Plen
Ședința Camerei Deputaților din 26 aprilie 2016
Sumarul ședinței
Stenograma completă
publicată în Monitorul Oficial, Partea a II-a nr.84/05-05-2016
Video in format Flash/IOSVideo - Flash & IOS

Dezbateri parlamentare
Calendarul ședințelor
- Camerei Deputaților:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Interoghează dezbaterile
din legislatura: 2020-prezent
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Monitorul Oficial
Partea a II-a:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002

Transmisii video

format Real Media
Ultimele ședințe (fără stenograme încărcate):
20-10-2021 (comună)
09-06-2021 (comună)
11-05-2021
Arhiva video:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
Pentru a vizualiza înregistrările video trebuie să instalați programul Real Player
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2016 > 26-04-2016 Versiunea pentru printare

Ședința Camerei Deputaților din 26 aprilie 2016

17. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice (PL-x 47/2012). (rămas pentru votul final)
 
consultă fișa PL nr. 47/2012

   

Domnul Petru Gabriel Vlase:

    ................................................
Video in format Flash/IOS

12. Revenim la, conform cererii liderului Grupului parlamentar al PNL, Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice; procedură de urgență.

Guvernul, vă rog. Guvernul? Domnul ministru.

Video in format Flash/IOS

Domnul Costin Borc (viceprim-ministru, ministrul economiei, comerțului și relațiilor cu mediul de afaceri):

Doamnelor și domnilor deputați,

Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109 adoptată în luna noiembrie 2011 este o inițiativă esențială, care a avut drept scop îmbunătățirea guvernanței corporative în cadrul întreprinderilor publice.

Ordonanța se concentrează pe procedura de selecție și de numire a consiliilor de administrație și a directorilor întreprinderilor publice și pe funcționarea organelor de conducere, căutând să prevină politizarea și să consolideze independența și profesionalismul sutelor de guvernanțe corporative.

Ordonanța conține, de asemenea, prevederi care urmăresc creșterea transparenței și îmbunătățirea calității informației prezentate public de întreprinderile publice, ca modalitate de responsabilizare sporită în fața opiniei publice a structurilor de guvernanțe corporative. Este, de asemenea, întărită protecția acționarilor minoritari în cadrul întreprinderilor publice.

Prin amendamentele propuse de Guvern, s-a urmărit o mai mare concretețe a procesului de selecție pentru evitarea disensiunilor dintre autoritatea publică tutelară, acționariat și consiliul de administrație selectat, prin introducerea a două noi instrumente de lucru: scrisoarea de așteptări, ca instrument de lucru în cadrul procesului de selecție a administratorilor și directorilor, și declarația de intenție, de asemenea, un document de lucru întocmit pe baza elementelor din scrisoarea de așteptări și a informațiilor publice legate de activitatea întreprinderii publice, prin care candidații își prezintă viziunea.

Sincronizarea. Un al doilea punct important în amendamentele pe care Guvernul le propune este sincronizarea obiectivelor și acțiunilor consiliului de administrație cu cele ale conducerii executive, prin unificarea planului de management cu planul de administrare și elaborarea unui singur plan de administrare cu două componente de către întreaga conducere a întreprinderii publice.

Planul de administrare astfel întocmit se supune aprobării autorității publice tutelare, în cazul regiilor autonome, sau adunării generale a acționarilor, în cazul societăților.

Se introduc prevederi care dau posibilitatea autorității publice tutelare de a formula criterii de selecție a administratorilor și a directorilor, cu luarea în considerare a specificului și complexității activității întreprinderii publice și a cerințelor din scrisoarea de așteptări. Drept pentru care au fost limitate excepțiile care erau prevăzute în ordonanța inițială.

La menținerea excepțiilor, s-a avut în vedere existența cadrului legal specific de selectare a managementului.

S-a creat un cadru legal pentru elaborarea de norme, ghiduri, regulamente de către Ministerul Finanțelor Publice, în colaborare cu autoritățile publice tutelare, urmărindu-se aplicarea unitară a prevederilor actului normativ.

Și, de asemenea, s-a propus redimensionarea regimului sancționator, prin introducerea de sancțiuni pentru nerespectarea termenelor de derulare a procedurii de selecție pentru elaborarea planului de administrare, precum și introducerea de sancțiuni pentru autoritatea publică tutelară care nu declanșează procedura.

Apreciem că prin amendamentele formulate, s-a adus un plus de valoare cadrului normativ existent, care va conduce la obținerea unei administrări eficiente a întreprinderilor publice.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Mulțumesc, domnule ministru.

Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare.

Domnul Itu.

Video in format Flash/IOS

Domnul Cornel Itu:

Domnule vicepreședinte,

Stimați colegi,

Raport comun înlocuitor asupra Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice

Atât la Comisia juridică, de disciplină și imunități, cât și la Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare s-a trecut la dezbaterea în fond, în procedură de urgență, a Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011.

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat acest proiect de lege.

Consiliul Legislativ a avizat favorabil.

Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului a avizat favorabil.

Comisia pentru buget, finanțe și bănci a avizat favorabil.

Guvernul, prin adresa nr.4118/DRP, din data de 12 iunie 2012, a comunicat celor două comisii faptul că susține proiectul de lege, cu mențiunea că, în cadrul dezbaterilor parlamentare, vor fi susținute unele amendamente.

Banca Națională a României, prin adresa nr.14G/20 din 29 ianuarie 2013, înregistrată la Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare, sub nr.21/33 din 14 februarie 2013, a înaintat o serie de propuneri de modificare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011.

Comisiile au reexaminat proiectul de lege în ședințe separate.

Membrii Comisiei pentru politică economică, reformă și privatizare au reexaminat proiectul de lege menționat mai sus și documentele care îl însoțesc pe parcursul mai multor ședințe.

În urma reexaminării proiectului de lege și a opiniilor exprimate, membrii celor două comisii au hotărât, cu unanimitate de voturi, să întocmească prezentul raport comun înlocuitor și să supună plenului Camerei Deputaților, spre dezbatere și adoptare, Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2001 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu amendamentele admise.

În raport cu obiectul și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

Aș menționa că sunt două erori materiale: la art.21 alin.(5), în urma renumerotării, trimiterea trebuie să se facă la art.5 alin.(5), și nu la art.5 alin.(4); la art.29 alin.(4), trimiterea trebuie să se facă la art.28 alin.(7).

Mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Domnule deputat, vă rog să propuneți timpii de dezbatere, pentru că avem 400 și ceva de amendamente. Timpi de dezbateri generale ale articolului.

Video in format Flash/IOS

Domnul Cornel Itu:

10 minute.

Video in format Flash/IOS

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Și pe articole?

Video in format Flash/IOS

Domnul Cornel Itu:

Un minut.

Video in format Flash/IOS

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Mulțumesc. Vot.

Vot pentru? Eram în vot. L-am văzut după. 32.

Împotrivă? Unu.

Abțineri?

Vă mulțumesc.

Domnul Márton Árpád-Francisc, vă rog, procedură.

Video in format Flash/IOS

Domnul Márton Árpád-Francisc:

Domnule vicepreședinte,

S-a cerut includerea pe ordinea de zi a dezbaterii acestui proiect de lege, care, după cum ați enunțat dumneavoastră, vă cred pe cuvânt, are 400 de puncte raportul.

Eu nu l-am văzut. Nu l-am primit, ca lider de grup, în formă printată. Încerc să dau de raportul în formă electronică, pentru că n-a fost corectată ordinea de zi, n-o găsesc, și nu știu cum să dau de raport.

Cum pot să parcurg eu stând acolo, în bancă, un raport cu 400 de puncte... amendamente? Nu știu... sunt 400 de puncte... poate toate sunt nemodificate... ale unui proiect de lege pe care eu nu-l cunosc. Mi-am întrebat colegul din comisie, nici el nu știe de raport.

Nu vă supărați, nu se poate dezbate așa ceva. Pur și simplu, pentru mine este inadmisibil. Faceți cumva să putem ajunge, măcar într-o formă electronică la acest raport și să mă anunțați și pe mine cum pot să ajung acolo.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Petru Gabriel Vlase:

Înțeleg de la stafful tehnic că este deja afișat pe site, domnule deputat.

Mulțumesc.

Dezbateri generale, vă rog.

Domnul deputat Iane, Grupul PSD.

Video in format Flash/IOS

Domnul Ovidiu-Cristian Iane:

Mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Da, într-adevăr, raportul pare că nu a sosit încă, dar despre ce este vorba aici, pentru că sună destul de pompos această guvernare corporatistă publică.

E vorba despre cum se conduc companiile de stat. E vorba de cum se aleg membrii în consiliul de administrație și cum se aleg membrii din echipa de management.

Sigur, putem să impunem o grămadă de proceduri, dar de ce să nu ne inspirăm din practică, din practica societăților comerciale private, că până la urmă despre asta este vorba.

Desigur, suntem de acord aici că reprezentarea intereselor acționarilor trebuie să fie făcută corect în consiliul de administrație, pentru că acolo sunt reprezentanții acționarilor sau acționarii înșiși. Și, desigur, suntem de acord că în echipa de management posturile ar trebui să fie ocupate pe criterii de competență, prin concurs, și sancționate sau remunerate conform performanței. Au mai fost încercări de a rentabiliza companiile publice, însă până acum se pare că nu s-a reușit.

Și despre ce mai este vorba? Despre depolitizare și despre imposibilitatea de a mai angaja în funcții rude, așa-numitul sistem nepotist. Despre asta vorbim aici.

Noi vom susține această inițiativă și sperăm ca într-adevăr să producă efectele pe care inițiatorii le doresc și, de asemenea, sperăm ca acele companii de stat în cauză să înceapă să aibă și profit, nu numai pierderi.

Vă mulțumim.

   

(În continuare, lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat Valeriu Ștefan Zgonea, președintele Camerei Deputaților.)

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Mulțumesc.

Alte intervenții?

Domnul Daea, vă rog frumos.

Video in format Flash/IOS

Domnul Petre Daea:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

E rar în preocuparea noastră și în dialogul instituțional să vedem miniștri care vin să-și susțină propria concepție și este o notă de respect pe care-l poartă vicepremierul instituției care astăzi așteaptă prin vot validarea conceptului. Și pentru mine este un moment de respect, de a spune că este bine să procedăm așa, iar în portofoliul de interes al Domniei Sale poate fi și recomandarea celorlalți miniștri, atunci când vin în Parlamentul României și proiectează acte care dezvoltă interesul în domeniul respectiv, să le susțină în plen.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Bun. Dacă mai sunt alte intervenții?

Vă reamintesc...

I-am făcut o favoare domnului Daea, că de obicei mă critică că nu poate să vorbească, și o să-i explic Domniei Sale că suntem în procedură de urgență, și al doilea la fiecare grup nu trebuia să vorbească. Da, să știți. Din partea Grupului PSD a vorbit domnul Iane. V-am permis să vorbiți, pentru că m-ați rugat frumos.

Vă rog...

Nu este procedură, este o intervenție pe fond. Domnia Sa a avut o intervenție pe fond. Și spunea, corect, că trebuia să vină și prim-ministrul la o astfel de dezbatere.

Aveți cuvântul, domnule deputat.

Video in format Flash/IOS

Domnul Fejér László-Ődőn:

Mulțumesc domnule președinte.

Cum a zis și colegul meu, domnul Márton Árpád, eu dimineață m-am uitat la această lege, să citesc raportul, că am avut mai multe amendamente la această lege, și n-am văzut niciun raport. Acum am găsit. Nici n-avem timp să urmărim ce modificări au fost acceptate, ce amendamente au fost acceptate.

De aceea, Grupul UDMR nu va vota, ci se va abține la această lege.

Mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

PL-x 47 este din 2012, dragi colegi. A venit la plen, a fost retrimisă, am citit-o cu toții, nu sunt modificări de substanță făcute în ultimele zile, ci reglări între Comisia juridică și Comisia pentru politică economică.

Deci fondul celor peste 300 de amendamente este cunoscut de toate grupurile parlamentare de ani de zile, așa încât, cu tot respectul pe care vi-l port, domnule deputat...

Dacă mai sunt alte intervenții din partea grupurilor politice parlamentare? Nu.

Mergem pe amendamentele admise.

Rog colegii care au amendamente respinse să le păstreze.

Vă propun calupuri de câte 50.

Cine este pentru? Rog, votați. Calupuri de câte 50. Ridicați mâna. 40 de voturi pentru.

Abțineri? Zece abțineri.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Aprobat.

Mulțumesc foarte mult.

De la 1 la 50. Deci de la amendamentul 1 la amendamentul 50 dacă sunt obiecții, comentarii?

Dacă aveți amendamente respinse în cadrul primelor 50 de amendamente admise, uitați-vă pe... spuneți-mi care.

La 30, art. 30... sau amendamentul?

Domnule deputat, domnul Árpád, vă rog frumos, explicați dumneavoastră, să înțelegem cum discutăm.

Video in format Flash/IOS

Domnul Márton Árpád-Francisc:

Domnule președinte,

Între timp, slavă Domnului, am primit raportul în forma electronică, care însă... deși noi la vremea respectivă am solicitat ca să poată fi urmărit raportul într-o formă în care, pe mai multe coloane, sunt puse amendamentele de aceeași natură, la același nivel.

Acum avem 400 de poziții, de amendamente admise, după care urmează cele respinse.

Vă dați seama, pe o tabletă, cum ajung eu până la pozițiile respinse și cum să văd eu, cum să pot urmări calupuri de câte 50, 400 de amendamente? Pur și simplu, pentru noi, în forma în care se dezbate această lege, este de neurmărit.

Ca atare, nu vom participa la dezbaterea acestei legi și, evident, cum v-am mai spus, o să ne abținem. Altfel, toate amendamentele noastre au fost respinse, nicio problemă.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Liderii grupurilor parlamentare, vă rog frumos să veniți până la mine.

Bun. Mulțumesc foarte mult.

Continuăm. Deci între amendamentele de la poziția 1 la poziția 50, amendamente admise, care sunt la baza discuției noastre, cum scrie Regulamentul, dacă vreun coleg are amendament respins...

La ce articol? Art. 30. Numai o secundă, vă rog frumos. Numai o secundă.

Deci poziția 37, amendamentul...

Articolul 30, la ce aliniat? Marginal 40, da? La amendamente respinse. Numai o secundă, să văd dacă intră în primele 50. Numai o secundă, să văd dacă intră la primele 50. Știu, dar nu intră în primele 50 de amendamente admise de comisie.

Deci nu sunt obiecții, comentarii, aprobat.

De la 51 la 100, obiecții, comentarii? Nu. Aprobat.

Până la 100; da?

Vă rog frumos. Asta înseamnă de la amendamentul...

La articolul 5, da? Asta înseamnă 60 și cât? 69. Deci la poziția 69, amendamente admise, da?

Video in format Flash/IOS

Domnul Márton Árpád-Francisc:

Există un amendament respins la poziția 11 dintre amendamentele respinse.

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Numai o secundă, vă rog frumos.

Da, domnule deputat, l-am găsit. Art. 5 alin. (4).

Video in format Flash/IOS

Domnul Márton Árpád-Francisc:

Exact, deci asta ar veni cam pe la punctele 60 și... adică 70 și ceva, că n-am cum să pun cap la cap. Vă dați seama... deși avem prevedere regulamentară, că trebuie să fie urmăribil raportul, nu e urmăribil.

Esența acestui amendament este ca în zonele locuite de minorități naționale cu un procent de peste 20%, aceste publicații să apară și într-o publicație în limba minorității respective.

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Îmi cer scuze că vă spun, dar nu e despre aceasta vorba. Este despre desemnarea membrilor consiliului de administrație la regie autonomă.

Video in format Flash/IOS

Domnul Márton Árpád-Francisc (din sală):

Ne retragem. Vrem un raport.

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Dați-i un raport.

Deci își retrage acest amendament.

Domnule Iane, vă rugăm frumos...

Deci dacă până la poziția 100 mai sunt obiecții, comentarii? Până la poziția 100, dacă mai sunt obiecții, comentarii?

Nu. Aprobat.

Calm!

Dacă de la poziția 101 la 150, adică până la art. 21 inclusiv, dacă sunt obiecții, comentarii? Nu. Aprobat.

De la 151 la 200, înseamnă inclusiv... da, cred că este inclusiv art. 30, care este la poziția 190.

Și acum dumneavoastră aveți marginal 46, nu? Ce marginal aveți la respinse?

Video in format Flash/IOS

Domnul Virgil Guran:

40 la respinse, art. 30 alin. (9).

Eu am înțeles că această lege trebuie să definească punerea la punct a sistemului în care societățile de stat au pierderi de atâta timp.

Dacă ne uităm în 2014, societățile de stat care au pierderi au o pierdere totală de peste 500 de milioane de euro.

Cred eu că, dacă am pune ordine în această administrare, am rezolva o mare parte din deficitul bugetar al României.

În forma în care se va vota această lege, dacă nu există și sancțiuni pentru cei care sunt în consiliile de administrație și nu trecem la măsuri foarte concrete, eu cred că nu se va rezolva niciodată acest lucru. Și am impresia că bâjbâiala asta de a nu lua măsuri împotriva celor care duc în pierdere societăți de stat - și știți foarte bine, prin relații, oameni puși care nu au capacitatea să facă treabă ș.a.m.d., trebuie s-o spunem direct și în față - dacă nu luăm măsuri, în continuare vom merge în pierdere și nu vom rezolva nimic cu această lege.

De aceea, la art. 30 alin. (9), eu propun următorul text:

"În cazul în care, din motive imputabile, administratorii nu îndeplinesc indicatorii de performanță stabiliți prin contractele de mandat, adunarea generală a acționarilor îi revocă din funcție și hotărăște în temeiul art. 644 alin. (1) declanșarea procedurii de selecție pentru desemnarea de noi administratori, în conformitate cu prevederile art. 29.

Administratorii revocați nu mai pot candida timp de cinci ani de la data rămânerii definitive a hotărârii pentru alte consilii de administrație prevăzute în prezenta lege."

De ce spun acest lucru? În momentul când nu are performanță la TAROM, îl mutăm imediat la altă companie, să-și ia în continuare acele indemnizații foarte mari.

Eu cred că trebuie să luăm odată măsuri, pentru că, din păcate, de multe ori, noi, parlamentarii, suntem criticați de cetățeni, că se întâmplă tot felul de minuni în companiile de stat, dar de fapt nu este vina noastră, ci este vina celor care nu iau măsuri să-i destituie pentru lipsă de performanță.

Vă propun adoptarea acestui amendament.

Mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Deci amendamentul completează textul art. 30 și este alin. (9).

Voturi pentru? 109 voturi pentru.

Abțineri? Două abțineri.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Parlamentari prezenți care nu vor să voteze? Nu sunt.

Amendamentul a fost admis și introdus între amendamentele admise.

Numai o secundă. (Aplauze.)

Suntem de la art. 31, sus. Deci poziția 198.

Dacă de la 198 la 200 sunt obiecții, comentarii? Nu. Aprobat.

În calupul 201-250, înseamnă art. 32 alin. (1)...

Numai o secundă... până la art. 40. Numai o secundă.

Există un amendament respins la poziția... marginal... la 36, da?

36 indice cât? 36, alin. (7), este marginal 54.

Numai o secundă, domnule deputat, vă rog frumos.

Aveți cuvântul pentru a-l susține.

Video in format Flash/IOS

Domnul Virgil Guran:

În primul rând vă mulțumesc, stimați colegi.

Într-adevăr, acționăm ca un Parlament responsabil.

Amendamentul acesta este același lucru, dar se referă și la directori. Deci nu numai consiliul de administrație, și directorii să poată fi destituiți, să nu mai fie primiți cinci ani, după aceea să meargă la altă societate s-o nenorocească.

Vă mulțumesc, susțin acest amendament, vă rog să votați.

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

Este amendamentul de la poziția marginal 54 amendamente respinse, care completează art. 36...

Video in format Flash/IOS

Domnul Virgil Guran:

Alin. (7).

Video in format Flash/IOS

Domnul Valeriu Ștefan Zgonea:

...alin. (7), dragi colegi.

Numai o secundă. Deci este o completare după marginal 235, amendamente admise. Este un nou aliniat. Nu există altul.

Voturi pentru? Rog numărați. 66 de voturi pentru.

Abțineri? O abținere.

Voturi împotrivă?

Abțineri, vă rog frumos, ridicați mâna. 22 de abțineri.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Deputați prezenți care nu vor să voteze? Patru.

Adoptat.

De la 236 la 250, obiecții, comentarii? Nu. Aprobat.

De la 251 la 300, obiecții, comentarii? Nu. Aprobat.

De la 301 la 350, obiecții, comentarii? Nu. Aprobat.

De la 351 până la final, 366, obiecții, comentarii? Nu. Aprobat.

Proiectul de lege merge la votul final, dragi colegi.

Adresa postala: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucuresti sâmbătă, 23 octombrie 2021, 17:58
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro