Plen
Ședința Camerei Deputaților din 6 aprilie 2016
Sumarul ședinței
Stenograma completă
publicată în Monitorul Oficial, Partea a II-a nr.66/14-04-2016
Video in format Flash/IOSVideo - Flash & IOS

Dezbateri parlamentare
Calendarul ședințelor
- Camerei Deputaților:
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Interoghează dezbaterile
din legislatura: 2016-prezent
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Monitorul Oficial
Partea a II-a:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002

Transmisii video

format Real Media
Arhiva video:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
Pentru a vizualiza înregistrările video trebuie să instalați programul Real Player
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2016 > 06-04-2016 Versiunea pentru printare

Ședința Camerei Deputaților din 6 aprilie 2016

11. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.4/2016 privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011 (PL-x 66/2016). (rămas pentru votul final)
 
consultă fișa PL nr. 66/2016

   

Domnul Florin Iordache:

    ................................................
Video in format Flash/IOS

11. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.4/2016 privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011 - PL-x 66/2016. Procedură de urgență.

Inițiatorul?

Domnule secretar de stat, vă rog.

Video in format Flash/IOS

Domnul Király András György:

Mulțumesc frumos, domnule președinte.

Proiectul de act normativ are următoarele obiective: crearea unui mecanism clar privind desfășurarea învățământului la nivel de doctorat; stabilirea atribuțiilor privind procedurile și etica la nivelul învățământului universitar.

Prin excepție de la prevederile art.145, contestațiile referitoare la finalizarea studiilor doctorale se soluționează de către CNATDCU, conform prevederilor art.170 și ale Codului Studiilor Universitare de Doctorat.

S-a avut în vedere faptul că neadoptarea în regim de urgență a prezentei ordonanțe ar conduce la încurajarea perpetuării abuzului și deturnarea de la scopul reglementării a prevederilor legale în discuție, cu consecințe negative pe planul percepției societății privind titlurile și diplomele acordate de stat.

Ministerul Educației cere un aviz favorabil privind forma adoptată de Guvern a ordonanței de urgență.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Comisia pentru învățământ.

Domnule președinte, vă rog.

Video in format Flash/IOS

Domnul Adrian-Nicolae Diaconu:

Domnule președinte,

Cu adresa PL-x 66 din 14 martie 2016, Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport a primit spre dezbatere, în fond, în procedură de urgență, Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.4/2016 privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea și completarea Legii educației naționale nr.1/2011, în sensul creării unui mecanism privind desfășurarea învățământului la nivelul doctoral, clarificării și etapizării acțiunilor de emitere a diplomelor și titlurilor la nivel universitar, stabilirii atribuțiilor privind procedurile și etica la nivelul învățământului universitar.

În funcție de obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor organice.

Potrivit prevederilor art.75 alin.(1) din Constituția României, republicată, Camera Deputaților este primă Cameră sesizată.

În urma dezbaterii, în ședința din 22 martie 2016, comisia a propus, cu 14 voturi pentru și o abținere, adoptarea proiectului de lege, cu amendamentele admise din anexă.

Timp de dezbatere, două minute.

Mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Da.

Domnul Iacoban.

Video in format Flash/IOS

Domnul Sorin-Avram Iacoban:

Mulțumesc, domnule președinte.

Dragi colegi,

Această ordonanță, cred eu, a fost înfăptuită din cauza faptului că mecanismele prevăzute în Legea nr.1/2011 privind anularea actelor de studii au fost considerate de instanțele de judecată în contradicție cu Legea contenciosului administrativ și în contextul înmulțirii suspiciunilor de plagiat la unele lucrări de doctorat.

Astfel, în Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport din Camera Deputaților am intervenit cu niște amendamente la această ordonanță, amendamente ce restabilesc principiul conform căruia universitățile sunt cele care trebuie să-și asume integral responsabilitatea pregătirii doctorale, de la admitere și până la eliberarea diplomei, așa cum se întâmplă și în cazul studiilor de licență și masterat.

Astfel, la art. 146 se adaugă art. 1461, cu următorul conținut: "Certificatele și diplomele de licență, de master și/sau de doctorat încetează să mai producă efecte juridice din momentul comunicării dispoziției de retragere a acestora".

Articolul 168 va avea următorul cuprins: "Teza de doctorat se elaborează, se evaluează și se susține public, conform cerințelor stabilite de universități, respectiv Academia Română, prin Regulamentul de organizare și desfășurare a programelor de studii universitare de doctorat".

De asemenea, se adaugă în competențele CNATDCU verificarea respectării cerințelor procedurale de acordare a titlului de doctor, precum și realizarea monitorizării școlilor doctorale.

Și, la art. 35, s-a scos din conținutul articolului următorul paragraf: "Constatarea abaterilor se face de către Consiliul Național de Etică a Cercetării Științifice, Dezvoltării Tehnologice și Inovării".

Prin urmare, vă propun un vot pentru acest act normativ.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc.

Doamna deputat Ardeleanu, Grupul PNL.

Și apoi, de la Grupul minorităților naționale, domnul Zisopol.

Vă rog.

Video in format Flash/IOS

Doamna Sanda-Maria Ardeleanu:

Vă mulțumesc, stimate domnule președinte.

Stimați colegi,

Prezentul proiect de lege introduce, așa cum s-a arătat, o serie de amendamente pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.4/2016 privind modificarea și completarea Legii educației naționale în vigoare, cu referire la certificatele și diplomele de licență și grație amendamentelor noastre de doctor și grație amendamentelor noastre de licență și master.

Aceste amendamente pe care le-a prezentat colegul meu, domnul profesor Iacoban, vin ca urmare a solicitărilor directe ale Consiliului Național al Rectorilor și a dezbaterilor care au avut loc în universități, pe subiectul devenit atât de sensibil și inadmisibil de politizat în societatea noastră, și anume doctoratul.

Apreciem eforturile ministerului de resort pentru a se ajunge la o formulă clară și convenabilă, legat de studiile de doctorat în România. Până atunci, acest proiect este menit să întărească autonomia universitară, responsabilizând universitățile și Academia Română în procesul de elaborare, evaluare și susținere publică a tezelor.

Se păstrează rolul CNATDCU și al ministerului de resort în acest proces de evaluare și validare a doctoratelor, precum și rolul comisiilor de etică pentru analizarea sesizărilor cu privire la nereguli în acordarea titlului de doctor, obținut prin ordin de ministru, ca și posibilitatea retragerii titlului de doctor obținut prin ordin al ministrului.

Considerăm acest proiect de act normativ, care, după cum se știe, produce deja efecte în societatea românească, unul benefic, de aceea vă rugăm să-l votați.

PNL îl va susține și vă rog și pe dumneavoastră să votați pentru.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Domnule Zisopol, vă rog. Minoritățile naționale. Aveți două minute.

Video in format Flash/IOS

Domnul Dragoș Gabriel Zisopol:

Vă mulțumesc, stimate domnule președinte de ședință.

Doamnelor și domnilor deputați,

Stimați invitați,

Membrii Grupului parlamentar al minorităților naționale vor vota acest proiect legislativ, cu atât mai mult cu cât o parte dintre membrii acestui grup au inițiat un astfel de proiect, chiar la începutul acestei legislaturi.

Deși atunci nu am avut succes, iată că acum înțeleg că vom cumula voturile tuturor grupurilor parlamentare.

Vă mulțumesc foarte mult.

Vom vota în consecință.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc.

Alte intervenții? Nu mai sunt alte intervenții.

Sunt 10 amendamente admise.

Dacă la titlul legii sunt observații? Nu.

Articolul unic. Observații? Nu.

3 marginal?

4, 5, 6, 7 marginal, art. 170. Observații? Nu.

8, 9 și 10?

Rămâne la votul final. Are caracter organic.

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București luni, 21 septembrie 2020, 12:05
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro