Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2016 > 10-10-2016

Ședința Camerei Deputaților din 10 octombrie 2016

30. Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, către Consiliu și către parlamentele naționale privind Propunerea de directivă de modificare a directivei privind detașarea lucrătorilor, în ceea ce privește principiul subsidiarității, în conformitate cu Protocolul nr. 2 COM (2016) 505 (PH CD 112/2016) (rămas pentru votul final)
 
consultă fișa PHC nr. 112/2016

   

Domnul Florin Iordache:

    ................................................
Video in format Flash/IOS

32. Și ultimul COM, este vorba de COM 505, în ceea ce privește principiul subsidiarității, în conformitate cu Protocolul nr. 2.

Vă rog.

Video in format Flash/IOS

Domnul Dragoș Gabriel Zisopol:

COM 505, Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, către Consiliu și către parlamentele naționale privind Propunerea de directivă, de modificare a directivei privind detașarea lucrătorilor, în ceea ce privește principiul subsidiarității, în conformitate cu Protocolul nr. 2.

Vă mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Florin Iordache:

Da. Intervenții? Domnul Cernea. Vă rog. Da. Bine. Vă mulțumesc.

Nemaifiind alte intervenții, rămâne la votul final.

La ora 18,00, continuăm ședința cu răspunsuri la întrebări.

Invit membrii Biroului permanent în sala de Birou permanent, să stabilim programul pentru mâine dimineață.