultă fișa PL nr. 50/2012

 

Domnul Viorel Hrebenciuc:

  ................................................

La punctul 14 al ordinii de zi avem Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziții publice în domeniile apărării și securității.

Este o lege ordinară care a fost adoptată de Senat în condițiile art.115 alin. (5) teza a III-a din Constituția României.

Dau cuvântul inițiatorului.

Vă rog să vă prezentați.

Domnul Mircea Fechet (vicepreședintele Autorității Naționale pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice):

Domnule președinte,

Mă numesc Mircea Fechet, sunt vicepreședinte ANRMAP.

Practic, legea despre care discutăm transpune Directiva nr.81 din 2009, directivă prin care se creează o piață europeană de achiziții din domeniul apărării și securității, piață europeană bazată pe reguli de competitivitate și transparență.

Odată cu adoptarea Ordonanței nr.114/2011, România și-a îndeplinit obligațiile de transpunere, iar astăzi discutăm despre legea de aprobare a ordonanței respective.

Guvernul susține această lege și adresează rugămintea de a adopta acest proiect.

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Vă mulțumesc, domnule Fechet.

Din partea Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională, domnul Ana.

Domnul Gheorghe Ana:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Raport asupra Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziții publice în domeniile apărării și securității.

În conformitate cu prevederile art.95 și 115 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională, Comisia juridică, de disciplină și imunități și Comisia pentru industrii și servicii au fost sesizate spre dezbatere în fond în procedură de urgență cu Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziții publice în domeniile apărării și securității, trimis cu adresa PL-x 50 din 10 aprilie 2012 și înregistrat la nr.32/98 din 12.IV.2012, respectiv nr.31/228 din 11.IV.2012 și nr.23/64 din 2012.

Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de ordonanță, cu anumite observații și propuneri.

Consiliul Suprem de Apărarii a Țării prin Hotărârea nr.105/15.XII.2011 a avizat favorabil proiectul de ordonanță.

Comisia pentru buget, finanțe și bănci a avizat favorabil acest proiect de lege.

Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic a avizat favorabil acest proiect de lege.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare transpunerea în legislația națională a Directivei 81/2009/Comisia Europeană privind coordonarea procedurilor privind atribuirea anumitor contracte de către autoritățile contractante din domeniul apărării și securității.

Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare potrivit prevederilor art.73 din Constituția României, republicată.

În conformitate cu prevederile art.61-63 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, membrii celor trei comisii sesizate în fond au examinat proiectul de lege în ședințe separate.

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în forma inițială în condițiile art.115 alin. (5) teza a III-a din Constituția României, republicată.

Potrivit prevederilor art.75 alin. (1) din Constituția României, republicată, și ale art.92 alin. (9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Camera Deputaților este Cameră decizională.

La ședința Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională au fost prezenți 23 de membri din totalul de 25.

La ședința Comisiei juridice, de disciplină și imunități au fost prezenți 15 deputați din totalul de 23 de membri ai acestei comisii, iar la ședința Comisiei pentru industrii și servicii au fost prezenți 24 de deputați din totalul de 28 de membri ai acestei comisii.

În urma dezbaterii, cu unanimitate de voturi pentru, cele trei comisii propun plenului Camerei Deputaților adoptarea acestui proiect de lege cu amendamente.

Ca timp, domnule președinte, cinci minute pentru dezbateri generale și 10 pentru dezbateri pe articole.

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Vă mulțumesc.

Supun votului dumneavoastră timpul de dezbatere.

Cine este pentru?

Vă mulțumesc.

Are cuvântul domnul Scutaru.

Domnul Adrian George Scutaru:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Proiectul de lege este foarte amplu, are peste 200 de articole și a avut numeroase amendamente în discuțiile pe care noi le-am avut în comisii și, ca urmare a acestui fapt, aș vrea să vă semnalez, pentru a fi precizate în stenogramă, două erori materiale pe care aș vrea să le corectăm.

Alin. (1) al art.181 a fost modificat în două alineate diferite - unul referindu-se la obligația autorității contractante de a anula explicarea procedurii pentru atribuirea contractului și se detaliază cazurile când există această obligație, iar alin. (2) se referă la dreptul autorității contractante de a anula aplicarea procedurii, și din nou sunt enumerate cazurile.

Aceasta a fost decizia comisiilor, însă, printr-o eroare materială, unele dintre cazurile respective se dublează în ambele articole.

De aceea, vă solicităm să precizăm eliminarea celor patru litere de la b) la e) ale alin. (2) și renumerotarea ultimei litere - f), care devine b).

Și, de asemenea, la nr.crt.795, cu referire la art.185 alin. (1), litera n) a fost modificată de comisii, dar, dintr-o eroare materială, la redactarea raportului, datorită numărului mare de amendamente, amendamentul respectiv nu a fost cuprins și, ca atare, aș vrea ca lit.n) să aibă următoarea formulare: "dacă este cazul, contestațiile formulate în cadrul procedurii de atribuire, însoțite de deciziile motivate, pronunțate de CNSC".

Vă mulțumesc.

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Vă mulțumesc.

Vă rog, domnule Călian.

Domnul Petru Călian:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Cu toată bunăvoința, însă, aceste corecturi sunt pe fond, nu este nicio eroare materială la niciunul dintre punctele invocate, fapt pentru care, dacă distinsul meu coleg dorește să introducă aceste amendamente, ar trebui să solicite retrimiterea la comisie și mâine să reluăm discuția. Pentru că nu vrem să tergiversăm, dar nici să încălcăm procedurile.

Vă mulțumesc.

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Vă mulțumesc.

Vă rog, domnule Scutaru.

Domnul Adrian George Scutaru:

Domnule președinte, cu toată bunăvoința și deschiderea, să știți că sunt niște modificări care sunt făcute în conformitate cu regulamentul și, de aceea, ca să nu mai fie niciun dubiu, vă rog să le supuneți la vot. Repet, este vorba doar de o eroare materială și cred că în acest fel vom elimina orice dubiu.

Vă mulțumesc.

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Vă mulțumesc.

Vot. Cine este pentru?

Cu 52 de voturi pentru, o abținere și 15 împotrivă, s-a admis propunerea domnului Scutaru.

Trecem la dezbaterea pe articole a proiectului de lege.

Suntem la capitolul de amendamente admise.

Vă avertizez că sunt foarte multe.

La punctul 1, dacă aveți observații? Nu sunt.

Punctul 2? 3? 4? 5? 6? 7? 8? 9? 10? 11? 12? 13? 14? 15? 16? 17?

Dacă de la 18 la 30 aveți? Nu sunt.

31? 32? 33? 34? 35? 36? 37?

Dacă de la punctul 39 la punctul 100 aveți observații? Nu sunt.

Dacă de la punctul 101 la punctul 309 aveți observații? Nu sunt.

Dacă de la punctul 310 la punctul 555, aveți observații? Nu sunt.

Vă mulțumesc.

Dacă de la punctul 556 la punctul 689, aveți observații? Nu sunt.

Dacă de la punctul 690 la punctul 775 aveți observații? Nu sunt.

Vă mulțumesc.

Dacă de la punctul 776 la punctul 855 aveți observații? Nu sunt.

Vă mulțumesc.

Proiectul de lege trece la votul final.

Avem și anexele.

O singură observație vreau să vă fac. Anexele au fost cuprinse de la punctul 851 la punctul 855 - cele cinci anexe, ca să rămână la procesul-verbal.

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti joi, 21 octombrie 2021, 15:15
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro