Plen
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of March 22, 2017
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.47/30-03-2017
Video in format Flash/IOSVideo - Flash & IOS

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2017 > 22-03-2017 Printable version

Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of March 22, 2017

4. Dezbaterea și adoptarea Proiectului de hotărâre privind declararea vacantă a funcției de director al Serviciului de Informații Externe.  

   

Domnul Nicolae-Liviu Dragnea:

    ................................................
Video in format Flash/IOS

La punctul 3 al ordinii de zi este înscris Proiectul de hotărâre a Parlamentului României privind declararea vacantă a funcției de director al Serviciului de Informații Externe.

La data de 28 februarie 2017, Birourile permanente reunite au luat act de scrisoarea Președintelui României prin care se solicită Parlamentului să declare vacantă funcția de director al Serviciului de Informații Externe, având în vedere demisia din această funcție a domnului Mihai-Răzvan Ungureanu.

Ca urmare, a fost sesizată Comisia specială a Camerei Deputaților și Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activității Serviciului de Informații Externe.

Din partea comisiei speciale este prezent și prezintă raportul domnul secretar Marius Surgent, deputat ALDE.

Prezintă și proiectul de hotărâre.

Video in format Flash/IOS

Domnul Marius-Gheorghe Surgent:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

În urma adresei nr. 1373 a Biroului permanent din data de 1.03.2017, înregistrată în cadrul comisiei, cu privire la propunerea Președintelui României, domnului Klaus Werner Iohannis, de declarare ca vacantă a funcției de director al Serviciului de Informații Externe, Comisia specială comună a Camerei Deputaților și Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activității Serviciului de Informații Externe s-a întrunit în ședința din 14 martie.

În urma analizei și dezbaterii solicitării mai sus menționate, în temeiul prevederilor art. 65 alin. (2) lit. h) din Constituția României, republicată, membrii comisiei au luat act de demisia din funcția de director al Serviciului de Informații Externe a domnului Mihai-Răzvan Ungureanu și, în conformitate cu dispozițiile art. 76 alin. (2) din Constituție, recomandă declararea ca vacantă a funcției de director al Serviciului de Informații Externe.

Proiectul de hotărâre:

"În temeiul prevederilor art. 65 alin. (2) lit. h) din Constituția României, republicată, Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre:

Articol unic - Parlamentul României ia act de cererea de demisie a domnului Mihai-Răzvan Ungureanu din funcția de director al Serviciului de Informații Externe și declară vacantă această funcție."

Mulțumesc.

Video in format Flash/IOS

Domnul Nicolae-Liviu Dragnea:

Vă mulțumesc.

Proiectul de hotărâre a fost distribuit.

Dacă există intervenții de ordin general pe marginea acestui proiect de hotărâre.

Nu sunt. Trecem la dezbaterea pe articole.

Dacă la titlul proiectului de hotărâre sunt obiecții.

Dacă nu sunt, se consideră adoptat.

La preambul dacă sunt obiecții.

Nu sunt. Se consideră adoptat.

La articolul unic sunt obiecții?

Nu sunt. Se consideră adoptat.

În aceste condiții, supun votului dumneavoastră proiectul de hotărâre în integralitatea sa.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Sunt voturi împotrivă?

Abțineri?

Prezenți, dar nu votează?

Înseamnă că toți cei prezenți votează.

Cu unanimitate de voturi, hotărârea a fost adoptată.

În aceste condiții, ordinea de zi fiind epuizată, declar închisă ședința comună a Camerei Deputaților și Senatului de astăzi.

   

Ședința s-a încheiat la ora 12.30.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania thursday, 1 october 2020, 15:28
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro