Plen
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of February 14, 2019
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.16/01-03-2019

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
29-06-2022
28-06-2022
27-06-2022
22-06-2022
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2019 > 14-02-2019 Printable version

Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of February 14, 2019

  1. Continuarea dezbaterilor asupra Proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2019 (PL-x 26/2019, L88/2019).

Ședința a început la ora 9,29.

Lucrările ședinței au fost conduse de domnul deputat Florin Iordache, vicepreședinte al Camerei Deputaților, și de domnul senator Șerban-Constantin Valeca, vicepreședinte al Senatului, asistați de domnul deputat Dragoș Gabriel Zisopol, secretar al Camerei Deputaților, de doamna senator Silvia-Monica Dinică și de domnul senator Ion Marcel Vela, secretari ai Senatului.

Domnul Florin Iordache:

Bună dimineața, stimați colegi!

Declar deschisă ședința comună a Camerei Deputaților și Senatului.

Și vă anunț că din totalul celor 465 de deputați și senatori, și-au înregistrat prezența un număr de 295.

Reluăm discuțiile asupra Proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2019 și a Proiectului Legii bugetului asigurărilor sociale pe anul 2019.

Vă reamintesc că ieri am încheiat dezbaterile generale asupra celor două proiecte.

În continuare, pentru dezbaterea pe anexe, Birourile permanente și liderii grupurilor vă propun următoarele: timpul total alocat - 840 de minute; timpul pentru fiecare anexă este prezentat în desfășurătorul care a fost prezentat în Biroul permanent.

Pentru dezbaterea pe articole, vă prezint...

(Domnul deputat Gabriel Andronache solicită să ia cuvântul.)

Da, domnule Andronache, să termin...

Pentru dezbaterea pe articole vă propun următorul mod de desfășurare - 5 minute pentru fiecare articol; un minut pentru fiecare amendament; fiecare amendament să fie susținut de un singur parlamentar; după epuizarea timpului alocat pentru fiecare articol, celelalte amendamente se supun votului pe calupuri, fără a se mai da cuvântul pentru susținere; în anexe se va proceda în mod corespunzător, luând în considerare numărul de amendamente pentru fiecare anexă și totalul acestora.

Pentru dezbaterea bugetului asigurărilor sociale, se propune alocarea a 30 de minute, apoi amendamentele respinse se spun votului pe calup, fără a mai putea fi susținute.

Comentarii sau intervenții?

Vă rog.

Singura observație.

Stimați colegi,

În urma propunerilor care s-au făcut aseară, președintele Comisiei pentru buget din Cameră va prezenta un raport suplimentar, astfel încât toate amendamentele depuse, respinse în fiecare comisie, să poată fi susținute.

Vă rog, domnul Andronache.

Imediat, să depășim, și apoi...

Domnul Gabriel Andronache:

Vă mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Vă adresez solicitarea, din partea Grupului parlamentar al PNL, să fiți un arbitru imparțial al desfășurării acestei ședințe.

Și, în acest sens, vă adresez următoarea întrebare, și anume, cum veți proceda cu privire la susținerea amendamentelor?

Permiteți-mi să vă fac și o sugestie, în temeiul art. 66 din Regulamentul activităților comune, în sensul în care acest articol spune că discutarea articolelor începe cu amendamentele depuse la comisii, admise și respinse.

În sensul acesta, sugestia noastră este de a pune în discuție, la fiecare articol al legii, și apoi în cadrul anexelor, atât amendamentele admise, cât și cele respinse, astfel încât să avem un criteriu după care să putem identifica amendamentele și să venim să le susținem.

Domnul Florin Iordache:

Sigur.

Domnul Gabriel Andronache:

Vă dau un exemplu. În momentul în care se ajunge la art. 1, spre exemplu, din textul legii - Proiectului Legii bugetului de stat, dumneavoastră să solicitați atât amendamentul admis, cât și cele respinse existente în anexa de respinse.

Este, în opinia noastră, cea mai bună modalitate de desfășurare a ședinței...

Domnul Florin Iordache:

Așa vom face.

Domnul Gabriel Andronache:

Vă mulțumesc foarte mult.

Domnul Florin Iordache:

Deci, potrivit Regulamentului, domnule coleg, ca să putem urmări, pentru toți colegii, vom proceda regulamentar. Voi da cuvântul la fiecare articol, amendamentul respins se supune, supun votului amendamentul respins. Dacă amendamentul respins nu întrunește numărul de voturi, supun votului amendamentul admis și mergem mai departe. Așa vom...

Domnul Gabriel Andronache (din sală):

Pe articole.

Domnul Florin Iordache:

Pe articole.

Așa vom face, pe articole. Așa vom face și la anexele pentru fiecare minister în parte, în limita timpului pe care îl aprobăm. Vom merge, ca să puteți urmări dumneavoastră, vom discuta întâi amendamentele respinse. Pentru că dacă un amendament respins este acceptat, automat amendamentul admis din comisie nu va mai fi supus. Și așa vom merge, procedural, până la final.

Dacă mai sunt alte intervenții? Nu mai sunt alte intervenții.

În aceste condiții, vă rog, stimați colegi, pregătiți-vă cartelele.

Și voi supune votului dumneavoastră prezentarea pe care v-am făcut-o, cu observațiile și completările pe care...

(Domnul deputat Sorin Lazăr solicită să ia cuvântul.)

Imediat, domnule Lazăr, să termin prezentarea și vă dau cuvântul.

Ați pregătit, cartelele, da? Să înceapă votul.

Și supun votului dumneavoastră propunerile făcute. Să înceapă votul!

265 de voturi pentru, un vot împotrivă, o abținere, 4 colegi nu și-au exprimat votul. Am adoptat timpul de desfășurare, pentru că e procedură de urgență, și modul de lucru.

Mergem mai departe.

Pentru început, îl invit pe președintele Comisiei pentru buget, domnul Lazăr, să prezinte un raport suplimentar care cuprinde amendamentele respinse rezultate în... care nu apăreau în raport, care să poată fi susținute de colegii noștri.

Vă rog, domnule Lazăr.

Domnul Sorin Lazăr:

Mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Vă înaintăm, alăturat, tabelul cu amendamentele depuse în Anexele 3/13 - Secretariatul General al Guvernului, 3/16 - Ministerul Finanțelor Publice, 3/25 - Ministerul Educației Naționale și 3/27 - Ministerul Culturii și Identității Naționale, care dintr-o eroare materială au fost omise a fi trecute în raportul comun asupra Proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2019, înaintat cu numărul de înregistrare 4c-2/64 din 13.02.2019.

Față de cele de mai sus, atașăm la raportul comun inițial amendamentele omise.

Și, domnule președinte, aș avea, vă rog, rugămintea să mă lăsați încă 30 de secunde, să spun ceva.

Eu vreau să le mulțumesc din suflet, să mulțumesc staffului Comisiei pentru buget, finanțe, care și-a petrecut două nopți în Parlamentul României. A fost o muncă uriașă. Am avut toată disponibilitatea de colaborare, cu toate grupurile parlamentare. Am sunat personal colegele mele din stafful de buget, mi s-a confirmat că toate amendamentele au fost transmise. Ulterior s-au mai găsit; le-am refăcut, le-am reparat și le-am adus în fața dumneavoastră.

Încă o dată le mulțumesc colegilor din stafful Comisiilor pentru buget, finanțe, în special comisiei de la Camera Deputaților, care chiar și-au petrecut nopțile în Parlamentul României.

Vă mulțumesc.

Domnul Florin Iordache:

Vă mulțumesc.

Dacă sunt intervenții? Nu sunt intervenții.

Continuăm.

Deci începem cu...

Titlul proiectului de lege. Dacă sunt intervenții? Dacă nu sunt, supun votului titlul proiectului de lege. Să înceapă votul.

199 de voturi pentru, 73 de voturi împotrivă, un coleg nu și-a exprimat votul. Titlul legii a fost adoptat.

La titlul Capitolului I - "Dispoziții generale". Dacă sunt intervenții? Nu.

Supun votului dumneavoastră titlul Capitolului I. Să înceapă votul.

204 voturi pentru, 74 de voturi împotrivă, 2 colegi nu și-au exprimat votul. Adoptat.

Articolul 1. Nu sunt amendamente. Supun votului dumneavoastră art. 1. Să înceapă votul.

203 voturi pentru, 77 de voturi împotrivă. Adoptat.

Secțiunea 1 - "Dispoziții referitoare la bugetul de stat". Dacă sunt intervenții? Dacă nu, supun votului dumneavoastră titlul Secțiunii 1. Să înceapă votul.

206 voturi pentru, 83 de voturi împotrivă. Adoptat.

Articolul 2. Are patru alineate... alin. (1) și alin. (2), alin. (3) și alin. (4). Nu sunt amendamente la art. 2, la cele 4 alineate. În aceste condiții, supun votului dumneavoastră art. (2). Să înceapă votul.

206 voturi pentru, 83 de voturi împotrivă. A fost adoptat.

La articolul 3. Există la art. (3) un singur amendament admis, îl regăsiți la poziția 1, la amendamente admise, autor - Comisia pentru buget. Dacă nu sunt intervenții, supun votului dumneavoastră amendamentul admis de la poziția 1. Să înceapă votul.

209 voturi pentru, 81 de voturi împotrivă. A fost adoptat art. 3.

Secțiunea 2 - "Dispoziții referitoare la bugetele locale". Supun votului dumneavoastră titlul Secțiunii 2. Să înceapă votul.

206 voturi pentru, 81 de voturi împotrivă. A fost adoptat.

La articolul 4. La art. 4... (Vociferări.)

Da, numai puțin, domnul Leoreanu.

Deci la art. 4 avem amendamente respinse.

Vă rog, cine vrea să susțină?

Domnul Leoreanu, vă rog.

Domnul Laurențiu-Dan Leoreanu:

Da. Mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Voi aborda la art. 4 primele 3 amendamente - 1, 3 și 5, fiind vorba de același articol.

Propunem majorarea cu 5 miliarde de lei a sumelor defalcate din TVA, de la 14,743 miliarde de lei, la 19,784 miliarde de lei pentru bugetele locale, pentru finanțarea drumurilor, serviciilor de protecție a copilului, pentru persoanele cu handicap, pentru asistența socială și cheltuieli pentru sistemul de învățământ, după cum urmează: majorarea de la 938,6 milioane de lei, la 2.402,1 milioane de lei pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor și majorarea de la 1.665,2 milioane de lei, la 5.243,4 milioane de lei pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor și municipiilor.

Vreau să vă atrag atenția că bugetul alocat administrațiilor locale este un buget de subzistență, este un buget axat pe funcționare. Bugetele de dezvoltare sunt înghețate.

Dacă în anul precedent UAT-urile au pierdut 10 miliarde de lei, iată că și în acest an pierd 5 miliarde de lei, prin transferul cheltuielilor pe asistența socială.

Așadar, asistăm la un buget de criză. Și în acest moment trebuie să spunem că administrația publică locală este decapitalizată și vom avea probleme mari, inclusiv cu achitarea acestor cheltuieli, cu decontarea navetei elevilor, a profesorilor, funcționarea unităților școlare.

Și, pentru că vin dintr-o regiune în care a trăit și a scris Mihail Sadoveanu, nu poate să nu-mi vină în cap asemănarea dintre boierul Stroie Orheianu, alias Guvernul, și răzeșii din "Neamul Șoimăreștilor", UAT-urile. Când Orheianu se întoarce, în domnia Movileștilor, vine în Orhei și cere răzeșilor... (Vociferări.)

Sunt pe 3 amendamente...

... și cere răzeșilor toate pământurile. Așa, Guvernul vine acum și bagă mâna în bugetele locale. Nu pot să nu strig, cu revoltă: "Boierule, jos mâna de pe pământurile răzeșilor!". A, pardon... (Aplauze.) ... domnule ministru, scoateți mâna din bugetele locale ale administrațiilor publice locale. (Vociferări. Rumoare. Aplauze.)

Domnul Florin Iordache:

Bun. Dacă la art. 4...

Numai puțin... da, vă rog, doamna Presadă, vă rog. (Vociferări.)

Păi... marcați-vă prezența. Am văzut-o pe doamna Presadă.

Doamna Florina-Raluca Presadă:

Stimate colege,

Stimați colegi,

Prin amendamentul adus art. 4 nu am făcut decât să cresc cheltuielile alocate din suma defalcată din TVA pentru finanțarea sistemului de protecție a copilului și a centrelor publice pentru persoane adulte cu handicap și plata drepturilor asistenților personali ai persoanelor cu dizabilități.

Nu am modificat în niciun fel suma totală prevăzută la art. 4. Am spus doar că la bugetele locale trebuie să ajungă mai mulți bani pentru plata acestor cheltuieli.

Sute de persoane au ieșit acum o săptămână în stradă pentru a cere ca drepturile acestea ale persoanelor cu dizabilități să poată fi respectate, iar cheltuielile prevăzute în Legea nr. 448/2006 să fie suportate din aceste sume defalcate din TVA.

18.000 de persoane cu dizabilități se află acum în aceste centre de zi, iar bugetele locale, așa cum am văzut în anii anteriori, nu pot suporta toate aceste cheltuieli, nici pentru centrele de zi, nici pentru plata însoțitorilor persoanelor cu dizabilități și asistenților personali.

Mulțumesc.

Domnul Florin Iordache:

Da. Vă mulțumesc.

Dacă mai...

Voi supune apoi votului fiecare amendament respins de la art. 4. Dacă mai sunt colegi care doresc să intervină? Nu.

Deci voi supune votului întâi amendamentele respinse.

Primul amendament respins, de la poziția 1, amendamentul PNL. Să înceapă votul.

78 de voturi pentru, 199 de voturi împotrivă, două abțineri, 2 colegi nu și-au exprimat votul. A fost respins.

Al doilea amendament respins, de la poziția 2. Să înceapă votul.

80 de voturi pentru, 202 voturi împotrivă, 3 abțineri.

Deci, stimați colegi, la acest articol avem 10 amendamente respinse. Le vom supune votului pe toate cele 10 respinse. Și un singur amendament admis.

Deci terminăm cu respinsele, ca să știți unde urmăriți, și ultimul vot va fi pe amendamente admise.

Al treilea amendament respins de la art. 4. Să înceapă votul.

Amendament al PNL, da.

86 de voturi pentru, 200 de voturi împotrivă, o abținere. A fost respins.

Al patrulea amendament respins, Grupul PNL. Să înceapă votul.

84 de voturi pentru, 203 voturi împotrivă, două abțineri. A fost respins.

Al cincilea amendament respins. Să înceapă votul.

83 de voturi pentru, 205 voturi împotrivă, două abțineri. A fost respins.

La poziția 6, la amendamente respinse, să înceapă votul.

63 de voturi pentru, 203 voturi împotrivă, 20 de abțineri. A fost respins.

La poziția 7 de la amendamente respinse, să înceapă votul.

66 de voturi pentru, 201 voturi împotrivă, 16 abțineri. A fost respins.

La poziția 8 de la amendamente respinse, să înceapă votul.

66 de voturi pentru, 204 voturi împotrivă, 19 abțineri. A fost respins.

La poziția 9 de la amendamente respinse, să înceapă votul.

61 de voturi pentru, 194 de voturi împotrivă, 17 abțineri. A fost respins.

Și ultimul amendament respins, de la poziția 10, să înceapă votul.

82 de voturi pentru, 209 voturi împotrivă, două abțineri. A fost respins.

Și acum supun votului, stimați colegi, la art. 4 avem un amendament admis al Comisiei pentru buget, finanțe. Să înceapă votul.

207 voturi pentru, 20 de voturi împotrivă, 64 de abțineri, 3 colegi nu și-au exprimat votul. A fost adoptat și art. 4.

La art. 5 avem mai multe amendamente respinse. Dacă se susțin?

Doamna Presadă, domnul Leoreanu, vă rog.

Doamna Florina-Raluca Presadă:

La art. 5 alin. (1) am introdus o nouă literă, lit. a), care spune că: "sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată prevăzute la art. 4 sunt destinate finanțării sistemului de protecție a copilului și a centrelor publice pentru persoane adulte cu handicap".

Și, de asemenea, am eliminat o derogare de la prevederile Legii privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

Vrem ca în acest fel mai mulți bani să se ducă la bugetele locale, iar din aceste bugete să se poată plăti aceste cheltuieli pentru asistenții personali ai persoanelor adulte cu handicap și cheltuielile prevăzute pentru sistemul de protecție a copilului.

Domnul Florin Iordache:

Da. Vă mulțumesc.

Supun votului amendamentul doamnei senator. Să înceapă votul.

79 de voturi pentru, 196 de voturi împotrivă, două abțineri. A fost respins.

Mai departe, următorul amendament.

Domnul Leoreanu, vă rog frumos.

Domnul Laurențiu-Dan Leoreanu:

Da, vorbim de art. 5 alin. (7) lit. a). Se alocă 708,7 milioane de lei pentru finanțarea sistemului de protecție a copilului de la nivelul județelor și sectoarelor... București, din sumele defalcate din TVA; lit. b) 556,7 milioane de lei pentru finanțarea centrelor publice pentru persoane cu dizabilități de la nivelul județelor și sectoarelor din București, din sume defalcate din TVA; lit. c) 3.578,2 milioane de lei pentru drepturile asistenților personali, din sume defalcate din TVA.

Finanțarea serviciilor sociale prevăzute la a), b) și c) se va face la nivelul județelor, respectiv localităților, pe baza standardelor de cost.

Este foarte important să asigurăm această finanțare pentru că, așa cum am precizat, este posibil, la un moment dat, să rămânem fără sume pentru a putea fi alocate și să asistăm la un colaps în acest sistem foarte important pentru societatea noastră.

Vă mulțumesc.

Domnul Florin Iordache:

Bun. Supun votului amendamentele susținute de domnul Leoreanu. Să înceapă votul.

84 de voturi pentru, 201 voturi împotrivă, două abțineri. A fost respins.

Următorul vorbitor, domnul Benga, vă rog.

Care amendament, domnule Benga, să precizați, de la respinse?

Domnul Tudor-Vlad Benga:

Sunt toate. Încep cu cel de la marginal 29, pentru că problema este aceeași, ține tot de finanțarea asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav. Și aici, în esență, ceea ce propunem noi este să se facă un switch la prioritizare, astfel încât să fie prioritizate mai întâi drepturile asistenților personali ai persoanelor cu handicap, înaintea personalului auxiliar de la cult. Pentru că personalul auxiliar de la cult are oricum și alte surse de finanțare și nu există riscul să se intre în incapacitate de plată. Pe de altă parte, în cazul asistenților persoanelor cu handicap, dacă acestea nu sunt prioritizate ca atare, de la bugetul local, există un risc real de intrare în incapacitate de plată.

Mulțumesc frumos.

Domnul Florin Iordache:

Deci este vorba de amendamentul respins de la poziția 29, domnule Benga, 29.

Supun votului, stimați colegi, amendamentul respins de la poziția 29. Să înceapă votul.

80 de voturi pentru, 200 de voturi împotrivă, 3 abțineri, 2 colegi nu și-au exprimat votul. A fost respins.

Vă întreb, de la poziția 29 până la poziția 38, amendamente respinse, dacă sunt intervenții? Dacă nu, supun votului dumneavoastră...

A, domnul Movilă, vă rog.

Aveți până la poziția 38?

Vă rog, domnule Movilă.

Domnul Petru Movilă:

Bună dimineața, stimați colegi.

Domnule președinte,

Vă rog, colegii care vin la microfon și, de asemenea, și dumneavoastră, precizați foarte clar textul la care faceți referire, numărul de ordine, alineat. Pentru că e mai ușor să urmărim numărul curent, să urmărim toate aceste lucruri.

Vă mulțumesc.

Domnul Florin Iordache:

Rog stafful...

Rog stafful, difuzorul de la Grupul PMP să fie dat mai tare, să audă și domnul Movilă.

Deci fiecare coleg care a venit a precizat amendamentul. Și eu supun votului amendamentul respins. Mergem pe amendamente respinse.

Dar dacă e o problemă acolo, cu difuzorul, să fie puțin mai tare.

Bun. Supun votului, de la poziția 30 până la poziția 38, amendamente respinse. Să înceapă votul.

81 de voturi pentru, 197 de voturi împotrivă, două abțineri. Amendamentele respinse au fost finalizate.

Acum supun votului dumneavoastră, stimați colegi, art. 5, așa cum există în raport. Să înceapă votul.

194 de voturi pentru, 89 de voturi împotrivă, două abțineri. A fost adoptat și art. 5.

Articolul 6. Avem amendamente respinse de la poziția 39 până la poziția 80.

Dacă...?

Domnul Leoreanu, vă rog.

Să precizați și pentru domnul Movilă care amendament, ca să îl poată urmări.

Numai puțin... microfonul...

Domnul Laurențiu-Dan Leoreanu:

Da, da... deschis.

Domnul Florin Iordache:

Vă rog.

Domnul Laurențiu-Dan Leoreanu:

Voi vorbi despre art. 6, amendamentele 40, 43 și 45. Este vorba despre același articol, alin. (1). În 2019, prin derogare de la prevederile art. 32 și art. 33 din Legea nr. 273 privind finanțele publice, impozitul pe venit estimat a fi încasat de la bugetul de stat, nivelul fiecărui UAT, inclusiv impozitul pe venituri din pensii, conform măsurii asumate de dumneavoastră în Programul de guvernare, se repartizează, începând cu luna următoare, astfel: lit. c) propunerea de 20% pentru echilibrarea bugetelor locale la localități, în loc de 17,5% propus; lit. d) - propunem 5% din impozitul pe venit, față de 7,5% cât se constituie în fondul pus la dispoziția consiliilor județene, gestionate într-un cont distinct, deschis pe seama acestuia, care se repartizează integral în 2019 localităților din județ, prin hotărârea autorităților deliberative pentru susținerea Programului Dezvoltare Locală.

Este foarte important să venim cu aceste venituri, să putem echilibra, așa cum li s-a propus administrațiilor publice locale, cărora cu o mână li s-a dat și cu două li s-au luat prin transferul acestor cheltuieli cu asistența socială.

Este foarte important să ținem cont de această propunere a Partidului Național Liberal.

Vă mulțumesc.

Domnul Florin Iordache:

Și eu!

Deci, domnule Leoreanu, ca să știm ce voi supune votului...

Voi supune votului 40, 43 și 45, de la amendamente respinse și apoi continuăm cu domnul Andronache.

Deci supun votului dumneavoastră poziția 40 de la amendamente respinse.

Să înceapă votul.

84 de voturi pentru, 201 voturi împotrivă, o abținere, un coleg nu și-a exprimat votul. A fost respins.

Poziția 43 de la amendamente...

(Domnul deputat Gabriel Andronache solicită să ia cuvântul.)

Domnule Andronache, vreți...

Bun. Să termin cu cele trei, pe care ni le-a propus domnul Leoreanu.

Deci, poziția 43 de la amendamente respinse.

Să înceapă votul.

86 de voturi pentru, 197 voturi împotrivă, o abținere. A fost respins.

Poziția 45 de la amendamente respinse.

86 de voturi pentru, 198 voturi împotrivă, o abținere. A fost respins.

Mai departe.

Domnule Andronache, vă rog.

Domnul Gabriel Andronache:

Vă mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Voi supune atenției dumneavoastră amendamentul înscris în Anexa respinsă la nr. crt. 55. Pentru că ați respins propunerea noastră anterioară, vă propunem, prin acest amendament, o altă modalitate de repartizare a acestor sume, tot în sensul celor afirmate de colegul meu, Laurențiu Leoreanu, în sensul de a majora aceste alocări către administrațiile locale, deoarece, prin transferul cheltuielilor pentru asistență socială, practic, generați imposibilitatea realizării de investiții. Și anume, în amendament se precizează - la art. 6 alin. (5) lit. a) se modifică, după cum urmează - "... 500 de lei/locuitor/an pentru județe, dar nu mai mult de 300 de milioane/an/județ..." - reprezintă majorări de la suma de la 450 de lei/locuitor și majorarea plafonului de la 275 de milioane la 300 de milioane.

Vă dau un exemplu. Din cauza faptului că veți proceda la transferul acestor cheltuieli de asistență socială, Consiliul Județean Brașov va fi în imposibilitate să-și continue investițiile, inclusiv cu privire la Aeroportul Brașov.

Vă mulțumesc.

Vă rog să sprijiniți acest amendament.

Domnul Florin Iordache:

Vă mulțumesc.

Voi supune votului. Este creșterea de la 450 de lei la 500 de lei.

Să înceapă votul.

90 de voturi pentru, 193 de voturi împotrivă, două abțineri. A fost respins.

De la poziția 55 până la poziția 80, dacă sunt intervenții? Nu.

În aceste condiții, supun votului dumneavoastră amendamentele respinse de la poziția 56, inclusiv până la 80.

Să înceapă votul.

88 de voturi pentru, 198 de voturi împotrivă, două abțineri. Au fost respinse.

Acum, avem în anexa de la amendamentele admise 5 amendamente admise. Deci, la poziția 3, amendament admis.

Să înceapă votul.

197 de voturi pentru, 87 de voturi împotrivă, două abțineri, un coleg nu și-a exprimat votul. Adoptat.

La poziția 4, tot amendament admis.

Să înceapă votul.

190 de voturi pentru, 93 de voturi împotrivă, două abțineri. Adoptat.

La poziția 5, tot amendament admis.

Să înceapă votul.

197 de voturi pentru, 90 de voturi împotrivă, un coleg nu și-a exprimat votul. Adoptat.

La poziția 6, tot amendament admis.

Să înceapă votul.

196 de voturi pentru, 85 de voturi împotrivă. Adoptat.

Și ultimul amendament admis, la poziția 7.

Să înceapă votul.

197 de voturi pentru, 86 de voturi împotrivă, o abținere. Adoptat.

Am finalizat art. 6.

La art. 7 avem un singur amendament respins.

Domnule Andronache, îl susțineți? Nu.

Este un amendament respins.

Supun votului amendamentul respins de la poziția 81.

85 de voturi pentru, 99 de voturi împotrivă. A fost respins amendamentul de la art. 7.

Supun votului art. 7 în formularea comisiei.

Să înceapă votul.

200 de voturi pentru, 94 de voturi împotrivă. A fost adoptat.

Secțiunea a III-a - "Dispoziții referitoare la Bugetul național unic".

La art. 8 nu sunt intervenții. Adoptat.

La art. 9 avem poziția 82 de la amendamente respinse.

Dacă se susține? Nu.

Supun votului amendamentul respins de la art. 9.

Să înceapă votul.

85 de voturi pentru, 199 de voturi împotrivă, două abțineri. A fost respins.

Acum, supun votului dumneavoastră amendamentul admis, aflat pe poziția 8 de la amendamente admise.

Să înceapă votul.

199 de voturi pentru, 27 de voturi împotrivă, 58 de abțineri. A fost adoptat art. 9.

La art. 10 nu sunt amendamente.

Secțiunea a IV-a.

La art. 11, intervenții? Nu.

Art. 12, intervenții? Nu.

Art. 13? Art. 14?

Art. 15, intervenții? Nu. Adoptate.

Secțiunea a V-a.

Art. 16? Nu sunt intervenții.

Art. 17? Nu sunt intervenții.

Art.18? Nu sunt intervenții.

La art. 19 avem un amendament admis al comisiei și îl supun votului dumneavoastră - amendamentul admis aflat la poziția 9.

Să înceapă votul.

199 de voturi pentru, 85 de voturi împotrivă, două abțineri. A fost adoptat și art. 19, în formularea comisiei.

Mergem mai departe.

Secțiunea a VI-a.

La art. 20 avem un amendament al comisiei, aflat pe poziția 10 la amendamente admise.

Să înceapă votul.

206 voturi pentru, 83 de voturi împotrivă, 3 abțineri. A fost adoptat.

La art. 21, art. 22, art. 23 nu sunt amendamente. Le considerăm adoptate.

Trecem la Capitolul II.

La art. 24 avem un amendament respins. Dacă se susține? Nu.

La art. 25 avem un amendament respins. Dacă se susține? Nu.

Art. 26...

La art. 27 avem un amendament al comisie, aflat la poziția 11.

Să înceapă votul.

210 voturi pentru, 80 de voturi împotrivă, două abțineri. Adoptat și art. 27.

La art. 28, de asemenea, avem un amendament admis, aflat la poziția 12, al comisiei.

Să înceapă votul.

209 voturi pentru, 72 de voturi împotrivă, 3 abțineri. A fost adoptat.

Am ajuns la art. 29. Avem 4 amendamente de respingere. Dacă se susțin? Nu.

Dacă nu, supun votului dumneavoastră cele 4 amendamente respinse.

Să înceapă votul.

90 de voturi pentru, 201 voturi împotrivă, o abținere. Au fost respinse.

Am ajuns la art. 30, unde avem un amendament respins. Dacă se susține? Dacă nu, îl supun votului dumneavoastră.

Să înceapă votul.

Numai puțin.

S-a înscris domnul Cîțu.

Vreți să-l susțineți? Vă rog.

Deci, este vorba despre art. 30, da?

Vă rog.

Domnul Florin-Vasile Cîțu:

Domnule președinte,

La art. 30, Guvernul recunoaște efectul negativ al taxei pe lăcomie, pentru că introduce o subvenție pentru CEC de 940 de milioane de lei, în 2019, deși CEC, se pare, era pe profit, înainte de introducerea acestei taxe.

De aceea, solicit ca acest articol să fie eliminat din Legea bugetului. Nu are ce căuta aici, oricum, pentru că CEC nu poate să fie subvenționat fără să se vadă dacă este ajutor de stat sau nu, deci nu are ce căuta aici CEC Bank.

Și, în același timp, când ai 940 de milioane de lei pentru subvenții la CEC și doar 110 milioane pentru Autostrada Sibiu-Pitești, arată clar un dispreț pentru investiții.

Deci, amendamentul de la art. 30 se elimină.

Mulțumesc.

Domnul Florin Iordache:

Vă mulțumesc, domnule coleg.

Supun votului, stimați colegi, amendamentul respins aflat la poziția 91. Amendament respins.

Să înceapă votul.

85 de voturi pentru, 197 de voturi împotrivă, o abținere. A fost respins.

Supun votului art. 30, în formularea comisiei.

Să înceapă votul.

204 voturi pentru, 86 de voturi împotrivă, o abținere. A fost adoptat art. 30.

La art. 31 nu sunt amendamente. Nu sunt nici intervenții.

La art. 32? Nu.

La art. 33? La art. 34?

La art. 35 avem un amendament respins. Dacă se susține? Nu.

Supun votului amendamentul de la poziția 92, de la amendamente respinse.

Să înceapă votul.

Amendament respins.

88 de voturi pentru, 206 voturi împotrivă, 3 abțineri. Nu a întrunit numărul de voturi. Deci a fost respins.

La art. 36 avem 3 amendamente respinse. Dacă se susțin?

Da.

Care dintre ele, pentru că sunt de la poziția 93 la poziția 95?

Deci art. 36 are 3 amendamente, de la poziția... (Rumoare.)

Deci, la respinse, art. 36 are 3 amendamente respinse - pozițiile 93, 94, 95.

Poziția 93.

Vă rog.

Domnul Florin-Vasile Cîțu:

OK.

Mulțumesc.

Aceeași situație și aici. Deciziile Guvernului din trecut au făcut ca CFR Călători să meargă din rău în mai rău. După ce, în 2017, nu a avut nevoie de niciun fel de subvenție, în 2018 a avut nevoie de vreo 20 de milioane. Acum, Guvernul vine cu 140 de milioane subvenție pentru CFR Călători. Bineînțeles că nu are ce căuta în Legea bugetului de stat, pentru că încă nu a trecut prin procedură să vedem dacă avem voie să-i dăm ajutor de stat acestei companii.

Deci, propunerea este să se elimine art. 36.

Mulțumesc.

Domnul Florin Iordache:

Am înțeles.

Voi supune, stimați colegi, articolul de eliminare aflat la poziția 93, amendament respins.

Să înceapă votul.

85 de voturi pentru, 205 voturi împotrivă, o abținere. A fost respins.

Amendamentele aflate la pozițiile 94-95 dacă se susțin? Nu se susțin.

Supun votului dumneavoastră aceste amendamente aflate pe lista amendamentelor respinse.

Să înceapă votul.

92 de voturi pentru, 201 voturi împotrivă. Au fost respinse.

Supun votului, în aceste condiții, art. 36, în formularea comisiei.

Să înceapă votul.

203 voturi pentru, 89 de voturi împotrivă. A fost adoptat și art. 36.

La art. 37 avem 4 amendamente respinse. Dacă sunt intervenții? Da.

Domnule Bode, vă rog.

Domnul Lucian Nicolae Bode:

Mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Art. 375 pozițiile nr. crt. 98-99 - vorbim despre bugetul Ministerului Transporturilor.

Dragi colegi,

Așa cum arată bugetul Ministerului Transporturilor, astăzi, vă spun că este unul nerealist, construit pe scenarii extrem de optimiste, cu creșteri halucinante pe anumite componente.

Veți găsi la Studii la prefezabilitate, de fezabilitate și alte studii peste 60 de milioane de euro alocați.

La "Drumuri naționale", veți găsi peste 3,5 miliarde de euro alocați, în condițiile în care am reușit să cheltuim anul trecut mai puțin de 400 de milioane de euro.

Iar la aparatul central al ministerului - peste 90 de milioane de euro, în condițiile în care anul trecut au fost alocați 15 milioane de euro.

Dacă vrem să construim autostrăzi, așa cum ați promis, să dăm în trafic 180 de kilometri de autostradă, așa cum a spus doamna Plumb, atunci va trebui să vă reconsiderați poziția în al doisprezecelea ceas și să puteți avea o abordare corectă în ceea ce privește Ministerul Transporturilor.

De aceea, noi vă propunem să alocați fonduri realiste pentru cele mai importante proiecte de infrastructură din România.

Autostrada Unirii este subfinanțată. Pentru Autostrada Unirii solicităm, în acest amendament, suplimentarea fondurilor pentru pregătirea documentațiilor.

Pentru Autostrada Sibiu-Pitești, de asemenea, solicităm alocări suplimentare pentru revizuirea studiului de fezabilitate pe tronsoanele 2 și 3 din mijloc.

Autostrada Transilvania este, de asemenea, subfinanțată - 20%, mai puțin de 200 de milioane de euro, din cei 1,1 miliarde de euro necesari.

Ca să nu mai vorbim despre Drumul Expres Craiova-Pitești, pentru care, în acest moment, din punctul nostru de vedere, pentru loturile 1 și 2, ați alocat o sumă insuficientă.

Așadar, dacă vreți să avem autostrăzi în România, alocați fonduri pentru aceste obiective de infrastructură mare, și nu risipiți bani pe studii de fezabilitate, pe finanțarea personalului din aparatul central al Ministerului Transporturilor sau pe alte fantasmagorii.

Vă mulțumesc.

Domnul Florin Iordache:

Da. Mulțumesc.

Deci, domnule Bode, voi supune votului dumneavoastră amendamentul aflat la poziția 98 și apoi cel aflat la poziția 99. Da? Ca să știe colegii amendamentele respinse.

Amendamentul aflat la poziția 98.

Să înceapă votul.

94 de voturi pentru, 191 de voturi împotrivă, o abținere. A fost respins.

Amendamentul aflat la poziția 99, aferent art. 37.

Să înceapă votul.

Amendament respins.

88 de voturi pentru, 190 de voturi împotrivă, două abțineri. A fost respins.

Acum, trecem la pozițiile 13 și 14 de la amendamentele admise, aferente art. 37. Deci, amendament admis la poziția 13, al comisiei.

Să înceapă votul.

211 voturi pentru, 71 de voturi împotrivă, o abținere. A fost adoptat.

Și următorul amendament admis al comisiei - amendamentul de la poziția 14.

Să înceapă votul.

221 de voturi pentru, 66 de voturi împotrivă. A fost adoptat și art. 37.

La art. 38 nu sunt intervenții.

La art. 39 avem un amendament respins. Dacă se susține?

Domnul Radu, da.

(Domnul senator Remus Mihai Goțiu solicită să ia cuvântul.)

Păi, nu v-ați înscris!

Păi, nu, s-au înscris domnul Radu, domnul Movilă... nu vă văd marcat...

Apăsați pe buton! Păi, de unde să știu că vreți să vorbiți? Spuneți-mi că vreți să vorbiși! Apăsați pe buton și vă dau cuvântul.

Domnul Radu.

Domnul Nicolaie-Sebastian-Valentin Radu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Anul acesta, Consiliul Județean Buzău va da în folosință noul Pod rutier peste Râul Buzău, care va face legătura între localitățile Vadu Pașii și Buzău, o alternativă la Podul de la Mărăcineni.

În aceste condiții, vă solicităm să admiteți amendamentul formulat de mine, care se află pe poziția 100 la amendamentele respinse. Este vorba despre Centura Est a Municipiului Buzău, care va trebui preluată de Ministerul Transporturilor, pentru a face legătura între noul Pod de la Vadu Pașii și cel de la Mărăcineni.

În aceste condiții, vă rog să admiteți amendamentul formulat de mine, practic o completare la art. 39, cu alin. (3) și alin. (4) - "Se autorizează Ministerul Transporturilor, în calitate de ordonator principal de credite, să preia de la autoritățile publice locale documentația tehnico-economică aferentă Obiectivului de investiții «Varianta de ocolire Est municipiul Buzău, județul Buzău», și în termen de 30 de zile de la data preluării documentației tehnico-economice, prevăzută la alin. (1), Ministerul Transporturilor inițiază demersurile privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți Obiectivului de investiții «Varianta de ocolire Est municipiul Buzău, județul Buzău»" - și în baza acesteia introduce Proiectul de investiții, în condițiile art. 38.

Vă mulțumesc.

Domnul Florin Iordache:

Și eu vă mulțumesc.

Supun votului amendamentul respins aflat la poziția 100.

Să înceapă votul.

După o scurtă pauză

Domnul Petru Movilă:

Domnule președinte,

Vă rog să luăm o pauză de consultări de 3 minute, liderii de grupuri, pe procedură.

Mulțumesc.

Domnul Florin Iordache:

10 minute - pauză de consultări.

Am spus de la început, ca toate amendamentele să poată fi susținute.

Deci 10 minute pauză de consultări.

Revenim la art. 37, domnule Goțiu.

La art. 37 s-au votat cele două amendamente.

Deci repet... toate amendamentele... și revenim la art. 37.

După o scurtă pauză

Domnul Florin Iordache:

Domnule Movilă, vă rog precizați. Înțeleg că s-a regăsit. Precizați, vă rog, la microfon.

După o scurtă pauză

Domnul Florin Iordache:

Rog liderii de grup să-și invite colegii în sală, să putem relua, da? Au trecut cele 10 minute. Și o să-l invit pe domnul Movilă. Dumneavoastră ați solicitat. Să vedem dacă ați găsit?

Domnule Movilă?

Domnul Petru Movilă:

Domnule președinte,

Dacă toți colegii sunt în sală, propun reluarea lucrărilor, pentru că amendamentul despre care vorbeam l-am regăsit cu stafful de la Comisiile pentru buget.

Mulțumesc.

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc.

Și domnul Goțiu a regăsit și va susține. La art. 39 va susține amendamentul respins.

Deci, așa cum am afirmat încă de ieri, și știu toți colegii, toate amendamentele respinse vor putea fi susținute în plen.

Dacă mai sunt alte intervenții procedurale?

Invit colegii să ia loc în bancă, să putem relua lucrările.

Rog colegii să ia loc în bănci, să continuăm.

Avem o observație...

(Domnul deputat Laurențiu-Dan Leoreanu solicită să ia cuvântul.)

Procedură, vă rog.

Vă rog, domnule Leoreanu, procedură.

Domnul Laurențiu-Dan Leoreanu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Vă cer o pauză de consultări de zece minute. Avem niște probleme la art. 40, cu niște amendamente pe care nu le găsim în tabel, de la Senat.

Domnul Florin Iordache:

Eu vă propun așa: ajungem la art. 40 și atunci ne oprim, facem o pauză de consultări; până atunci poate vă rezolvați.

Suntem la art. 37. Ajungem la art. 40. Dacă până atunci nu ați rezolvat, oprim până... pentru că vreau să fim consecvenți. Am stabilit ca toate amendamentele să poată fi susținute, să se regăsească în tabele...

Continuăm, da?

Suntem la art. 37. Am supus votului și au fost adoptate cele două poziții, 13 și 14, la amendamente admise.

Supun votului, stimați colegi, art. 37, în integralitate, așa cum ne-a propus comisia. Să înceapă votul.

174 de voturi pentru, 69 de voturi împotrivă, 19 abțineri.

Art. 37 a fost adoptat în integralitate, cu cele două amendamente admise.

Articolul 38. Nu sunt amendamente. Sunt observații? Nu sunt observații. Se consideră adoptat.

Articolul 39. Avem un amendament respins. Avem și un amendament al domnului Goțiu și apoi le vom supune la vot, pe rând.

Domnule Goțiu, vă rog.

Suntem la art. 39.

Domnul Remus Mihai Goțiu:

Bună ziua!

Pentru cei care căutați acest amendament în listă, îl găsiți plasat greșit la poziția 165. Este vorba de o situație destul de gravă și, în ciuda informațiilor pe care înțeleg că le-au furnizat niște instituții publice, podul de pe Arieș, podul aflat pe un drum național se află într-un pericol foarte grav. Expertiza tehnică efectuată în vara anului trecut îl încadrează la clasa stării V, mai exact stare tehnică ce nu asigură condiții minime de siguranță a circulației.

Așadar, pe acel pod de pe drumul național se circulă în condiții care pot duce în orice moment la o tragedie și de aceea considerăm că este necesar să alocăm banii, ca în momentul în care se finalizează proiectul, podul să fie refăcut sau să intre în reparații capitale.

Propunerea este la art. 39. Se adaugă un alineat nou, cu următorul conținut.

Alin. (3): "Se autorizează Ministerul Transporturilor, în calitate de ordonator principal de credite, să aloce suma de 9.150 mii lei pentru realizarea podului de pe râul Arieș, situat pe Drumul Național 1 km 444 plus 840, după finalizarea documentației și a proiectului pentru un pod nou sau pentru consolidarea infrastructurilor și înlocuirea suprastructurii podului existent, de către Direcția Regională de Drumuri și Poduri Cluj". Suma trecută este tot o estimare, în urma expertizei tehnice care estimează reparații sau refaceri de 7,5 milioane de lei plus TVA.

Încă o dată, e un vot de responsabilitate și nu ne-am dori să ajungem la o tragedie, pentru a ne da seama că acești bani trebuiau alocați și investiția făcută.

Vă mulțumesc.

Domnul Florin Iordache:

Domnul Itu, la 39 vreți să interveniți? Aveți un amendament în sensul acesta undeva? (Vociferări.) Nu e drept la replică. O să-l supun votului și votați în consecință.

Deci e amendamentul inițiatorului cu podul de la ...

Mulțumesc.

La art. 39 supun votului dumneavoastră amendamentul domnului senator Goțiu.

Să înceapă votul.

105 voturi pentru, 189 de voturi împotrivă, o abținere. A fost respins.

Supun votului dumneavoastră amendamentul respins aflat la poziția 100, aferent art. 39. Să înceapă votul.

185 de voturi pentru, 29 de voturi împotrivă, 80 de abțineri, doi colegi nu și-au exprimat votul. Adoptat.

Supun votului dumneavoastră art. 39 alin. (1) și (2) în formularea comisiei. Să înceapă votul.

203 voturi pentru, 101 voturi împotrivă, o abținere, un coleg nu și-a exprimat votul. A fost adoptat art. 39.

Întreb colegii de la PNL dacă la art. 40 mai sunt probleme?

Domnul Laurențiu-Dan Leoreanu (din sală):

Da.

Domnul Florin Iordache:

Cinci minute pauză, să regăsim amendamentul aferent. Cinci minute pauză. Dar rog colegii mei să stăm în bancă, să vedem... Cinci minute!

După o scurtă pauză

Domnul Florin Iordache:

Vă rog, liderii de grup!

Suntem la art. 40.

Vă rog să luați loc, să putem continua.

Bun. Suntem la art. 40. Dacă sunt intervenții? Nu. Adoptat.

La art. 41 avem trei amendamente respinse. Dacă se susțin?

La art. 41? Da, vă rog, doamnă Turcan.

Aveți pozițiile 101, 102, 103.

Vă rog.

Doamna Raluca Turcan:

Un minut, să vină colegii de la Senat cu amendamentele pe care le căutau. Da?

Mulțumesc frumos.

După o scurtă pauză

Domnul Florin Iordache:

Da, vă rog.

Bun. S-au finalizat...

Deci suntem la pozițiile 101, 102, 103. Dacă se susțin?

Doamna Turcan, vă rog. Să-mi spuneți care din cele trei poziții?

Doamna Raluca Turcan:

Voi susține numerele curente 104, 105 și 107...

Domnul Florin Iordache:

Deci este vorba de ...

Doamna Raluca Turcan:

Articolul 41, da...

Domnul Florin Iordache:

Numai puțin, doamnă!

Doamna Raluca Turcan:

... amendamentele respinse.

Domnul Florin Iordache:

Deci dumneavoastră ne propuneți un 411, în cele două ... 411, 412.

O să vă dau cuvântul la 411, 412 după ce terminăm cu 41.

Doamna Raluca Turcan:

OK.

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc.

Deci la art. 41 avem trei amendamente și supun votului dumneavoastră cele trei amendamente respinse de la art. 41. Să înceapă votul.

96 de voturi pentru, 202 de voturi împotrivă. Au fost respinse.

Supun votului poziția 15, aferentă art. 41 de la amendamente admise. Să înceapă votul.

211 voturi pentru, 95 de voturi împotrivă, 3 colegi nu și-au exprimat votul. A fost adoptat.

Amendamentul aflat la poziția 16, aferent art. 41.

Să înceapă votul.

Voci din sală:

Admis sau respins?

Domnul Florin Iordache:

Admis, admis!

196 de voturi pentru, 90 de voturi împotrivă, două abțineri.

A fost adoptat.

Art. 41 în integralitate.

Să înceapă votul.

208 voturi pentru, 95 de voturi împotrivă, o abținere.

A fost adoptat art. 41.

Acum ni se propun două articole noi, 411, 412.

Doamnă Turcan, vă rog. Aveți amendamente la pozițiile 104 și 105; amendamente respinse.

Doamna Raluca Turcan:

Trei direcții strategice importante pentru domeniul educației și de aceea solicităm suplimentarea pe bugetul pe anul 2019 a banilor acordați în primul rând pentru Ministerul Educației Naționale și în același timp pentru două programe naționale de o importantă majoră pentru milioane de copii și profesori din această țară.

În temeiul art. 41, vă propunem să introduceți încă trei articole noi. Unul dintre acestea se referă la finanțarea educației cu 5% din PIB, pe bugetul Ministerului Educației Naționale.

De ce vă propunem lucrul acesta? Pentru că sunt trei neajunsuri pe care oricare dintre noi poate să le conștientizeze: părăsirea timpurie a școlii - cifre record în Uniunea Europeană; analfabetismul funcțional, care marchează întreaga societate românească, din nefericire și politica; lipsa forței de muncă bine calificate.

Pentru toate aceste trei neajunsuri este important ca investițiile din educație să nu se ducă pe proiecte fantasmagorice, așa cum am auzit, de toalete ecologice, unde o să căutăm direcția banilor pentru acele toalete ecologice, nici cu rechizite pentru toți copiii din România care se vor da o singură dată, iar copiii vor trebui să rămână la școală pe tot parcursul unui an - dacă au această șansă. De asemenea, nici cu promisiuni de mituire în scop electoral a celor care așteaptă performanță de la sistemul de educație.

Așadar, 5% din PIB pentru pregătirea bună a profesorilor, prin masterat didactic. 5% din PIB pentru burse profesionale pentru întărirea învățământului profesional. 5% din PIB pentru creșterea calității actului educațional, și nu pentru cumpărarea de voturi în scop electoral. Acesta este articolul de la nr. crt. 104, pe care vi-l supunem votului.

Domnul Florin Iordache:

Vă mulțumesc.

Supun votului amendament respins la art. 104. Să înceapă votul.

113 voturi pentru, 199 de voturi împotrivă, 3 abțineri. A fost respins.

Următorul.

La 105, doamnă, da?

Doamna Raluca Turcan:

Dacă ar merge microfonul, ar fi super!

Încercam să introduc cartela și aici, ca să pot vota...

Domnul Florin Iordache:

Nu are posibilitate.

Doamna Raluca Turcan:

... așa că voi face naveta între tribună și banca mea de deputat.

Al doilea articol se referă la finanțarea unui proiect major în domeniul educației naționale, și anume, un proiect de after-school generalizat pentru toți copiii de până în clasa a IV-a. În felul acesta ajutăm nu doar copiii să fie educați pe tot parcursul zilei, în condiții de siguranță și pentru creșterea calității lor educaționale, în același timp încurajăm profesorii și îi motivăm financiar că vot putea să-și suplimenteze activitatea pe care o desfășoară și nu în ultimul rând părinții vor fi stimulați să se întoarcă la muncă, să poată să muncească, să plătească taxe și impozite statului român, iar copiii lor să fie educați pe tot parcursul zilei.

Așadar, vă solicităm suplimentarea bugetului Ministerului Educației Naționale pentru finanțarea unui program de after-school generalizat pentru toți copiii de până în clasa a IV-a.

Domnul Florin Iordache:

Vă mulțumesc.

Supun votului poziția 5, amendament respins. Să înceapă votul.

128 de voturi pentru, 190 de voturi împotrivă, 3 abțineri. A fost respins și amendamentul aferent art. 412.

Am ajuns la 42. Vă rog.

La 106 sau la care doriți?

Doamna Raluca Turcan:

107.

Domnul Florin Iordache:

Numai puțin, doamnă!

107 este aferent art. 431. Să ajungem... să depășim...

Doamna Raluca Turcan:

Îmi cer scuze! Numai o secundă, că mă faceți să alerg de la microfon la bancă și, evident, îmi este dificil.

107, pentru art. 43. Da, aveți dreptate! Aștept.

Domnul Florin Iordache:

Vă rog. Ajungem la 43. Avem 42 și 43, și când ajungem la 431 vă dau cuvântul.

La art. 42 avem un amendament respins la 106.

Supun votului amendamentul respins. Să înceapă votul.

109 voturi pentru, 213 voturi împotrivă, o abținere. A fost respins.

Supun votului acum, stimați colegi, poziția 17 de la amendamente admise, aferent art. 42. Să înceapă votul.

213 voturi pentru, 105 voturi împotrivă, un coleg nu și-a exprimat votul. A fost adoptat art. 42.

La art. 43 avem un singur amendament al comisiei, pe care-l supun votului dumneavoastră, aflat la poziția 18. Să înceapă votul.

236 de voturi pentru, 71 de voturi împotrivă, 14 abțineri. Adoptat.

Supun votului, în integralitate, art. 43. Să înceapă votul.

221 de voturi pentru, 104 voturi împotrivă, 3 abțineri. A fost adoptat și art. 43.

În continuare, o invit pe doamna Turcan să-și susțină amendamentul aflat la poziția 431, amendament respins care se regăsește la poziția 107.

Vă rog, doamnă.

Doamna Raluca Turcan:

Așteptam momentul acesta, pentru că mă uit spre dumneavoastră și cred că veți avea bucuria de a susține amendamentul propus de președintele dumneavoastră de partid, domnul Liviu Dragnea, un amendament care a apărut într-un mod spontan la Comisia pentru buget, finanțe, fără să fi fost dezbătut nicăieri și care în mod evident plagia amendamentul depus și inițiat de Partidul Național Liberal de a oferi un program generalizat de alimentație diversificată în școala românească.

Avem pe stenograme și înregistrări argumentația Ministrului Educației Naționale care spune că proiectul domnului Dragnea poate fi finanțat, întrucât are o sumă mai mare decât proiectul asumat de Partidul Național Liberal - ad litteram.

În același timp, există declarații publice care afirmă că proiectul domnului Dragnea, de alimentație diversificată în școala românească poate fi susținut și finanțat.

Domnul Nicolae Dobrovici-Bacalbașa (din sală):

Stolo!

Doamna Raluca Turcan:

Așadar, dacă nu încurajați plagiatul, dacă respectați...

Domnul Florin Iordache:

Numai puțin!

Domnule Bacalbașa, vă rog frumos, păstrați ordinea în sală!

Doamna Raluca Turcan:

Știți ce mi s-a spus? Haideți să vă spun ce mi s-a spus de către un coleg, din nefericire, de la PSD. Mi-a spus că: "Ai grijă ce vorbești la microfon, că altfel îl asmuțim pe Bacalbașa pe tine!". Deci acesta este rolul domnului Bacalbașa, să fie asmuțit pe mine, dacă nu spun ceea ce trebuie! (Aplauze.)

Nu-i nimic! Îmi asum asta! Mi-am asumat de când am început activitatea de deputat în această legislatură, pentru că numai așa știți să faceți politică!

Revenind, însă, vă pasă de copiii din România, care în momentul de față primesc un program aproape falimentar de corn și lapte, cu produse stricate, cu licitații trucate și care ajung cu greu să servească unui obiectiv vital, și anume, copiii să aibă alimentație sănătoasă, să poată fi ținuți la școală și să dea randament la școală? Dacă vă pasă de lucrurile acestea, dacă nu vă pasă de infractori, de jigniri și de toate cele pe care le-ați oferit în ultima perioadă, votați acest amendament! L-a furat inclusiv domnul Dragnea! Votați-l și veți putea să mergeți și dumneavoastră în fața alegătorilor și cu altceva, în afară de sprijinirea infractorilor: asmuțirea justiției pe oameni nevinovați care vorbesc ceea ce nu vă convine!

Așadar, propunerea PNL este de a suplimenta bugetul Ministerului Educație Naționale, să fie generalizat acest program de alimentație diversificată în toate școlile din România. Nu trebuie să fie alimentație caldă, că nu pot toate școlile să asigure condiții. Însă un pachet alimentar sănătos, care să le dea forță copiilor să învețe mai bine într-un sistem măcinat de incompetență și lipsă calitate, ați putea să o faceți pentru alegătorii dumneavoastră.

Votați amendamentul Partidului Național Liberal!

Domnul Florin Iordache:

Vă mulțumesc.

Supun votului, stimați colegi, amendamentul respins aflat la poziția 107. Să înceapă votul.

139 de voturi pentru, 191 de voturi împotrivă, o abținere. A fost respins.

La art. 44 dacă sunt intervenții? Este un amendament respins. Să înceapă votul. Să înceapă votul! E amendament respins aflat la poziția 108.

111 voturi pentru, 216 voturi împotrivă, 10 abțineri. A fost respins.

Următorul amendament respins, aflat la poziția 109. Să înceapă votul.

100 de voturi pentru, 207 voturi împotrivă, 23 de abțineri, doi colegi nu și-au exprimat votul. A fost respins.

La art. 45 nu sunt amendamente. La art. 46 nu sunt amendamente.

Am ajuns la art. 47 și supun votului dumneavoastră amendamentul respins aflat la poziția 110. Să înceapă votul.

11 voturi pentru, 207 voturi împotrivă. 106 abțineri, un coleg nu și-a exprimat votul. A fost respins.

Acum supun votului art. 47, în formularea comisiei. Să înceapă votul.

215 voturi pentru, 123 de voturi împotrivă. A fost adoptat art. 47.

La art. 48 și art. 49 nu sunt amendamente.

La art. 50 avem un articol admis de comisie, aflat la poziția 19 - amendament admis. Să înceapă votul.

218 voturi pentru, 105 voturi împotrivă, 7 abțineri. A fost adoptat.

Supun votului dumneavoastră art. 50 în integralitate. Să înceapă votul.

220 de voturi pentru, 112 voturi împotrivă, o abținere. A fost adoptat și art. 50.

Am ajuns la art. 51.

Da, domnule Drăghici. Amendament respins la poziția 111.

Vă rog. Vă susțineți amendamentul? Mai sunt 49 de secunde.

Domnul Mircea-Gheorghe Drăghici:

Articolul 51 alin. (5). Propunem următorul text la bugetul Autorității Electorale: "În bugetul Autorității Electorale Permanente este cuprinsă și suma de 54.412 mii lei, destinată finanțării în anul 2019 a acțiunilor aferente organizării și desfășurării alegerilor pentru Parlamentul European și pentru alegerea Președintelui României". Nu este vorba de impact bugetar, doar translatare de sumă în interiorul capitolelor bugetului Autorității Electorale Permanente.

Mulțumesc.

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc.

Supun votului dumneavoastră amendamentul respins, aflat la poziția 111. Să înceapă votul.

219 voturi pentru, 40 de voturi împotrivă, 78 de colegi s-au abținut.

Supun votului art. 51 în integralitate, cu modificarea făcută la 111. Să înceapă votul.

222 de voturi pentru, 107 voturi împotrivă, două abțineri. A fost adoptat.

Articolul 52. Nu sunt amendamente.

53? Nu. 54? 55? 56? 57? 58? 59? 60?

Am ajuns la Capitolul III - "Dispoziții finale".

Art. 61, art. 62, art. 63, art. 64?

La art. 65, stimați colegi, supun votului dumneavoastră amendamentul admis, aflat la poziția 20. Amendament admis. Să înceapă votul.

229 de voturi pentru, 110 voturi împotrivă, 3 abțineri. A fost adoptat.

Supun votului art. 65 în integralitate. Să înceapă votul.

222 de voturi pentru, 110 voturi împotrivă, o abținere. A fost adoptat art. 65.

La art. 66 nu sunt amendamente.

La art. 67 avem 4 amendamente. Dacă sunt intervenții sau se susțin? Nu.

Bun. Supun votului, stimați colegi, cele patru amendamente respinse, aflate la pozițiile 113-116. Să înceapă votul.

91 de voturi pentru, 211 voturi împotrivă, 35 de abțineri. Au fost respinse.

Supun votului acum amendamentele admise propuse de comisie.

Primul este aflat la poziția 21. Să înceapă votul.

226 de voturi pentru, 41 de voturi împotrivă, 76 de abțineri. Adoptat.

Poziția 22, amendament admis al comisiei. Să înceapă votul.

223 de voturi pentru, 10 voturi împotrivă, 104 abțineri. A fost adoptat.

Poziția 23, aferentă art. 67. Amendament admis al comisiei. Să înceapă votul.

219 voturi pentru, un vot împotrivă, 114 abțineri, doi colegi nu și-au exprimat votul. A fost adoptat.

Articolul 67 în integralitate. Să înceapă votul.

223 de voturi pentru, 107 voturi împotrivă, 10 abțineri. A fost adoptat.

La art. 68 avem 3 amendamente respinse, de la 117 la 119. Dacă se susțin? Nu se susțin.

Supun votului dumneavoastră cele trei amendamente respinse. Să înceapă votul.

25 de voturi pentru, 203 voturi împotrivă, 110 abțineri. Au fost respinse.

Vă supun votului art. 68, în formularea comisiei. Să înceapă votul.

207 voturi pentru, 118 voturi împotrivă, 19 abțineri. A fost adoptat și art. 68.

La art. 69, 70, 71 nu sunt amendamente.

Ni se propune un articol nou, 711. Dacă sunt intervenții? Are două amendamente respinse.

Domnul Vîlceanu. Vă rog.

Pozițiile 120 și 121. Aveți? Vă rog să vă susțineți. Care dintre ele?

Domnul Dan Vîlceanu:

Domnule președinte,

Acest amendament se referă la un punct introdus prin Ordonanța nr. 114, acela referitor la introducerea unei taxe pe cifra de afaceri a companiilor din energie, de 2%. Noi considerăm că, pe perioada anului 2019, art. 78 pct. 2 ar trebui suspendat. Am criticat, din prima zi, din momentul în care a apărut în dezbatere publică această ordonanță și acest punct. Acum înțeleg că ați realizat și dumneavoastră că este o taxă greșită și că generează mai mult necazuri decât lucruri bune, numai că, dacă nu o anulăm, prin Legea bugetului, acest buget nu este construit corect. Pentru că ați prins la partea de venituri...

Domnul Florin Iordache:

Vă mulțumesc.

Finalizați, vă rog!

Domnul Dan Vîlceanu:

Acum!

... ați prins la partea de venituri sumele colectate din această taxă și ulterior renunțați la ea. Deci practic bugetul nu mai corespunde cu realitatea.

Așa că, eu cred că ar trebui să votăm pentru acest amendament și taxa să fie anulată sau suspendată măcar, în 2019, prin Legea bugetului.

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc.

Supun votului amendamentul respins, aflat la poziția 120. Să înceapă votul.

(Domnul deputat Nicolae Neagu solicită să ia cuvântul.)

Nu mai sunt intervenții, s-a finalizat timpul! (Vociferări.) Nu mai este timp! S-a finalizat timpul, domnule Neagu. Deci s-a finalizat timpul de dezbatere.

120 a fost respins.

Poziția 121.

S-a finalizat timpul, îmi pare rău!

Supun votului...

Da, domnule Neagu. Vă rog.

Pe procedură. Vă rog, domnule Neagu.

Domnul Nicolae Neagu:

Am apăsat microfonul pentru cele două amendamente. Suntem pe ultimul articol din proiectul de lege și nu se mai discuta decât un singur amendament; unul singur, ultimul, și-l aveți.

Eu am rugămintea să-l lăsați pe colegul Huțucă, pentru că avea apăsat pe ...

Domnul Florin Iordache:

Domnule Neagu, haideți să vă spun ceva. Eu nu am nicio problemă să-i dau cuvântul și colegului dumneavoastră, numai că timpul a expirat. Tocmai am hotărât împreună...

Domnule Neagu, vă rog să luați loc în bancă. Voi supune... (Vociferări.)

Deci timpul afectat a expirat, timpul de dezbatere, cele 50 de minute au expirat.

Voi supune, potrivit regulamentului, așa cum am stabilit...

Vă rog.

Vă mulțumesc.

Supun votului amendamentul respins de la poziția 121.

Să înceapă votul.

122 de voturi pentru, 220 de voturi împotrivă. A fost respins.

Am ajuns la art. 72. Are două amendamente, aflate la pozițiile 53 și 54.

Supun votului dumneavoastră amendamentul aflat la poziția 53 - amendament admis. Să înceapă votul. Sunt amendamente de corelare.

226 de voturi pentru, 101 voturi împotrivă, 4 abțineri, doi colegi nu și-au exprimat votul. Adoptat.

Și amendamentul admis, aflat la poziția 54. Să înceapă votul.

223 de voturi pentru, 106 voturi împotrivă, 3 abțineri. A fost adoptat.

Am finalizat partea generală a bugetului de stat.

Intrăm pe anexe.

La Anexa nr. 1 avem un amendament admis, aflat la poziția 24, și 8 amendamente respinse.

Regăsiți în Anexa nr. 3 amendamentele de la 1 la 8.

Domnule Goțiu, doriți să interveniți? Nu. Nu doriți.

Domnul Remus Mihai Goțiu (din sală):

Ba da!

Domnul Florin Iordache:

Bun.

Vă rog.

Aveți la Anexa nr. 3, amendamente respinse, de la poziția 1 la poziția 8. Să-mi spuneți care? Vă rog.

Rog stafful să pornească...

Domnul Remus Mihai Goțiu:

E o ciudățenie cum s-au distribuit și au ajuns aici, pentru că sunt de la ministere diferite, dar le susțin acum, ca să nu mai luăm pauză de corectări.

Primul amendament pe care-l susțin este suplimentarea bugetului alocat Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice cu suma de 3,9 milioane de lei, la Titlul 51 - "Transferuri între unități ale administrației publice", pentru construirea unei creșe și grădinițe cu funcțiuni after-school cu o capacitate de 250 de locuri pentru copii cu vârsta cuprinsă între 0 și 3 ani, în comuna Florești, județul Cluj.

Domnul Florin Iordache:

Supun votului amendamentele susținute.

Domnul Remus Mihai Goțiu (din sală):

Primul!

Domnul Florin Iordache:

Primul. Să înceapă votul. Sunt șase minute, domnule senator. Să înceapă votul. Amendament respins.

109 voturi pentru, 202 voturi împotrivă, 10 abțineri. A fost respins.

Mai departe. Următorul amendament.

Domnul Remus Mihai Goțiu:

Următorul amendament prezintă o problemă foarte gravă, legată de situația în care se află monumentele incluse în lista Patrimoniului UNESCO din România, mai exact cetățile dacice din Munții Orăștiei, care în lipsa unor intervenții de urgență se degradează extrem de rapid. Ministerul cunoaște această situație și amendamentul își propune suplimentarea sumei cu 5.000 mii lei - 5 milioane de lei - pentru intervențiile de urgență și pentru realizarea proiectelor de restaurare la cetățile dacice din Munții Orăștiei.

Dacă nu se fac în următoarele luni și în următorii ani aceste restaurări, riscăm să le pierdem definitiv, nu doar declasarea de pe lista monumentelor UNESCO.

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc.

Supun votului amendamentul respins al domnului Goțiu. Să înceapă votul.

118 voturi pentru, 203 voturi împotrivă. A fost respins.

Următorul. Vă rog.

Domnul Remus Mihai Goțiu:

Următorul amendament se referă la suplimentarea bugetului alocat Ministerului Educației Naționale cu suma de 800 de mii de lei. E vorba de o problemă gravă - poate că mulți dintre dumneavoastră o știți - greutatea ghizdanelor care depășește cele 2-2,5 kg recomandate de Ministerul Sănătății. Pentru a ușura aceste ghiozdane, propunerea este de inițiere a unui program-pilot pentru 5.000 de elevi pentru achiziționarea unor casete de tip dulap pentru vestiare în care să-și poată lăsa aceste cărți sau materiale auxiliare. Iar după un an de pilotare să se facă o estimare - ce ar însemna... dacă acest program este eficient și ce ar însemna să se extindă la nivel național, dacă se dovedește eficient. E vorba de sănătatea copiilor și de efecte pe termen lung, iar suma este absolut, zic eu, mai mult decât mică - 800.000 de lei.

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc.

Supun votului, stimați colegi, și acest amendament. Să înceapă votul.

107 voturi pentru, 214 voturi împotrivă. A fost respins.

Mai departe.

Domnul Remus Mihai Goțiu:

Este un amendament pe care, de această dată, sunt absolut convins că îl veți susține, pentru că este mult mai generos decât cel pe care domnul Dragnea l-a copiat din amendamentele opoziției. Mai exact, este vorba despre extinderea Programului "Masă caldă în școli".

Știu că în presă se relatează despre acest program. Din păcate, el se aplică în mai puțin de 50 de școli, în acest moment. Este în al treilea an de pilotare.

Totuși, în școlile în care s-a aplicat, s-a dovedit că are eficiență și unul dintre principalele scopuri - reducerea abandonului școlar - se atinge.

Așadar, vă rugăm să suplimentați bugetul alocat Ministerului Educației Naționale cu suma de 696.255 de mii de lei, pentru extinderea Programului "Masă caldă în școli", pentru realizarea infrastructurii necesare extinderii acestui program, începând cu anul școlar 2019-2020.

Vă rog să votați acest amendament, pentru că sunt convins că îl susține și sunteți de acord cu el nu doar pentru faptul că l-a luat domnul Dragnea din amendamentele opoziției, ci sunteți de acord cu el pe fond.

Suma care a trecut în celălalt amendament este mult mai mică și nu va putea să asigure extinderea acestui program începând cu anul școlar 2019-2020.

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc.

Vă reamintesc, pentru acest program, la capitolul aferent Ministerului Educației se regăsește o sumă adoptată.

Supun votului dumneavoastră amendamentul invocat de domnul Goțiu. Să înceapă votul.

121 de voturi pentru, 213 voturi împotrivă, 4 abțineri.

Fac precizarea că amendamentele USR, de la pozițiile 6 și 7, aferente bugetului asigurărilor sociale, vor fi susținute mâine dimineață, când discutăm de bugetul asigurărilor sociale.

Vă rog.

Domnul Remus Mihai Goțiu:

Și aceste amendamente trebuiau susținute la Ministerul Educației sau Culturii și așa mai departe. Nu înțeleg cum s-au încurcat în așa măsură și au ajuns aici.

Legat de remarca dumneavoastră, să știți că acea sumă de care vorbiți este de 140.000 de lei, nu de 696, cât am solicitat. Practic, este vorba de alocarea a 23 de bani per elev, ceea ce s-a suplimentat prin amendamentul copiat de domnul Dragnea din amendamentele opoziției.

Amendamentul pe care îl susțin acum este din nou adresat elevilor. Mai exact, suplimentarea bugetului alocat Ministerului Educației Naționale cu suma de 57.000 de mii de lei pentru angajarea în școlile din sistemul public de învățământ a unui număr suplimentar de consilieri școlari.

La ora actuală, la un consilier sau psiholog școlar există o normă de 800 de elevi, lucru care face imposibilă o consiliere reală pentru elevii din aceste școli. Prin alocarea acestei sume și aplicarea ei începând cu anul școlar 2019-2020, se propune, practic, reducerea la jumătate, la o normă de 400 de elevi pentru un consilier și psiholog școlar.

Cred că cu toții vă doriți, nu doar la nivel declarativ, ca elevii să aibă parte de această consiliere, să reducem abandonul școlar și să avem o educație de calitate în România.

Nu votați pentru un amendament al USR-ului, votați pentru viitorul copiilor acestei țări!

Vă mulțumesc.

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc.

Supun votului amendamentul respins. Să înceapă votul.

120 de voturi pentru, 209 voturi împotrivă, 4 abțineri. A fost respins.

Alte intervenții? Nu.

Atunci supun votului, stimați colegi, amendamentul admis, aflat la poziția 24. Amendament admis. Să înceapă votul.

218 voturi pentru, 112 voturi împotrivă, o abținere, un coleg nu și-a exprimat votul. Adoptat.

Supun votului Anexa nr. 1 în integralitate. Să înceapă votul.

216 voturi pentru, 112 voturi împotrivă, două abțineri. A fost adoptată Anexa nr. 1.

Mai departe. Anexa nr. 2 - "Sinteza cheltuielilor pe surse de finanțare", capitole, subcapitole, paragrafe.

Avem două amendamente respinse. Dacă se susțin? Anexa nr. 2? Nu.

Avem un amendament admis, pe care-l supun votului dumneavoastră, pe care-l regăsiți la poziția 25. Să înceapă votul.

226 de voturi pentru, 106 voturi împotrivă, o abținere. A fost adoptat amendamentul.

Supun votului dumneavoastră Anexa nr. 2 în integralitate, cu amendamentul admis. Să înceapă votul.

110 voturi pentru, 221 voturi împotrivă. A fost adoptată Anexa nr. 2.

Anexa nr. 3/01 - "Administrația Prezidențială".

Nu avem amendamente admise sau respinse. Dacă sunt intervenții? Nu.

Supun votului, stimați colegi, Anexa nr. 3, în varianta propusă de comisie. Să înceapă votul.

300 de voturi pentru, 25 de voturi împotrivă, 12 abțineri, un coleg nu și-a exprimat votul. Adoptată.

Anexa nr. 3/02 - "Senatul României".

Nu sunt amendamente. Dacă sunt intervenții? Nu.

Supun votului Anexa nr. 3/02 - Senat. Să înceapă votul.

220 de voturi pentru, 29 de voturi împotrivă, 75 de abțineri, un coleg nu și-a exprimat votul. Adoptată.

Următoarea.

Anexa nr. 3/03 - "Camera Deputaților".

Nu avem amendamente respinse sau admise.

Să înceapă votul.

225 de voturi pentru, 33 de voturi împotrivă, 75 de abțineri. A fost adoptată.

Anexa nr. 3/04 - "Înalta Curte de Casație și Justiție".

Nu avem amendamente. Sunt intervenții? Nu.

Supun votului dumneavoastră Anexa nr. 3/04. Să înceapă votul.

227 de voturi pentru, 99 de voturi împotrivă, 8 abțineri. A fost adoptată.

Anexa nr. 3/05 - "Curtea Constituțională".

Sunt amendamente? Nu sunt amendamente admise sau respinse.

Supun votului dumneavoastră Anexa nr. 3/05.

Să înceapă votul.

219 voturi pentru, 104 voturi împotrivă, 3 abțineri. A fost adoptată.

Anexa nr. 3/06 - "Consiliul Legislativ".

Nu avem amendamente admise sau respinse.

Să înceapă votul.

227 de voturi pentru, 104 voturi împotrivă, 5 abțineri. A fost adoptată.

Anexa nr. 3/07 - "Curtea de Conturi".

Nu avem amendamente admise sau respinse.

Intervenții? Nu.

Să înceapă votul.

222 de voturi pentru, 104 voturi împotrivă, 7 abțineri. A fost adoptată.

Mulțumesc, domnule vicepreședinte.

Anexa nr. 3/08 - "Consiliul Concurenței".

Nu avem amendamente admise sau respinse.

Intervenții? Nu.

Supun votului dumneavoastră Anexa nr. 3/08 - "Consiliul Concurenței".

Să înceapă votul.

221 de voturi pentru, 106 voturi împotrivă, 5 abțineri. A fost adoptată.

Anexa nr. 3/09 - "Avocatul Poporului".

Nu avem amendamente admise sau respinse.

Supun votului dumneavoastră Anexa nr. 3/09.

Să înceapă votul.

225 de voturi pentru, 107 voturi împotrivă, două abțineri. A fost adoptată.

Anexa nr. 3/10 - "Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității".

Nu avem amendamente admise sau respinse.

Să înceapă votul.

221 de voturi pentru, 102 voturi împotrivă, două abțineri. A fost adoptată.

Anexa nr. 3/11 - "Consiliul Național al Audiovizualului".

Nu avem amendamente admise sau respinse.

Intervenții? Nu sunt.

Să înceapă votul.

221 de voturi pentru, 107 voturi împotrivă, două abțineri. A fost adoptată.

Anexa nr. 3/13 - "Secretariatul General al Guvernului".

Avem 28 de amendamente respinse.

Doamna Lungu de la PNL și apoi domnul Ștefan.

Doamna Tudorița Lungu:

La Programul bugetar 255 "Lăcașuri de cult" propun suplimentarea cu 4.700 mii lei pentru lucrări de refacere și consolidare a Ansamblului fostei Mănăstiri Răducanu din Târgu Ocna, județul Bacău.

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc.

Supun votului amendamentul doamnei Lungu.

Să înceapă votul.

92 de voturi pentru, 198 de voturi împotrivă, 28 de abțineri. Propunerea a fost respinsă.

Următoarea intervenție.

Domnule Ștefan, vă rog.

Domnul Ion Ștefan:

Vă mulțumesc, domnule președinte, pentru că îmi dați posibilitatea să susțin un amendament care i-ar putea ajuta pe cetățenii din județul Vrancea.

În județul Vrancea, în comuna Vizantea-Livezi, sunt în funcțiune 7 izvoare de apă cu proprietăți curative, conform buletinelor de analiză emise de Ministerul Sănătății. Autoritățile locale dețin licență de exploatare a apei de la Agenția Națională pentru Resurse Minerale. Avem studiu de fezabilitate, PUZ, proiect tehnic de înființare a Stațiunii balneo-climaterice. Au fost realizate aceste documente de primăria din localitate.

Aș propune suplimentarea sumei de la Anexa nr. 3/13 - "Secretariatul General al Guvernului", Capitolul 5101, Grupa 55, alin. (71), Programul Stațiuni balneare - să suplimentăm acest program cu suma de 20.700 mii lei pentru Obiectivul de investiții Stațiuni balneo-climaterice în comuna Vizantea-Livezi, județul Vrancea.

Domnul Florin Iordache:

Domnule Ștefan, o singură rugăminte!

Precizați unde se regăsește în Anexă, poziția, să știe și colegii.

Domnul Ion Ștefan:

Se regăsește la nr. crt. 1, Anexa nr. 3/13 - "Secretariatul General al Guvernului".

Domnul Florin Iordache:

Am înțeles. Bun. Să știe colegii... bun!

Au solicitat colegii de la USR... corect.

Supun votului...

(Domnul deputat Andi-Gabriel Grosaru solicită să ia cuvântul.)

Numai puțin, domnule Grosaru.

Supun votului amendamentul prezentat de domnul Ștefan, amendament respins.

Să înceapă votul.

Domnul Ion Ștefan:

Nr. crt. 2...

Domnul Florin Iordache:

Numai puțin... să anunț votul!

Și apoi... se înscrisese domnul Grosaru... și mergem mai departe.

Vă dau cuvântul, stați liniștit!

110 voturi pentru, 197 de voturi împotrivă, o abținere, un coleg nu și-a exprimat votul. Propunerea a fost respinsă.

Mai departe. Domnul Ștefan.

Domnul Ion Ștefan:

Vă mulțumesc mult.

Domnul Florin Iordache:

Ce poziție? Poziția, marginal...

Domnul Ion Ștefan:

La nr. crt. 2, Anexa nr. 3/13 - "Secretariatul General al Guvernului", Capitolul 515...

Domnul Florin Iordache:

Nu, nu... marginal, să poată urmării colegii!

Domnul Ion Ștefan:

Marginal 2.

Domnul Florin Iordache:

Marginal 2. Vă rog.

Domnul Ion Ștefan:

Se propune suplimentarea sumelor prevăzute în Anexa nr. 3/13 - "Secretariatul General al Guvernului", Programul "Stațiuni balneare" cu suma de 500.000 lei pentru studiul de fezabilitate, reabilitare și reintroducere în circuitul balneo-climateric al Stațiunii Soveja, județul Vrancea.

Domnul Florin Iordache:

Bun. Supun votului amendamentul invocat, amendament respins.

Să înceapă votul.

95 de voturi pentru, 205 voturi împotrivă, o abținere. Propunerea a fost respinsă.

Mai departe.

Domnule Grosaru, vă rog.

Să ne precizați care marginal este, domnule Grosaru.

Domnul Andi-Gabriel Grosaru:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Este vorba despre Anexa nr. 3, Capitolul 67/01 - Cultură, Recreere, Religie - Grupa 59 - art. 12, Susținerea cultelor.

Se propune suplimentarea sumelor alocate pentru anul 2019, pentru unitățile de cult, astfel: reabilitarea Bisericii Mirăuți din Strada Mirăuților nr. 17, Suceava, județul Suceava, cu suma de 500.000 de lei. Alocarea acestei sume, suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului, este necesară pentru lucrări de reparații, consolidări, proiectări, pentru buna desfășurare a activităților din incinta unităților de cult.

Sursa de finanțare este Fondul de rezervă aflat la dispoziția Guvernului.

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc.

Supun votului amendamentul dumneavoastră.

Să înceapă votul.

76 de voturi pentru, 197 de voturi împotrivă, 14 abțineri. Propunerea a fost respinsă.

Mai departe.

Vă rog.

Domnul Andi-Gabriel Grosaru:

Anexa nr. 3, Capitolul 67/01, Cultură, Recreere și Religie, Grupa 59, Susținerea...

Domnul Florin Iordache:

Domnule Grosaru, numai puțin!

Suntem la Anexa nr. 3/13.

Domnul Andi-Gabriel Grosaru:

Anexa nr. 3/13, da!

Domnul Florin Iordache:

Da? Precizați marginalul, să poată urmări colegii.

Domnul Andi-Gabriel Grosaru:

Eu nu am.

Domnul Florin Iordache:

Cum nu aveți?

Domnule coleg, suntem la "Secretariatul General al Guvernului", Anexa nr. 3/13. Avem 41 de amendamente respinse. Să le pot supune votului, trebuie să precizați la care amendament faceți referire.

Domnul Andi-Gabriel Grosaru:

Marginal 12.

Domnul Florin Iordache:

Da, vă rog.

Domnul Andi-Gabriel Grosaru:

Se propune suplimentarea sumelor alocate pentru anul 2019, pentru unitățile de cult, astfel: reabilitare și reparații la Biserica Catolică, comuna Greci, județul Tulcea - suma de 450.000 lei. Alocarea acestei sume suplimentare bugetului Secretariatului General al Guvernului este necesară pentru lucrări de reparații, consolidări, proiectări, pentru buna desfășurare a activităților din incinta unităților de cult. Este vorba despre Biserica italiană din comunitatea italiană din Greci. Suma - 450.000 de lei - Fondul de rezervă aflat la dispoziția Guvernului.

Domnul Florin Iordache:

Da, mulțumesc.

Să înceapă votul. Amendament respins.

101 voturi pentru, 198 de voturi împotrivă, 6 abțineri. Propunerea a fost respinsă.

Mai departe, domnule Grosaru. Înțeleg că mai aveți un amendament.

Domnul Andi-Gabriel Grosaru:

Da, domnule președinte, vă mulțumesc mult.

Este vorba despre marginal 13.

Se propune suplimentarea sumelor alocate pentru anul 2019, pentru unitățile de cult, astfel: reabilitarea Bisericii Catolice italiene "Biserica Romano - Catolică Nașterea Sf. Ioan Botezătorul", Str. Domnească nr. 88, Galați, județul Galați - suma de 400.000 lei.

Alocarea acestei sume prin suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului este necesară... (Probleme tehnice.) ... pentru lucrări de reparații, consolidări, proiectări... (Probleme tehnice.) ... pentru buna desfășurare a activităților din incinta unităților de cult. Sursa de finanțare - Fondul de rezervă aflat la dispoziția Guvernului. (Vociferări.)

Vă rog să supuneți votului.

Spuneam... Sursa de finanțare este Fondul de rezervă aflat la dispoziția Guvernului.

Vă mulțumesc.

Domnul Florin Iordache:

Da, domnule deputat. Vă felicit pentru perseverență!

(Vociferări.)

Oprim după acest vot...

Eventual, dacă sunt probleme tehnice, să se verifice.

Bun.

Supun votul acest amendament al domnului deputat Grosaru.

Să înceapă votul. Amendament respins.

101 voturi pentru, 191 de voturi împotrivă, 9 abțineri. A fost respins.

Stafful tehnic, vă rog verificați, să putem continua!

Înțeleg că problema era de la domnul deputat Pașcan, care înțeleg că are o cartelă specială. Dacă apasă pe... și oprește vorbitorul...

O să înțeleg tehnica aceasta...

Cum are domnul Pașcan cartela asta, nu-mi dau seama! (Vociferări.)

Bun!

Domnule Pașcan, vă rog.

Ca să nu ne mai opriți, vă dau cuvântul! (Râsete.)

Domnul Emil-Marius Pașcan:

Domnule președinte,

Vă rog să mutați scaunul de președinte acolo... daca butonul este la mine, atunci să fie lucrurile în bună regulă.

Stimați colegi,

Am mai multe amendamente. Din respect pentru colegii care vor să citească și ei propriile propuneri, voi susține un singur amendament. Este vorba despre un amendament legat de... (Probleme tehnice.)

Domnul Florin Iordache:

Vă rog, domnule deputat!

Domnul Emil-Marius Pașcan:

Da, păi, spuneați că la mine este butonul! Eu sunt aici, domnule președinte!

Este vorba de 50 de biserici din lemn, datând din perioada în care românii nu aveau voie să-și construiască biserici din zid, construite în vremea Imperiului austro-ungar, aflate în momentul de față într-o stare avansată de degradare. Au nevoie de lucrări de urgență pentru reparația acoperișului, de întreținere a lemnului din care sunt fabricate.

Vă rog din suflet să aprobați, este vorba despre 20.000/biserică, și să susțineți acest amendament care nu ar aduce niciun fel de prejudiciu bugetului de stat. Sunt lucrări absolut necesare, pentru care nu mai alocă astăzi nimeni fonduri și aceste biserici sunt monumente istorice cu referințe identitare pentru poporul român.

De aceea, vă rog, stimați colegi, să votați acest amendament, care este benefic pentru România, în primul rând, pentru români!

Vă mulțumesc.

Domnul Florin Iordache:

Și eu vă mulțumesc.

Vă rog, treceți în bancă, să pot supune votului amendamentul dumneavoastră.

Să înceapă votul. Amendament respins, al domnului Pașcan.

Să înceapă votul.

104 voturi pentru, 185 de voturi împotrivă, 6 abțineri. A fost respins.

Alte intervenții dacă mai au colegii mei? Nu.

Supun votului, în aceste condiții, restul amendamentelor respinse.

Să înceapă votul.

99 de voturi pentru, 189 de voturi împotrivă. Au fost respinse.

Acum, vă supun votului, stimați colegi, Anexa nr. 3/13 - "Secretariatul General al Guvernului", în formularea propusă de comisie.

Să înceapă votul.

201 voturi pentru, 95 de voturi împotrivă, o abținere. A fost adoptată.

Vă propun o pauză de 5 minute. Secretariatul tehnic îmi spune că trebuie să restarteze sistemul.

Deci am ajuns la Anexa nr. 3/14.

După o scurtă pauză

Domnul Florin Iordache:

Rog colegii să ia loc în bănci, să putem continua.

Înțeleg că s-a rezolvat chestiunea tehnică.

Deci continuăm, da?

Suntem la Anexa nr. 3/14 - "Ministerul Afacerilor Externe".

Nu avem amendamente admise. Avem 14 amendamente respinse. Dacă se susțin amendamentele respinse?

Vă rog.

Domnule Tomac, vă rog.

Și apoi domnul Codreanu.

Vă rog, domnule Tomac, să precizați despre care amendament este vorba, din cele 14.

Domnul Eugen Tomac:

Domnule președinte,

Marginal 2, Anexa nr. 3/14, Capitolul 5101 - "Autorități publice și acțiuni externe".

Pe scurt...

Stimați colegi,

Aici, amendamentul pe care îl propun eu nu are culoare politică și aș vrea să vă testez inteligența într-un an important, cum este anul Președinției Consiliului Uniunii Europene, cu trimitere la o problemă de interes național. De doi ani, se află pe agenda Guvernului, dar nu este finanțat, un proiect de interes național uriaș, și anume, înființarea Institutului Cultural Român la Cernăuți.

Vă solicit un vot de conștiință. Pentru acest amendament pe care îl propun, să se aloce o sumă de 750.000 de lei, la Grupa 10, Titlul I - "Cheltuieli de personal" și 4.000 de lei la Grupa 20, Titlul "Bunuri și servicii."

Acesta este amendamentul pe care îl propun, pentru a înființa Institutul Cultural Român la Cernăuți.

Vă mulțumesc.

Domnul Florin Iordache:

Și eu vă mulțumesc.

Poftiți în bancă!

Voi supune votului, domnule deputat, amendamentul propus de dumneavoastră.

Să înceapă votul. Amendament respins.

80 de voturi pentru, 129 de voturi împotrivă, o abținere. Amendamentul a fost respins.

Următorul.

Domnule Codreanu, vă rog frumos.

Să ne precizați marginal, care amendament, domnule deputat.

Domnul Constantin Codreanu:

Mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Este vorba despre nr. crt. 3, Capitolul 5001, Subcapitolul 02, "Salarii de bază."

Propun suplimentarea bugetului cu suma de 20.000 mii lei, pentru suplimentarea personalului consular. Vorbim despre o realitate pe care o cunoașteți cu toții, dragi colegi, și anume, fluxul tot mai mare al cetățenilor români care pleacă, din păcate, din țară, iar faptul că la 1 februarie 2017 au fost terminate taxele consulare, acest lucru a făcut ca respectivele cheltuieli să crească și, în același timp, taxele colectate, sumele colectate să scadă cu 67,67% față de anul precedent, ceea ce a afectat activitatea, inclusiv a consulatelor itinerante. Altfel spus, este o solicitare care vine în primul rând din partea reprezentanților diplomatici ai României din afara granițelor țării, dar și ai asociațiilor de români din afara granițelor țării.

Vă rog să supuneți votului.

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc.

Supun votului amendamentul respins de la poziția 3 de la amendamente respinse.

Să înceapă votul.

80 de voturi pentru, 141 de voturi împotrivă, o abținere. Amendamentul a fost respins.

Mai departe.

Care marginal?

Continuați. Vă rog.

Domnul Constantin Codreanu:

Domnule Pașcan, vă rog, microfonul! (Râsete.)

Marginal 4. Trecem Prutul în Republica Moldova - vorbim despre Biroul consular de la Ungheni.

Propun alocarea sumei de 10.000 mii lei pentru extinderea serviciilor oferite de acest birou consular. În primul rând, necesitatea vine din numărul tot mai mare al celor care dobândesc cetățenia română. Iar prin extinderea serviciilor oferite, am putea să le creăm cadrul necesar pentru ca noii cetățeni ai României să poată depune jurământul la Ungheni, să nu mai meargă și să aglomereze Consulatul de la Bălți.

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc.

Supun votului amendamentul respins aflat la poziția 4.

Să înceapă votul. Amendament respins.

80 de voturi pentru, 147 de voturi împotrivă, două abțineri. Amendamentul a fost respins.

Mai departe. Vă rog.

Domnul Constantin Codreanu:

Și ultimul amendament - este vorba despre nr. crt. 5. Mergem în comunitățile istorice... (Probleme tehnice.)

Domnul Florin Iordache:

Da...

Vă rog.

Domnul Constantin Codreanu:

Deci, mergem în comunitățile istorice.

Vorbim despre alocarea unei sume de 10.000 mii lei. Vreau să fac precizarea că de data aceasta nu vorbim despre o simplă alocare de fonduri, ci vorbim despre respectarea unui cadru legal care există din 2007. Fac referire la Hotărârea Guvernului nr. 492/2004 care stipulează foarte clar înființarea Institutului Cultural Român la Kiev, cu filiala la Cernăuți, precum și ICR Moscova, ICR Atena și ICR Belgrad.

Vă mulțumesc.

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc.

Supun votului amendamentul aflat la poziția 5.

Să înceapă votul.

87 de voturi pentru, 161 de voturi împotrivă, o abținere. Amendamentul a fost respins.

Mai departe.

Cine vrea să intervină?

Domnul Popescu.

Precizați și marginalul, domnule deputat.

Domnul Nicolae-Daniel Popescu:

Mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Marginal 13, Capitolul bugetar 51.01 - Alocarea sumei de 250.000 de lei sau în baza necesităților deja calculate, pentru înființarea unui Centru de asistență pentru persoanele vulnerabile la trafic și exploatare prin muncă - proiect-pilot pentru Italia, Regatul Unit al Marii Britanii.

Și aș dori să aduc în atenția dumneavoastră fenomenul de o gravitate înfiorătoare și îngrijorătoare și anume, traficul de persoane, fenomen pe care îl știm cu toții. Dacă vă pasă de românii din străinătate și de condițiile în care aceștia ajung acolo, și de fenomenul acesta, vă rog să votați acest amendament.

Mulțumesc.

Domnul Florin Iordache:

Da. Mulțumesc.

Supun votului amendamentul aflat la marginal 13, din amendamentele respinse, da?

Să înceapă votul. Amendament respins.

Bun. 82 de voturi pentru, 165 de voturi împotrivă, o abținere. Amendamentul a fost respins.

Mai dorește vreun coleg să intervină?

Da. Domnul senator Badea.

Vă rog.

Domnul Viorel-Riceard Badea:

Mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Marginal 10. Suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Externe cu 4.500 mii lei pentru achiziționarea unui nou sediu în care să funcționeze Consulatul General al României la Cernăuți.

Nu știu câți dintre dumneavoastră ați ajuns la Cernăuți, dar acolo Consulatul României funcționează într-un demisol, cum ar veni, la beci. Arată îngrozitor. Asta, în condițiile în care - știm cu toții foarte bine - comunitatea românilor din nordul Bucovinei este o comunitate la care noi ținem foarte mult și care vrem să aibă într-adevăr prestigiul și demnitatea sa.

Mulțumesc.

Domnul Florin Iordache:

Da. Mulțumesc.

Supun votului amendamentul respins susținut de domnul senator Badea. Să înceapă votul.

89 de voturi pentru, 172 de voturi împotrivă, o abținere. A fost respins.

Acum supun votului, stimați colegi, Anexa nr. 3/14, în propunerea comisiei. Să înceapă votul.

190 de voturi pentru, 82 de voturi împotrivă. A fost adoptată Anexa nr. 3/14 - "Ministerul Afacerilor Externe".

Trecem la anexa următoare - Anexa nr. 3/15 - "Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice".

Avem un singur amendament admis, care se va supune votului la final, și avem 1.444 de amendamente respinse, aflate în Anexa nr. 7. Deci 1.444.

Rog colegii inițiatori ai acestor amendamente să se înscrie, să le putem da cuvântul.

Domnul Badea, da? Nu.

Domnul Pambuccian?

Vă rog.

Domnul Varujan Pambuccian:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Este vorba de marginal 1.233. Amendamentul se referă la alocarea unei sume de 142.000 de lei pentru laboratorul de fabricație aditivă al Universității de Petrol-Gaze din Ploiești.

Am inițiat acest amendament împreună cu colegul meu, Dragoș Zisopol, pentru că noi considerăm că totuși e cazul să începem să privim în jurul nostru, să înțelegem că suntem în epoca post IT, și că în epoca aceasta domeniile care se dezvoltă rapid în restul lumii sunt altele, și că trebuie măcar la nivel universitar să încercăm să formăm o generație care să fie pregătită pentru lumea în care am intrat.

Noi încă trăim cu impresia că lumea este cea de acum 15 ani. Nu mai este!

Vă mulțumesc.

Domnul Florin Iordache:

Da. Supun votului amendamentul propus de domnul Varujan Pambuccian.

Avem un singur amendament admis, aflat la poziția... la 26, da. Până la el... stați puțin, poate dacă nu mai sunt intervenții de...

Supun votului amendamentul domnului Pambuccian și, dacă nu mai sunt intervenții, venim la amendamentul admis.

Să înceapă votul la amendamentul respins.

42 de voturi pentru, 175 de voturi împotrivă, 62 de abțineri. A fost respins.

Mai întreb colegii, până la poziția 1.444 dacă sunt intervenții? Nu.

Da, domnul Palăr. A, doamna Iurișniți, bun.

Doamna Iurișniți, domnul Leoreanu, domnul Bica.

Rugămintea ar fi să...

Deci de la poziția 1 la poziția 50. Dacă sunt intervenții? Că sunt 1.444.

De la poziția 1 la poziția 50. (Vociferări.)

Număr curent? Număr curent marginal din cele 1.444, să putem urmări.

De la 1 la 50. Sunt intervenții?

De la 51 la 100. Dacă sunt intervenții?

Rog colegii care doresc să intervină să anuleze intervenția. Și o luăm pe rând. Vă dau cuvântul tuturor, dar să pot...

Deci, doamnă Iurișniți, domnule Leoreanu, vă rog... (Vociferări.)

Nu, acolo unde ați dorit. Domnule Neagu, unde ați dorit.

Vă rog eu, să putem... să vă pot urmări.

Domnul Popescu, domnul Bica...

Deci dacă de la... Bun.

De la 51 la 100. Dacă aveți intervenții? Nu.

De la 101 la 200. Dacă aveți intervenții?

Domnul Movilă.

Până la 200, precizați care.

Și am ajuns la 200.

Deci, de la 101 la 200, precizați care.

Vă rog, vă rog.

Domnul Petru Movilă:

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Poziția 139. Se introduce în Anexa nr. 3/15/01 obiectivul de investiții "Construire de locuințe pentru tineri, destinate închirierii, pentru specialiști din sănătate - Zona Grădinari A - etapa I, bd. Chimiei nr. 75-77-78-81, municipiul Iași, județul Iași", cu suma de 6.235 mii lei. Cu fundamentarea: "Cunoscut drept centru universitar de prestigiu în România, Iașiul este un pol de formare educațională pentru foarte mulți tineri din județele Moldovei" și nu numai. Prin Hotărîrea Consiliului Local Municipal Iași s-a aprobat Studiul de prefezabilitate pentru obiectivul menționat. Actul administrativ a fost comunicat Agenției Naționale pentru Locuințe, fără însă niciun răspuns concret la acest moment.

În continuare, conducerea ședinței este preluată de domnul senator, Șerban-Constantin Valeca, vicepreședinte al Senatului.

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

Vă mulțumesc.

Supunem votului amendamentul respins - 139. Vă rog, votați.

Domnul Petru Movilă:

Să știți că, la Iași, Universitatea de Medicină are doar absolvenți cu diplome legale. Păcat de ei!

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

Vă rog frumos.

Domnul Petru Movilă:

Mulțumesc, domnule președinte.

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

Voturi pentru - 189, voturi contra - 180, un coleg nu votează. Amendamentul, respins.

Următorul, vă rog.

Domnul Petru Movilă:

143. Se introduce în Anexa nr. 3/15/01 obiectivul de investiții "Modernizare, extindere și dotare Creșa nr. 1" cu suma de 2.419.592 mii lei, municipiul Iași, județul Iași. Sumă necesară pentru modernizarea, extinderea și dotarea Creșei nr. 1. Proiectul a trecut deja de prima etapă, fiind aprobați indicatorii tehnico-economici și devizul general al obiectivului de investiții, prin Hotărârea Consiliului Local Iași din 6.03.2017.

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

Vă mulțumesc.

Deci marginal 143, amendament respins. Vă rog să votați.

Vă mulțumesc.

Deci voturi pentru - 90, voturi contra - 174, o abținere. Amendament respins.

Vă rog să continuați. Până la 150, dacă aveți.

Domnul Petru Movilă:

Mulțumesc.

Încă două amendamente.

La poziția 145, se propune alocarea sumei de 70.000 mii lei pentru obiectivul de investiții "Sală polivalentă în municipiul Iași, județul Iași". Municipiul Iași s-a implicat activ în susținerea proiectelor pentru construirea sălii polivalente a municipiului Iași. Terenul, în suprafață de 54.000 m2, este în municipiul Iași.

Mulțumesc mult.

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

Vă mulțumesc.

Deci marginal 145, amendament respins de comisie. Vă rog să votați. (Vociferări.)

Domnul Petru Movilă:

Ultimul, sigur, bineînțeles.

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

Numai puțin, să anunț votul, vă rog.

176 de voturi contra, 75 de voturi pentru, două abțineri. Amendament respins.

Domnul Petru Movilă:

Poziția 146 - Anexa nr. 3/15. Se propune alocarea sumei de 26.000 mii lei pentru obiectivul de investiții "Bazin de înot acoperit, municipiul Iași, județul Iași". Argumentația este clară - centrul universitar Iași nu are niciun bazin de înot acoperit. Există o universitate de educație-fizică și sport, există liceu cu profil sportiv, există peste 200.000 de tineri în municipiul Iași, elevi și studenți, și nu numai, care nu au acces la o asemenea formă de recreere și, sigur, de activitate sportivă.

Vă mulțumesc.

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

Vă mulțumesc.

Amendament respins de comisie. Vă rog să votați.

Deci 82 de voturi pentru, 191 de voturi împotrivă, 3 abțineri. Amendament respins.

Dacă până la 150 mai este?

Da, domnule deputat, vă rog.

A, procedură, vă rog.

Domnul Sorin-Dan Moldovan:

Mulțumesc, domnule președinte.

Pe procedură. O să vă rog, pe perioada cât se votează, timpul să se oprească, pentru că la toate amendamentele colegului meu, în perioada votului, timpul mergea în continuare.

Mulțumesc.

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

E în regulă. Rog stafful să urmărească.

Domnule deputat, vă rog, înțeleg că...

Nu mai susțineți? Nu mai susțineți. E în regulă.

Acum, de la 151 la 200. Dacă sunt amendamente...

Cine se înscrie?

Domnul deputat Simionca, vă rog.

Domnul Ionuț Simionca:

Bună ziua!

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Eu revin, cam în 20 de minute, și o să stăm mai mult. Dar avem o eroare materială. Nu am găsit articolul și amendamentul colegului meu de la Maramureș, al domnului deputat Todoran. Aici îl avem, la nr. 62, pe această anexă. Și nu îl găsim nici pe ce aveți dumneavoastră postat, pe pagina de Internet a Camerei, și nici în ce am scos noi la imprimantă.

Și, vă rog frumos, dacă puteți să ne ajutați, să poată domnul Todoran să-și susțină amendamentul.

Vă mulțumesc din suflet.

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

Deci n-am înțeles ce doriți, partea tipărită? (Vociferări.)

Este. Este pe listă 62. (Vociferări.)

Este pe lista noastră. Este. Deci dacă vreți să-l susțineți... (Vociferări.)

Dar îl poate susține dacă e. Dacă vrea... (Vociferări.)

Nu e o problemă, dacă dorește...

Haideți.

Deci nr. 62. Dacă s-a produs eroarea materială, vă rog să-l susțineți.

Domnul Adrian-Mihăiță Todoran:

Sigur, noi, în raportul pe care l-am printat, n-am găsit. Dar nu-i nicio problemă.

Anexa nr. 3/15/27. Finanțarea obiectivului de investiții "Reabilitarea și modernizarea drumurilor de interes local din orașul Dragomirești, județul Maramureș" cu suma de 10.449 mii lei. Ca motivare a amendamentului, este clar - îmbunătățirea condițiilor de transport prin aducerea sistemului rutier la parametri tehnici corespunzători.

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

Vă mulțumesc.

Deci marginal 62, amendament pe lista de respinse. Vă rog să votați.

Cu 72 de voturi pentru, 184 de voturi contra, o abținere, un coleg nu votează, amendamentul a fost respins.

Domnul Adrian-Mihăiță Todoran:

63. La fel, Anexa nr. 3/15/27. Finanțarea obiectivului de investiții "Etajarea și reabilitarea dispensarului și centrului de permanență din orașul Dragomirești, județul Maramureș" - cu suma de 450.000 de lei. Ca motivație - funcționarea sistemului de asistență medicală conform unor standarde de calitate care în momentul de față chiar nu există în orașul Dragomirești.

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

Vă mulțumesc.

Domnul Adrian-Mihăiță Todoran:

Orașul Dragomirești.

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

63 - amendament propus ca respins de către comisie. Vă rog să votați.

Domnul Adrian-Mihăiță Todoran:

Aș vrea să susțin 65...

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

Numai puțin, vă rog frumos.

Cu 71 de voturi pentru, 186 de voturi contra, două abțineri, amendamentul a fost respins.

Vă rog.

Domnul Adrian-Mihăiță Todoran:

65. Finanțarea obiectivului de investiții "Construirea unui pod peste râul Iza, în orașul Dragomirești, județul Maramureș". Suma solicitată este de 456 mii lei. Normal, ca motivare a amendamentului, este o zonă turistică foarte importantă din județul Maramureș. Trebuie să existe acest pod deoarece în zona respectivă se regăsesc foarte multe biserici tradiționale, foarte multe biserici de lemn și, fără această investiție, turismul, în momentul de față, nu este la cotele maxime și la cotele pe care chiar poate să le ofere județul Maramureș.

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

Da. Domnul...

Domnul Adrian-Mihăiță Todoran:

Sursa de finanțare este Programul Național de Dezvoltare Locală.

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

E în regulă. Aș vrea să le prezentați mai pe scurt, pentru că ați avut înțelegerea colegilor să venim înapoi pe listă.

Deci marginal 65, vot propus - contra, de la comisie, deci amendament respins. Vă rog să votați.

Cu 78 de voturi pentru, 193 de voturi împotrivă și un vot "prezent, nu votez", amendamentul a fost respins.

Mai aveți?

Domnul Adrian-Mihăiță Todoran:

Nu la orașul Dragomirești. Am să revin puțin mai încolo, tot la acest capitol.

Mulțumesc frumos.

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

Mulțumesc.

Deci revenim.

De la 151 la 200. Dacă sunt colegi care au amendamente?

Domnule Movilă, aveți la...?

Nu sunt, da, între 150 și 200?

Mulțumesc.

Între 201 și 250, marginale. Dacă sunt amendamente de susținut, din cele respinse? Nu sunt, da?

Între 251 și 300. Dacă sunt amendamente...?

Da, vă rog.

Cine, domnul Tomac?

Vă rog să ne spuneți numărul.

Domnul Eugen Tomac:

299. Anexa nr. 3/15/27, Cod program 1725, Programul Național de Dezvoltare Locală. Obiectiv: finanțarea obiectivului de investiții "Construirea unei creșe în comuna Baia, județul Suceava", cu suma de 956 mii lei.

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

Vă mulțumesc.

Amendament... marginal... deci 299, propus, respins de comisie. Vă rog să votați.

Cu 75 de voturi pentru, 187 de voturi împotrivă, două abțineri, un coleg prezent nu votează, amendamentul a fost respins.

Mai aveți?

Domnul Eugen Tomac:

Sigur. Mai am 120 de amendamente. Îmi propun să le susțin pe toate. (Vociferări. Rumoare.)

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

Deci până la 300 dacă mai aveți? Mai aveți... 300?

Domnul Eugen Tomac:

Nu.

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

Nu.

Acum, între 301 și 350. Dacă sunt amendamente de susținut, vă rog?

Domnul Eugen Tomac:

Da.

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

Domnul deputat Tomac.

Vă rog să ne spuneți și numărul.

Domnul Eugen Tomac:

300. Anexa nr. 3/15/27, Cod program 1725...

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

300?

Domnul Eugen Tomac:

301.

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

301, vă rog.

Domnul Eugen Tomac:

Finanțarea obiectivului "Construirea unei creșe în comuna Bălcăuți, județul Suceava" cu suma de 956 mii lei.

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

Amendament nr. 301, respins de comisie. Vă rog să votați.

Cu 72 de voturi pentru, 185 de voturi împotrivă și o abținere, amendamentul a fost respins.

Mai aveți?

Vă rog.

Domnul Eugen Tomac:

Da, 304. Anexa nr. 3/15/27, Cod program 1725, Programul Național de Dezvoltare Locală, etapa a II-a. Finanțarea obiectivului "Construirea unei creșe în comuna Bogdănești, județul Suceava", cu suma de 956 mii lei.

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

Marginal 304, amendament propus, respins de comisie. Vă rog să votați.

Cu 71 de voturi pentru, 179 de voturi împotrivă, 5 abțineri, amendamentul a fost respins.

Vă rog să continuați.

Domnul Eugen Tomac:

Marginal 306. Anexa nr. 3/15/27, Cod program 1725. Obiectiv pentru finanțare: "Construirea unei creșe în comuna Bosanci, județul Suceava", cu suma de 956 mii lei.

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

Amendament propus, respins de comisie. Vă rog să votați.

Cu 78 de voturi pentru, 186 de voturi împotrivă, și amendamentul nr. 306 a fost respins.

Vă rog să continuați.

Microfonul, domnule deputat.

Domnul Eugen Tomac:

Marginal... (Se întrerupe microfonul.)

Iarăși cineva are o problemă cu stația.

Deci marginal 309. Anexa nr. 3/15/27, Cod program 1725 - finanțarea obiectivului de investiții "Construirea unei creșe în comuna Brodina, județul Suceava". Suma propusă - 956 mii lei.

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

Vă mulțumesc.

Marginal 309, propus, respins de comisie. Vă rog să votați.

Cu 81 de voturi pentru, 177 de voturi împotrivă și o abținere, amendamentul a fost respins.

Vă rog să continuați.

Domnul Eugen Tomac:

Marginal 311. Anexa nr. 3/15/27, Cod program 1725 - Programul Național de Dezvoltare Locală, etapa a II-a - propunerea de finanțare pentru "Construirea unei creșe în comuna Burla, județul Suceava"; aceeași sumă - 956 mii lei.

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

Mulțumesc.

Marginal 311, propus de comisie ca respins. Vă rog să votați.

Cu 79 de voturi pentru, 181 de voturi contra, o abținere, un coleg - "prezent, nu votez", amendamentul a fost respins.

Vă rog să continuați.

Domnul Eugen Tomac:

Marginal 313.

Goga...

Vă mulțumim că l-ați evacuat pe Goga.

Marginal 313. Anexa nr. 3/15/27, Cod program 1725, Programul Național de Dezvoltare Locală, etapa a II-a - finanțarea pentru "Construirea unei creșe în comuna Calafindești, județul Suceava", cu suma de 956 mii lei.

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

Vă mulțumesc.

Marginal 313, propus, respins de comisie. Vă rog să votați.

Cu 192 de voturi împotrivă, 78 de voturi pentru și nicio abținere, amendamentul a fost respins.

Vă rog să continuați.

Domnul Eugen Tomac:

Marginal 315. Cod 1725, din Anexa nr. 3/15/27, Programul Național de Dezvoltare Locală - propunere spre finanțare pentru "Construirea unei creșe în comuna Cârlibaba, județul Suceava"; aceeași sumă propusă - 956 mii lei.

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

Amendament propus, respins de comisie. Vă rog să votați.

Cu 72 de voturi pentru, 193 de voturi împotrivă și o abținere, și 315 a fost respins.

Vă rog să continuați.

Domnul Eugen Tomac:

Marginal 316. Anexa nr. 3/15/27, Cod program 1725 - Programul Național de Dezvoltare Locală; finanțarea obiectivului "Construirea unei creșe în comuna Ciocănești, județul Suceava"; suma propusă - 956 mii lei.

Vă rog, votați pentru.

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

316 - propus de comisie ca amendament respins. Vă rog să votați.

Domnul deputat a reușit să convingă 72, n-a reușit să convingă 188 și doi sunt foarte confuzi și nu votează.

Vă rog să continuați, amendamentul este respins.

Domnul Eugen Tomac:

Marginal 317. Anexa nr. 3/15/27, Cod program 1725, Programul Național de Dezvoltare Locală; propunere spre finanțare pentru "Construirea unei creșe în comuna Ciprian Porumbescu", cu suma propusă, de 956 mii lei.

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

Amendamentul nr. 317, propus de comisie ca respins. Vă rog să votați.

Cu 73 de voturi pentru, 193 de voturi împotrivă și o abținere, amendamentul a fost respins.

Vă rog să continuați.

Domnul Eugen Tomac:

Marginal 318. Anexa nr. 3/15/27, Cod program 1725, Programul Național de Dezvoltare Locală, etapa a II-a; propunerea spre finanțare pentru "Construirea unei creșe în comuna Comănești, județul Suceava"; suma propusă - 956 mii lei.

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

Amendament propus de comisie ca amendament respins, nr. 318. Vă rog să votați.

Cu 69 de voturi pentru, 183 de voturi împotrivă, amendamentul a fost respins.

Vă rog să continuați.

Domnul Eugen Tomac:

Marginal 319. Anexa nr. 3/15/27, Cod program 1725, propunerea spre finanțare a obiectivului "Construirea unei creșe în comuna Cornu Luncii, județul Suceava"; suma propusă - 956 mii lei.

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

Amendamentul nr. 319, propus de comisie ca amendament respins. Vă rog să votați.

Cu 66 de voturi pentru, 190 de voturi împotrivă și o abținere, amendamentul a fost respins.

Vă rog să continuați.

Domnul Eugen Tomac:

Marginal 320. Anexa nr. 3/15/27, Cod program 1725; obiectivul propus spre finanțare - "Construirea unei creșe în comuna Coșna, județul Suceava"; suma propusă - 956 mii lei.

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

Vă mulțumesc.

Amendamentul nr. 320, propus de comisie la amendamente respinse. Vă rog să votați.

Cu 63 de voturi pentru, 186 de voturi împotrivă, două abțineri, un coleg prezent nu votează, amendamentul a fost respins.

Vă rog să continuați.

Domnul Eugen Tomac:

Marginal 321. Anexa nr. 3/15/27, Cod program 1725.

Obiectivul propus spre finanțare - "Construirea unei creșe în comuna Crucea, județul Suceava". Suma propusă - 956 mii lei.

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

Amendament propus de comisie ca amendament respins - 321.

Vă rog să votați.

Cu 73 de voturi pentru, 186 de voturi împotrivă și o abținere, amendamentul a fost respins.

Vă rog să continuați.

Domnul Eugen Tomac:

Marginal 322. Anexa nr. 3/15/27, Cod program 1725, "Programul Național de Dezvoltare Locală".

Obiectivul propus spre investiție - "Construirea unei creșe în comuna Dărmănești, județul Suceava"; aceeași sumă - 956 mii lei.

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

Mulțumesc.

Amendamentul 322 marginal, propus de comisie ca respins.

Vă rog să votați.

Cu 69 de voturi pentru, 184 de voturi împotrivă și o abținere, amendamentul a fost respins.

Vă rog să continuați.

Domnul Eugen Tomac:

Marginal 323. Anexa nr. 3/15/27, Cod program 1725.

Obiectivul propus spre investiții - "Construirea unei creșe în comuna Dolhești, județul Suceava". Suma propusă - 956 mii lei.

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

Vă mulțumesc.

Amendament propus ca respins de comisie. Vă rog să votați.

Cu 66 de voturi pentru, 186 de voturi împotrivă, amendamentul a fost respins.

Vă rog.

Domnul Eugen Tomac:

Marginal 325. Anexa nr. 3/15/27, Cod program 1725.

Obiectivul propus spre investiții - "Construirea unei creșe în comuna Dorna Candrenilor, județul Suceava". Suma propusă - 956 mii lei.

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

Amendament propus ca respins de comisie. Vă rog să votați.

Cu 61 de voturi pentru, 183 de voturi împotrivă și o abținere, amendamentul a fost respins.

Vă rog.

Domnul Eugen Tomac:

Marginal 326. Anexa nr. 3/15/27, Cod program 1725.

Obiectivul propus spre investiții - "Construirea unei creșe în comuna Dornești, județul Suceava". Suma propusă - 956 mii lei.

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

Amendament propus ca respins de comisie. Vă rog să votați.

Cu 67 de voturi pentru, 185 de voturi împotrivă, două abțineri și un coleg prezent care nu votează, amendamentul a fost respins.

Vă rog să continuați.

Domnul Eugen Tomac:

Marginal 327. Anexa nr. 3/15/27, Cod program 1725, "Programul Național de Dezvoltare Locală".

Obiectivul propus spre investiții - "Construirea unei creșe în comuna Drăgușeni". Am motivațiile pentru fiecare amendament. Mai am 120 de amendamente. (Vociferări.) Din respect pentru colegii din opoziție nu prezint și motivația, dar la sfârșit am o concluzie.

Suma propusă pentru Drăgușeni este de 956 mii lei.

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

Amendament propus ca respins de comisie. Vă rog să votați.

Domnul Eugen Tomac:

Mai este timp până la 12,00. (Vociferări.) Până la 3,00 dimineața!

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

Vă rog să nu dialogați cu sala.

63 de voturi pentru, 182 de voturi împotrivă, doi colegi prezenți nu votează. Amendamentul a fost respins.

Vă rog.

Domnul Eugen Tomac:

Nu fiți supărat, domnule chestor!

Marginal 330. Anexa nr. 3/15/27, Cod program 1725.

Propunere spre finanțare pentru obiectivul de investiții "Construirea unei creșe în comuna Fântâna Mare, județul Suceava". Suma propusă - 956 mii lei.

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

Marginal 330 propus de comisie ca amendament respins. Vă rog să votați.

Cu 63 de voturi pentru, 183 de voturi împotrivă și un coleg prezent nu votează, amendamentul a fost respins.

Vă rog.

Domnul Eugen Tomac:

Marginal 335. Anexa nr. 3/15/27, Cod program 1725.

Obiectivul propus spre investiții - "Construirea unei creșe în comuna Frumosu, județul Suceava". Suma propusă - 956 mii lei.

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

Marginal 335 propus de comisie ca amendament respins. Vă rog să votați.

Cu 62 de voturi pentru, 183 de voturi împotrivă și o abținere, amendamentul a fost respins.

Vă rog.

Domnul Eugen Tomac:

Marginal 339. Anexa nr. 3/15/27, Cod program 1725, "Programul Național de Dezvoltare Locală".

Obiectivul propus spre investiții - "Construirea unei creșe în comuna Grănicești". Suma propusă - 956 mii lei.

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

Marginal 339 propus de comisie ca amendament respins. Vă rog să votați.

Cu 61 de voturi pentru, 184 de voturi împotrivă, amendamentul a fost respins.

Vă rog.

Domnul Eugen Tomac:

Marginal 341. Anexa nr. 3/15/27, Cod program 1725.

Obiectivul propus pentru investiții - "Construirea unei creșe în comuna Hârtop". Suma propusă - 956 mii lei.

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

Marginal 341 propus de comisie ca amendament respins. Vă rog să votați.

Cu 62 de voturi pentru, 175 de voturi împotrivă, o abținere și un coleg prezent care nu votează, amendamentul a fost respins.

Vă rog să continuați.

Domnul Eugen Tomac:

Marginal 350. Anexa nr. 3/15/27, Cod program 1725 "Programul Național de Dezvoltare Locală" - Etapa a II-a.

Finanțarea obiectivului de investiții "Construirea unei creșe în comuna Marginea, județul Suceava". Suma propusă este de 956 mii lei.

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

Marginal 350 propus de comisie ca amendament respins. Vă rog să votați.

Cu 67 de voturi pentru, 182 de voturi împotrivă și o abținere, amendamentul a fost respins.

Acum trecem la calupul următor.

Între 351 și 400, dacă sunt colegi care susțin?

Domnul Eugen Tomac:

Da. 351...

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

Vă rog.

Domnul Eugen Tomac:

Marginal 351. Anexa nr. 3/15/27, Cod program 1725.

Propunere pentru finanțarea obiectivului de investiții - "Construirea unei creșe în comuna Mălini, județul Suceava". Suma propusă - 956 mii lei.

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

Marginal 351 propus de comisie ca amendament respins. Vă rog să votați.

Cu 67 de voturi pentru, 174 de voturi împotrivă și o abținere, amendamentul a fost respins.

Vă rog.

Domnul Eugen Tomac:

Domnule președinte de ședință,

Dumneavoastră ați propus, cei din arcul majorității guvernamentale, în Programul de guvernare că veți construi peste 2.000 de creșe în localitățile din întreaga țară. Astăzi ați respins peste 50 de amendamente pe care le-am propus la bugetul de stat, pentru a construi minimum 50 de creșe noi. Este o dovadă cât se poate de clară că nu vă pasă de ceea ce promiteți, și România are nevoie de o clasă politică care să-și respecte ceea ce își asumă că va face.

Nu voi mai citi mai departe celelalte amendamente, din respect pentru ceilalți colegi din opoziție care au la fel de multe amendamente. Voi reveni mai târziu cu celelalte amendamente pe care le-am pregătit, dar voi avea grijă ca cetățenii județului Suceava să știe că-i tratați cu dispreț.

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

Da.

Dacă de la 352 la 400 mai susține cineva vreun amendament?

Dacă nu, trecem mai departe la calupul următor: 401-450. Dacă sunt amendamente pe care doriți să le susțineți? Nu dorește nimeni.

De la 451 la 500? De la 451 la 500, dacă sunt amendamente care...Nu. Nu se înscrie nimeni.

De la 501 la 550? Dacă sunt colegi care s-au înscris? Nu. E cineva?

De la 551 la 600? Dacă este vreun coleg care se înscrie să susțină? Nu.

De la 600 la 650? Dacă e vreun coleg? Nu.

De la 651 la 700?

Vă rog.

Domnule deputat Simionca, vă rog.

Domnul Ionuț Simionca:

Bună ziua, stimați colegi.

Domnule președinte,

Dumneavoastră știți cu toții că eu iubesc foarte mult județul Bistrița-Năsăud și bistrițenii, și românii, și încerc să aduc plus-valoare pentru cei care m-au susținut și cei pe care-i reprezint.

Așa că, am să încep cu câteva amendamente care cred eu că sunt oportune și respectuos vă rog să aveți răbdare.

Mulțumesc.

Numărul curent 652. Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Anexa nr. 3/15.

Finanțarea obiectivului de investiții - "Construirea rețelei de alimentare cu gaze naturale" în comuna Bistrița Bârgăului, sat Bistrița Bârgăului, sat Colibița, județul Bistrița-Năsăud, cu suma de 4.700 mii lei.

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

Mulțumesc.

652 propus de comisie ca amendament respins. Vă rog să votați.

Cu 66 de voturi pentru, 189 de voturi împotrivă, amendamentul a fost respins.

Vă rog să continuați.

Domnul Ionuț Simionca:

653. Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice. Anexa nr. 3/15.

Finanțarea obiectivului de investiții - "Construirea rețelei de alimentare cu gaze naturale" în comuna Braniștea, sat Braniștea, sat Cireșoaia, sat Măluț, județul Bistrița-Năsăud, cu suma de 4.700 mii lei.

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

Și 653, propus tot la respinse. Vă rog să votați.

Domnul Ionuț Simionca:

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Anexa nr. 3/15.

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

Nu mai insistați, că suntem pe anexa Ministerului MDRAP-ului, așa că nu mai este cazul să spuneți.

59 de voturi pentru, 171 de voturi împotrivă, amendament respins.

Vă rog să continuați.

Domnul Ionuț Simionca:

654. Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Anexa nr. 3/15.

Finanțarea obiectivului de investiții - "Construirea rețelei de alimentare cu gaze naturale" în comuna Budacu de Jos, sat Budacu de Jos, sat Buduș, sat Jelna, sat Monariu, sat Simionești, județul Bistrița-Năsăud, cu suma de 4.700 mii lei.

Învățăm tot județul!

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

Și 654, propus de comisie la amendamente respinse. Vă rog să votați.

Cu 62 de voturi pentru, 168 de voturi împotrivă, amendamentul a fost respins.

Vă rog.

Domnul Ionuț Simionca:

655. Finanțarea obiectivului de investiții - "Construirea rețelei de alimentare cu gaze naturale" în comuna Căianu Mic, sat Căianu Mic, sat Căianu Mare, sat Dobric, sat Ciceu Poieni, județul Bistrița-Năsăud, cu suma de 4.700 mii lei.

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

Și 655, propus de comisie tot ca amendament respins. Vă rog să votați.

Cu 68 de voturi pentru, 162 de voturi împotrivă, amendamentul a fost respins.

Vă rog să continuați.

Domnul Ionuț Simionca:

656. Finanțarea obiectivului de investiții - "Construirea rețelei de alimentare cu gaze naturale" în comuna Cetate, sat Petriș, sat Orheiu Bistriței, județul Bistrița-Năsăud, cu suma de 4.700 mii lei.

Motivația am spus-o de la început, dar cu toții știm, România se confruntă cu o criză a lemnului de foc, și prețul lemnului de foc a crescut și, bineînțeles, comunitățile din Bistrița-Năsăud merită să aibă această infrastructură.

Mulțumesc.

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

Vă mulțumesc.

Tot la amendamente respinse este și 656, pe lista comisiei. Vă rog să votați.

Cu 65 de voturi pentru, 166 de voturi împotrivă, amendamentul a fost respins.

Vă rog.

Domnul Ionuț Simionca:

657. Finanțarea obiectivului de investiții - "Construirea rețelei de alimentare cu gaze naturale" în comuna Chiochiș, sat Apatiu, sat Strugureni, sat Bozieș, sat Chețiu, sat Sânnicoară, sat Țentea, sat Manic, sat Jimbor, sat Buza Cătun, județul Bistrița-Năsăud, cu suma de 4.700 mii lei.

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

Vă mulțumesc.

Amendament propus de comisie ca amendament respins. Vă rog să votați.

Cu 66 de voturi pentru, 169 de voturi împotrivă, amendamentul a fost respins.

Vă rog să continuați.

Domnul Ionuț Simionca:

658. Finanțarea obiectivului de investiții - "Construirea rețelei de alimentare cu gaze naturale" în comuna Chiuza, sat Săsarm, sat Piatra, sat Mirești, județul Bistrița-Năsăud, cu suma de 4.700 mii lei.

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

Amendament propus de comisie ca amendament respins. Vă rog să votați.

Cu 66 de voturi pentru, 171 de voturi împotrivă, amendamentul a fost respins.

Vă rog.

Domnul Ionuț Simionca:

659. Finanțarea obiectivului de investiții - "Construirea rețelei de alimentare cu gaze naturale" în comuna Ciceu Mihăiești, sat Lelești, sat Ciceu-Corabia, județul Bistrița-Năsăud, cu suma de 4.700 mii lei.

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

Vă mulțumesc.

Amendament propus ca amendament respins de comisie. Vă rog să votați.

Cu 61 de voturi pentru, 166 de voturi împotrivă, amendamentul a fost respins. Vă rog.

Domnul Ionuț Simionca:

660. Finanțarea obiectivului de investiții - "Construirea rețelei de alimentare cu gaze naturale" în comuna Ciceu Giurgești, sat Dumbrăveni, județul Bistrița-Năsăud, cu suma de 4.700 mii lei.

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

Mulțumesc.

Amendament propus de comisie ca amendament respins. Vă rog să votați.

Cu 61 de voturi pentru, 172 de voturi împotrivă și o abținere, amendamentul a fost respins.

Vă rog să continuați.

Domnul Ionuț Simionca:

661. Finanțarea obiectivului de investiții - "Construirea rețelei de alimentare cu gaze naturale" în comuna Coșbuc, județul Bistrița-Năsăud, cu suma de 4.700 mii lei.

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

Mulțumesc.

La fel, amendament propus de comisie ca amendament respins. Vă rog să votați.

Cu 62 de voturi pentru, 177 de voturi împotrivă, amendamentul a fost respins. Vă rog.

Domnul Ionuț Simionca:

Domnule președinte,

Aș vrea să îmi aduc și cartela mea de vot, orice vot contează.

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

Păi, nu aveți unde să o puneți, înțeleg!

Domnul Ionuț Simionca:

Este loc aici.

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

Nu merge! Nu aveți. Sistemul nu permite.

Vă rog să continuați.

Domnul Ionuț Simionca:

Bun. 662. Finanțarea obiectivului de investiții - "Construirea rețelei de alimentare cu gaze naturale" în comuna Dumitra, sat Dumitra, sat Cepari, sat Tărpiu, județul Bistrița-Năsăud, cu suma de 4.700 mii lei.

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

Vă mulțumesc.

Același 662, propus ca respins de comisie. Vă rog să votați.

Cu 67 de voturi pentru, 172 de voturi împotrivă, amendamentul a fost respins.

Domnul Ionuț Simionca:

663. "Construirea rețelei de alimentare cu gaze naturale" în comuna Dumitrița, sat Ragla, județul Bistrița-Năsăud, cu suma de 4.700 mii lei.

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

Amendament propus de comisie ca respins. Vă rog să votați.

Cu 54 de voturi pentru, 173 de voturi împotrivă, o abținere, un coleg prezent nu votează, amendamentul a fost respins.

Vă rog.

Domnul Ionuț Simionca:

664. Finanțarea obiectivului de investiții - "Construirea rețelei de alimentare cu gaze naturale" în comuna Feldru, sat Poderei, sat Nepos, județul Bistrița-Năsăud, cu suma de 4.700 mii lei.

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

Mulțumesc.

Tot pe lista de amendamente respinse - 664. Vă rog să votați.

Cu 55 de voturi pentru, 165 de voturi împotrivă și un coleg prezent care nu votează, amendamentul a fost respins.

Vă rog.

Domnul Ionuț Simionca:

665. Finanțarea obiectivului de investiții - "Construirea rețelei de alimentare cu gaze naturale" în comuna Galații Bistriței, sat Dipșa, sat Herina, sat Albeștii Bistriței, sat Tonciu, județul Bistrița-Năsăud, cu suma de 4.700 mii lei.

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

Tot pe lista de amendamente respinse. Vă rog să votați.

Cu 64 de voturi pentru, 163 de voturi împotrivă, amendamentul a fost respins.

Vă rog.

Domnul Ionuț Simionca:

666. Finanțarea obiectivului de investiții - "Construirea rețelei de alimentare cu gaze naturale" în comuna Ilva Mare, sat Ivăneasa, județul Bistrița-Năsăud, cu suma de 4.700 mii lei.

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

Amendament pe lista de amendamente respinse, de la comisie. Vă rog să votați.

Doriți să ne oprim aici sau mai punem unul?

Domnul Ionuț Simionca:

Mergem mai departe.

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

Câte mai aveți, domnule deputat?

Domnul Ionuț Simionca:

835 pe Ministerul Dezvoltării și mai am încă...

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

Am înțeles.

Cu 58 de voturi pentru și 157 de voturi contra, amendamentul a fost respins și 666, cu probleme.

Vă rog să continuați.

Domnul Ionuț Simionca:

667. Finanțarea obiectivului de investiții - "Construirea rețelei de alimentare cu gaze naturale" în comuna Ilva Mică, sat Ilva Mică, județul Bistrița-Năsăud, cu suma de 4.700 mii lei.

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

Tot pe lista de amendamente respinse. Vă rog să votați.

Cu 65 de voturi pentru, 162 de voturi împotrivă, o abținere, amendamentul a fost respins.

Vă rog.

Domnul Ionuț Simionca:

668. Finanțarea obiectivului de investiții - "Construirea rețelei de alimentare cu gaze naturale" în comuna Șintereag, sat Blăjenii de Sus, județul Bistrița-Năsăud, cu suma de 4.700 mii lei.

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

Tot pe lista de respinse. Vă rog să votați.

Domnul Ionuț Simionca:

669...

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

Cu 64 de voturi pentru, 164 de voturi împotrivă și o abținere, amendamentul a fost respins.

Ne oprim. Este ora 13,00.

Pe procedură, domnul Varujan Pambuccian, și la ora 14,00 ne reîntâlnim în sală, în plen.

Vă rog.

Domnul Varujan Pambuccian:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Până la urmă foarte multe lucruri bune vin din practică și vă rog - uite, văd că acum ați și montat aici dispozitiv de vot - să dăm posibilitatea să se voteze cu cartelă și de la tribună, dacă tot este montat dispozitivul aici. Cu aceasta, practic, cel care are de susținut mai multe amendamente poate să și voteze în același timp.

Vă mulțumesc.

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

Mulțumim. Ne vedem la ora 14,00.

După pauză

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

Bun. Continuăm cu Anexa nr. 3/15 - "Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice".

Am rămas la marginal 668.

Dacă între 660 și 700 se mai susțin amendamente?

Sper că nu pe toate, domnule deputat.

Vă rog să spuneți numărul marginal. Am rămas la marginal 668, da? Am votat.

Urmează marginal 669.

Domnul Ionuț Simionca:

Marginal 670. Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Anexa nr. 3/15 - Finanțarea Obiectivului de investiții "Construirea rețelei de alimentare cu gaze naturale" în comuna Lechința, satul Chiraleș, județul Bistrița-Năsăud, cu suma de 4.700 mii lei.

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

Marginal 670. Respins de comisie. Vă rog să votați.

45 de voturi pentru, 109 voturi împotrivă. Amendamentul nu a fost adoptat.

Vă rog.

Domnul Ionuț Simionca:

Marginal 671 - Ministerul Dezvoltării Regionale, Anexa nr. 3/15 - Finanțarea Obiectivului de investiții "Construirea rețelei de alimentare cu gaze naturale" în comuna Leșu, satul Lunca Leșului, județul Bistrița-Năsăud, cu suma de 4.700 mii lei.

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

Și acesta este propus de comisie ca amendament respins.

Vă rog să votați.

Cu 65 de voturi pentru și 119 voturi împotrivă, amendamentul a fost respins.

Vă rog.

Domnul Ionuț Simionca:

Marginal 672 - Finanțarea Obiectivului de investiții "Construirea rețelei de alimentare cu gaze naturale" în comuna Livezile, satul Dorolea, satul Cușma, satul Valea Poenii, satul Dumbrava, județul Bistrița-Năsăud, cu suma de 4.700 mii lei.

Vă rog frumos să dați un vot pozitiv. Este comuna unde locuiesc și părinții mei.

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

Și acesta este propus de comisie ca amendament respins.

Vă rog să votați.

Cu 68 de voturi pentru și 128 de voturi împotrivă, amendamentul a fost respins.

Vă rog.

Domnul Ionuț Simionca:

Două minute pauză, vă rog! Dacă se poate...

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

Poate vine altcineva între timp.

Deci, între marginal 673 și marginal 700 dacă mai aveți amendamente?

Dacă nu, trecem la calupul următor.

701-750?

Vă rog.

Domnul Ionuț Simionca:

La poziția 706... din bugetul CNI... este la Ministerul Dezvoltării, dar din bugetul CNI, finanțarea Obiectivului de investiții "Complex sportiv de interes turistic în comuna Rodna, județul Bistrița Năsăud", cu suma de 5.360 mii lei".

Vă rog să aprobați acest amendament, deoarece această comună a fost dezvoltată pe minerit. S-au închis minele din acea zonă. Este singura șansă ca această comună să se dezvolte în viitor și vă rog să dați un vot pozitiv.

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

Deci 706... propus...

Domnul Ionuț Simionca:

Și vă mulțumesc dacă votați.

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

... de comisie, ca amendament respins.

Vă rog să votați.

Domnul Ionuț Simionca:

Vă mulțumesc din suflet. De mine ați scăpat!

Eu, personal...

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

Nu știu ce ați făcut, domnule deputat...

Cu o abținere, 17 voturi contra și 181 de voturi pentru...

Domnul Ionuț Simionca:

Vă mulțumesc din suflet!

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

... amendamentul a fost acceptat. (Aplauze.)

Domnul Ionuț Simionca:

Eu personal voi vota bugetul, pentru că nu mai putem aștepta alte câteva luni.

Vă mulțumesc.

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

Mulțumesc și eu.

(În continuare, conducerea ședinței a fost preluată de domnul deputat Florin Iordache, vicepreședinte al Camerei Deputaților.)

Domnul Florin Iordache:

Deci, stimați colegi, am rugămintea la dumneavoastră să scoateți și să reintroduceți cartelele, pentru că s-a resetat iar sistemul. Vă rog.

Deci scoatem și introducem iar cartelele.

(În continuare, conducerea ședinței a fost reluată de domnul senator Șerban-Constantin Valeca, vicepreședinte al Senatului.)

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

Dacă până la 750 mai avem? Nu.

Dacă la calupul 751-800? Nu sunt.

801-850? Nu sunt.

851-900? Nu se susțin.

901-1.000?

1.000-1.100?

1.100. Vă rog.

Vă rog să îmi spuneți numărul marginal.

Domnul Sorin-Dan Moldovan:

Mulțumesc.

Marginal 1.024.

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

Da.

Domnul Sorin-Dan Moldovan:

Se propune alocarea sumei de 25.528 mii lei pentru construirea parking-ului din Hașdeu, de pe strada Păstorului nr. 67-69, municipiul Cluj-Napoca, județul Cluj.

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

1.024 - propus de comisie ca amendament respins.

Vă rog să votați.

Cu 65 de voturi pentru, 137 de voturi împotrivă și o abținere, amendamentul a fost respins.

Mai aveți?

Domnul Sorin-Dan Moldovan:

Da. 1.031.

Se propune alocarea sumei de 250.000 lei pentru achiziționarea tehnologiei LED iluminat public Bonțida, Răscruci, Coasta, Tășeni, comuna Bonțida, județul Cluj.

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

Mulțumesc.

Amendamentul 1.031 a fost propus de comisie ca amendament respins.

Vă rog să votați.

Cu 61 de voturi pentru, 148 de voturi împotrivă și o abținere, amendamentul a fost respins.

Vă rog.

Domnul Sorin-Dan Moldovan:

Marginal 1.032.

Se propune suplimentarea bugetului Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice cu suma de 19.769 mii lei pentru construirea Centrului Social de Zi, în municipiul Câmpia Turzii, județul Cluj.

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

Amendamentul a fost propus de comisie ca respins.

Vă rog să votați.

Cu 65 de voturi pentru, 156 de voturi împotrivă, o abținere și un coleg prezent, nu votează, amendamentul a fost respins.

Domnul Sorin-Dan Moldovan:

Și ultimul amendament - marginal 1.044.

Se propune alocarea sumei de 300.000 de lei pentru modernizarea Grupului Școlar Huedin, județul Cluj.

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

Amendamentul 1.044 a fost propus de comisie ca amendament respins.

Vă rog să votați.

Cu 69 de voturi pentru, 155 de voturi împotrivă, și doi colegi "prezenți, nu votează"...

Domnul Ioan Balan:

Amendamentul...

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

Numai puțin...

... amendamentul a fost respins.

Vă rog.

Domnul Ioan Balan:

Amendamentul 1.005.

Se propune suplimentarea sumei prevăzute în Anexa nr. 3/15 - Ministerul Dezvoltării Regionale (Rumoare.)...

Da... 1.005...

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

1.055?

Domnul Ioan Balan:

1.005!

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

1.005! Scuze, da!

Domnul Ioan Balan:

Se propune suplimentarea sumei prevăzute în Anexa nr. 3/15 - "Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice" cu suma de 5.000 mii lei pentru realizare documentației și începerea lucrărilor la Sala Polivalentă din municipiul Suceava, județul Suceava.

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

Amendamentul 1.005 a fost propus de comisie ca amendament respins.

Vă rog să votați.

Cu 76 de voturi pentru, 159 de voturi împotrivă și o abținere, amendamentul a fost respins.

Vă rog, domnule deputat.

Domnul Ioan Balan:

Amendamentul 1.017.

Se propune alocarea sumei de 1.000 mii lei pentru finanțarea Căminului pentru persoane vârstnice, din Solca, județul Suceava.

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

Amendamentul a fost propus de comisie ca respins.

Vă rog să votați.

Cu 76 de voturi pentru, 165 de voturi împotrivă și o abținere, amendamentul a fost respins.

Vă rog.

Domnul Ioan Balan:

Amendamentul 1.018.

Se propune alocarea sumei de 1.200 mii lei pentru finanțarea Unității de Asistență Medico-Socială "Carmen Silva", din orașul Broșteni, județul Suceava. Suma rezultă din responsabilitatea administrației publice locale de a asigura cheltuielile cu personalul medical, pentru hrana pentru beneficiari, precum și pentru bunuri și servicii necesare funcționării.

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

Vă mulțumesc.

Amendamentul a fost propus de comisie ca respins.

Vă rog să votați.

Cu 79 de voturi pentru, 161 de voturi împotrivă și o abținere, amendamentul a fost respins.

Vă rog.

Domnul Ioan Balan:

Amendamentul 1.023.

Se solicită suplimentarea bugetului Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice cu suma de 80.000 mii lei pentru realizarea unei magistrale de gaz de 80 km. și realizarea investițiilor de distribuție a gazului metan în 50 localități din județul Suceava, pentru 80.000 de gospodării.

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

Și amendamentul 1.023 a fost propus de comisie ca amendament respins.

Vă rog să votați.

Cu 70 de voturi pentru, 155 de voturi împotrivă și o abținere...

Domnul Florin Iordache:

Nu se introduce cartela, doamnă senator!

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

Deci, revin.

Cu 70 de voturi pentru, 155 de voturi împotrivă și 3 abțineri, amendamentul a fost respins.

Vă rog, doamnă senator.

Doamna Eleonora-Carmen Hărău:

Marginal 1.006.

Se propune alocarea 65.000 mii lei credite de angajament pentru realizarea Obiectivului de investiții "Sală Polivalentă în municipiul Deva, Județul Hunedoara", proiect derulat în cadrul Companiei Naționale de Investiții.

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

Amendamentul 1.006 a fost propus de comisie ca respins.

Vă rog să votați.

Cu 76 de voturi pentru, 163 de voturi împotrivă și două abțineri, amendamentul a fost respins.

Vă rog.

Doamna Eleonora-Carmen Hărău:

Se propune alocarea a 7.500 mii lei credite de angajament pentru realizarea Obiectivului de investiții "Construirea unui bazin de înot"...

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

Marginal?

Doamna Eleonora-Carmen Hărău:

Marginal 1.016.

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

1.016.

Doamna Eleonora-Carmen Hărău:

...construirea unui bazin de înot și extinderea Aqualand în municipiul Deva, județul Hunedoara.

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

Amendamentul 1.016 a fost propus de comisie ca respins.

Vă rog să votați.

Cu 77 de voturi pentru, 169 de voturi împotrivă și o abținere, amendamentul a fost respins.

Vă rog.

Doamna Eleonora-Carmen Hărău:

Marginal 1.019.

Se propune suplimentarea sumei prevăzute la Anexa nr. 3/15/01, Grupa 51, Titlul VI - Transferuri între unități ale administrației publice - credite de angajament - cu suma de 33.000 mii lei pentru realizarea Obiectivului de investiții "Dezvoltarea zonei turistice - Construcție telescaun, Domeniul schiabil Parâng, Județul Hunedoara".

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

Amendamentul a fost propus de comisie ca respins.

Vă rog să votați.

Cu 80 de voturi pentru, 166 de voturi împotrivă și o abținere, amendamentul a fost respins.

Vă rog.

Doamna Eleonora-Carmen Hărău:

Marginal 1.020.

Se propune suplimentarea sumei prevăzute la Anexa nr. 3/15/01, Grupa 51, Titlul VI - Transferuri între unități ale administrației publice - credite de angajament - cu suma de 1.500 mii lei, în vederea realizării Obiectivului de investiții "Extinderea rețelei de distribuție a gazului metan în satul Nalaț Vad, orașul Hațeg, județul Hunedoara".

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

Și amendamentul 1.020 a fost propus de comisie ca respins.

Vă rog să votați.

Deci, până la 1.100 nu mai avem...

Avem?

Domnul Ștefan.

Scuzați-mă.

Vă rog.

Domnul Ion Ștefan:

Nr. crt. 1.007.

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

1.007, da.

Domnul Ion Ștefan:

... Anexa nr. 3/15 - Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.

Propunem alocarea sumei de 500.000 mii lei pentru construirea...

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

1.007, ați spus?

Domnul Ion Ștefan:

1.007.

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

Da, Vă rog.

Domnul Ion Ștefan:

... construirea Căminului cultural cu sală multifuncțională în comuna Chiojdeni, județul Vrancea.

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

Și amendamentul 1.007 a fost propus de comisie ca respins.

Vă rog să votați.

Cu 76 de voturi pentru, 173 de voturi împotrivă, două abțineri și un coleg prezent, nu votează, amendamentul a fost respins.

Vă rog.

Domnul Ion Ștefan:

Nr. crt. 1.008 - Anexa nr. 3/15 - "Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice".

Propunem alocarea sumei de 4.750 mii lei pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru construirea unei creșe în municipiul Focșani, județul Vrancea.

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

Și amendamentul 1.008 a fost propus de comisie ca respins.

Vă rog să votați.

Cu 83 de voturi pentru, 173 de voturi împotrivă și o abținere, amendamentul este respins.

Vă rog.

Domnul Ion Ștefan:

Nr. crt. 1.009 - Anexa nr. 3/15 - Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.

Se propune alocarea sumei de 300.000 mii lei pentru construirea unei unități școlare în comuna Nereju.

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

Și acest amendament este propus de comisie ca respins.

Vă rog să votați.

Cu 84 de voturi pentru, 174 de voturi împotrivă, o abținere și un coleg prezent, nu votează, amendamentul a fost respins.

Vă rog.

Domnul Ion Ștefan:

Nr. crt. 1.011 - Anexa nr. 3/15 - "Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice".

Propunem alocarea sumei de 500.000 mii lei pentru construirea și amenajarea unei piețe agroalimentare în localitatea Tâmboești, județul Vrancea.

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

Amendamentul 1.011 este propus de comisie ca respins.

Vă rog să votați.

Cu 78 de voturi pentru, 181 de voturi împotrivă și o abținere, amendamentul este respins.

Vă rog.

Domnul Ion Ștefan:

Nr. crt. 1.012 - Anexa nr. 3/15 - "Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice".

Propunem alocarea sumei de 2.400 mii lei pentru finanțarea Obiectivului de investiții "Construirea unei săli de sport și cantină școlară, Liceul «Simion Mehedinți», comuna Vidra, județul Vrancea."

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

Amendamentul este propus de comisie ca respins.

Vă rog să votați.

Cu 87 de voturi pentru...

Domnul Ion Ștefan:

Votez bugetul, cu o singură condiție - să alocăm bani pentru construcția autostrăzii Moldovei sau reindustrializarea Moldovei.

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

Domnule deputat...

Domnul Ion Ștefan:

După 30 de ani de activitate parlamentară și politică, Moldova s-a ales cu o depopulare maximă. De la Ștefan cel Mare și până astăzi, în toate războaiele purtate de Moldova...

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

Domnule deputat, mă lăsați să spun rezultatul votului?

Domnul Ion Ștefan:

... Moldova nu a pierdut atâția oameni, cât a pierdut în această perioadă de democrație. (Vociferări.)

Vă mulțumesc.

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

Nu am anunțat rezultatul. Dacă vreți să-l mai afișați o dată, vă rog?

Aveți răbdare, vă rog frumos.

Afișați rezultatul de la ultimul vot, pentru că nu l-am anunțat. (Vociferări.)

Vă rog să vă abțineți.

Cu 87 de voturi pentru, 178 de voturi împotrivă și o abținere, amendamentul este respins.

Da, domnule primar, vă rog.

V-a venit rândul, în sfârșit! De azi-dimineață...

Domnul Corneliu Olar:

La Anexa nr. 3, poziția 1.022, se propune alocarea din "Transferuri între unități ale administrației publice" - credite de angajament - a sumei de 1.700 mii lei, pentru reparații capitale la fostul spital din orașul Ocna Mureș, județul Alba.

Vă rog să votați fără nicio reținere.

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

Vă mulțumesc.

Din păcate, și acest amendament este pe lista de respinse.

Vă rog să votați.

Domnul Corneliu Olar:

Vă mulțumesc.

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

Cu 85 de voturi pentru, 181 de voturi împotrivă și o abținere, amendamentul este respins.

Doamna Tudorița Lungu:

Eu am 6 amendamente, de la poziția 1.066 la poziția 1.071 inclusiv.

Toate cele 6 amendamente se referă la solicitarea alocării unor sume pentru orașul-stațiune Slănic-Moldova, aflat astăzi într-o situație financiară specială.

1.066 - Se propune suplimentarea sumei prevăzute pentru Programul Național de Dezvoltare Locală cu 320.000 mii lei, pentru branșament energie electrică, gaze naturale, amenajare cale acces pentru 32 de unități locative aflate în două blocuri ANL din orașul Slănic-Moldova, județul Bacău.

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

Amendamentul este propus de comisie ca respins.

Vă rog să votați.

Cu 85 de voturi pentru și 181 de voturi împotrivă, amendamentul a fost respins.

Vă rog.

Doamna Tudorița Lungu:

1.067 - Se propune suplimentarea sumei prevăzute pentru Programul Național de Dezvoltare Locală cu 120.000 mii lei, pentru lucrări de branșament la instalația de gaze naturale și amenajare cale acces la Sala de Educație Fizică, Slănic-Moldova.

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

Și amendamentul 1.067 este propus ca respins.

Vă rog să votați.

Cu 73 de voturi pentru și 179 de voturi împotrivă, amendamentul este respins.

Vă rog.

Doamna Tudorița Lungu:

1.068 - Se propune suplimentarea sumei prevăzute pentru Programul Național de Dezvoltare Locală cu 280.000 mii lei, pentru lucrări de branșare la energia electrică și gaze naturale și amenajare cale acces pentru Sala de Sport Competițională din Slănic-Moldova.

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

Și amendamentul 1.068 este propus ca respins.

Vă rog să votați.

Cu 84 de voturi pentru și 180 de voturi împotrivă, amendamentul este respins.

Vă rog.

Doamna Tudorița Lungu:

1.069 - Se propune suplimentarea sumei prevăzute pentru Programul Național de Dezvoltare Locală cu 942.271 mii lei, pentru punerea în funcțiune a rețelei de canalizare din zona stațiunii-oraș Slănic-Moldova.

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

Și amendamentul 1.069 este propus ca respins.

Vă rog să votați.

Cu 79 de voturi pentru și 178 de voturi împotrivă, amendamentul este respins.

Vă rog.

Doamna Tudorița Lungu:

1.070 - Se propune suplimentarea sumei prevăzute pentru Programul Național de Dezvoltare Locală cu 2.250 mii lei, pentru alimentarea cu energie electrică, branșament gaze naturale, rețea de canalizare și amenajare pentru Așezământul Cultural Cerdac, în orașul Slănic-Moldova.

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

Mulțumesc.

Și amendamentul 1.070 este pe lista de respinse.

Vă rog să votați.

Cu 78 de voturi pentru și 176 de voturi împotrivă, amendamentul este respins.

Vă rog.

Doamna Tudorița Lungu:

1.071 - Se propune suplimentarea sumei prevăzute pentru Programul Național de Dezvoltare Locală cu suma de 950.000 mii lei, pentru alimentarea cu energie electrică, branșament gaze naturale și microstație de epurare a apelor uzate, în orașul Slănic-Moldova.

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

Și amendamentul 1.071 este pe lista de respinse.

Vă rog să votați.

Cu 78 de voturi pentru, 167 de voturi împotrivă și o abținere, amendamentul a fost respins.

Vă rog să-mi spuneți ce număr, domnule deputat.

Domnul Marius Bodea:

Poziția 1.083.

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

Vă rog.

Domnul Marius Bodea:

Se propune alocarea sumei de 10.000 mii lei, pentru Asigurarea finanțării obiectivelor de investiții incluse în Programul "Termoficare 2006 - 2020, căldură și confort", municipiul Iași, județul Iași.

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

1.083 - pe lista de respinse.

Vă rog să votați.

81 de voturi pentru, 178 de voturi împotrivă. Amendamentul este respins.

Domnul Marius Bodea:

Poziția 1.084. Se propune alocarea sumei de 2.419,952 mii lei pentru "Modernizare, extindere și dotare Creșa nr. 1, municipiul Iași".

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

Tot pe lista de respinse. Vă rog să votați.

78 de voturi pentru, 178 de voturi contra, 2 colegi prezenți, nu votează. Amendament respins.

Domnul Marius Bodea:

Poziția 1.085. Se propune alocarea sumei de 1.782,380 mii lei pentru "Modernizare și dotare Creșa nr. 10, municipiul Iași".

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

Vă rog să votați.

Cu 88 de voturi pentru, 185 de voturi împotrivă, amendament respins.

Domnul Marius Bodea:

Și 1.086. Se propune alocarea sumei de 6.000 mii lei pentru obiectivul de investiții "Construire sală polivalentă în municipiul Iași".

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

Vă rog să votați.

Cu 90 de voturi pentru, 180 de voturi împotrivă, amendament respins.

Deci, dacă până la 1.100 mai sunt?

Domnul deputat Leoreanu, da?

Domnul Laurențiu-Dan Leoreanu:

Da. E vorba de marginal 1.089. Propun suplimentarea sumei prevăzute la Anexa nr. 3/15, Capitolul 5.001, Programul Național de Dezvoltare Locală, cu suma de 2.300,375 mii lei, pentru modernizarea ansamblului de străzi din cartierul Nicolae Bălcescu din municipiul Roman, județul Neamț.

Aveți grijă cum votați, că vă vede Voievodul Roman cel Bun.

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

Da. Mulțumim.

Vă rog să votați.

Cu 78 de voturi pentru, 188 de voturi împotrivă, amendamentul a fost respins.

Domnul deputat Bica, da?

Vă rog.

Domnul Dănuț Bica:

Mulțumesc, domnule președinte.

Voi propune un set de 10 amendamente pentru finanțarea unor obiective de investiții solicitate de unitățile administrative din județul Argeș.

Pentru primele opt, primăriile respective au depus, în anul 2017, documentații necesare pentru obținerea finanțării prin Fondul Național de Dezvoltare Locală - PNDL II.

Din păcate, solicitările au fost respinse din cauza lipsei resurselor financiare, la nivelul anului respectiv.

Nr. crt. 1.072.

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

Vă rog.

Domnul Dănuț Bica:

Se propune alocarea sumei de 9.088 mii lei pentru finanțarea obiectivului de investiții "Rețea de canalizare și stație de epurare, sat Boțești, comuna Boțești, județul Argeș".

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

Vă rog să votați.

Domnul Dănuț Bica:

Nr. crt. ...

A, scuze.

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

Aveți răbdare, vă rog.

Domnul Dănuț Bica:

Da.

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

Cu 78 de voturi pentru, 190 de voturi împotrivă, amendamentul a fost respins.

Domnul Dănuț Bica:

Nr. crt. 1.073. Se propune alocarea sumei de 9.600 mii lei pentru finanțarea obiectivului de investiții "Canalizarea și epurarea apelor uzate menajere în comuna Poienarii de Argeș, județul Argeș".

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

Vă rog să votați.

Cu 80 de voturi pentru, 181 de voturi împotrivă, amendament respins.

Menționez că toate aceste amendamente sunt pe lista de respinse.

Vă rog.

Domnul Dănuț Bica:

Nr. crt. 1.074. Se propune suplimentarea sumelor prevăzute la Anexa nr. 3/15 - Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice - cu suma de 11.545 mii lei pentru finanțarea obiectivului de investiții "Extindere rețea de canalizare în comuna Valea Iașiului, județul Argeș".

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

Vă rog să votați.

Cu 82 de voturi pentru, 178 de voturi împotrivă, o abținere și 2 colegi prezenți care nu votează, amendamentul a fost respins.

Vă rog.

Domnul Dănuț Bica:

Nr. crt. 1.075. Se propune suplimentarea sumelor prevăzute la Anexa nr. 3/15 - Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice - cu suma de 7.107 mii lei pentru finanțarea obiectivului de investiții "Modernizare drumuri comunale DC 188 Ciomăgești - Dogari, limita județului Olt, lungime totală 7,5 km., în comuna Ciomăgești, județul Argeș".

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

Da. Vă rog să votați.

Cu 81 de voturi pentru, 187 de voturi împotrivă, amendamentul a fost respins.

Domnul Dănuț Bica:

Nr. crt. 1.076. Se propune suplimentarea sumelor prevăzute la Anexa nr. 3/15 - "Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice" - cu suma de 9.535 mii lei pentru finanțarea obiectivului de investiții "Modernizare drumuri comunale în comuna Izvoru, județul Argeș".

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

Vă rog să votați.

Cu 79 de voturi pentru, 186 de voturi împotrivă, amendamentul este respins.

Vă rog.

Domnul Dănuț Bica:

Nr. crt. 1.077. Se propune alocarea sumei de 594 mii lei pentru finanțarea obiectivului de investiții "Modernizare drumuri comunale DC 101 A în comuna Mozăceni, județul Argeș".

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

Mulțumesc.

Vă rog să votați.

Cu 82 de voturi pentru, 184 de voturi împotrivă și o abținere, amendamentul a fost respins.

Vă rog.

Domnul Dănuț Bica:

Nr. crt. 1.078. Se propune suplimentarea sumelor prevăzute la Anexa nr. 3/15 - "Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice" - cu suma de 7.500 mii lei pentru finanțarea obiectivului de investiții "Modernizare și refacere DC 161 Cătunași, între pozițiile 3+100 - 3+270, în zona alunecării de teren, în comuna Poiana Lacului, județul Argeș".

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

Vă rog să votați.

Cu 86 de voturi pentru, 188 de voturi împotrivă și o abținere, amendamentul nu a fost aprobat.

Domnul Dănuț Bica:

Nr. crt. 1.079. Se propune suplimentarea sumelor prevăzute la Anexa nr. 3/15 - "Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice" - cu suma de 5.443 mii lei pentru finanțarea obiectivului de investiții "Modernizare drumuri comunale în lungime de 6 km., în comuna Ștefan cel Mare, județul Argeș".

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

Vă rog să votați.

Cu 73 de voturi pentru, 175 de voturi împotrivă și o abținere, amendamentul este respins.

Domnul Dănuț Bica:

Nr. crt. 1.080. Se propune suplimentarea sumelor prevăzute la Anexa nr. 3/15 - "Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice" - cu suma de 2.161 mii lei pentru finanțarea obiectivului de investiții "Modernizare Drum Comunal 84 Țițești - Școala Valea Mânăstirii km. 3+250 - km. 4+370, comuna Țițești, județul Argeș.

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

Aici ați fost mai darnic cu un kilometru, nu o sută și ceva de metri.

Da. Vă rog să votați.

Cu 81 de voturi pentru și 179 de voturi împotrivă, amendamentul a fost respins.

Domnul Dănuț Bica:

Și ultimul amendament. Nr. crt. 1.081. Se propune suplimentarea sumelor prevăzute la Anexa nr. 3/15 - "Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice" - cu suma de 2.100 mii lei pentru finanțarea obiectivului de investiții "Sală de sport în comuna Schitu Golești, județul Argeș".

Menționez că, în materialul scris, pentru toate aceste amendamente există și motivațiile, care sunt, din punctul meu de vedere, extrem de serioase.

De fapt, dumneavoastră, ca senator de Argeș, cunoașteți destul de bine situația.

Pentru a lăsa timpul necesar și altor colegi să-și prezinte amendamentele, nu am mai prezentat aceste motivații.

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

Da. Vot pentru 1.081, vă rog.

Cu 83 de voturi pentru, 192 de voturi împotrivă și un coleg care e prezent și nu votează, a fost respins.

Și, domnule deputat, ca senator de Argeș, să nu uităm, pe PNDL II, că toate localitățile au minimum un proiect. Că ar fi bine și mai multe, dar nu avem deocamdată loc.

Vă rog.

Vă rog să-mi spuneți la ce număr.

Domnul Glad-Aurel Varga:

Bună ziua!

Marginal 1.057.

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

Încă o dată vă rog.

Ce număr?

Domnul Glad-Aurel Varga:

1.057.

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

1.057, vă rog.

Domnul Glad-Aurel Varga:

Se propune suplimentarea bugetului MDRAP și alocarea sumei de 12.000 mii lei pentru "Reabilitarea rețelei de transport și distribuție a energiei termice - termoficare - în Arad și transformarea punctului termic din cartierul Aradul Nou".

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

Vă rog să votați.

75 de voturi pentru, 199 de voturi împotrivă, o abținere. Amendament respins.

Vă rog.

Domnul Glad-Aurel Varga:

Marginal 1.058.

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

Deci, vă rog să votați.

Domnul Glad-Aurel Varga:

Nici nu l-am mai citit.

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

Cu 62 de voturi pentru, 145 de voturi împotrivă, o abținere, și 1.058...

Vă rog.

Domnul Glad-Aurel Varga:

Marginal 1.059. Se propune alocarea sumei de 5.000 mii lei - reparații capitale, podul Decebal, peste râul Mureș, în municipiul Arad.

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

Vă rog să votați.

Cu 73 de voturi pentru, 193 de voturi împotrivă, amendament respins, și 1.059.

Vă rog, următorul.

Domnul Glad-Aurel Varga:

Marginal 1.060. Se propune suplimentarea bugetului MDRAP și alocarea sumei de 20.000 mii lei pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit, 82 de blocuri în municipiul Arad.

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

Vă rog să votați.

74 de voturi pentru, 197 de voturi împotrivă, o abținere. Amendament respins.

Vă rog.

Domnul Glad-Aurel Varga:

1.061. Se propune suplimentarea bugetului MDRAP și alocarea sumei de 71.000 mii lei pentru obiectivul de investiții "Amenajare parcare subterană - Piața Avram Iancu din municipiul Arad".

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

Vă rog să votați.

Domnul Glad-Aurel Varga:

Vine colegul meu, senatorul Ioan Cristina.

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

Cu 74 de voturi pentru, 197 de voturi împotrivă, și acest amendament - 1.061 - a fost respins.

Vă rog.

De la...?

Domnul Ioan Cristina (din sală):

1.062.

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

1.062. Deci în continuare.

Vă rog.

Domnul Ioan Cristina:

Bună ziua!

Am 4 amendamente, de la marginal 1.062 la 1.065. O să prezint doar două.

1.062. Se propune suplimentarea bugetului MDRAP și alocarea sumei de 20.000 mii lei pentru obiectivul de investiții "Asfaltare străzi, orașul Pecica, județul Arad".

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

Da.

Vă rog să votați.

Cu 80 de voturi pentru, 195 de voturi împotrivă, un coleg prezent care nu votează, amendamentul a fost respins.

Vă rog.

Domnul Ioan Cristina:

Următorul și ultimul amendament. Se propune suplimentarea bugetului MDRAP și alocarea sumei de 30.000 mii lei pentru obiectivul de investiții "Îmbrăcăminți bituminoase ușoare DC 964: Călugăreni...".

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

Mai spuneți o dată marginalul? 1.065?

Domnul Ioan Cristina:

1.063.

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

1.063. Vă rog să votați.

73 de voturi pentru, 189 de voturi împotrivă, o abținere. Amendament respins.

Vă mulțumesc.

Dacă până la 1.100 mai sunt? Nu. Nu sunt, da?

De la 1.100 la 1.200?

Domnul Varga?

Vă rog.

Domnul Vasile Varga:

Mulțumesc.

1.134. De fapt, suplimentarea acestor sume de bani se referă la Anexa nr. 3/15/02, ca să nu mă mai repet cu fiecare proiect în parte.

1.134. Alocarea sumei de 7.500 mii lei pentru asfaltare drumuri, comuna Cazașu, județul Brăila.

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

Vă mulțumesc.

Vă rog să votați.

Cu 71 de voturi pentru, 187 de voturi împotrivă și o abținere, amendament respins.

Vă rog.

Domnul Vasile Varga:

Marginal 1.136. Se propun 30.000 mii lei în vederea reabilitării rețelei electrice din localitatea Cazașu, județul Brăila.

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

Vă rog să votați.

Cu 70 de voturi pentru, 193 de voturi împotrivă, o abținere, un coleg...

Domnul Vasile Varga:

1.138.

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

... prezent...

Aveți răbdare, vă rog.

... prezent, nu votează, amendament respins.

Vă rog.

Domnul Vasile Varga:

Marginal 1.138. 10.000 mii lei pentru extinderea rețelei de gaze din localitatea Cazașu, județul Brăila.

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

Vă rog să votați.

74 de voturi pentru și 193 de voturi contra, amendament respins.

Vă rog.

Domnul Vasile Varga:

1.140. 10.000 mii lei pentru asfaltare Drum Comunal 57 - 9 km. - comuna Frecăței, județul Brăila, în Insula Mare a Brăilei.

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

Vă rog să votați.

Cu 72 de voturi pentru, 189 de voturi contra, și 1.140 a fost respins.

Domnul Vasile Varga:

1.150. 15.000 mii lei pentru înființare parc Fotovoltaic pe două ha. pentru producerea de energie electrică necesară instituțiilor publice din comuna Șuțești, județul Brăila.

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

Vă rog să votați.

Ne afișați și nouă?

Domnul Vasile Varga:

1.152.

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

Nu, nu, nu, stați un pic, că nu avem votul. Rezultatul votului a dispărut.

Domnul Vasile Varga:

S-a votat mai mult acum, cred. A trecut, cred.

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

Cred că ați avut un vot pentru în plus și...

Haideți, stafful...

Domnul Vasile Varga:

... de la domnul Iordache.

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

reglați un pic...

Stafful tehnic, reglați partea de...

Mai votăm o dată?

Vă rog să votați. (Vociferări.)

74 de voturi pentru, 162 de voturi împotrivă. Și acesta a fost respins, din păcate.

Domnul Vasile Varga:

1.160. 9.000 mii lei pentru înființare rețea de gaze naturale românești în comuna Viziru, județul Brăila.

Și mă opresc aici, că am multe, dar...

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

Mulțumim.

Domnul Vasile Varga:

... nu vreau să mă înjure ceilalți.

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

Vă rog să votați.

Domnul Vasile Varga:

Cred că știu că va trece.

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

Cu 77 de voturi pentru, 193 de voturi împotrivă, și acest amendament, 1.160, a fost respins.

Domnul Laurențiu-Dan Leoreanu:

Două. La...

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

Deci, deși era domnul Pirtea, intră domnul...

Domnul Laurențiu-Dan Leoreanu:

Da, da, s-a început...

La 1.102 și de asta, imediat. N-am decât primele 152 de amendamente. (Râsete.)

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

Vă rog.

Domnul Laurențiu-Dan Leoreanu:

Se propune suplimentarea sumei prevăzute la Anexa nr. 3/15...

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

Numărul? Numărul, vă rog.

Domnul Laurențiu-Dan Leoreanu:

1.102.

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

1.102, da.

Domnul Laurențiu-Dan Leoreanu:

... Programul Național de Dezvoltare Locală - cu suma de 300 mii lei pentru lucrări modernizare - realizare drum și pod în comuna Făurei, județul Neamț.

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

Vă rog să votați.

Cu 81 de voturi pentru, 196 de voturi împotrivă...

Domnul Laurențiu-Dan Leoreanu:

... a trecut.

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

... a fost respins.

Vă rog.

Domnul Laurențiu-Dan Leoreanu:

1.103. Se propune suplimentarea sumei prevăzute la Anexa nr. 3/15, Capitolul 5.001, Programul Național de Dezvoltare Locală, cu suma de 9.498,470 mii lei pentru înființare sistem de alimentare cu apă și extindere rețea de canalizare ape uzate în satele comunei Horia, județul Neamț.

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

Vă rog să votați.

Cu 77 de voturi pentru, 199 de voturi împotrivă, amendament respins.

Vă rog.

Domnul Laurențiu-Dan Leoreanu:

1.107. Se propune suplimentarea sumei prevăzute la Anexa nr. 3/15, Capitolul 5.001, Programul Național de Dezvoltare Locală, cu suma de 183 mii lei pentru modernizare drum comunal în comuna Icușești, județul Neamț.

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

Vă rog să votați.

Cu 72 de voturi pentru, 198 de voturi împotrivă, amendament respins, și 1.107.

Domnul Laurențiu-Dan Leoreanu:

Da, mulțumesc.

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

Domnul Pirtea, vă rog.

Domnul Marilen-Gabriel Pirtea:

Mulțumesc, domnule președinte.

1.116.

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

Da.

Domnul Marilen-Gabriel Pirtea:

Se propune alocarea sumei de 6.900 mii lei - credite de angajament - pentru realizarea sistemului de canalizare și stații de epurare în comuna Mașloc, județul Timiș.

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

Vă rog să votați.

Cu 89 de voturi pentru, 197 de voturi împotrivă, amendament respins.

Vă rog.

Domnul Marilen-Gabriel Pirtea:

Mulțumesc.

Mai am 7.

1.117. Se propune alocarea sumei de 2.500 mii lei - credite de angajament - pentru modernizare străzi în comuna Fibiș - județul Timiș.

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

Vă rog să votați.

Cu 82 de voturi pentru, 191 de voturi împotrivă, amendament respins.

Domnul Marilen-Gabriel Pirtea:

1.118. Se propune alocarea sumei de 1.000 mii lei - credite de angajament - pentru realizare studiu de fezabilitate, proiectare și execuție lucrări la obiectiv "Extindere și dotare cămin din comuna Fibiș, județul Timiș".

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

Vă rog să votați.

Cu 94 de voturi pentru, 196 de voturi împotrivă și un coleg prezent, nu votează, amendament respins.

Domnul Marilen-Gabriel Pirtea:

1.119. Se propune alocarea sumei de 900 mii lei - credite de angajament - pentru refuncționalizarea școlii generale în grădiniță, în comuna Livezile din județul Timiș.

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

Vă rog să votați.

Ați votat, domnule vicepreședinte Manda? Ați votat?

Cu 89 de voturi pentru, 179 de voturi împotrivă și o abținere, amendament respins.

Domnul Marilen-Gabriel Pirtea:

1.120. Se propune alocarea sumei de 500 mii lei pentru asfaltare străzi în comuna Ghizela, județul Timiș, din credite de angajament.

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

Vă rog să votați.

Cu 84 de voturi pentru, 171 de voturi împotrivă. Amendament respins.

Domnul Marilen-Gabriel Pirtea:

1.121. Se propune alocarea sumei de 2.000 mii lei - credite de angajament - pentru înființarea rețelei de apă uzată în satele Murani, Bencecul de Sus, comuna Pișchia, județul Timiș.

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

Vă rog să votați.

Cu 91 de voturi pentru, 182 de voturi contra, amendament respins.

Domnul Marilen-Gabriel Pirtea:

1.122. Se propune alocarea sumei de 5.500 mii lei - credite de angajament - pentru canalizare menajeră în localitățile Oloșag și Dragomirești, comuna Știuca, județul Timiș.

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

Vă rog să votați.

Cu 84 de voturi pentru, 182 de voturi contra, amendamentul a fost respins.

Domnul deputat, vă rog.

Domnul Nicolae Giugea:

Prin vigilența caracteristică, toți parlamentarii de la PSD Dolj au ieșit din sală înainte de a susține eu acest amendament. Să nu credeți că e o întâmplare. Dar...

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

Vă rog, ce număr?

Domnul Nicolae Giugea:

... aceasta e considerația pentru cei care i-au ales.

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

Ce număr, domnule deputat?

Domnul Nicolae Giugea:

1.163 am amendamentul.

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

1.163, vă rog.

Domnul Nicolae Giugea:

Colegiul Național "Carol I" din Craiova este cea mai prestigioasă școală din Oltenia și una dintre cele mai importante din România. Clădirea există din 1842 și a fost imortalizată de Theodor Aman în celebrul tablou "Hora Unirii la Craiova".

Este clasată ca monument istoric.

Ca urmare, propunem alocarea a 9.000 mii lei pentru demararea lucrărilor de reabilitare a clădirii Colegiului "Carol I" din municipiul Craiova, județul Dolj.

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

Vă rog să votați.

Cu 85 de voturi pentru, 180 de voturi împotrivă și o abținere, 1.163 a fost respins.

Vă rog.

Domnul Nicolae Giugea:

Să vă felicitați colegii de la Dolj pentru curajul pe care l-au avut în fața acestui amendament. (Aplauze. Vociferări.)

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

Vă rog.

Doamna... (Vociferări.)

Păi, dânșii vin într-o anumită...

Mie îmi apare doamna Cherecheș. Dumneavoastră veniți în altă ordine. Dar e treaba dumneavoastră. V-ați înțeles?

Da, vă rog.

Domnul Claudiu-Vasile Răcuci:

La poziția 1.161. Solicit suma de 2.350 mii lei pentru Primăria Municipiului Blaj, în scopul organizării vizitei Sanctității Sale Papa Francisc, la Blaj.

Menționez că municipiul Blaj are un buget mic și nu poate susține din fonduri proprii acest eveniment.

Vă mulțumesc.

Și vă rog să votați.

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

Ați spus 1.161? Da?

Domnul Claudiu-Vasile Răcuci (din sală):

Da.

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

Vă rog să votați.

Cu 77 de voturi pentru, 170 de voturi împotrivă, două abțineri, amendament respins.

Vă rog.

Domnul Robert-Ionatan Sighiartău:

Doamnelor și domnilor parlamentari,

Este vorba de un amendament pentru județul Bistrița-Năsăud.

Se propune suplimentarea creditelor de angajament...

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

Numărul, vă rog.

Domnul Robert-Ionatan Sighiartău:

Nr. 1.108. Se propune suplimentarea creditelor de angajament cu suma de 10.373 mii lei pentru realizarea obiectivului de investiții "Modernizare drum comunal DC 2D Rebrișoara - Poderei, amenajare alee pietonală, realizare pod str. Răstoaca și str. Poderei și pasarelă pietonală peste Someșul Mare, comuna Rebrișoara, județul Bistrița-Năsăud".

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

Vă rog să votați.

Cu 83 de voturi pentru, 180 de voturi împotrivă, amendament respins.

Vă rog, doamnă deputat.

Doamna Florica Cherecheș:

1.168. Se propune...

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

1.168, da.

Doamna Florica Cherecheș:

Se propune alocarea sumei de 44.000 mii lei, din totalul de 1.781.548 mii lei prevăzuți pentru "Programul național de construcții de interes public sau social", pentru realizarea obiectivului "Sală de sport polivalentă cu capacitatea de 5.000 de locuri, la Oradea".

Prin acest amendament vrem să ne asigurăm că finanțarea propusă și aprobată prin hotărâre de Guvern se va realiza conform planificării și că în acest an construcția sălii de sport va putea să demareze prin această alocare.

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

Vă rog să votați.

Cu 77 de voturi pentru, 173 de voturi împotrivă și două abțineri, amendament respins.

Domnul deputat Neagu, vă rog.

Domnul Nicolae Neagu:

1.176.

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

Da.

Domnul Nicolae Neagu:

Fonduri alocate din Programul Național de Construcții în Interes Public - Compania Națională de Investiții - 4.650 mii lei - construcție bazin de înot în municipiul Mediaș, județul Sibiu.

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

Vă rog să votați.

Cu 86 de voturi pentru și 171 de voturi împotrivă, amendament respins.

Vă rog.

Domnul Nicolae Neagu:

1.178.

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

Da.

Domnul Nicolae Neagu:

Infrastructură, fonduri alocate prin Programul Național de Dezvoltare Locală - 17.500 mii lei - rețea de apă și canalizare în localitatea Cisnădioara, oraș Cisnădie, județul Sibiu.

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

Vă rog să votați.

83 de voturi pentru, 178 de voturi împotrivă, amendament respins, și 1.178.

Vă rog.

Domnul Nicolae Neagu:

Și 1.180.

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

Da.

Domnul Nicolae Neagu:

Fonduri alocate prin Proiectul "Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă și canalizare, a stațiilor de tratare a apei" - 3.000 mii lei - stație de apă pentru orașul Copșa Mică, județul Sibiu.

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

Vă rog să votați.

Cu 85 de voturi pentru, 178 de voturi împotrivă, amendament respins.

Domnul deputat Șovăială, vă rog.

Domnul Constantin Șovăială:

Se solicită suplimentarea sumelor necesare construcției de locuințe pentru tineri în vederea închirierii.

Având în vedere un număr mare de tineri, solicităm pentru municipiul Mediaș, prin Programul guvernamental derulat prin Agenția Națională pentru Locuințe, suma de 19.600 mii lei.

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

Mai spuneți o dată, vă rog, marginalul?

Domnul Constantin Șovăială:

1.177.

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

1.177, e în regulă.

Vă rog să votați.

Cu 82 de voturi pentru, 174 de voturi împotrivă și un coleg "prezent, nu votez", amendament respins.

Vă rog.

Domnul Constantin Șovăială:

Da. Și marginal 1.179. Se solicită suma necesară pentru realizarea investițiilor de bază în satele aparținătoare orașului Săliște. Suma este de 12.500 mii lei.

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

Vă rog să votați.

Cu 82 de voturi pentru, 181 de voturi împotrivă, o abținere și un coleg "prezent, nu votez", amendament respins.

Mai departe.

Dacă... până la 1.200?

Vă rog.

Domnul deputat Popescu, vă rog.

Domnul Nicolae-Daniel Popescu:

Mulțumesc.

Marginal 1.181.

Stimați colegi,

Foarte multe dintre blocurile de locuințe din marile orașe ale țării arată nu doar dezolant, dar prezintă și un nivel foarte scăzut al performanței energetice.

În acest sens, vă propun un amendament, la Capitolul "Programul Național privind creșterea performanței energetice la blocurile de locuințe", și anume alocarea sumei de 500.000 mii lei sau în baza necesităților deja calculate, pentru continuarea implementării programelor locale privind creșterea performanței energetice la blocurile de locuințe, conform Ordonanței de urgență nr. 18/2009.

Dragi colegi,

Bucureștiul și alte mari orașe ale țării arată nu doar dezolant, cum am spus, ci prezintă și un nivel scăzut de performanță energetică.

Cad secțiuni întregi de tencuială. Și nu doar românii, dar și turiștii străini se miră și sunt surprinși în mod neplăcut de modul în care arată aceste locuințe.

Vă rog să aprobați acest amendament.

Vă mulțumesc.

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

Mulțumesc.

Vă rog să votați.

Cu 79 de voturi pentru, 179 de voturi împotrivă, amendamentul a fost respins.

Vă rog, doamnă deputat.

Doamna Cristina-Ionela Iurișniți:

Da. Mulțumesc, domnule președinte.

Am un set de amendamente, de la 1.183 la 1.207, dar voi susține o parte din ele.

Este vorba, într-adevăr, de ceea ce s-a discutat până acum, de infrastructura școlară care pune mari probleme.

Deci amendament... poziția 1.191. Se propune alocarea sumei de 50 mii lei pentru finanțarea obiectivului "Grup sanitar - Școala Primară Cușma, județul Bistrița-Năsăud".

Fondurile se scad de la AEP, Capitolul "Alte servicii publice generale", din Titlul XI - "Alte cheltuieli", "Finanțarea partidelor politice".

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

Vă mulțumesc.

Doamna Cristina-Ionela Iurișniți:

Îi rog pe concetățenii mei să dea un vot de onoare pentru județul Bistrița-Năsăud.

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

Mulțumesc.

Vă rog să votați.

Doamna Cristina-Ionela Iurișniți:

Urmează...

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

Imediat, vă rog.

Imediat, vă rog.

Doamna Cristina-Ionela Iurișniți:

În regulă.

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

Cu 77 de voturi pentru, 190 de voturi împotrivă, amendament respins.

Vă rog.

Doamna Cristina-Ionela Iurișniți:

1.192. Se propune alocarea sumei de 50 mii lei pentru finanțarea obiectivului "Grup sanitar - Școala Primară Visuia, comuna Micești, județul Bistrița-Năsăud.

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

Vă rog să votați.

Doamna Cristina-Ionela Iurișniți:

Sursa sunt fondurile...

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

Da.

Doamna Cristina-Ionela Iurișniți:

... din PNDL II.

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

Mulțumesc.

Vă rog să votați.

Doamna Cristina-Ionela Iurișniți:

Merg mai departe cu un alt amendament.

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

Imediat, imediat, vă rog, să anunț rezultatul.

Doamna Cristina-Ionela Iurișniți:

Da.

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

Cu 75 de voturi pentru și 174 de voturi contra, amendament respins.

Vă rog.

Doamna Cristina-Ionela Iurișniți:

1.193. E vorba de o altă localitate, care de fapt este arondată municipiului Bistrița, la 10 km. Este vorba de Slătinița. Se solicită alocarea sumei de 50 mii lei pentru finanțarea obiectivului "Grup sanitar...".

Fondurile se scad de la Ministerul Dezvoltării, prin transferuri între unități ale administrației publice - PNDL II.

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

Vă rog să votați.

Doamna Cristina-Ionela Iurișniți:

Un alt amendament care...

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

Numai puțin...

Cu 79 de voturi pentru, 181 de voturi împotrivă, amendament respins.

Vă rog.

Doamna Cristina-Ionela Iurișniți:

Un alt amendament cu același obiectiv - 1.201.

1.201. Se propune alocarea sumei de 50 mii lei pentru finanțarea obiectivului "Grup sanitar - Grădinița cu Program Normal nr. 2, Tiha Bîrgăului, județul Bistrița-Năsăud."

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

Vă rog să votați.

Doamna Cristina-Ionela Iurișniți:

Tot prin PNDL.

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

Cu 77 de voturi pentru, 173 de voturi împotrivă, amendament respins.

Vă rog.

Doamna Cristina-Ionela Iurișniți:

Continui cu un alt amendament, tot legat de obiective din infrastructura școlară. Este vorba de Colegiul Național "Liviu Rebreanu", care merită să fie reabilitat și nu se găsesc bani.

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

Numărul amendamentului, vă rog?

Doamna Cristina-Ionela Iurișniți:

1.202.

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

Da.

Doamna Cristina-Ionela Iurișniți:

1.202. Se propune alocarea sumei de 50.000 mii lei pentru reabilitarea clădirii principale a Colegiului Național "Liviu Rebreanu", Bistrița, județul Bistrița-Năsăud.

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

Vă mulțumesc.

Doamna Cristina-Ionela Iurișniți:

Un colegiu centenar, care merită reabilitat.

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

Vă rog să votați.

Doamna Cristina-Ionela Iurișniți:

Continui cu un alt amendament.

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

Imediat, imediat, vă rog.

Cu 77 de voturi pentru, 173 de voturi împotrivă, amendamentul a fost respins.

Vă rog.

Doamna Cristina-Ionela Iurișniți:

1.203. Este vorba de Ansamblul arhitectural "Sugălete", celebru - pentru cei care ați fost la Bistrița - în Piața Centrală -, județul Bistrița-Năsăud, evident.

Se propune alocarea sumei de 25.000 mii lei pentru reabilitarea acestui obiectiv.

Și i-aș ruga pe cei care sunt din județul Bistrița-Năsăud să dea un vot de onoare.

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

Vă rog să votați.

Doamna Cristina-Ionela Iurișniți:

Și ceilalți colegi, evident, dar sunt destul de realistă.

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

Cu 77 de voturi pentru, 161 de voturi împotrivă și o abținere, amendament respins.

Doamna Cristina-Ionela Iurișniți:

1.205.

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

Vă rog, haideți.

Doamna Cristina-Ionela Iurișniți:

Se propune alocarea sumei de 50.000 mii lei, în vederea introducerii rețelei de apă în Școala Gimnazială Figa, județul Bistrița-Năsăud.

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

Vă rog să votați.

Doamna Cristina-Ionela Iurișniți:

Este în apropierea orașului Beclean.

Așa... și mai am un amendament pe care...

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

Imediat...

Doamna Cristina-Ionela Iurișniți:

... îl voi prezenta.

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

Cu 79 de voturi pentru, 166 de voturi împotrivă și 2 colegi "prezent, nu votez", amendament respins.

Vă rog.

Doamna Cristina-Ionela Iurișniți:

Da. Regret absența liderului Grupului PSD, Daniel Suciu, care ar fi trebuit să dea un vot pentru cetățenii din județul Bistrița-Năsăud. (Vociferări.)

Deci nu mi se pare deloc normal ce se întâmplă. Înseamnă că nu-l interesează cetățenii județului.

Și ultimul amendament. Se propune alocarea sumei de 300.000 de lei pentru amenajarea terenului de sport din cadrul Liceului Tehnologic Agricol Beclean, județul Bistrița-Năsăud.

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

Bănuiesc că e 1.206?

Doamna Cristina-Ionela Iurișniți:

1.206, exact.

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

Da. Vă rog să votați.

Doamna Cristina-Ionela Iurișniți:

A fost singura primărie care a trimis un răspuns la cererile mele, în privința sumelor necesare. Deci Primăria Beclean merită felicitată.

Mulțumesc.

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

Cu 73 de voturi pentru, 146 de voturi împotrivă și un coleg "prezent, nu votez", amendament respins.

1.200... Până la 1.200 mai e cineva? Mai susține? Nu.

1.200-1.300, vă rog?

1.200-1.300?

Vă rog.

Doamna Antoneta Ioniță:

Mulțumesc.

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

Vă rog, doamnă deputat.

Doamna Antoneta Ioniță:

Pentru parlamentarii de Brăila, marginal 1.241. Se propune suplimentarea cu suma de 1.000 mii lei pentru studiu de fezabilitate pentru înființarea a 3 centre de depozitare a legumelor, fructelor și florilor la Traian - Unirea, Vișan - Jirlău - Galbenu, Movila Miresii - Râmnicelu.

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

Da. Vă rog să votați.

Deci 74 de voturi pentru, 158 de voturi împotrivă, amendament respins.

Doamna Antoneta Ioniță:

Marginal 1.243. În municipiul Brăila - se propune suplimentarea cu suma de 900 mii lei pentru înființarea a 6 centre medicale de permanență, întrucât știți foarte bine, Unitatea de Primiri Urgențe este sufocată de pacienți, iar în municipiu noi nu avem niciun centru de permanență.

Așa cum doamna ministru al sănătății, doamna Sorina Pintea, a afirmat că sunt necesare, în anumite județe, centre de permanență, vă rog frumos să aveți în vedere constituirea acestora.

Mulțumesc.

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

Vă mulțumesc.

Vă rog să votați.

Cu 88 de voturi pentru, 172 de voturi împotrivă, amendament respins.

Doamna Antoneta Ioniță:

Marginal 1.244. Se propune suplimentarea cu suma de 100 mii lei pentru studiu de fezabilitate pentru reabilitarea falezei Dunării și extinderea acesteia, de la Căpitănie până la trecere Bac Stânca.

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

Vă rog să votați.

Cu 87 de voturi pentru, 170 de voturi împotrivă...

Doamna Antoneta Ioniță:

Și ultimul...

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

... amendamentul, respins.

Doamna Antoneta Ioniță:

Mulțumesc.

Marginal 1.245. Se propune suplimentarea cu suma de 4.600 mii lei pentru demararea unui program multianual de izolare termică a blocurilor din municipiul Brăila, cu cofinanțarea de 50% din bugetul Consiliului Local.

Mulțumesc.

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

Mulțumesc.

Vă rog să votați.

Cu 76 de voturi pentru, 164 de voturi împotrivă, o abținere, amendament respins.

Domnul Drăghici.

Domnul deputat Drăghici, da?

Domnul Mircea-Gheorghe Drăghici:

Mulțumesc.

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

Vă rog.

Domnul Mircea-Gheorghe Drăghici:

1.234. Se propune diminuarea sumei alocate rambursării cheltuielilor pentru campaniile electorale, în Proiectul Legii bugetului de stat pe 2019, Anexa nr. 3/48/02 - Autoritatea Electorală Permanentă, Capitolul 54.01, Grupă/titlu 59, Titlul XI - "Alte cheltuieli", art. 38 - Rambursarea cheltuielilor pentru campaniile electorale, II - Credite bugetare, cu suma de 12.637 mii lei.

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

Vă mulțumesc.

Vă rog să votați.

Cu 206 voturi pentru, 45 de voturi împotrivă, amendament admis.

Domnul Mircea-Gheorghe Drăghici:

1.235. Se propune majorarea sumei alocate cheltuielilor de personal în Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2019, Anexa nr. 3/48/02 - Autoritatea Electorală Permanentă, Capitolul 51.01, Grupă/titlu 10, Titlul I - "Cheltuieli de personal", I. Credite de angajament, cu suma de 12.637 mii lei, II. Credite bugetare, cu suma de 12.637 mii lei, art. 01 - Cheltuieli salariale în bani, II. Credite bugetare, cu suma de 12.637 mii lei; alin. 01 - Salarii de bază, II. Credite bugetare, cu suma de 4.534 mii lei; alin. 06 - Alte sporuri, II. Credite bugetare, cu suma de 2.251 mii lei, alin. 30 - Alte drepturi salariale în bani, II. Credite bugetare, cu suma de 5.552 mii lei.

Este doar o reglare interioară a cheltuielilor cu salariile, nimic altceva.

Mulțumesc.

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

Mulțumim.

Vă rog să votați.

Cu 185 de voturi pentru, 27 de voturi contra, 63 de abțineri, un coleg "prezent, nu votez", amendament admis.

Vă rog.

Domnul senator Vela, da?

Domnul Ion Marcel Vela:

Domnilor președinți de ședință,

Doamnelor și domnilor deputați și senatori,

Am 102 amendamente, dar pentru că timpul nu este suficient și mai am și colegi care vor să susțină, în continuare, la Ministerul Dezvoltării, amendamente, o să reduc foarte mult solicitarea verbală în fața dumneavoastră, având în vedere că la comisie toate cele 102 amendamente au fost respinse.

Așadar, marginal 1272. Solicit suplimentarea bugetului propus pentru anul 2019 cu suma de 26.289,167 mii lei pentru construire "Aquaparc Therme Herculi", oraș Băile Herculane, județul Caraș-Severin. Fiind, așa cum știți, cea mai veche stațiune balneară din țară, care trebuie să rămână un simbol al turismului românesc.

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

Mulțumesc.

Vă rog să votați.

88 de voturi pentru, 173 de voturi împotrivă, 5 abțineri. Amendamentul, respins.

Domnul Ion Marcel Vela:

89 de voturi pentru, că eu am votat...

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

89, e în regulă.

Domnul Ion Marcel Vela:

Solicit suplimentarea bugetului propus pentru anul...

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

Marginalul?

Domnul Ion Marcel Vela:

Numărul marginal - 1.280.

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

Mulțumesc.

Domnul Ion Marcel Vela:

... suplimentarea bugetului propus pentru anul 2019 cu suma de 28,560 mii lei pentru obiectivul de investiții "Modernizarea, extinderea și creșterea eficienței energetice a rețelei de iluminat public, oraș Moldova Nouă, județul Caraș-Severin".

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

Vă rog să votați.

Cu 86 de voturi pentru, 165 de voturi contra și o abținere, amendament respins.

Vă rog.

Domnul Ion Marcel Vela:

Marginal 1.284. Suplimentarea bugetului propus pentru anul 2019 cu suma de 17,940 mii lei pentru consultanță achiziții canalizare

menajeră, comuna Lupac, județul Caraș-Severin.

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

Vă rog să votați.

Cu 85 de voturi pentru, 177 de voturi împotrivă, amendament respins.

Domnul Ion Marcel Vela:

Marginal 1.287. Alocarea în bugetul propus pentru anul 2019 a sumei de 400 mii lei pentru lucrări de modernizare și întreținere a străzilor, comuna Ezeriș, județul Caraș-Severin.

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

Vă rog să votați.

Cu 82 de voturi pentru, 170 de voturi împotrivă, amendament respins.

Vă atrag atenția că mai sunt 5 minute, ultimele 5 minute.

Vă rog.

Domnul Ion Marcel Vela:

Marginal 1.288. Alocarea în bugetul propus pentru anul 2019 a sumei de 500 mii lei pentru obiectivul de investiții "Construire bază sportivă, comuna Ezeriș, județul Caraș-Severin".

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

Vă rog să votați.

Cu 83 de voturi pentru, 177 de voturi împotrivă, amendament respins.

Vă rog.

Domnul Ion Marcel Vela:

Marginal 1.293. Alocarea în bugetul propus pentru anul 2019 a sumei de 1.681,20 mii lei pentru înnoirea parcului de material rulant al operatorului de transport, inclusiv implementarea Sistemului de Management al Flotei și crearea Sistemului de Informare Dinamică a călătorilor în stații și în vehicule, în municipiul Reșița, județul Caraș-Severin.

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

Vă rog să votați.

Cu 82 de voturi pentru, 178 de voturi împotrivă, amendament respins.

Domnul Ion Marcel Vela:

Marginal 1.309. Alocarea în bugetul propus pentru anul 2019 a sumei de 63,50 mii lei pentru realizare dispensar medical cu un număr de 5 cabinete medicale, în localitatea Măureni, Calea Timișorii nr. 34-36, județul Caraș-Severin.

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

Vă rog să votați.

Cu 83 de voturi pentru, 175 de voturi împotrivă și un coleg prezent și care nu votează, amendament respins.

Domnul Ion Marcel Vela:

Marginal 1314. Alocarea în bugetul propus pentru anul 2019 a sumei de 267,15 mii lei pentru realizarea obiectivului de investiții - "Realizare rețea de canalizare și stație de epurare, sat Plugova, comuna Mehadia", județul Caraș-Severin.

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

Vă rog să votați.

Cu 83 de voturi pentru, 176 de voturi împotrivă, amendament respins.

Domnul Ion Marcel Vela:

Marginal 1320. Alocarea în bugetul propus pentru anul 2019 a sumei de 350 mii lei pentru realizarea obiectivului de investiții - "Canalizare menajeră și stație de epurare în localitățile Valea Bistrei, Zăvoi și 23 August, Comuna Zăvoi, județul Caraș-Severin".

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

Vă rog să votați.

Domnul Ion Marcel Vela:

Domnule președinte,

Funcționează cronometrul în procedura de vot și era vorba că-l oprește stafful.

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

Păi, și când s-au dat în plus 30, cum a fost?!

Cu 77 de voturi pentru, 162 de voturi împotrivă, amendament respins.

Vă rog.

Domnul Ion Marcel Vela:

Marginal 1325. Alocarea în bugetul propus pentru anul 2019 a sumei de 950 mii lei pentru realizarea obiectivului de investiții - "Plan urbanistic General, comuna Glibova, județul Caraș-Severin".

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

Vă rog să votați.

Cu 76 de voturi pentru, 175 de voturi împotrivă, amendament respins.

Domnul Ion Marcel Vela:

Ultimul amendament pe care-l susțin, din cauza timpului care expiră.

Marginal 1328. Alocarea în bugetul propus pentru anul 2019 a sumei de 960,42 mii lei pentru realizarea obiectivului de investiții - "Creșterea eficienței energetice la Spitalul Contagioase și TBC", în municipiul Caransebeș, județul Caraș-Severin.

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

Vă rog să votați.

85 de voturi pentru, 168 de voturi împotrivă, amendament respins.

Domnul deputat Roman.

Domnul Ion Marcel Vela:

Vă mulțumesc tuturor pentru vot sau celor care ați votat împotrivă, și vă promit că la anul, de Ziua îndrăgostiților, cei care suntem acum în opoziție vă vom vota amendamentele dumneavoastră, când veți fi în opoziție dumneavoastră, exact peste un an.

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

Hai, spuneți vreo cinci, că un an mai avem și încă patru!

Domnul Florin-Claudiu Roman:

Se propune diminuarea bugetului MDRAP cu 1 milion 175 mii lei și suplimentarea cu aceeași sumă a bugetului SRI, în vederea achiziționării unui conac boieresc în municipiul Craiova, inclusiv a clanțelor cu cristale Swarowski.

Vă mulțumesc. (Aplauze.)

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

N-am înțeles! Dar ce marginal este? Numai așa, la glumă, da?

Numărul? Aveți număr marginal? Da?

Este în regulă, bine că am trecut și la glume. Doi deputați ai PNL foarte simpatici...

Vă rog, dacă până la 1.300 mai este...?

A, timpul s-a terminat!

(În continuare, conducerea ședinței a fost preluată de domnul deputat Florin Iordache, vicepreședinte al Camerei Deputaților.)

Domnul Florin Iordache:

Continuăm, stimați colegi.

S-a finalizat timpul.

Până la poziția 1.400... (Domnul senator Ion Marcel Vela solicită să ia cuvântul.)

Te rog.

(În continuare, conducerea ședinței a fost reluată de domnul senator Șerban-Constantin Valeca, vicepreședinte al Senatului.)

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

Da, domnule senator.

Domnul Ion Marcel Vela:

Doamnelor și domnilor deputați și senatori,

Pentru că la Ministerul Dezvoltării erau 180 de minute programate, adică trei ore, de la 12,30 până acum, cu o pauză de o oră, între ora 13,00 și 14,00, cred că mai avem rezervă de timp și o rog și pe doamna Hărău să-și susțină amendamentele.

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

Zece minute se acordă, că ne-am încurcat aici în timpi, dar suntem darnici.

Și peste cinci ani, când va fi PNL, sper că ne dați timp suficient.

Doamna Eleonora-Carmen Hărău:

Mulțumesc frumos.

Stimați colegi,

Motivat de faptul că o sală polivalentă, la nivelul municipiului Deva, va reprezenta o creștere semnificativă a calității vieții pentru populația din întreaga regiune, lipsa unor astfel de obiective fiind unul dintre motivele pentru care studenții noștri nu se mai întorc acasă, revenim la marginal 1363,...

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

Da, vă rog.

Doamna Eleonora-Carmen Hărău:

... cu propunerea alocării sumei de 65.000 de lei pentru realizarea obiectivului de investiții "Sală Polivalentă în municipiul Deva, județul Hunedoara".

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

Da. 1363. Vă rog să votați.

Vă mulțumesc.

Pentru - 83, contra - 168, 4 abțineri. Amendament respins.

Vă rog.

Doamna Eleonora-Carmen Hărău:

Corelat cu obiectivul anterior am, vă rog frumos, solicitarea amendamentului cu marginal 1364, să votați alocarea sumei de 7.500 mii lei, pentru realizarea obiectivului de investiții "Construirea unui bazin de înot și extinderea Aqualand, în municipiul Deva, județul Hunedoara".

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

Vă rog să votați.

Cu 69 de voturi pentru, 162 de voturi împotrivă, amendament respins.

Vă rog.

Doamna Eleonora-Carmen Hărău:

Județul Hunedoara, care se află într-o situație critică, din punct de vedere economic, dar are una dintre cele mai importante capacități de dezvoltare a turismului în regiune, are nevoie de investiții de profil.

Cu alte cuvinte, propunem, la marginal 1365, suplimentarea sumei prevăzute la Anexa nr. 3/15/01, Grupa 51, Titlul VI - "Transferuri între unități ale administrației publice" - credite de angajament - cu suma de 33.000 mii lei pentru realizarea obiectivului de investiții "Dezvoltarea zonei turistice - Construcție telescaun - Domeniul schiabil Parâng, în județul Hunedoara".

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

Vă rog să votați.

Cu 74 de voturi pentru, 162 de voturi împotrivă, un coleg prezent nu votează, amendament respins.

Domnul senator Cornel Popa.

Vă rog.

Domnul Cornel Popa:

Stimați colegi,

La numărul marginal 1387, Anexa nr. 3/15 - Ministerul Dezvoltării Regionale - se propune alocarea sumei de 6.989.303 RON cu TVA, pentru "Centrul de Recuperare Balneo-Ștei", Primăriei și Consiliului local Ștei.

Obiectivul investiției poate fi pus în valoare pentru aproximativ 250.000 de locuitori din sudul județului Bihor și localitățile limitrofe din județele Arad, Hunedoara și Alba.

Vă rog să votați doar cei care țineți la sănătatea oamenilor. Pe ceilalți îi rog să se abțină sau să voteze împotrivă.

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

Mulțumim.

Vă rog să votați. Vă rog, vot.

Cu 76 de voturi pentru, 156 de voturi împotrivă și 5 abțineri, amendament respins.

Domnul senator Stângă. Vă rog.

Domnul George-Cătălin Stângă:

Număr de ordine 1388. Se propune alocarea sumei de 2.000.000 lei pentru "Elaborarea unui studiu de fezabilitate și a Proiectului Tehnic pentru construirea Aeroportului Internațional în zona Galați-Brăila".

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

Vă rog să votați.

Cu 70 de voturi pentru, 163 de voturi contra și două abțineri, amendament respins.

Vă rog.

Domnul George-Cătălin Stângă:

Se propune alocarea sumei de 4.000.000 lei pentru construirea unei săli de sport și reamenajarea unor corpuri de clădire la Colegiul Național "Vasile Alecsandri" din municipiul Galați.

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

Vă rog să votați.

Cu 77 de voturi pentru, 164 de voturi împotrivă și o abținere, amendament respins.

Domnul senator Vela.

Domnul Ion Marcel Vela:

Marginal 1332. Alocarea sumei pentru bugetul din 2019 de 104,24 mii lei pentru realizarea obiectivului de investiții - "Înființare sistem de canalizare cu stație de epurare, în localitatea Lăpușnicu Mare, comuna Lăpușnicu Mare, județul Caraș-Severin".

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

Vot, vă rog.

78 de voturi pentru, 162 de voturi împotrivă, o abținere. Amendament respins.

Vă rog.

Domnul Ion Marcel Vela:

Alocarea, din bugetul propus pentru anul 2019, a sumei de 1.180,4 mii lei pentru realizarea obiectivului de investiții "Canalizare și stație de epurare în comuna Dognecea, județul Caraș-Severin".

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

Vă rog să votați.

Cu 76 de voturi pentru, 167 de voturi împotrivă și o abținere, amendament respins.

Domnul Ion Marcel Vela:

Marginal 1335. Alocarea în bugetul propus pentru anul 2019 a sumei de 806 mii lei pentru realizarea obiectivului de investiții - "Modernizare străzi comunale în localitatea Răcășdia, județul Caraș-Severin.

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

Vă rog să votați.

Cu 74 de voturi pentru, 171 de voturi împotrivă, amendament respins.

Domnul Ion Marcel Vela:

Marginal 1339. Alocarea în bugetul propus pentru anul 2019 a sumei de 5.356,11 mii lei pentru realizarea obiectivului de investiții - Modernizare alimentare cu apă în localitatea Ocna de Fier, județul Caraș-Severin.

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

Vă rog să votați.

Cu 76 de voturi pentru, 166 de voturi împotrivă, amendament respins.

Vă mulțumesc.

Domnul Ion Marcel Vela:

Și ultimul amendament, dacă-mi permiteți?

Marginal 1357. Alocarea în bugetul propus pentru anul 2019 a sumei de 295 mii lei pentru realizarea obiectivului de investiții - "Canalizare menajeră și stație de epurare, localitatea Ciclova Română, comuna Ciclova Română, județul Caraș-Severin".

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

Vă rog să votați.

Cu 85 de voturi pentru - bănuiesc că votați și dumneavoastră -, 169 de voturi împotrivă, amendament respins.

Vă mulțumesc, domnule senator.

Domnul Ion Marcel Vela:

Vă mulțumesc și eu.

(În continuare, conducerea ședinței este preluată de domnul deputat Florin Iordache, vicepreședinte al Camerei Deputaților.)

Domnul Florin Iordache:

De la această poziție, până la poziția 1.444, pentru că s-a epuizat timpul, supun votului amendamentele respinse. Să înceapă votul.

79 de voturi pentru, 176 de voturi împotrivă, au fost respinse restul de amendamente.

Avem un singur amendament admis. Îl găsiți la poziția 26 de la amendamente admise. Să înceapă votul.

222 de voturi pentru, 43 de voturi împotrivă, o abținere, doi colegi nu și-au exprimat votul.

(Domnul deputat Ionel Palăr solicită să ia cuvântul.)

Explicarea votului. Vă rog.

Da, domnule deputat, vă rog.

Domnul Palăr, de la Bacău.

Domnul Ionel Palăr:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Astăzi, de la această tribună, trebuie să dăm Cezarului ce este al Cezarului!

Vă mulțumesc tuturor și, în principal, vreau să le mulțumesc colegilor mei din Comisia parlamentară UNESCO și colegilor din Comisia pentru buget, finanțe pentru că au avut înțelepciunea de a susține acest amendament care se adresează unui scop foarte nobil. Vorbim despre realizarea, după 20 de ani, a PUZ-urilor pentru cetățile dacice. Se vorbește foarte mult despre Patrimoniul Național, dar pentru a putea să ajutăm acest patrimoniu național avem nevoie de lucruri esențiale. Trebuie să avem un proprietar foarte clar. Deci, practic, noi, astăzi, prin acest vot, facem în așa fel încât, prin realizarea PUZ-urilor, cetăților dacice incluse în Patrimoniul UNESCO, să poată să se facă următorul pas de a avea un proprietar și de a putea atrage fonduri. Oricâte amendamente am face noi astăzi pentru alocarea de fonduri pentru aceste obiective, ele nefiind puse în legalitate, nu pot să fie ajutate.

Sper, și am avut și promisiunea Ministerului Dezvoltării, că vor acționa cu celeritate pentru a se realiza acest lucru.

Încă o dată, vă mulțumesc frumos. (Aplauze.)

Domnul Florin Iordache:

Și eu vă mulțumesc, domnule coleg.

Supun votului dumneavoastră Anexa nr. 3/15 în integralitate. Să înceapă votul.

180 de voturi pentru, 88 de voturi împotrivă, două abțineri. A fost adoptată.

Trecem la următoarea anexă, Anexa nr. 3/16 - "Ministerul Finanțelor Publice".

Avem 5 amendamente respinse și un amendament admis.

Dacă se susțin amendamentele respinse?

Vă rog. (Vociferări.)

Da, domnule coleg, pe lista suplimentară avem 5 amendamente respinse și vă rog să le susțineți. Care din ele, să precizați?

Domnul Bogdan Gheorghiu:

1, 4 și 5.

Domnul Florin Iordache:

Da, vă rog.

Domnul Bogdan Gheorghiu:

Anexa nr. 3/16/01 - "Ministerul Finanțelor Publice", Titlul VII, "Alte transferuri".

Se propune alocarea de la bugetul Ministerului Finanțelor Publice - Titlul VII - "Alte transferuri" - a sumei de 2.160 mii lei, în vederea transferului către Fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinație silvică administrat de Ministerul Apelor și Pădurilor, reprezentând acoperirea taxei pentru scoaterea definitivă din fondul forestier a unui teren forestier în suprafață de 6,34 ha, necesar realizării obiectivului. Obiectivul respectiv e drumul Panaci-Bilbor.

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc.

Vot, vă rog. Amendament respins.

90 de voturi pentru, 174 de voturi împotrivă, o abținere. A fost respins.

Mai departe.

Poziția 4, nu?

Domnul Bogdan Gheorghiu:

Da.

Anexa nr. 3/16/29 "Ministerul Finanțelor Publice - Modernizarea și securizarea punctelor de trecere a frontierei".

Se propune suplimentarea bugetului Ministerului Finanțelor Publice cu suma de 5.000 mii lei pentru modernizarea și dezvoltarea infrastructurii PTF Siret.

Domnul Florin Iordache:

Vot, vă rog. Amendament respins.

87 de voturi pentru, 173 de voturi împotrivă. A fost respins.

Următorul, poziția 5.

Domnul Bogdan Gheorghiu:

Anexa nr. 3/16/29 - "Ministerul Finanțelor Publice. Modernizarea și securizarea punctelor de trecere a frontierei".

Se propune suplimentarea bugetului Ministerului Finanțelor Publice cu suma de 4.000 mii lei pentru modernizarea și dezvoltarea infrastructurii PTF Izvoarele Sucevei.

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc.

Vot, vă rog. Amendament respins.

79 de voturi pentru, 165 de voturi împotrivă, o abținere. A fost respins.

Domnule Neagu, vă rog.

Domnul Nicolae Neagu:

O să vă rog să supuneți la vot două amendamente extrem de importante, pe care le cunoaște și domnul ministru, și pe care le-a și susținut în Comisia pentru buget. Deci dânsul știe că va face tot ceea ce este posibil încât ceea ce noi spunem să se realizeze, pentru buna desfășurare a Summitului de la Sibiu, din 9 mai anul curent, Summitul Uniunii Europene.

Este vorba de suplimentarea bugetului de stat. Găsim anexa pe Raportul suplimentar, poziția nr. 2, a cheltuielilor pentru siguranța de operare pe Aeroportul Internațional Sibiu - 12.100 mii lei.

Domnule ministru,...

Domnul Florin Iordache:

Vot, vă rog.

Domnul Nicolae Neagu:

...președinția rotativă a Uniunii Europene o reprezentați și dumneavoastră, pe două considerente: ca ministru de finanțe conduceți una, un sector; ca ministru de dezvoltare, al doilea sector.

Nu o să vă invite nimeni, pentru că dumneavoastră faceți parte dintre organizatori; reprezentați România de la primul nivel.

Deci eu sunt ferm convins că doar ora de dimineață, la Comisia pentru buget, finanțe v-a determinat să greșiți anii. Adică, în loc să spuneți 2019, ați făcut o eroare, o greșeală, motiv pentru care sunt ferm convins că o veți îndrepta pe parcurs, până în momentul în care se bugetează.

Domnul Florin Iordache:

Vă mulțumesc.

Supun votului amendamentul dumneavoastră. S-a epuizat și timpul. Să înceapă votul.

85 de voturi pentru, 169 de voturi împotrivă. A fost respins.

Da, domnule Neagu. Vă rog.

Domnul Nicolae Neagu:

Și, cu permisiunea dumneavoastră...

Domnul Florin Iordache:

Vă rog.

Domnul Nicolae Neagu:

6.000 mii lei pentru același eveniment - organizarea Summitului de la Sibiu - care sunt necesari pentru Primăria Sibiu. Este deja în amenajarea locația. Este cunoscută nu numai de ministrul finanțelor, ci și de ministrul dezvoltării, și am rugămintea ca, bineînțeles, ceea ce au promis, să rezolve, indiferent dacă acest amendament... Înțeleg conjunctura politică în care existăm, că acest amendament trece sau nu. Ceea ce este de pregătit pentru summit, am convingerea că și domnul ministru va participa 100% și va găsi soluțiile necesare pentru rezolvare.

Domnul Florin Iordache:

Vă mulțumesc.

Vot, vă rog.

Domnul Nicolae Neagu:

Este poziția 3. Îmi cer scuze!

Domnul Florin Iordache:

Da, da. Poziția 3. Ați avut poziția 2 și poziția 3.

Poziția 3, la amendamente respinse. Vot, vă rog.

76 de voturi pentru, 160 de voturi împotrivă. A fost respins.

Am finalizat amendamentele respinse.

Avem un singur amendament admis, la poziția 27. Să înceapă votul.

186 de voturi pentru, 91 de voturi împotrivă. A fost adoptat.

Lăsăm anexa la finalul dezbaterilor - poate apar modificări - votul pe întreaga anexă.

Trecem la Anexa nr. 3/17 - "Ministerul Justiției".

Avem 28 de amendamente respinse.

Domnul Cupșa. Vă rog.

Să precizați care?

Domnule Cupșa, vă rog.

Sunt 26 de amendamente respinse. Să-mi spuneți la care poziție. Nu există amendamente admise.

Vă rog, domnule Cupșa.

Domnul Ioan Cupșa:

Mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor,

Aș fi preferat să nu fie nevoie să susțin aceste amendamente, amendamente prin care cresc veniturile acordate Ministerului de Justiție, venituri necesare funcționării acestui minister. Aș fi preferat ca acești bani să rămână pentru educație, pentru sănătate, dar, din păcate, asta e! Acolo unde educație nu e, acolo unde banii pentru educație sunt puțini, e nevoie de bani pentru Ministerul Public și e nevoie de bani pentru Ministerul de Justiție.

Drept urmare, susțin amendamentul respins nr. 1, al Anexei nr. 3/17/02.

Solicit suplimentarea sumelor prevăzute în această anexă cu Titlul de cheltuieli de personal. Suma este 65.000 de mii lei, în vederea finanțării a 500 de posturi din schema de personal a serviciilor de probațiune.

Serviciile de probațiune sunt acele servicii care își propun, au ca scop ultim să ne ajute să luptăm împotriva fenomenului infracțional. Mai precis, să ajute la reintegrarea socială a condamnaților, evitând astfel recidiva și, drept urmare, ajungând ca un număr cât mai mic dintre cetățenii României să fie transformați în victime, de cei care o dată deja au trecut prin furcile caudine.

Așadar, vă rog să supuneți la vot 65.000 mii lei pentru finanțarea celor 500 de posturi necesare la serviciile de probațiune. Vă rog.

Domnul Florin Iordache:

Supun votului amendamentul de la poziția 1, amendament respins. Să înceapă votul.

96 de voturi pentru, 184 de voturi împotrivă, două abțineri. A fost respins.

Mulțumesc.

Mai departe.

Domnul Ioan Cupșa:

Desfășurarea actului de înfăptuire a justiției, spunerea adevărul juridic de către judecători, este imposibil a se face, în condițiile în care nu avem, alături de ei, sprijinul grefierilor. Or, felul în care sunt retribuiți grefierii în prezent, numărul lor mic, duce la un act de calitate inferioară a justiției.

Astfel, vă solicit să suplimentăm sumele prevăzute în Anexa nr. 3/17/02 - Cheltuieli de personal - cu suma de 17.696 mii lei, în vederea achitării sumelor restante pentru plata retroactivă a unor drepturi pentru grefieri.

Vă rog să supuneți...

Domnul Florin Iordache:

Marginal cât, domnule Cupșa, ca să știm?

Domnul Ioan Cupșa:

Marginal 2. Erau în ordine.

Domnul Florin Iordache:

Bun. Vot. Amendament respins.

Domnul Ioan Cupșa:

Mulțumesc.

Domnul Florin Iordache:

Și eu vă mulțumesc.

(Domnul senator Cătălin-Daniel Fenechiu solicită să ia cuvântul.)

Imediat! Să anunț votul și vă dau cuvântul, domnule senator.

90 de voturi pentru, 166 de voturi împotrivă, o abținere. A fost respins.

Domnul senator Fenechiu.

Domnul Cătălin-Daniel Fenechiu:

Da, domnule președinte.

Vreau să vă spun că amendamentul pe care-l susțin a dispărut din raportul Comisiei pentru buget, finanțe. A fost, practic, primul de la Comisiile comune juridice, de la Camera Deputaților și Senat, plus Comisia de constituționalitate, și nu apare în raportul Comisiei pentru buget, finanțe, deși plecase cu aviz favorabil.

Domnul Florin Iordache:

Vă rog, susțineți-l, domnule senator. Toate amendamentele sunt pe anexa a doua, anexa suplimentară.

Vă rog să-l susțineți.

Vă rog.

Domnul Cătălin-Daniel Fenechiu:

Da, domnule președinte.

Deci amendamentul pe care-l formulasem și care fusese avizat de către Comisiile juridice și Comisia de constituționalitate, suna în modul următor. Se referea la Anexa nr. 3/17 - "Ministerul Justiției", Capitolul 5.001, paragraf a), art. 28, denumire indicator "Credite bugetare. Ajutor public judiciar" și propuneam majorarea sumei alocate - care era de 37.000 mii lei - cu 23.000 mii lei.

Motivul pentru care formulasem amendamentul consta în împrejurarea că în cursul anului trecut ajutorul public judiciar a fost cifrat la 48.000 mii lei, iar suma alocată pentru anul acesta a ajuns anul trecut doar pe nouă luni de zile, ceea ce a declanșat niște proteste ale avocaților, niște întârzieri la plată și blocarea activității de asistență judiciară în lunile septembrie și octombrie. Acesta a fost amendamentul; el a fost avizat de Comisiile juridice și a ajuns la Comisiile pentru buget-finanțe.

Domnul Florin Iordache:

Îl supun votului.

Domnul Cătălin-Daniel Fenechiu:

Stați o clipă, domnule președinte!

Domnul Florin Iordache:

Vă rog.

Domnul Cătălin-Daniel Fenechiu:

Astăzi aș vrea să-i înmânez domnului ministru al finanțelor, că poate își schimbă punctul de vedere, ... (Îi înmânează adresa domnului ministru al finanțelor publice, Eugen Orlando Teodorovici.)

Domnul Florin Iordache:

Vă rog, domnule senator.

Domnul Cătălin-Daniel Fenechiu:

...o adresă pe care astăzi ministrul justiției a înaintat-o către Ministerul Finanțelor Publice, în care domnul ministru spune așa: "Deoarece salariul minim pe economie a fost majorat la suma de 2.350, în 2019, rezultând o creștere de 2,41% a salariului minim, față de anul 2015, când a fost încheiat protocolul anterior", solicită domnul ministru să fie majorată, suplimentată prevederea bugetară pentru anul 2019, cu suma de 79.355 mii lei.

Ca să fiu foarte de înțeles, astăzi de dimineață, la ora 9,00, s-a semnat la Ministerul Justiției un nou protocol între Ministerul Justiției, Parchetul General și Uniunea Națională a Barourilor din România, în care valoarea prestațiilor avocaților a fost crescută cu 2,41%, ceea ce înseamnă că bugetul care există astăzi, așa cum este el stabilit, ar ajunge pentru trei luni de zile. Cred că în trei luni de zile Guvernul nu își propune să facă o rectificare bugetară și cred că și domnul ministru Teodorovici, în această situație, va fi de acord cu suplimentarea bugetului de asistență judiciară cu această sumă. Deci 79.355 mii de lei este un amendament propus de mine, dar este adresa ministrului justiției. Domnul ministru poate să confirme, este înregistrată la Ministerul Finanțelor Publice.

Este corect, domnule secretar de stat?

Este corect, domnule ministru?

Domnul Eugen Orlando Teodorovici (din loja Guvernului):

Din bugetul aprobat Ministerului Justiției!

Domnul Florin Iordache:

Din bugetul Ministerului Justiției, da!

Domnul Cătălin-Daniel Fenechiu:

Amendamentul meu este acesta...

Domnul Florin Iordache:

Am înțeles!

Domnule senator, eu supun votului amendamentul dumneavoastră; amendament respins.

Vă mulțumesc.

Vreți să mai precizați ceva?

Domnul Cătălin-Daniel Fenechiu:

La acest amendament? Nu.

Domnul Florin Iordache:

Nu. Bun.

Să înceapă votul la acest amendament respins.

102 voturi pentru, 172 de voturi împotrivă. A fost respins.

Mai departe, domnule Fenechiu.

Domnul Cătălin-Daniel Fenechiu:

Da, domnule președinte.

Am marginal 5. Anexa nr. 3/17/02, Grupa 71, art. 01 alin. (01) - "Construcții", suplimentarea cu suma de 35.000 mii lei, în vederea realizării de investiții noi pentru construirea de noi spații pentru detenție sau modernizarea unor spații cu destinația de penitenciar.

Motivația amendamentului este cât se poate de clară. Ne plângem că nu există penitenciare. Este o necesitate să îmbunătățim condițiile din penitenciare, iar realizarea de penitenciare nu face altceva decât să ne ușureze misiunea, atât în discuțiile cu Uniunea Europeană, cât și în relația pe care o avem cu persoanele care încalcă legea.

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc.

Supun votului amendamentul de la poziția 5; respins. Să înceapă votul.

(Domnul deputat Ioan Cupșa solicită să ia cuvântul.)

Domnule Cupșa, numai puțin, că mai sunt colegi care doresc să intervină.

101 voturi pentru, 164 de voturi împotrivă.

Dacă la poziția 6, amendamente respinse, sunt intervenții? Nu.

7?

Domnul Cătălin-Daniel Fenechiu:

Da, domnule președinte.

6 se suprapunea pe 1, deci n-are rost să-l reluăm.

La 7 avem o propunere de suplimentare cu 10.000 mii lei la specificația bugetară indicată, în vederea majorării tarifelor pentru serviciile de traduceri judiciare, care deseori generează mari întârzieri în actul de judecată. Deci 10.000 mii lei.

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc.

Amendamentul de la poziția 7. Să înceapă votul.

103 voturi pentru, 169 de voturi împotrivă. A fost respins.

Aveți la 8, domnule Cupșa?

Domnul Ioan Cupșa :

La 4, domnule președinte.

Domnul Florin Iordache:

La 4. Vă rog.

Domnul Ioan Cupșa :

Domnule președinte,

Dragi colegi,

Aceeași problemă despre care vă spuneam ceva mai devreme, nevoia de grefieri. Vă ajutăm noi, cei din opoziție, să vă îndepliniți Programul de guvernare. Ați propus ca doi grefieri să fie alocați la un judecător sau un procuror. În prezent - nu vă dau cifrele - este 1,2, cel mult, la un magistrat.

Așadar, vă propunem să alocați resurse financiare necesare pentru ca schemele de personal să fie completate cu încă 250 de posturi de grefieri în acest an, în total 1.000 de posturi de grefieri în următorii 4 ani. Suma este de 10.693 mii lei, sumă pe care vă propunem să o luați de la Ministerul Finanțelor Publice - Acțiuni generale - Alte cheltuieli - Credite de angajament.

Vă rog să supuneți la vot.

Domnul Florin Iordache:

Vă mulțumesc.

Poziția 4 de la respinse. Să înceapă votul.

89 de voturi pentru, 194 de voturi împotrivă, o abținere. A fost respins.

Domnul Codreanu. Vă rog.

La ce poziție, domnule Codreanu? La poziția 9?

Vă rog.

Domnul Constantin Codreanu:

Mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Distinși colegi,

Acest amendament face referire la o problemă mai veche, despre care am tot vorbit de la această tribună, și a cărei soluționare am obținut-o, în urma deschiderii din partea Guvernului României, care a dat o ordonanță de urgență, în septembrie 2017, ordonanță care a devenit celebră peste Prut, pentru că a soluționat problema a circa 40.000 de persoane.

Ordonanța de urgență nr. 65/2017, însă, prevede în mod expres și dublarea posturilor alocate Comisiei pentru cetățenie. Practic, acest lucru îl cer în acest amendament. Propun suplimentarea bugetului cu suma de 20.000 mii lei pentru dublarea posturilor din cadrul ANC. Și vreau să vă invit pe dumneavoastră, parlamentari ai guvernării, să faceți același lucru pe care l-a făcut, la momentul potrivit fostul premier al României și să votați pozitiv acest amendament.

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc.

Vot la poziția 9. Să înceapă votul.

96 de voturi pentru, 183 de voturi împotrivă. A fost respins.

Mai departe, vă rog.

Domnul Constantin Codreanu:

Al doilea amendament face referire la diaspora noastră economică.

Propun alocarea sumei de 1.000 mii lei pentru trimiterea unui magistrat de legătură în Italia, de către partea română. Este un lucru solicitat și de autoritățile centrale și regionale italiene.

Vă mulțumesc.

Domnul Florin Iordache:

Și eu vă mulțumesc.

Supun votului, stimați colegi, și acest amendament prezentat de domnul Codreanu. Să înceapă votul.

83 de voturi pentru, 182 de voturi împotrivă, două abțineri. A fost respins.

S-a finalizat timpul.

(Domnul deputat Stelian-Cristian Ion solicită să ia cuvântul.)

Vă rog, domnule Stelian.

Domnul Stelian-Cristian Ion:

S-a votat, într-adevăr, un timp de dezbateri, dar vă rog să observați faptul că la fiecare vot nu s-a întrerupt cronometrul. Astfel încât, aș dori, pentru corectitudine, să votăm o suplimentare pentru acest calup de amendamente, acest ultim calup de amendamente, o suplimentare de zece minute.

Domnul Florin Iordache:

Bun. Există o propunere în acest sens, de suplimentare a timpului. Să înceapă votul.

99 de voturi pentru, 179 de voturi împotrivă. A fost respinsă propunerea.

Mulțumesc.

Supun votului, stimați colegi, până la poziția ...

(Doamna deputat Cristina-Mădălina Prună solicită să ia cuvântul.)

Da, doamnă, mai aveți o încercare, văd.

Doamna Cristina-Mădălina Prună:

Ceea ce ați propus și a fost votat în Biroul permanent a fost timpul de dezbatere pentru amendamentele respinse.

Dumneavoastră aici nu respectați ceea ce s-a votat în Biroul permanent și practic luați în considerare timpul de vot, în timpii de dezbatere. Ați supus votului Parlamentului, de fapt al celor două Camere, acest lucru, însă nu este corect. Nu este corect, pentru că Biroul permanent a decis altceva.

Deci v-aș ruga ca de acum înainte, pe celelalte voturi, să opriți cronometrul atunci când se votează.

Vă mulțumesc frumos.

Domnul Florin Iordache:

Am înțeles.

Aveți o propunere. Când trecem la anexa următoare voi supune votului și propunerea dumneavoastră cu oprirea cronometrului. Timpul curge, doamnă! Sunt dezbateri...

Doamna Cristina-Mădălina Prună:

Păi, stați un pic! De ce să supuneți la vot un lucru care a fost deja decis, ca să fie timp de dezbatere?

Domnul Florin Iordache:

Păi, văd că aveți tot felul de propuneri năstrușnice!

Doamna Cristina-Mădălina Prună:

Păi, timp de dezbatere nu înseamnă timp de vot! Timpul de dezbatere se referă la amendamentele respinse.

Domnul Florin Iordache:

Păi, asta facem, doamnă!

Doamna Cristina-Mădălina Prună:

Practic împiedicați parlamentarii să-și susțină amendamentele.

Domnul Florin Iordache:

Păi, asta facem!

Doamna Cristina-Mădălina Prună:

E vorba de bugetul României! Deja l-ați trecut pe repede-nainte, în câteva zile, iar acum nu lăsați parlamentarilor opoziției, în majoritatea lor, să-și susțină amendamentele.

Domnul Florin Iordache:

Doamnă, mai era vorba de un amendament! Povestim atât, când puteați să susțineți amendamentul... Pierdem mai mult timp!

Doamna Cristina-Mădălina Prună:

Domnule președinte de ședință,

Reiau, pentru că pare că nu înțelegeți ce vă spun.

Domnul Florin Iordache:

Ba înțeleg foarte bine, doamnă!

Doamna Cristina-Mădălina Prună:

Timpii de vot nu reprezintă timpi de dezbatere. Deci trebuie să opriți cronometrul în momentul în care Parlamentul votează pe amendamentele respinse.

Domnul Florin Iordache:

Așa considerați dumneavoastră, nu, sau cum?!

Doamna Cristina-Mădălina Prună:

Asta este ceea ce a votat Biroul permanent, din care faceți și dumneavoastră parte!

Domnul Florin Iordache:

Unde, doamnă?

Doamna Cristina-Mădălina Prună:

A votat acum... ieri, mai exact!

Domnul Florin Iordache:

Ce a votat, doamnă?!

Doamna Cristina-Mădălina Prună:

...la ora 3,00.

Domnul Florin Iordache:

Ce a votat, doamnă?!

Doamna Cristina-Mădălina Prună:

Timpii de dezbatere!

Domnul Florin Iordache:

Da, doamnă, timpii de dezbatere înseamnă tot!

Doamna Cristina-Mădălina Prună:

Timpul de dezbatere nu include timpul alocat votului!

Domnul Florin Iordache:

Da, doamnă!

Doamna Cristina-Mădălina Prună:

Păi, dumneavoastră lăsați cronometrul să curgă atunci când votăm! Deci aceasta înseamnă că includeți timpul de vot în timpii de dezbatere! (Vociferări.)

Domnul Florin Iordache:

E prima dată când aud așa ceva!

Doamna Cristina-Mădălina Prună:

Nu suntem la meci de handbal! Suntem la dezbaterea bugetului României, pe 2019!

Domnul Florin Iordache:

Am înțeles!

Doamna Cristina-Mădălina Prună:

La asta suntem! Acesta este respectul pe care-l acordați dumneavoastră taxelor și impozitelor cetățenilor care vă țin aici, în Parlament! (Aplauze.)

Domnul Florin Iordache:

Vă mulțumesc, doamnă deputat.

Vă mulțumesc.

Am spus vă mulțumesc!, doamnă!

Doamna Cristina-Mădălina Prună:

Vă rog să lăsați colegii să-și susțină amendamentele!

Domnul Florin Iordache:

Asta facem!

Vă mulțumesc, doamnă!

Doamna Cristina-Mădălina Prună:

Și opriți cronometrul atunci când se votează! (Vociferări.)

Domnul Florin Iordache:

Da.

Doamna Cristina-Mădălina Prună:

Și poate puteți să chemați la ordine și parlamentarii PSD, care se pare că sunt nemulțumiți că vrem să dezbatem în Parlament!

Domnul Florin Iordache:

Am încheiat!

Vă mulțumesc, doamnă!

Domnule Andronache, vă rog.

Domnul Gabriel Andronache:

Domnule președinte de ședință,

Ați catalogat ca fiind năstrușnică propunerea făcută de colega noastră de la USR.

Păi, dacă este o procedură năstrușnică, atunci vă rog să explicați cum a putut fi pusă în practică în prima parte a acestei ședințe? Pentru că în prima parte a acestei ședințe, de fiecare dată când se vota, acel cronometru era oprit.

Ca atare, nu este nicio procedură năstrușnică, pentru că ați aplicat-o chiar dumneavoastră! Din păcate - nu știu de ce - după pauză, nu ați mai făcut lucrul acesta!

Vă rugăm să reveniți la această bună practică și să o puneți din nou în aplicare.

Vă mulțumesc.

Domnul Florin Iordache:

Vă mulțumesc.

S-a rezolvat.

Continuăm.

Oricum finalizăm în seara asta!

Supun votului, stimați colegi, restul de amendamente, până la poziția 26; amendamente respinse. Să înceapă votul - amendamentele respinse până la poziția 26.

Tocmai la Justiție să apară probleme?! Nu se poate!

Mulțumesc.

92 de voturi pentru, 179 de voturi împotrivă. Au fost respinse.

Supun votului, stimați colegi, Anexa nr. 3/17 - "Ministerul Justiției", în formula propusă de comisiile reunite. Să înceapă votul.

170 de voturi pentru, 99 de voturi împotrivă. A fost adoptată.

Trecem la următoarea anexă, Ministerul Apărării Naționale.

Avem 8 amendamente respinse. Dacă se doresc...?

Domnul Vlad Sergiu Cosmin.

Vă rog să ne precizați și care din cele 8? (Vociferări.)

Marginal 3, vă rog.

Domnul Sergiu Cosmin Vlad:

Marginal 3. Se propune alocarea suplimentară a sumei de 75.000 mii lei pentru achiziția a 250 de locuințe de serviciu pentru cadrele militare ale Batalionului 191 Infanterie din Unitatea Militară Arad-Gai.

Motivația amendamentului: îndeplinirea condițiilor pentru mutarea Batalionului 191 Infanterie al Unității Militare Arad-Gai, din Cetatea Aradului în Unitate Militară Arad-Gai, astfel încât să se faciliteze reintroducerea Cetății Aradului în circuitul civil.

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc.

Amendamentul de la poziția 3 - amendament respins. Să înceapă votul.

109 voturi pentru, 164 de voturi împotrivă, un coleg nu și-a exprimat votul. A fost respins.

Mai departe. Dacă până la poziția 8 mai sunt intervenții? Nu.

Supun votului, stimați colegi, Anexa nr. 3/18 - "Ministerul Apărării", în formula propusă de comisiile reunite. Să înceapă votul.

173 de voturi pentru, 106 voturi împotrivă, o abținere. A fost adoptată Anexa nr. 3/18 - "Ministerul Apărării Naționale", în formula propusă de comisiile reunite.

Următoarea.

Anexa nr. 3/19 - "Ministerul Afacerilor Interne". Există 7 amendamente respinse, în Anexa nr. 10.

Dacă doresc colegii să-și susțină amendamentele de la poziția 1 la 7? Nu.

(Doamna senator Alina-Ștefania Gorghiu solicită să ia cuvântul.)

A, doamna senator Gorghiu, da! Vă rog.

Vă rog. Ce poziție, doamnă senator? (Râsete.) Din cele 7, întreb! Sunt 7 poziții. Întrebam ce poziție.

Doamna Alina-Ștefania Gorghiu:

Dacă faceți și liniște în sală, domnule președinte de ședință... (Rumoare.)

Domnul Florin Iordache:

Rog colegii să ...

Dar, vă rog să-mi precizați și mie, doamnă!

Doamna Alina-Ștefania Gorghiu:

Să știți că suntem toți...

E prima, dacă vă uitați cu atenție, deși n-am pretenții de la dumneavoastră! (Rumoare.)

Suntem obișnuiți, stimați colegi, cu agresivitatea în politică, dar aș vrea să fiți puțin mai sensibili - nu știu cât puteți! - la agresivitate atunci când vine vorba de cazurile de violență domestică, pentru că subiectul e serios și aș vrea să nu vă mai distrați atât în sală, măcar de dragul celor peste 30.000 de victime ale violenței domestice anual.

Eu știu că vrem cu toții să știm cum stopăm agresiunile acestea, pe care le vedem, de exemplu, în urma eliberării deținuților, în cazul recursului compensatoriu. S-a întâmplat la Mediaș și ne-a prezentat ministrul o evaluare, pe care o așteptăm de o lună de zile și nu mai vine.

Însă, vă amintesc că deși sunt peste 30.000 de cazuri de violență domestică pe an, nu se întâmplă aproape nimic. Sunt peste 100 de femei care mor pe an, ca victime ale violenței domestice.

Și acum vin să-mi susțin amendamentul meu și amendamentul colegilor mei și aș vrea să vă rog să vă gândiți că PSD-ALDE, declarativ, spune de fiecare dată că este de acord cu brățările electronice și cu mijloacele electronice de supraveghere, atât a deținuților care sunt în arest la domiciliu, cât și a agresorilor care primesc ordine de supraveghere, în cazul agresiunii domestice.

Vă rog să vă concentrați, pentru că este vorba de o sumă mică. Chiar dacă vorbim despre un proiect-pilot, chiar dacă legislația este mai mult decât suficientă, este nevoie de un efort colectiv, guvernamental, ca să putem să ajungem să facem acest pas minim către un stat civilizat.

Și acum, domnule Iordache, dacă-mi permiteți, o să le spun colegilor suma. Este vorba de 25.000 mii lei, în vederea implementării acestui sistem de supraveghere electronică, pentru doar 1.000 de persoane.

O să vă rog, stimați colegi, să vă gândiți la acest lucru, pentru că, în realitate, atâta costă 100 de vieți în România.

Vă mulțumesc. (Aplauze.)

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc.

Supun votului amendamentul doamnei senator Gorghiu. Să înceapă votul. Amendament respins.

124 de voturi pentru, 152 de voturi împotrivă, o abținere. A fost respins.

Doamna senator Presadă. Vă rog să ne precizați la care din cele șapte doriți să susțineți?

Vă rog.

Doamna Florina-Raluca Presadă:

La mine acest amendament are numărul 5.

Domnul Florin Iordache:

Da, vă rog.

Doamna Florina-Raluca Presadă:

Propun suplimentarea cu suma de 10 milioane de lei a bugetului Ministerului Afacerilor Interne, la Capitolul 6001 - Grupa 20, Titlul II, "Bunuri și servicii", Articolul II, pentru achiziționarea sistemelor electronice de supraveghere a agresorilor, conform Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței domestice.

Am reușit anul trecut un lucru bun în Parlament, și anume actualizarea acestei legi în care am introdus acest sistem electronic de supraveghere pentru agresori, însă nu am făcut mare lucru pentru a operaționaliza această măsură și, în continuare, femeile din România mor cu un ordin de protecție în mână.

Este foarte greu, de asemenea, pentru Poliția Română să se ducă și să asigure tot ceea ce trebuie, paza necesară pentru victimele violenței domestice, în absența acestui sistem electronic de supraveghere, și anume, brățara electronică.

Suma pe care o propun eu, aici, de 10 milioane de lei, este mult mai mică decât cea propusă în amendamentul anterior. Așa că vă rog, dacă se poate, și dacă ne pasă cu adevărat de femeile din România, care sunt preponderent victimele violenței domestice, și care sunt preponderent victime ale agresiunilor înregistrate la noi în țară - ne spun asta toate statisticile - să ajungem să avem o majoritate, pentru ca această alocare bugetară să treacă. Trebuie să o facem pentru mamele noastre, pentru surorile noastre, pentru prietenele noastre și mai ales pentru noi, ca societate.

Vă mulțumesc.

Domnul Florin Iordache:

Și eu vă mulțumesc.

Supun votului amendamentul. Îl găsiți la poziția 5; amendament respins. Să înceapă votul.

111 voturi pentru, 155 de voturi împotrivă, două abțineri. A fost respins.

Domnul senator Bădulescu? Nu.

Dacă nu mai sunt alte intervenții, supun votului, stimați colegi, Anexa nr. 3/19, în formula propusă de cele două comisii, fără amendamente. Să înceapă votul.

183 de voturi pentru, 95 de voturi împotrivă, o abținere. A fost adoptată Anexa nr. 3/19.

Trecem la următoarea anexă, Anexa nr. 3/20 - "Ministerul Muncii și Justiției Sociale".

Avem 8 amendamente respinse, în Anexa nr. 11.

Dacă doresc inițiatorii să le susțină?

Domnul deputat Robert Sighiartău. Vă rog.

Să ne precizați și poziția, domnule deputat, din cele 8.

Domnul Robert-Ionatan Sighiartău:

Domnule președinte de ședință,

Doamnelor și domnilor parlamentari,

Vin înaintea dumneavoastră cu un amendament. Un amendament susținut nu numai de Partidul Național Liberal și de mine, un amendament susținut de peste 32.000 de semnături online, pe care le-am adunat în ultimele trei zile, și un amendament susținut de peste cei 4,3 milioane de copii care trăiesc în România.

Avem o alocație de 84 de lei. Asta înseamnă 2 lei pe zi. O bătaie de joc! O bătaie de joc, pentru că în Uniunea Europeană ne situăm pe ultimul loc. Asta având în vedere că, din punct de vedere demografic, stăm extrem de prost. Rata natalității este cea mai scăzută din ultimii 100 de ani, iar voi, prin măsurile voastre de guvernare, ați reușit să trimiteți în diaspora, numai anul trecut, peste 300.000 de români! (Rumoare.)

În contextul acesta, vă cer respectuos, în numele copiilor și al viitorului României, să votați acest amendament. Nu aveți absolut nicio scuză să nu votați acest amendament.

Se propune suplimentarea sumelor prevăzute la Anexa nr. 3/20/01 - "Ministerul Muncii", Titlul IX - "Asistență socială", cu suma de 2.130.528 mii lei, pentru majorarea alocației de stat pentru copii, începând cu data de 1 martie 2019. Majorarea alocației de la 84 de lei la 150 de lei, iar pentru copiii de la 0 la 2 ani, de la 200 de lei la 300 de lei.

Votul dumneavoastră va fi înregistrat de români. Votați responsabil!

Domnul Florin Iordache:

La ce poziție, domnule...? (Vociferări. Rumoare.)

Precizați, ca să știe colegii...

Domnul Robert-Ionatan Sighiartău:

Fiți mai atent, domnule Iordache. Fiți mai atent!

Domnul Florin Iordache:

Nu eu, nu eu.

Domnul Robert-Ionatan Sighiartău:

Poziția 2.

Domnul Florin Iordache:

Bun.

Nu eu, domnule coleg. S-a solicitat din sală să precizați poziția, să poată urmări.

După care însă la explicarea votului, oprim cronometrul și dau domnului ministru posibilitatea să răspundă.

Deci să înceapă votul. Poziția 2. Să înceapă votul, amendament respins. (Aplauze.)

Da, vă rog.

Vă rog.

123 de voturi pentru...

Vă rog.

Domnul Robert-Ionatan Sighiartău:

Astăzi a câștigat România și viitorul României.

Felicitări tuturor celor care n-ați ascultat nici de Dragnea, nici de PSD și nici de conducerea Guvernului!

Mulțumesc mult. (Aplauze.)

Domnul Florin Iordache:

Da. Mulțumesc.

Mai departe.

Doamna senator Presadă. (Vociferări.)

A, mai afișați...

Numai puțin.

Afișați rezultatul să-l pot...

Numai puțin, doamnă senator. (Vociferări.)

Da, da, da, așa este.

Deci 123 de voturi pentru, 119 voturi împotrivă, o abținere. A fost adoptat amendamentul, sigur.

Dar era corect să anunț, să apară pe stenogramă.

Doamna senator Presadă, vă rog.

Doamna Florina-Raluca Presadă:

Prin acest amendament adus la Anexa nr. 3/20 - "Ministerul Muncii și Justiției Sociale", Capitolul 5.000, Grupa 57, Titlul IX - "Asistență socială" propun suplimentarea cu suma de 5.827 mii lei pentru creșterea bugetului alocat finanțării conform Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială, cu completările ulterioare.

Propun practic această suplimentare pentru acei furnizori de servicii sociale constituiți ca organizații neguvernamentale, conform legii. De aceste servicii beneficiază anual zeci de mii de români, în condițiile în care, de foarte multe ori, statul român eșuează în a le furniza aceste servicii extrem de necesare. Vorbim despre bani care se duc în servicii pentru grupuri vulnerabile - copii care au probleme, vârstnici, persoane cu dizabilități, femei care sunt victime ale violenței domestice și așa mai departe.

Nu este o sumă mare, în schimb impactul pe care l-ar avea aceste servicii în viața românilor ar fi extrem de important.

Aș aprecia un vot favorabil acestui amendament.

Și sunt convinsă că și beneficiarii acestor servicii sociale ar face același lucru.

Mulțumesc.

Domnul Florin Iordache:

Da. Rog colegii să ia loc în bănci, să putem continua. (Vociferări. Rumoare.)

Vă rog să luați loc, să supun votului amendamentul respins propus de doamna senator Presadă. Să înceapă votul.

96 de voturi pentru, 175 de voturi împotrivă. A fost respins.

Dacă mai sunt intervenții, stimați colegi? Nu.

În aceste condiții, supun votului dumneavoastră Anexa 3/20... (Vociferări.) ... cu amendamentul admis și celelalte, respinse, care nu s-au susținut. În formula aceasta, cu amendamente, așa se va supune votului, Anexa nr. 3/20 în integralitate. Să înceapă votul. (Aplauze.)

265 de voturi pentru, 8 voturi împotrivă, 6 abțineri.

Vă rog frumos să păstrăm liniște în sală.

Vă mulțumesc.

A fost adoptată Anexa nr. 3/20.

Anexa nr. 3/21 - "Ministerul Tineretului și Sportului."

Avem un singur amendament admis - îl găsiți la poziția 28 - și 28 de amendamente respinse - în Anexa nr. 12.

Dacă sunt intervenții din partea inițiatorilor și colegilor care au depus amendamente respinse?

Domnul Popescu Nicolae...

Domnul Popescu.

Numai puțin...

Domnul Varujan Vosganian:

Stimați colegi...

Domnul Florin Iordache:

Numai...

Domnul Varujan Vosganian:

Aș vrea totuși să facem... E ceva ciudat! Din toți colegii care am fost la ALDE, aproape jumătate nu apar că ar fi votat. (Rumoare.)

Domnul Florin Iordache:

Da. Domnul Popescu. (Vociferări. Rumoare.)

Domnul Popescu, după care invit liderii de grup... (Vociferări. Rumoare.)

Deci domnul... domnul deputat Popescu. (Vociferări. Rumoare.)

Am rugămintea la colegi, indiferent de grupul parlamentar, să luați loc, să putem continua dezbaterile. (Vociferări. Rumoare.)

Domnul Popescu.

Domnul Nicolae-Daniel Popescu (din sală):

Nu-mi găsesc amendamentul.

Să-mi găsesc amendamentul.

Domnul Florin Iordache:

Sunt 28 de amendamente, bun.

Domnul deputat Popescu Pavel.

Să precizați poziția, din cele 28, domnule deputat. (Vociferări. Rumoare.)

Aveți o procedură?

Vă rog.

Domnul Pavel Popescu:

Am o procedură.

Am o problemă cu unii colegi din sală.

Domnule ministru...

Domnule ministru,

Să vă fie rușine!

Vă spun aici, să vă fie rușine!

V-ați aliat... (Vociferări. Rumoare.)

V-ați aliat... (I se întrerupe microfonul.)

Domnul Florin Iordache:

Stimați colegi,

Am rugămintea...

Domnule Popescu, deci... (Vociferări.)

Nu, nu, nu, vă rog frumos să vă cereți scuze, nu este un mod normal de adresare.

Vă rog frumos să vă cereți scuze, da?

Vă rog.

Domnul Pavel Popescu:

V-ați aliat cu un partid de socialiști, așa vă numiți, "socialiști". Și asta este justiția socială pe care o faceți în țara asta. 1 din 5 copii nu se mai duce la școală...

Domnul Florin Iordache:

Vă rog să vă cereți scuze, înainte.

Domnul Pavel Popescu:

N-au cum să se ducă la școală. (I se întrerupe microfonul.)

Domnul Florin Iordache:

V-am rugat să vă cereți scuze pentru modul de adresare. Îmi pare rău, acesta nu e mod de adresare.

Doamna deputat Roșca, vă rog.

Doriți să interveniți? Nu.

Păi, era... era bifat...

Mai dorește cineva să intervină?

Numai puțin, stați să terminăm această anexă.

Vă rog.

Mai do...

Suntem la Anexa cu tineretul și putem discuta orice.

Dar suntem la Anexa cu cele 28...

Dacă nu dorește nimeni să susțină amendamentele respinse, la Anexa Ministerului Tineretului și Sportului, supun votului amendamentul admis...

A, domnul Moldovan, vă rog.

Să precizați poziția.

La Ministerul Tineretului și Sportului sunt 28 de amendamente.

Domnul Sorin-Dan Moldovan:

Poziția 17, domnule președinte de ședință.

Domnul Florin Iordache:

Vă rog.

Vă rog, domnule deputat.

Domnul Sorin-Dan Moldovan:

Solicităm suplimentarea bugetului Ministerului Tineretului și Sportului cu suma de 195.247 mii lei, pentru întreținerea, funcționarea și dezvoltarea bazei materiale sportive și a centrelor de agrement.

Această sumă este necesară pentru investiții, pentru reparații urgente și pentru ca toate centrele de agrement să devină funcționale și să-și atingă standardele europene de calitate, conform unui raport al Curții de Conturi, din 2015.

Mulțumesc.

Domnul Florin Iordache:

Supun votului amendamentul respins.

Vă rog, să înceapă votul. (Vociferări. Rumoare.)

96 de voturi pentru, 151 de voturi împotrivă, o abținere. A fost respins.

Dacă mai sunt alte susțineri ale amendamentelor?

Bun. Domnul Mihalescul, vă rog.

Mai doriți să interveniți? Nu. Bun.

Am finalizat...

Vă rog. (I se adresează domnului deputat Nicolae-Daniel Popescu.)

Mergeți... mergeți... Dacă nu există... Bun.

Sunt 28 de amendamente, îmi pare rău.

Mulțumesc.

Supun votului dumneavoastră amendamentul admis.

Vă rog să fiți atenți, se găsește la poziția nr. 28, la Anexa nr. 1, amendament admis, la Ministerul Tineretului și Sportului. Să înceapă votul.

208 voturi pentru, 100 de voturi împotrivă, două abțineri. A fost admis.

Supun votului Anexa nr. 3/21 în integralitate, cu amendamentul admis. Să înceapă votul.

213 voturi pentru, 102 voturi împotrivă, 3 abțineri, un coleg nu și-a exprimat votul. A fost adoptată și Anexa nr. 3/21.

Domnul Daniel Suciu, liderul Grupului PSD.

Vă rog, domnule deputat.

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

Vă solicit o pauză de consultări, de 10 minute.

Domnul Florin Iordache:

Pauză de consultări - 10 minute.

După o scurtă pauză

Domnul Florin Iordache:

Rog colegii să ia loc, să putem continua.

Înțeleg că v-ați consultat. Și vom continua, da?

Putem continua, da? Liderii de grup, v-ați consultat?

Rog colegii să ia loc, să putem continua, da?

Suntem la Anexa nr. 3/22 - "Ministerul Agriculturii."

Avem două amendamente admise - le găsiți la pozițiile 29 și 30 - și 7 amendamente respinse.

Începem cu amendamentele respinse.

Dacă primul amendament respins? Dorește...?

Vă rog, doamnă senator.

Să precizați la ce poziție faceți referire.

Doamna Severica-Rodica Covaciu:

Nr. crt. 1.

Domnul Florin Iordache:

Vă rog.

Doamna Severica-Rodica Covaciu:

Stimați colegi,

Am ales unul din cele 122 de amendamente pe care le-am depus, să-l prezint astăzi în fața dumneavoastră. Și sper să analizați și dumneavoastră oportunitatea aprobării acestui amendament, pentru că eu consider că este unul foarte important pentru toți micii agricultori din România.

Propun suplimentarea bugetului Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, cu suma de 250.000 mii lei, sumă care va fi destinată producătorilor agricoli, fermelor mici, în vederea subvenționării achiziției de mașini și echipamente agricole de mici dimensiuni.

Stimați colegi,

Stimularea producției agricole, încurajarea agriculturii ecologice, a produselor tradiționale este o prioritate pentru noi toți.

Eu vă rog să votați pentru acest amendament, pe toți parlamentarii din această sală.

Și sunt convinsă că și cei din Maramureș o vor face.

Vă mulțumesc.

Domnul Florin Iordache:

Bun. Supun votului dumneavoastră amendamentul 1 de la Anexa Ministerului Agriculturii.

Să înceapă votul.

111 voturi pentru, 200 de voturi împotrivă, două abțineri. Amendamentul a fost respins.

Următorul.

Mai sunt colegi care doresc să intervină?

Domnul Mihalescul? Nu.

Domnul Giugea, vă rog.

Precizați și poziția la care vreți să interveniți.

Domnul Nicolae Giugea:

Stimați colegi,

Este vorba despre o sumă care trebuie alocată pentru reabilitarea și modernizarea unui număr mai mare de centre decât cele la care lucrările sunt în continuare, centrele APIA, dată fiind starea avansată de degradare a imobilelor în care își desfășoară activitatea în teritoriu angajații APIA.

În acest sens, se propune suplimentarea sumelor prevăzute la Anexa nr. 3/22 - Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, cu suma de 2.000 mii lei pentru realizarea lucrărilor de consolidare, reabilitare și modernizare a sediilor centrelor locale și județene APIA.

Domnul Florin Iordache:

Bun. Supun votului amendamentul propus de domnul Giugea, amendament respins. Să înceapă votul.

107 voturi pentru, 213 voturi împotrivă. A fost respins.

Dacă mai sunt intervenții din partea colegilor?

Da, domnul Popescu, vă rog.

Precizați poziția, domnule Popescu.

Domnul Nicolae-Daniel Popescu:

Mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Nr. 6.

Domnul Florin Iordache:

6, vă rog.

Domnul Nicolae-Daniel Popescu:

Marginal 6, da.

Propunem alocarea a 500 mii lei sau în baza necesităților calculate, pentru sprijinirea activității producătorilor apicultori din România.

Dragi colegi,

România este al patrulea - și uneori al treilea - mare producător de miere naturală, din Uniunea Europeană.

Considerăm că statul român ar trebui să facă mai mult și, în speță, Ministerul Agriculturii, pentru apicultori și pentru protejarea rasei autohtone de albine, pentru combaterea contaminării cerii, pentru stoparea comercializării mierii neconforme.

Și un lucru pe care l-am observat chiar și eu, și mai mult românii din străinătate care vin în România, în magazinele noastre se comercializează miere de origini necunoscute - un lucru pe care nu îl întâlnim în țări dezvoltate sau în țările care sunt în primele două, trei locuri, la capacitatea de producție.

Vă mulțumesc.

Vă rog să susțineți acest amendament.

Domnul Florin Iordache:

Vă supun votului amendamentul de la poziția 6, respins. Să înceapă votul.

102 voturi pentru, 212 voturi împotrivă. Amendamentul a fost respins.

Mergem mai departe.

Poziția 7. Se susține? Nu. Bun.

În aceste condiții, vă supun votului amendamentul admis. Îl găsiți la poziția 29, la amendamente admise. Să înceapă votul.

215 voturi pentru, 108 voturi împotrivă. A fost adoptat.

Și următorul amendament, de la poziția 30. Să înceapă votul. (Vociferări.)

Admis, admis. Deci amendamentele admise. Discutăm de două amendamente admise.

203 voturi pentru, 100 voturi împotrivă, 4 abțineri. A fost adoptat și acest amendament.

Supun votului, stimați colegi, Anexa nr. 3/22 - "Ministerul Agriculturii", cu cele două amendamente admise. Să înceapă votul.

223 de voturi pentru, 102 voturi împotrivă. A fost aprobată Anexa nr. 3/22 - "Ministerul Agriculturii."

Trecem la anexa următoare - Ministerul Mediului.

Sunt 13 amendamente admise. Le găsiți în Anexa nr. 14.

Dacă dorește cineva să intervină?

Domnul Mihalescul.

Vă rog.

Domnul Dumitru Mihalescul:

Mulțumesc, domnule președinte.

Anexa nr. 3/23/01 - "Ministerul Mediului", Capitolul 74.01 - "Protecția mediului".

Se solicită suplimentarea bugetului ministerului cu suma de 1.400 mii lei, pentru închiderea finală a depozitului de deșeuri Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava.

Domnul Florin Iordache:

Da. Vă rog. Supun votului amendamentul dumneavoastră. Să înceapă votul.

Să înceapă votul, amendament respins.

Domnul Dumitru Mihalescul:

Al doilea. Anexa nr. 3/23/02 - "Ministerul Mediului", Programe multianuale de mediu și...

Domnul Florin Iordache:

Numai puțin, numai puțin, domnule deputat.

Domnul Dumitru Mihalescul:

Vă rog.

Domnul Florin Iordache:

103 voturi pentru, 195 de voturi împotrivă. A fost respins.

Vă rog, mai departe.

Vă rog.

Domnul Dumitru Mihalescul:

... Programe multianuale de mediu și gospodărire a apelor.

Se solicită suplimentarea creditelor bugetare prevăzute la Anexa nr. 3/23/02 - "Ministerul Mediului", Programe multianuale de mediu și gospodărire a apelor, cu suma de 80.000 mii lei pentru finanțarea lucrărilor de reabilitare a obiectivelor afectate de inundații în anul 2018, în județul Suceava.

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc.

Supun votului amendamentul respins.

Să înceapă votul.

108 voturi pentru, 217 voturi împotrivă, a fost respins.

Mergem mai departe.

Dacă mai sunt intervenții de susținere a amendamentelor?

Da, domnul deputat Popescu, vă rog.

Domnul Nicolae-Daniel Popescu:

Vă mulțumesc, domnule președinte de ședință.

La punctul 6. Alocarea sumei de 500 mii lei pentru Programul Național de Îmbunătățire a Calității Aerului - Amenajări de parcuri în zonele urbane poluate.

Mulțumesc.

Domnul Florin Iordache:

Supun votului amendamentul respins. Să înceapă votul.

104 voturi pentru... 219 voturi împotrivă. A fost respins.

Următorul, vă rog.

Domnul Nicolae-Daniel Popescu:

Mulțumesc.

Și ultimul amendament. Alocarea sumei de 900.000 mii lei pentru Fondul de urgență pentru închiderea depozitelor de gunoi neconforme.

Stimați colegi,

Gropile de gunoi din România, dar mai cu seamă din zona de munte sunt o mare, mare problemă. Și avem nevoie de sprijinul dumneavoastră pentru adoptarea acestui amendament.

Vă rog, votați pentru un mediu curat și pentru gropi de gunoi conforme.

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc, domnule deputat.

Supun votului amendamentul propus de domnul Popescu. Să înceapă votul.

98 de voturi pentru, 204 voturi împotrivă. A fost respins.

Mai departe. Mai sunt intervenții? Mai sunt intervenții? Nu.

Am finalizat amendamentele respinse.

Nu avem amendamente admise la Ministerul Mediului.

Supun votului, stimați colegi, Anexa nr. 3/23 - "Ministerul Mediului." Să înceapă votul.

A, numai puțin, numai puțin.

Am întrebat dacă mai sunt intervenții.

Numai puțin, reluăm, numai puțin.

Rog totuși stafful tehnic să urmărească colegii, pentru că rămâne încărcat și nu pot urmări, nu pot... cei care și-au exprimat votul... Totuși stafful dacă bea o cafea, poate mă ajută puțin.

Domnul Stângă, vă rog.

Domnul George-Cătălin Stângă:

Marginal 11.

Domnul Florin Iordache:

Vă rog.

Domnul George-Cătălin Stângă:

Se propune suplimentarea bugetului propus pentru Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate, cu suma de 30.903 lei.

Domnul Florin Iordache:

Supun votului...

Supun votului amendamentul susținut de domnul senator Stângă. Să înceapă votul.

101 voturi pentru, 216 voturi împotrivă, o abținere. A fost respins.

Mai sunt intervenții?

Doamna senator Hărău. Doriți să interveniți? Nu. Bun.

Am finalizat deci.

În aceste condiții...

În aceste condiții, supun votului, stimați colegi, Anexa nr. 3/23 - "Ministerul Mediului", fără amendamente. Să înceapă votul.

214 voturi pentru, 108 voturi împotrivă, două abțineri, 2 colegi nu și-au exprimat votul. A fost adoptată și Anexa aferentă Ministerului Mediului.

Trecem la anexa următoare.

Anexa nr. 3/24 - "Ministerul Transporturilor."

Avem 4 amendamente admise - vor fi supuse votului ultimele -, 243 de amendamente respinse - le găsiți în Anexa nr. 15.

Doamna deputat Mara Mareș.

Avem 243.

De la 1 la 20. Dacă sunt intervenții?

Stați puțin.

De la 1 la 20. Sunt intervenții de la 1 la 20? Nu.

De la 20 la 40?

Rog colegii... rog colegii...

Da, de la 20 la 40.

Vă rog, domnule deputat.

Domnul Ioan Balan:

31. Se propune alocarea sumei de 3.000 mii lei pentru lucrări la DN 17A pe tronsonul Sadova - Sucevița, unde sunt necesare reabilitare pod și apărări de maluri, Vatra Moldoviței - Kilometrul 23.

Domnul Florin Iordache:

Vot, amendament respins.

93 de voturi pentru, 193 de voturi împotrivă. A fost respins.

Mai departe, vă rog.

Domnul Ioan Balan:

32. Se propune alocarea sumei de 6.500 mii lei pentru lucrări la DN 2E - pe tronsonul Păltinoasa - Marginea, consolidare versant, sector Vârfu Dealului - Cacica și reabilitare poduri și podețe în localitățile Păltinoasa și Clit.

Domnul Florin Iordache:

Vot, amendament respins.

98 de voturi pentru, 200 de voturi împotrivă. A fost respins.

Mai departe.

Domnul Ioan Balan:

33. Suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor cu suma de 1.000 mii lei pentru realizare de studii și documentație în vederea implementării de măsuri pentru îmbunătățirea condițiilor de siguranță a infrastructurii rutiere și reducerea numărului de accidente rutiere - inclusiv studiu de trafic și executare sensuri giratorii/alveole refugii etc. - pe drumurile naționale din județul Suceava.

În anul 2018 au murit 84 persoane în 285 de accidente grave care au avut loc pe drumurile publice din județul Suceava.

Domnul Florin Iordache:

Vot, amendamentul de la poziția 33. Să înceapă votul.

93 de voturi pentru, 209 voturi împotrivă. Respins.

Mai departe.

Domnul Ioan Balan:

45. Se propune suplimentarea cu suma de 24.000 mii lei la Anexa nr. 3/24 - "Ministerul Transporturilor", Programul de modernizare, dezvoltare, reparații, consolidare și întreținere a infrastructurii rutiere, pentru reabilitare și modernizare DN2 Roman -

Suceava - Siret, aplicarea de covor bituminos pe 65 km deosebit de afectați.

Domnul Florin Iordache:

Păi, este peste 40.

Domnule coleg, să putem discuta organizat. Am ajuns la poziția...

Doamnă... supun votului și vă anunț ceva.

Deci poziția 45. Vot la poziția 45, amendament respins.

Numai puțin... numai puțin. Am terminat cu colegul dumneavoastră și reluăm, stimați colegi. (Domnul deputat Corneliu Olar solicită să ia cuvântul.)

Domnul Corneliu Olar (din sală):

La poziția 34.

Domnul Florin Iordache:

Imediat...

Domnul Corneliu Olar (din sală):

Poziția 34.

Domnul Florin Iordache:

Numai puțin, domnule deputat, stați puțin.

Domnul Corneliu Olar:

34.

Domnul Florin Iordache:

Numai puțin...

73 de voturi pentru, 157 de voturi împotrivă, un coleg nu și-a exprimat votul.

Deci, rog...

Imediat, domnule coleg.

Deci a fost respins.

Am rugămintea la dumneavoastră, colegii de la PNL care s-au înscris, foarte mulți, pe listă. Am ajuns până la poziția 45.

Deci dacă până la poziția 45 sunt colegi care au amendamente, să vă pot da cuvântul.

Deci, vă rog, anulați-vă... anulați-vă...

(Doamna deputat Mara Mareș solicită să ia cuvântul.)

Imediat, doamnă, e colegul dumneavoastră la poziția 34 și vă dau cuvântul.

Deci am rugămintea să vă... (Vociferări.)

Bun. 41.

34, domnul Olar, vă rog.

Domnul Corneliu Olar:

Se propune suplimentarea sumei prevăzute la Anexa nr. 3/24 "Ministerul Transporturilor", Programul de modernizare, dezvoltare, reparații, consolidare și întreținere a infrastructurii rutiere, cu suma de 55.000 mii lei, pentru obiectivul de investiții "Modernizarea DN 74 Alba Iulia - Zlatna - Abrud - Brad, respectiv DN 74A Câmpeni - Abrud".

Acum vreau să...

Știți cântecul acela - "Vreau să-mi văd prietenii mei!"? Să voteze.

Domnul Florin Iordache:

Poziția 34, vot, vă rog. Vot.

Doamna Eleonora-Carmen Hărău:

Marginal...

Domnul Florin Iordache:

Doamnă, stați puțin, să anunț. Numai puțin, doamnă senator.

91 de voturi pentru, 178 de voturi împotrivă. A fost respins.

Repet, până la poziția 45 aveți, da?

Doamna Eleonora-Carmen Hărău:

35.

Domnul Florin Iordache:

35, doamnă, da?

Doamna Eleonora-Carmen Hărău:

35, da.

Domnul Florin Iordache:

35, vă rog.

Doamna Eleonora-Carmen Hărău:

Pentru fluidizarea traficului pe Drumul Național 66 și pentru creșterea siguranței circulației pe drumurile publice... (Vociferări.)

Marginal 35.

... propunem suplimentarea sumei prevăzute în Anexa nr. 3/24 - "Ministerul Transporturilor", Programul de modernizare, dezvoltare, reparații, consolidare și întreținere a infrastructurii rutiere, cu suma de 1.250 mii lei, pentru amenajarea unei intersecții între DN 66 - E 79 și DC 51A, în orașul Călan, județul Hunedoara.

Vă mulțumesc.

Domnul Florin Iordache:

Vă mulțumesc.

Poziția 35. Să înceapă votul. Amendament respins.

Numai puțin, domnule Olar, stați puțin.

104 voturi pentru, 202 voturi împotrivă. A fost respins.

36 aveți?

Domnul Corneliu Olar (din sală):

Nu.

Domnul Florin Iordache:

Nu.

37...

Deci... am rugămintea la următorii colegi - doamna Mareș, domnul Bulai, domnul Bumb. Anulați înscrierea, ca să vă pot da cuvântul fiecăruia.

Deci domnul Bulai, doamna Lungu, domnul Toma, domnul Fenechiu, domnul Benga, vă dau cuvântul. Suntem la poziția 35. Și vă dau cuvântul, fiecăruia. Dar v-ați înscris enorm de mulți pentru următoarea poziție, să știu cui dau cuvântul.

Domnul Bodea, domnul Fenechiu, vă rog, anulați-vă..., și vă dau cuvântul, fiecăruia.

Mergem... (Vociferări.) Păi...

Da.

Domnul Corneliu Olar (din sală):

Se propune suplimentarea...

Domnul Florin Iordache:

La ce poziție?

Domnul Corneliu Olar (din sală):

La nr. 37.

Domnul Florin Iordache:

La 37, vă rog.

Domnul Corneliu Olar:

Se propune suplimentarea sumei prevăzute la Anexa nr. 3/24. Deci este vorba de 115.000 mii lei pentru obiectivul de investiții "Modernizarea DN 75 Turda - Câmpeni - Ștei"... Bihor - Cluj - Alba și tot Ardealul.

Domnul Florin Iordache:

Poziția 37. Să înceapă votul. Amendament respins.

Imediat, imediat. Să anunț votul și vă dau cuvântul, domnule deputat.

93 de voturi pentru, 187 de voturi împotrivă. A fost respins.

Până la poziția 40 mai dorește cineva?

38, domnul Olar, vă rog.

Domnul Corneliu Olar:

Scuzați, 38.

Deci se propune suma de 35.000 mii lei pentru obiectivul de investiții "Modernizare DN 1R Albac - Huedin".

Domnul Florin Iordache:

Poziția 38, amendament respins. Să înceapă votul.

89 de voturi pentru, 194 de voturi împotrivă. Respins.

40, vă rog.

Domnul Nechita-Adrian Oros:

40. Se propune alocarea sumei de 540.000 mii lei pentru finalizarea lucrărilor la obiectivul de investiții "Pistă de decolare-aterizare 3.500 m la Aeroportul Internațional Cluj-Napoca".

Sursa de finanțare - diminuarea cu suma de 540.000 mii lei - Credite de angajament.

Stimați colegi,

Aeroportul Internațional "Avram Iancu" este o adevărată poartă de intrare a Transilvaniei, un avantaj uriaș pentru dezvoltarea întregii regiuni.

Dacă planurile de dezvoltare ale regiunii se interferează cu voința politică a actualei majorități, atunci, cu siguranță, stimați colegi, veți vota acest amendament.

Mulțumesc.

Domnul Florin Iordache:

Supun votului poziția 40. Să înceapă votul. Amendament respins.

(Doamna deputat Mara Mareș solicită să ia cuvântul.)

Numai puțin, numai puțin, să anunț votul și vă dau cuvântul, doamnă.

97 de voturi pentru, 189 de voturi împotrivă. A fost respins.

Vă rog.

Poziția?

Doamna Mara Mareș:

41.

Domnul Florin Iordache:

41.

Doamna Mara Mareș:

Doamnelor și domnilor de la Guvernare,

Nu ați prevăzut niciun leu pentru finanțarea Aeroportului Brașov - proiect esențial pentru Brașov și care ar putea transforma orașul și regiunea într-un hub turistic și economic.

Grupul parlamentar al PNL propune alocarea sumei de 358.163 mii lei pentru Aeroportul Brașov.

Și vă cer sincer sprijinul, domnilor de la PSD și ALDE, pentru că știm că fără votul dumneavoastră nu va trece acest amendament.

Și vreau să cred că nu veți vota împotriva acestui amendament și, până la urmă, împotriva acestui proiect de foarte mare importanță, nu doar pentru brașoveni, dar și pentru regiune și pentru România.

Vă mulțumesc.

Domnul Florin Iordache:

Și eu vă mulțumesc, doamnă deputat.

Poziția 41. Să înceapă votul.

110 voturi pentru, 189 de voturi împotrivă, 3 abțineri. A fost adoptat.

Vă rog, domnul deputat Bode.

Domnul Lucian Nicolae Bode:

Mulțumesc.

Poziția 42.

Distinși colegi,

Municipiul Zalău este, din păcate, printre puținele municipii-reședință de județ care nu beneficiază de o centură ocolitoare.

De asemenea, două companii mari care asigură peste 80% din producția industrială a județului solicită realizarea acestui obiectiv, pentru a fi competitive și pentru a se dezvolta.

După ani de tergiversări - execuția la tronsonul I a început în anul 2008 - după ani de tergiversări, în acest moment, CNAIR are posibilitatea să finalizeze revizuirea studiului de fezabilitate și să scoată la licitație proiectare + execuție tronsonul II, Centura ocolitoare a Zalăului.

Prin acest proiect de buget, din păcate, alocați puțin peste 400.000 de euro din credite bugetare - mai exact, sub 1% din necesar.

Vă propun, așadar, să fiți de acord cu amendamentul meu, să alocați, așa cum spune legea, 15% din valoarea lucrării, echivalentul pentru a putea demara lucrările de execuție la acest obiectiv.

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc.

Poziția 42. Să înceapă votul. Amendament respins.

101 voturi pentru, 203 voturi împotrivă.

A fost respins.

Mergem mai departe.

Poziția 43?

Domnul Nicolae Giugea:

Poziția 43. Se propune suplimentarea cu 59.383 mii lei a sumelor prevăzute pentru obiectivul de investiții "Reabilitare DN 56 Craiova - Calafat, km 0 - km 84 + 0,20".

Domnul Florin Iordache:

Să înceapă votul.

Domnul Nicolae Giugea:

Mulțumesc.

Domnul Florin Iordache:

Amendament respins.

101 voturi pentru, 193 de voturi împotrivă. A fost respins.

Mai departe, domnule deputat.

Domnul Nicolae Giugea:

Și 44.

Domnul Florin Iordache:

Da.

Domnul Nicolae Giugea:

Se propune alocarea a 60.000 mii lei, credite bugetare, pentru obiectivul de investiții "Centura de ocolire Craiova, Varianta Sud, DN 56 - DN 55 - DN 6", Cod obiectiv - 872.

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc.

Și poziția 44 o supun votului, amendament respins. Să înceapă votul.

Domnul Nicolae Giugea:

Și eu mulțumesc.

Domnul Florin Iordache:

101 voturi pentru, 196 de voturi împotrivă. A fost respins.

46? Nu.

46, vă rog.

Domnul Ioan Balan:

46. Se propune suplimentarea cu suma de 4.800 mii lei, la Anexa nr. 3/24 - "Ministerul Transporturilor", Programul de modernizare, dezvoltare, reparații, consolidare și întreținere a infrastructurii rutiere, pentru aplicarea de tratament bituminos, în vederea finalizării lucrărilor de reparații la Drumul Național DN 29A Suceava - Adâncata - Dorohoi.

Domnul Florin Iordache:

Da. Poziția 46, amendament respins. Să înceapă votul.

99 de voturi pentru, 204 voturi împotrivă. Respins.

Mai departe.

Domnul Ioan Balan:

47. Se propune suplimentarea sumelor prevăzute la Anexa nr. 3/24 - "Ministerul Transporturilor", Programul de modernizare, dezvoltare, reparații, consolidare și întreținere a infrastructurii rutiere, cu suma de 2.880 mii lei, pentru continuarea lucrărilor de reabilitare și modernizare DN 17B, pe Valea Bistriței.

Domnul Florin Iordache:

Da. Vot, vă rog, amendament respins.

96 de voturi pentru, 204 voturi împotrivă. Respins.

Domnul Ioan Balan:

48. Se propune alocarea din sumele prevăzute la Anexa nr. 3/24 - "Ministerul Transporturilor", Programul de modernizare, dezvoltare, reparații, consolidare și întreținere a infrastructurii rutiere, a sumei de 49.655 mii lei, până la acoperirea întregii valori rămase de finanțat la Varianta de ocolire Suceava, în vederea finalizării în anul 2019 a lucrărilor la acest obiectiv.

În Proiectul de buget este prevăzută doar suma de 61.097 mii lei, din totalul de 110.752 mii lei, valoare rămasă de finanțat la 31.12.2018.

(În continuare, conducerea ședinței a fost preluată de domnul senator Șerban-Constantin Valeca, vicepreședinte al Senatului.)

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

Mulțumesc.

Vă rog, vot.

Cu 105 voturi pentru, 212 voturi contra, amendament respins.

În continuare.

De la amendamentul 50 la amendamentul 100?

Vă rog.

Vă rog, domnule deputat.

Domnul Nicolae Neagu:

Nr. crt. 53, amendament respins, Anexa nr. 3/24/22. Este vorba de a finanța corect studiile pentru tronsoanele II, III. Avem și un amendament pentru tronsonul IV, Autostrada Sibiu - Pitești.

Prea mult timp stăm de la un memorandum semnat cu 20 de ani înainte pentru a finaliza un coridor european, într-un transport rapid și sigur, atât de marfă, cât și de călători. Prea mult timp am pierdut pe partea de transport internațional.

Eu cred că puteți da dovadă de seriozitate dacă finanțați corect pe autostradă tronsoanele II, III și IV. Suma - 14.000 mii lei.

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

Vă mulțumesc.

Vă rog, vot.

Cu 99 de voturi pentru, 208 voturi contra, amendamentul a fost respins.

Vă rog, domnule deputat.

Domnul Marius Bodea:

Poziția 54. Este vorba de Autostrada Ungheni - Iași - Târgu Mureș sau Moldova - Transilvania, cum doriți să-i spuneți.

Amendamentul face referire la tronsonul Târgu Neamț - Târgu Mureș.

An de an, Moldova a fost Cenușăreasa alocărilor din bugetul Ministerului Transporturilor. Și nici acest an nu este o excepție.

Vreau să vă spun că beția aceasta de cuvinte mari, de promisiuni, an de an, nu mai are efect în Moldova. Cei de acolo până nu văd lucrările începute nu mai cred nicio promisiune.

Iar alocările din acest an din bugetul Ministerului Transporturilor, pentru acest mare obiectiv, sunt ridicol de mici. De aceea, amendamentul vine să propună suplimentarea acestor sume până la nivelul de 37.380 mii lei.

Este un obiectiv primordial pentru Moldova. Autostrada Ungheni - Iași - Târgu Mureș va scoate din izolare pur și simplu 4 milioane de locuitori ai zonei.

Este cea mai săracă zonă din Uniunea Europeană. Și chiar dacă nu aș locui acolo și aș fi român din altă parte a țării, mi-ar fi rușine să știu că în țara mea sunt cei mai săraci europeni.

Mulțumesc. (Aplauze.)

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

Mulțumesc și eu.

Vă rog, vot.

Cu 109 voturi pentru, 200 de voturi împotrivă, și marginal 54 a fost respins.

Domnul Lucian Nicolae Bode:

Poziția 55.

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

Vă rog.

Domnul Lucian Nicolae Bode:

Autostrada Comarnic - Brașov.

Stimați colegi,

După ce un fost ministru al transporturilor, de la PSD, ne-a amenințat că se mută cu cortul pe această autostradă dacă nu finalizează această autostradă în mandatul lui, după ce ați renunțat la programul de asistență cu Banca Mondială pentru realizarea acestui obiectiv, ați transferat acest obiectiv strategic pentru dezvoltarea României către un "Tutankamon" al administrației centrale - mă refer la domnul Ghizdeanu.

Mai nou, Comisia de Strategie și Prognoză construiește autostrăzi în România și CFR SA se ocupă de Campionatul European de Fotbal.

În aceste condiții, noi vă propunem să suplimentați suma prevăzută în bugetul Ministerului Transporturilor pentru Autostrada București - Brașov, tronsonul Comarnic - Brașov, lotul 2, cu suma de 94.767 mii lei, pentru finalizarea lucrărilor de construcții la acest tronson.

Vă mulțumesc.

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

Vă mulțumesc.

Vă rog să votați.

Cu 112 voturi pentru, 196 de voturi împotrivă, amendamentul este respins.

Mai sunt doi colegi de la PNL și pe urmă o să facem un mixaj cu USR, că așa am înțeles, da? Să intre și de la USR.

Vă rog, cine...? Intră USR?

Domnul deputat Dobre, haideți.

Domnul Victor Paul Dobre:

Mulțumesc, domnule președinte, pentru...

Amendamentul meu se referă la demararea investițiilor pentru Centura ocolitoare...

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

Dacă ne spuneți și nouă numărul, vă rog?

Domnul Victor Paul Dobre:

Da. 91 marginal.

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

Da.

Domnul Victor Paul Dobre:

... pentru Centura ocolitoare a municipiului Galați - 1.500 mii lei pentru elaborarea studiilor de fezabilitate și alte lucrări pentru documentație.

Galațiul este singurul, din primele 10 orașe ale țării, care nu are nimic în ceea ce privește centura.

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

Vă mulțumesc.

Vă rog, vot.

Domnul Tudor-Vlad Benga:

Mulțumesc, domnule...

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

Imediat, imediat.

Cu 72 de voturi pentru, 194 de voturi împotrivă, amendamentul a fost respins.

Vă rog.

Domnul Tudor-Vlad Benga:

Da. Îmi permit să sar direct la marginal 135, pentru că este o urgență reală și cred că mulți dintre dumneavoastră ați și văzut-o. Respectiv, suplimentarea cu 100.000 mii lei a sumelor destinate proiectului "Modernizare DN 73 Pitești - Câmpulung - Brașov."

Deci... dacă știți toată zona aceea, a Branului, care este una dintre aglomerările turistice cele mai importante din țară, este un coșmar de doi ani de zile.

De doi ani de zile, drumul acela este în reparații și nu este finalizat, iar alocarea actuală este insuficientă pentru finalizarea proiectului.

Prin această suplimentare avem o șansă să finalizăm proiectul și să terminăm coșmarul care se întâmplă acolo, weekend de weekend și zi de zi, în momentul de față.

Mulțumesc frumos.

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

Vă mulțumesc și eu.

Vă rog, vot.

Domnul Dănuț Bica:

Nr. crt. ...

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

Imediat, imediat.

Domnul Dănuț Bica:

Da, scuze.

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

Cu 73 de voturi pentru, 187 de voturi împotrivă, amendamentul a fost respins.

Vă rog, domnul deputat Bica.

Domnul Dănuț Bica:

Nr. crt. 56. Propunem alocarea sumei de 22.700 mii lei pentru amenajarea Drumului Național DN 7C - Transfăgărășan, pentru asigurarea circulației rutiere pe tot timpul anului.

Drumul național DN 7C, supranumit și Transfăgărășan, considerat unul dintre cele mai frumoase drumuri montane din lume, care leagă regiunea istorică a Munteniei cu Transilvania, traversând Munții Făgăraș, are o mare importanță strategică, dar și economică, reprezentând calea de acces către obiective turistice de prim rang.

Din păcate, zona montană cuprinsă între km 104 și km 130,8 este deschisă circulației rutiere, în fiecare an, doar de la 30 iunie până la 1 noiembrie.

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

Vă mulțumesc.

Vă rog, vot.

Cu 87 de voturi pentru, 188 de voturi împotrivă, și amendamentul 56 a fost respins.

Vă rog.

Domnul Dănuț Bica:

Nr. crt. 57. Se propune alocarea sumei de 41.200 mii lei pentru reabilitarea și modernizarea Drumului Național DN 73C Câmpulung - Curtea de Argeș, din județul Argeș, arteră rutieră care leagă trei foste capitale ale Țării Românești - Târgoviște, Câmpulung și Curtea de Argeș.

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

Vă rog, vot.

Cu 84 de voturi pentru, 179 de voturi împotrivă, din păcate, nici acest amendament nu a trecut.

Domnul Dănuț Bica:

Și nr. crt. 61. Se propune alocarea sumei de 2.500 mii lei pentru reabilitarea și restaurarea Gării Regale din Curtea de Argeș, județul Argeș, una din cele mai frumoase gări din Europa.

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

Vă mulțumesc.

Vă rog, vot.

Cu 71 de voturi pentru, 176 de voturi împotrivă, amendamentul a fost respins.

Vă rog, doamna...

Doamna Cosette-Paula Chichirău:

Marginal 173. Un amendament pentru municipiul Iași.

Moldova are nevoie disperată de infrastructură. Anul acesta sunt primele alocări pentru Autostrada Moldova. Dar, din păcate, începeți această autostradă tot din Ardeal. S-au dat bani pentru studii de fezabilitate pentru tronsoanele din Ardeal și tronsonul transcarpatic. În Moldova tot nu se întâmplă nimic.

Așa că vă solicit suma de 150.000 mii lei pentru varianta de ocolire a municipiului Iași, Varianta Nord, care va fi parte din această Autostradă Moldova.

Vrem și noi un semn de bună-credință că vă pasă de Iași și de estul României.

Vă mulțumesc.

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

Vă mulțumesc.

Vă rog să votați.

Cu 89 de voturi pentru, 188 de voturi împotrivă și o abținere, amendamentul a fost respins.

Vă rog...

Domnul Constantin Șovăială:

Șovăială. 88.

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

88, da?

Domnul Constantin Șovăială:

Se propune suplimentarea cu suma de 150.000 mii lei pentru finanțarea construcției Centurii municipiului Mediaș, județul Sibiu.

Mulțumesc.

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

Mulțumesc.

Vă rog să votați.

Cu 71 de voturi pentru, 182 de voturi împotrivă, amendamentul a fost respins.

Următorul amendament.

Vă rog.

Domnul Ilie Dan Barna:

133 marginal. Alocarea sumei de 4.500 mii lei pentru realizarea obiectivului de investiții nou "Pasaj pietonal subteran Tălmaciu, județul Sibiu, subtraversare DN 7".

Este o zonă în care apar în mod frecvent accidente și, din această cauză, e nevoie de o subtraversare, trecere de pietoni.

Mulțumesc.

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

Mulțumesc.

Vă rog să votați.

Cu 83 de voturi pentru, 196 de voturi împotrivă și o abținere, amendamentul a fost respins.

Vă rog, domnule deputat.

Domnul Costel Alexe:

Bună ziua!

Costel Alexe.

Stimați colegi,

Vă propunem suplimentarea cu suma de 315.764 mii lei pentru varianta de ocolire a municipiului Iași, Varianta Sud.

Și vă spunem că astăzi avem unul dintre 3 cele mai poluate orașe din țară, după București și Brașov, Iașiul, care are astăzi tot traficul greu în municipiu.

Vă mulțumesc.

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

Vă rog să-mi spuneți numărul marginal.

Domnul Costel Alexe:

Marginal 111, domnule președinte.

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

111. Mulțumesc.

Vă rog să votați.

Domnul Găvrilă Ghilea:

Numărul curent 99.

Se propune...

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

Imediat, domnule deputat!

75 de voturi pentru, 172 de voturi contra. Amendament respins.

Vă rog.

Domnul Găvrilă Ghilea:

Numărul curent 99. Se propune suplimentarea sumei prevăzute în bugetul Ministerului Transporturilor, Anexa nr. 3, Obiectiv 415 - Autostrada Brașov-Târgu Mureș-Cluj-Oradea, cu suma de 960.000 mii lei.

Acest proiect este subfinanțat și în acest an, în condițiile în care, după 15 ani de la demararea proiectului, din cei 415 km ai Autostrăzii Transilvania, se poate circula doar pe 75 km.

Ne aflăm în situația de a asista la alocări insuficiente, pentru a închide acest coridor rutier strategic care face legătura României cu Vestul Europei și care conectează țara noastră la rețeaua europeană de transport.

Acest proiect de anvergură pentru România trebuie privit la nivel macro, din perspectiva interconectivității și mobilității, și nu doar ca un deziderat regional, urmând să facă legătura cu Moldova, prin Autostrada Târgu Mureș-Iași-Ungheni.

Mulțumesc.

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

Vă mulțumesc.

Vă rog să votați.

Cu 87 de voturi pentru, 187 de voturi împotrivă, amendamentul a fost respins. Vă rog.

Domnul Iulian Bulai:

Marginal 149. Propunem suplimentarea creditelor bugetare cu 5.000 mii lei pentru obiectivul de investiții "Revizuire studiu de fezabilitate pentru Autostrada Târgu Mureș-Ditrău". Două milioane de euro, din 159 de milioane necesare pentru completarea studiului de fezabilitate este prea puțin.

De aceea, propun acest amendament și încă unul.

Mulțumesc.

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

Vă rog să votați.

Domnul Iulian Bulai:

149.

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

Cu 93 de voturi pentru, 184 de voturi împotrivă, amendamentul a fost respins.

Vă rog.

Domnul Iulian Bulai:

Și încă unul.

150. 10.000 mii lei pentru realizarea studiile de fezabilitate pentru obiectivul de investiții "Autostrada A8 - Târgu Mureș-Iași-Ungheni", sectoarele Ditrău-Târgu Neamț, Târgu Neamț-Iași-Ungheni.

Mulțumesc.

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

Vă rog să votați.

Cu 99 de voturi pentru, 190 de voturi împotrivă, amendamentul a fost respins.

Domnule senator Oprea, vă rog.

Domnul Mario-Ovidiu Oprea:

Mulțumesc, domnule președinte.

La numărul 108 vă propunem suplimentarea sumelor prevăzute pe credite bugetare pentru obiectivul de investiții "Drum expres Craiova-Pitești și legăturile la drumurile existente, cu suma de 251.825 mii lei".

Mulțumesc.

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

Vă mulțumesc.

Vă rog să votați.

Cu 88 de voturi pentru, 196 de voturi contra și o abținere, amendamentul a fost respins.

Vă rog, domnule deputat.

Domnul Costel Lupașcu:

Număr marginal 186. Suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor, pentru bugetarea indicatorilor tehnico-economici la centura orașului, varianta de ocolire oraș Găești.

Sursa de finanțare - de la finanțarea partidelor politice.

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

Vă mulțumesc.

Vă rog să votați.

Cu 80 de voturi pentru și 197 de voturi împotrivă, amendamentul a fost respins.

Vă rog.

Domnul Sorin-Ioan Bumb:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Autostrada Sebeș-Turda avea termen de finalizare 2017, iar în acest an, în buget, n-a fost cuprinsă decât o treime din suma necesară finalizării tronsoanelor I și II.

De aceea, propun suplimentarea sumei cu 617.000 mii lei, pentru a finaliza tronsoanele I și II din Autostrada Sebeș-Turda, deoarece DN1 este blocat între Sebeș-Alba Iulia-Teiuș-Aiud.

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

Vă rog să votați.

Vă mulțumesc.

Domnul Sergiu Cosmin Vlad:

Marginal 163...

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

Imediat!

Cu 87 de voturi pentru, 178 de voturi contra, amendamentul a fost respins.

Vă rog.

Domnul Sergiu Cosmin Vlad:

Marginal 163.

Se propune alocarea suplimentară a sumei de 2.000 mii lei pentru reabilitarea/modernizarea Gării CFR Aradul-Nou, din municipiul Arad, județul Arad.

Gara se prezintă deplorabil, aproape într-o stare de paragină, găsindu-se în cea mai proastă stare de când a fost construită, fiind aproape inutilizabilă.

Vă mulțumesc.

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

Vă mulțumesc.

Vă rog să votați.

Cu 80 de voturi pentru, 202 voturi împotrivă, amendamentul a fost respins.

Domnule senator Fenechiu, vă rog.

Domnul Cătălin-Daniel Fenechiu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Marginal 100. Propunem alocarea sumei de 10.542 mii lei pentru lucrarea "Pod rutier cu o singură bandă de circulație peste Dâmbovița, la Lucieni-Văcărești, județul Dâmbovița".

Mulțumesc.

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

Vă mulțumesc.

Vă rog, vot.

80 de voturi pentru, 208 voturi împotrivă, amendamentul a fost respins.

Domnule deputat Popescu, vă rog.

Domnul Nicolae-Daniel Popescu:

Mulțumesc.

153.

Dragi colegi,

Aeroportul Henri Coandă, din București este o poartă de intrare în România.

Din păcate, în momentul de față, nu arată deloc bine și știți foarte bine că transferul de la aeroport către centrul orașului este un infern, la fel și către Gara de Nord.

De aceea, propunem suplimentarea creditelor bugetare cu 7.000 mii lei, pentru obiectivul de investiții "Revizuirea studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții - Linie de cale ferată București Nord - Aeroport Internațional București Otopeni".

Mulțumesc.

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

Vă rog să votați.

Cu 93 de voturi pentru, 209 voturi împotrivă, amendamentul a fost respins.

Vă rog.

Domnul Ioan Cupșa:

Numărul curent 105. Suplimentarea sumelor prevăzute la Cod obiectiv 1979. Este vorba despre varianta de ocolire Aleșd Sud și Nord. Suma este 20.000 mii lei, pentru începerea acestor lucrări. Este vorba despre DN1 și este vorba de orașul Aleșd. Orașul Aleșd, în care, dacă deschizi geamurile, nu mai trec tirurile.

Vă rog, votați.

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

Mulțumesc.

Vă rog să votați.

Cu 95 de voturi pentru, 197 de voturi împotrivă, amendamentul a fost respins.

Vă rog.

Domnul Cornel Popa:

Numărul curent 106.

Suplimentarea sumelor prevăzute la Cod obiectiv 1080-Varianta de ocolire Beiuș Ștei, cu suma de 20.000 mii lei pentru începerea lucrărilor.

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

Vă mulțumesc.

Vă rog să votați.

Vă mulțumesc.

Cu 86 de voturi pentru, 202 voturi împotrivă, amendamentul a fost respins.

Domnul Cornel Popa:

Mulțumesc.

30 de secunde.

La numărul curent 107, se propune suma de 93.894.372,39 RON pentru reabilitarea și modernizarea drumului DJ 763A - Șuștiu-Limită, județul Arad, lângă Moneasa.

Mulțumesc.

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

Mulțumesc.

Vă rog să votați.

Cu 94 de voturi pentru, 199 de voturi împotrivă și un coleg prezent care nu votează, amendamentul a fost respins.

Vă rog.

Domnul Cristian-Gabriel Seidler:

Stimați colegi,

183 marginal. 850 mii lei pentru reparații curente la pasajul rutier superior km 6+645 linia 100 București Nord - Videle, respectiv podul Drumul Săbăreni, care, din cauza stării de degradare, izolează un cartier întreg din București, cartierul Chitila Triaj.

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

Vă mulțumesc.

Vă rog să votați.

Cu 101 voturi pentru, 202 voturi contra, amendamentul a fost respins.

Ultimul vorbitor, vă rog.

Domnul Ion Ștefan:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Marginal 64. Anexa nr. 3/24/26. Propun spre alocare suma de 90.000 mii lei pentru realizarea obiectivului de investiții "Varianta de ocolire a localității Adjud", județul Vrancea.

Și sper ca și colegii de la PSD Vrancea să-și dea votul pentru așa ceva. Este suficient că nu avem un kilometru de autostradă în zona Moldovei. Poate reușim, totuși, să facem o centură ocolitoare în jurul orașului Adjud!

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

Primul lucru, vreau să vă mai spun o dată marginalul, vă rog, că n-am... Marginalul, vă rog, că n-am reținut.

Domnul Ion Ștefan:

Marginal 64.

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

Vă mulțumesc.

Vă rog, vot.

Domnul Ion Ștefan:

Și eu vă mulțumesc.

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

Cu 89 de voturi pentru, 183 de voturi împotrivă, o abținere, un coleg prezent nu votează, amendamentul a fost respins.

(În continuare, conducerea ședinței a fost preluată de domnul deputat Florin Iordache, vicepreședinte al Camerei Deputaților.)

Domnul Florin Iordache:

Bun. Continuăm. Am finalizat timpul, domnule coleg, îmi pare rău! Am finalizat timpul.

De la acest amendament, până la capăt, la amendamentele respinse, supun votului dumneavoastră restul amendamentelor respinse. Să înceapă votul.

106 voturi pentru, 197 de voturi împotrivă, o abținere, amendamentele au fost respinse.

Supun atenției dumneavoastră patru amendamente admise la Ministerul Transporturilor. Le găsiți la pozițiile 31, 32, până la 34.

Primul amendament, la poziția 31. Să înceapă votul. Amendament admis. Să înceapă votul.

294 de voturi pentru, 8 voturi împotrivă, 5 abțineri. Adoptat.

Poziția 32. Supun votului dumneavoastră. Să înceapă votul. Admise. Mai avem două amendamente - numai admise.

210 voturi pentru, 92 de voturi împotrivă, 4 abțineri. A fost adoptat.

Poziția 33, de la admise. Să înceapă votul.

317 voturi pentru, 5 voturi împotrivă, o abținere. Adoptat.

Și ultima, 34.

Da, domnule Movilă, vă rog. Sunteți autorul amendamentului. Vă rog.

Domnul Petru Movilă:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Vreau să vă mulțumesc tuturor grupurilor parlamentare pentru acest vot extrem de important pentru Autostrada Ungheni-Iași-Târgu Mureș. Este al doilea pas concret pe care Parlamentul României îl face, pentru a susține acest proiect de infrastructură.

Dacă în decembrie, prin votul nostru, al tuturor, a fost adoptată o lege în acest sens, astăzi, în proiectul de buget sunt bani alocați pentru refacerea studiilor pentru tronsonul Târgu Neamț-Târgu Mureș. Nu erau bani prinși pentru refacerea studiilor de fezabilitate pentru tronsonul Ungheni-Iași-Târgu Neamț. Și, prin votul dumneavoastră, prin susținerea colegilor din Comisiile pentru transporturi, buget, finanțe și prin votul din plen, astăzi putem vorbi despre o realizare importantă pentru Iași și pentru Moldova.

Aș vrea să le mulțumesc grupurilor parlamentare de la UDMR, colegilor de la Senat și de la Cameră, bineînțeles PMP, de la PNL și vreau să remarc și să îi mulțumesc colegului meu Marius Bodea, de la Iași, și lui Lucian Bode, sigur și lui Laurențiu Leoreanu, să le mulțumesc colegilor de la PSD, în primul rând colegilor de la Iași. O să încep cu domnul senator Victorel Lupu, cel care a susținut și la Senat, și la Cameră...

Domnul Florin Iordache:

Hai că ai o listă bogată!

Mulțumesc.

Domnul Petru Movilă:

Nu! În 30 de secunde...

Domnule președinte, e un lucru bun!

... să le mulțumesc colegilor, inițiatori ai amendamentului, doamnei Camelia Gavrilă, senator Vasile Toma, Silviu Macovei și Vasile Cîtea și, de asemenea, să le mulțumesc colegilor de la ALDE, Ștefan Băișanu și Varujan Vosganian, și, sigur, nu în ultimul rând, colegilor de la USR.

Din când în când îmi dau seama că iubiți Moldova! (Aplauze.)

Domnul Florin Iordache:

Vă mulțumesc.

Domnul Bode, înainte de vot.

Vă rog.

Domnul deputat Bode, v-am dat, că înțeleg, pe procedură, tot la acest...

Domnul Lucian Nicolae Bode:

Mulțumesc.

Domnule președinte de ședință,

Vă mulțumesc foarte mult.

Distinși colegi,

Particip la al doisprezecelea buget dezbătut în Parlamentul României, fiind la al treilea mandat de parlamentar. În această experiență n-am întâlnit un amendament admis la care să nu ai indicată sursa și să nu ai indicată suma. Deci cum să adoptăm un amendament fără să se indice suma?

De aceea, vă rog, fie să respingem acest amendament, fie îl rog pe inițiator să-și retragă acest amendament. Nu poți să dai un vot pentru un amendament, să admiți un amendament, când nu ai nici sursa și nici suma pe care o propui.

Domnul Florin Iordache:

Mai doresc colegi să intervină?

Domnule Movilă, poate mai tăiați din lista de mulțumiri!

Bun. Supun votului amendamentul de la poziția 34. Să înceapă votul.

202 voturi pentru, 35 de voturi împotrivă, 81 de abțineri. A fost adoptat.

Supun, stimați colegi, anexa în integralitate, Anexa nr. 3/24 - "Ministerul Transporturilor." Să înceapă votul.

210 voturi pentru, 32 de voturi împotrivă, 72 de abțineri. A fost adoptată și anexa aferentă Ministerului Transporturilor.

Următoarea.

Anexa nr. 3/25 - "Ministerul Educației Naționale."

Este prezentă doamna ministru Andronescu.

Avem patru amendamente admise, 85 de amendamente respinse. Se regăsesc în două anexe - Anexa nr. 16 și completare.

Începem cu amendamentele respinse.

În prima anexă, Anexa nr. 16.

De la 1 la 15 dacă sunt intervenții? De la 1 la 15, de la prima anexă? Doamna Cherecheș. Vă rog.

Stafful tehnic, domnul Movilă a vorbit! Vă rog eu, corectați acolo, urmăriți-mă și pe mine cine vorbește, cine nu vorbește... Așa!

Doamna Cherecheș. De la 1 la 15. Anexa nr. 16.

Doamna Florica Cherecheș:

Partidul Național Liberal a depus o serie de amendamente care duc la reducerea abandonului școlar și a absenteismului și care ajută să rămână copiii în țară și să-și găsească locuri de muncă, pentru că ne interesează ca oferta școlară să fie corelată cu cererea de pe piața muncii.

Ca atare, avem câteva amendamente - nu le vom susține pe toate -, dar acestea sunt cele mai importante: "Masă la școală", "Școală după școală", cerem suplimentarea de buget pentru reparații capitale pentru școli, pentru a putea să obțină autorizațiile de care au nevoie, și pentru ca elevii, în România, să învețe în condiții decente și potrivite pentru secolul al XXI-lea, burse profesionale mai multe și mai mari, recuperarea restanțelor salariale de către profesori și pregătirea profesorilor, precum și introducerea masteratului didactic.

Am să susțin, la nr. 2, din Anexa nr. 3/25.

Solicităm suplimentarea bugetului Ministerului Educației Naționale cu suma de 150.000 mii lei pentru reparații capitale aferente activelor fixe, pentru construcția, renovarea și întreținerea instituțiilor de învățământ, pentru ca toți elevii să aibă cursuri într-un singur schimb, de dimineață.

Vă rugăm să supuneți votului.

Domnul Florin Iordache:

Stimați colegi,

La poziția 2, din Anexa nr. 16, la Ministerul Educației. Să înceapă votul - amendament respins.

97 de voturi pentru, 204 voturi împotrivă, o abținere. A fost respins.

Următoarea poziție, doamnă.

Doamna Florica Cherecheș:

Numărul 5. Se propune suplimentarea creditelor bugetare pentru Ministerul Educației Naționale cu suma de 200.000 mii lei pentru plata restanțelor salariale câștigate în instanță de personalul didactic.

Vă rog să supuneți votului.

Domnul Florin Iordache:

Poziția 5. Să înceapă votul. Amendament respins.

100 de voturi pentru, 194 de voturi împotrivă, două abțineri. Respins.

Mai departe.

Doamna Florica Cherecheș:

Poziția 7.

Solicităm suplimentarea bugetului Ministerului Educației Naționale cu suma de 180.000 mii lei pentru cheltuieli legate de cazarea elevilor care provin din medii defavorizate și sunt înmatriculați la o formă de învățământ profesional sau profesional dual.

Vă rog să supuneți votului.

Domnul Florin Iordache:

Supun votului poziția 7. Să înceapă votul.

99 de voturi pentru, 190 de voturi împotrivă. Respins.

Mai departe.

Doamna Florica Cherecheș:

12. Se propune suplimentarea creditelor bugetare prevăzute la Anexa nr. 3 - "Ministerul Educației Naționale", la Capitolul "Pregătire profesională", cu suma de 50.000 mii lei pentru implementarea masteratului didactic.

Vă rog să supuneți votului.

Domnul Florin Iordache:

Poziția 12. Să înceapă votul. Amendament respins.

102 voturi pentru, 189 de voturi împotrivă. Respinsă.

Mai departe.

Doamna Florica Cherecheș:

Și aș vrea să susțin un ultim amendament, aflat la nr. 16, prin care solicităm suplimentarea sumelor cu 1.000 mii lei pentru Facultatea de Muzică, la Universitatea Oradea, pentru continuarea lucrărilor la acest obiectiv început în 2010, cu termen de finalizare 2016 - deja depășit - și care are o alocare bugetară pentru acest an și pentru următorii 5 ani ridicol de mică, și lucrarea riscă să se deterioreze foarte mult, dacă nu se continuă.

Vă mulțumesc.

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc.

Poziția 16. Să înceapă votul.

88 de voturi pentru, 188 de voturi împotrivă, o abținere. A fost respins.

Vă rog, domnule deputat.

Numai puțin, că era înscris domnul Benga.

Domnule Benga, am finalizat prima anexă.

La ce poziție aveți dumneavoastră?

Domnul Tudor-Vlad Benga:

13.

Domnul Florin Iordache:

13?

Domnul Tudor-Vlad Benga:

Se propune suplimentarea cu 1 milion de lei a sumelor destinate obiectivului de investiții "Spațiu de învățământ din zona aulei Universității din Brașov". Este vorba de un cămin studențesc, în condițiile în care, în Brașov există un deficit major de cămine; sunt doar 4.000 de locuri, pentru circa 20.000 de studenți și este foarte pentru Brașov să-și consolideze poziția în spațiul universitar din România.

Mulțumesc frumos.

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc. Vot. Amendament respins.

99 de voturi pentru, 181 de voturi împotrivă. A fost respins.

Vă rog, domnule deputat.

Ce poziție?

Domnul Dumitru Oprea:

Am doar două, din completare raport eroare materială 1. Pozițiile 13 și 14.

Domnul Florin Iordache:

Vă rog.

Domnul Dumitru Oprea:

La poziția 13 se propune alocarea sumei de 100.000 mii lei pentru consolidarea Corpului A al primei clădiri de universitate din România modernă. Este consolidarea corpului care, în total, ar însemna 276.000.000 lei.

Domnul Florin Iordache:

Poziția 13. Să înceapă votul. A fost respins în comisie.

Domnul Dumitru Oprea:

Da. Era normal.

Domnul Florin Iordache:

Păi, am precizat să se știe...

99 de voturi pentru, 180 de voturi împotrivă. A fost respins.

Și 14?

Domnul Dumitru Oprea:

Și alocațiile au fost respinse.

Domnul Florin Iordache:

Vă rog.

Domnul Dumitru Oprea:

La poziția 14 se propune alocarea unei sume de 1.000 mii lei pentru "Construirea și reabilitarea de cămine studențești la toate universitățile de stat din Iași".

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc.

Vot, la poziția 14.

107 voturi pentru, 180 de voturi împotrivă. A fost respins.

Domnul Moldovan. Vă rog.

Precizați poziția, ca să poată urmări colegii.

Domnul Sorin-Dan Moldovan:

Mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Poziția 1.

România înregistrează una dintre cele mai mari rate din Europa, în ceea ce privește abandonul școlar. Tocmai de aceea, propunem suplimentarea bugetului Ministerului Educației - Anexa nr. 3/25/02 - cu suma de 2.880.000 mii lei, în vederea generalizării Programului Național "Școală după școală".

Domnul Florin Iordache:

Bun. Vot. Amendament respins.

90 de voturi pentru, 188 de voturi împotrivă. Respins.

Următorul?

Domnul Sorin-Dan Moldovan:

3 marginal.

Se propune suplimentarea creditelor bugetare, la Ministerul Educației, Anexa nr. 3/25/02, Capitol 5001, subcapitol 59, art. 01, Titlul "Burse", cu suma de 106.000 mii lei, în vederea dublării numărului de burse pentru învățământul profesional și profesional-dual.

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc.

Vot. Amendament respins.

Domnule Moldovan, mai aveți?

Domnul Sorin-Dan Moldovan:

Ultimul...

Domnul Florin Iordache:

Stați puțin, să-l anunț! Să anunț rezultatul, ca să știți câte voturi ați obținut.

98 de voturi pentru, 191 de voturi împotrivă. A fost respins.

Mai departe, vă rog. Ultimul.

Domnul Sorin-Dan Moldovan:

Ultimul, 6 marginal. Este vorba de constituirea unui fond special destinat acoperirii cheltuielilor necesare pentru desfășurarea activităților conform standardelor impuse prin Legea nr. 146/2017 privind apărarea împotriva incendiilor.

Solicităm suplimentarea bugetului Ministerului Educației Naționale cu suma de 10.000 mii lei pentru cheltuirea cu fondul special destinat acoperirii cheltuielilor antiincendiu.

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc.

6 marginal. Vot. Amendament respins.

(Doamna deputat Cristina-Ionela Iurișniți solicită să ia cuvântul.)

Doamnă Iurișniți, numai puțin, să anunț!

89 de voturi pentru, 188 de voturi împotrivă. A fost respins.

Precizați poziția, doamnă.

Doamna Cristina-Ionela Iurișniți:

La poziția 12.

Este vorba de formarea continuă a cadrelor didactice, pentru că în sistemul de educație încă mai avem 4.500 de cadre didactice care nu sunt calificate și de aici și rezultatele pe care le cunoaștem.

Deci se propune finanțarea cu 20.000 mii lei a fondurilor alocate formării continue, pentru finanțarea unui program național de mentorat pentru cadrele didactice.

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc. Vot. Amendament respins.

102 voturi pentru, 187 de voturi împotrivă. Respins.

Mai departe, domnul deputat Popescu. Domnul deputat Popescu. Le-am luat în ordine. Și apoi domnul Roman.

Vă rog. Ce poziție?

Domnul Nicolae-Daniel Popescu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Poziția 1. Ministerul Educației trebuie să facă mai mult pentru sprijinirea elevilor în orientarea profesională, alegerea carierei, să fie asigurate fondurile necesare angajării de consilieri școlari.

Drept urmare, propunem suplimentarea cheltuielilor de personal cu suma de 40.000 mii lei, în vederea finanțării a 200 de posturi pentru profesori consilieri din cabinetele școlare, interșcolare, de asistență psihopedagogică din cadrul serviciului de evaluare și orientare profesională.

Mulțumesc.

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc.

Vot, vă rog.

95 de voturi pentru, 191 de voturi împotrivă. Respins.

Următorul vorbitor, domnul Roman. Vă rog.

Corelare cu cele două amendamente. Vă rog.

Domnul Florin-Claudiu Roman:

Mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Deși am fost înjurați, stimați colegi, ca la ușa cortului, de domnul senator Manda, voi continua să susțin amendamentele în Parlamentul României.

Se majorează Capitolul 5.001, subcapitolul 59, art. 01, Titlul "Burse pentru învățământul dual", cu suma de 60.000 lei și se diminuează, cu aceeași sumă, Capitolul 5.401, Titlul 59, art. 03 - "Finanțarea partidelor politice".

Este vorba de creșterea burselor profesionale pentru învățământul dual, de la 200 de lei la 300 de lei.

Și rugămintea este, dacă am găsit 100 de milioane pentru finanțarea partidelor politice, poate vom găsi și un milion pentru susținerea învățământului dual, în România, pentru cei 6.000 de copii.

Vă mulțumesc.

Domnul Florin Iordache:

Vot. Amendament respins. Să înceapă votul.

111 voturi pentru, 189 de voturi împotrivă, o abținere. A fost respins.

Mergem mai departe.

Domnul senator Badea. Vă rog să precizați, domnule senator, și poziția. Din anexa a doua.

Domnul Viorel-Riceard Badea:

Exact! Anexa a doua, poziția 47.

Vreau să fiți puțin atenți.

În 2017, un apel la numărul de urgență 112 anunța că un minor de 11 ani a fost găsit spânzurat cu șireturile de la pantofi, într-un centru de plasament, unde stătea de când părinții lui plecaseră.

În noiembrie 2017, la fel, în Dâmbovița, o bunică și-a găsit nepoata de 17 ani spânzurată. Avea grijă de ea, de când ambii părinți plecaseră la muncă în străinătate.

Dragi colegi,

Peste 250.000 de copii trăiesc fără părinții lor, fără unul sau fără ambii părinți, în România. Peste 3.000.000 de români, aproape un sfert din populația țării, trăiește în afara țării.

Pentru aceasta, noi am solicitat suplimentarea bugetului Ministerului Educației Naționale cu 296.400 mii lei, pentru angajarea cu normă întreagă a unui psiholog școlar, în fiecare unitate de învățământ primar și gimnazial.

Vă mulțumesc.

Domnul Florin Iordache:

Vot. Amendament respins.

Poziția 47 din a doua anexă.

96 de voturi pentru, 190 de voturi împotrivă, o abținere. A fost respins.

Mai departe? Doamna deputat Huncă. Vă rog să precizați poziția, doamnă. Din a doua anexă.

Doamna Mihaela Huncă:

Numărul curent 22, din a doua anexă.

Suplimentarea bugetului de la Ministerul Educației Naționale cu suma de 399. 949,824 mii de lei, pentru înființarea a încă 3.980 de cabinete de medicină școlară.

Astfel, toate unitățile de învățământ cu personalitate juridică vor avea cabinete de medicină școlară. În plus, se vor înființa 4.000 de posturi de asistenți medicali și 417 medici.

Stimați colegi,

Vă rog să votați acest amendament, mai ales că acest obiectiv a fost și în Programul de guvernare.

Vă mulțumesc.

Domnul Florin Iordache:

Vă mulțumesc.

Supun votului acest amendament.

Mai aveți un amendament, doamnă?

Doamna Mihaela Huncă:

La 23.

Domnul Florin Iordache:

Da. Imediat!

95 de voturi pentru, 187 de voturi împotrivă. A fost respins.

Și următorul, doamnă, vă rog.

Doamna Mihaela Huncă:

Numărul curent 23. Dotarea a 6.100 de cabinete de asistență psihopedagogică din toate unitățile de învățământ cu personalitate juridică, în valoare de 97.600 mii lei. Mai ales că trebuie, conform legii, să asigurăm, pentru toți elevii, serviciile de consiliere.

Domnul Florin Iordache:

Vot.

105 voturi pentru, 194 de voturi împotrivă, o abținere. A fost respins.

Doamnă senator Presadă, vă rog.

Precizați poziția din Anexa nr. 2, doamnă!

Doamna Florina-Raluca Presadă:

Este vorba despre amendamentul de la numărul curent 9.

Domnul Florin Iordache:

Da.

Doamna Florina-Raluca Presadă:

În acest moment, în România, 45% din populația școlară se află în mediul rural, iar în mediul rural, peste 26% dintre acești copii, părăsesc timpuriu școala. Deci 26,6% este rata de părăsire timpurie a școlii.

În mediul urban, în orașele mici și suburbii, rata de părăsire timpurie a școlii este 17,4%.

În Legea educației naționale este prevăzut un program care ar putea să răspundă acestor probleme. Și avem o problemă, ca societate, și mai avem o problemă, pentru că, prin Strategia "Europa 2020", ne-am asumat că vom scădea rata de abandon școlar la 11,3%. Deci, nu anul acesta, anul viitor ar trebui să aducem această rată a abandonului școlar la 11,3%. Din păcate nu facem nimic!

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc.

Doamna Florina-Raluca Presadă:

Stați puțin, că n-am terminat!

Soluția ar fi finanțarea Programului "Școală după școală", de la bugetul de stat, așa cum prevede Legea educației naționale. Acest program înseamnă mult mai mult decât after-school.

De aceea, am propus ca la Capitolul 6.510, subcapitolul 04, Titlul "Învățământ secundar", să se suplimenteze cu suma de 45.552 mii lei, pentru finanțarea Programului "Școală după școală", iar sursa de finanțare să fie, prin derogare de la art. 49 din Legea privind statutul senatorilor și al deputaților, indemnizații pentru foști demnitari ai statului, linii bugetare pentru ambele Camere ale Parlamentului.

Vă rog, așadar, să votați pentru, astfel încât acești copii să nu mai abandoneze școala și să arătați că chiar vă pasă de ei, finanțând chiar din aceste indemnizații pentru limită de vârstă, pe care le iau foștii parlamentari.

Domnul Florin Iordache:

Da. Supun votului poziția 9. Să înceapă votul. Amendament respins.

109 voturi pentru, 191 de voturi împotrivă. A fost respins.

Da, doamnă Turcan. Am finalizat...

Aveți un amendament de susținut? Vă rog.

Doamna Raluca Turcan:

Numărul curent 15.

Dragi colegi, uneori îți vine să plângi, la propriu. Pentru că, realmente, îți dai seama că unele amendamente bune pentru copii, pentru societatea noastră, sunt respinse, așa, de-a valma, numai pentru că vin de la opoziție. Și mi-aș dori, când o să fim la guvernare, să nu mai repetăm această greșeală. Pentru că auzeam pe bandă rulantă, și în Comisia pentru buget, finanțe, că nu sunt bani, că nu trebuie să facă ministerul așa ceva.

Acum vin în fața dumneavoastră cu un amendament privind Palatul Copiilor din Sibiu. În Comisia pentru buget, finanțe, ministerul a spus: "Nu e treaba ministerului să susțină un asemenea obiectiv de investiții, pentru că ar trebui să fie făcut de autoritățile locale!".

Dragii mei colegi, un ministru al educației, dacă are viziune - și nu doar încropește și gestionează o instituție - se uită la țară și se întreabă ce fel de oameni vreau eu să scot din sistemul de educație, în funcție de fiecare regiune din țară. Și acolo vii și pompezi...

Domnul Florin Iordache:

Vă rog, concluzionați, doamnă!

Doamna Raluca Turcan:

...în cămine pentru învățământ profesional, în școli profesionale, redesenezi cifrele de școlarizare, și pentru școli, și pentru universități, astfel ca atunci când ieși din sistemul de educație să-ți găsești un loc pe piața muncii.

Domnul Florin Iordache:

Vă mulțumesc.

Doamna Raluca Turcan:

Și, de asemenea, te uiți la zone... Termin într-un minut, vă rog frumos!

...te uiți la locuri în care poți să obții un avantaj competitiv, iar Sibiul are un avantaj competitiv prin cultură. Palatul Copiilor este o astfel de investiție. O clădire care a fost pusă la dispoziție după ce au rămas fără un loc unde să-și desfășoare activitatea, acum stă și se zbate pentru supraviețuire, doar pentru că, evident, autoritățile locale nu mai au de unde să scoată bani de la atâtea cheltuieli,...

Domnul Florin Iordache:

Vă mulțumesc.

Doamna Raluca Turcan:

...iar ministerul este dezinteresat.

Vă solicit, așadar, să suplimentați suma de bani alocată pentru municipiul Sibiu, pentru obiectivul "Palatul Copiilor", din județul Sibiu, cu o sumă infimă. Este vorba de 1.050 mii lei, dar acolo își vor desfășura activitatea copii talentați, copii care vor pune umărul la o societate frumoasă, unde vor veni turiști, unde comunitatea va prospera...

Domnul Florin Iordache:

Vă mulțumesc, doamnă!

Doamna Raluca Turcan:

... și va fi o emblemă pentru toată țara.

Domnul Florin Iordache:

V-am rugat să nu acuzați!

Mulțumesc.

Doamna Raluca Turcan:

Mulțumesc.

Domnul Florin Iordache:

Supun votului amendamentul de la poziția 15, care a fost respins. Să înceapă votul.

94 de voturi pentru, 184 de voturi împotrivă, o abținere. A fost respins.

Supun votului dumneavoastră... A fost epuizat timpul demult!

Supun votului dumneavoastră restul amendamentelor respinse, de la 15 până la 54. Să înceapă votul.

102 voturi pentru, 190 de voturi împotrivă. Au fost respinse.

Acum vă supun, stimați colegi, amendamentele admise. Sunt 4 amendamente admise.

Primul, la poziția 35. Să înceapă votul.

201 voturi pentru, 83 de voturi împotrivă, 27 de abțineri. A fost adoptat.

La poziția 36, un amendament admis. Să înceapă votul.

265 de voturi pentru, 6 voturi împotrivă, 25 de abțineri.

Vă rog, doamnă.

Doamna Raluca Turcan:

Vă rog să votați următorul amendament admis, pentru că este amendamentul plagiat de domnul Dragnea și care se referă la proiectul PNL privind masa diversificată în școala românească! (Rumoare.)

Domnul Florin Iordache:

Vă mulțumesc.

Doamna Raluca Turcan:

Noi nu avem orgolii! Vă rugăm să-l votați, pentru că merită copiii României! (Aplauze.)

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc.

Mergem mai departe.

Poziția 37. Să înceapă votul.

261 de voturi pentru, 20 de voturi împotrivă, două abțineri, doi colegi nu și-au exprimat votul. Adoptat.

Și ultimul amendament, la poziția 38.

Supun votului dumneavoastră acest amendament. Să înceapă votul.

198 de voturi pentru, 100 de abțineri. A fost adoptat.

Supun votului, stimați colegi, Anexa nr. 3/25 - "Ministerul Educației", cu amendamentele admise și cele respinse, din anexe. Vă rog. Să înceapă votul.

202 voturi pentru, 38 de voturi împotrivă, 74 de abțineri. A fost adoptat.

Am finalizat și această anexă.

Următoarea anexă, Anexa nr. 3/26 - "Ministerul Sănătății".

Avem 811 amendamente respinse, două amendamente admise.

Vă propun să mergem în calupuri de câte 50.

Deci, de la 1 la 50, la amendamentele respinse.

Domnul Dobre.

S-au înscris Dobre, Andronache, Moldovan și ...

(Domnul deputat Vasile-Florin Stamatian solicită să ia cuvântul.)

Vă rog.

Domnul Vasile-Florin Stamatian:

Stimate domnule președinte,

Stimați colegi,

Suntem cu toții obosiți, suntem deja nervoși.

Vreau să profit și de prezența doamnei ministru al învățământului, încă în sală, și să vă spun că se leagă foarte mult de amendamentele pe care am să le prezint.

Trebuie să luăm o decizie, cu toții, ca toate școlile să aibă WC-urile în interiorul școlii, să existe apă curentă, copiii să se poată spăla pe mâini; să existe sală de mese, iar după aceea să avem masă caldă, pe care să n-o mănânce în curte, lângă WC-ul public, și nespălați pe mâini, să avem medic școlar, medicul din sat să aibă și moașă, să avem ore de educație sexuală, să avem ore de educație de igienă, să avem o educație a acestora care să devină... Acei copii care astăzi, dacă nu le pui centura, îți spun: "E periculos!". Tot acești copii vor spune și părinților: "Dacă nu te speli pe mâini, e periculos!".

Tot în școală trebuie să se facă vaccinările. (Vociferări.) Așa este, dați din mână, dar dacă aveți copii, mi-aș dori să fie într-o școală unde există, așa cum zic francezii, în acestea... de turism, ale lor: "Mergeți în România că este toilet cabin". Am rămas o nație cu "toilet cabin"! Aceasta este la altceva! Vă rog să mă iertați!

În ceea ce privește amendamentele. Am amendamentul cu numărul de ordine zero, că ale mele nu sunt amendamente marginale, marginal 1 sau 2. Și este vorba de ceva la care visez de 14 ani, la care mă uit, și am luptat pentru toate acestea, pe care le-ați folosit și dumneavoastră în campania electorală, și ați zis că faceți, nu mai știu exact - 12, 14 spitale?! Nu se mai face niciunul, în momentul de față, sunt blocate toate! Și așa cum i-am spus și doamnei ministru al învățământului, o să ajungem, în 2022, când se prevede să avem spitale, să ne uităm cu toții la televizor, la alții, care vin după noi și care le amână, la rândul lor.

Există - dacă aveți și dumneavoastră amendamentele, vedeți acolo - există posibilități de finanțare. Și dacă nu vreți să le finanțați deloc și vreți parteneriat public-privat sau nu știu ce, dați domnule, câte 5 lei pentru fiecare spital, să rămână în istorie, că noi ne-am propus să facem spitale. Spitalele regionale sunt esențiale pentru sistemul de sănătate românesc!

Și, înainte de a trece la vot, vorbesc și despre al doilea amendament, care spune: spitale regionale nu facem, dar nu dăm nici bani pentru reparații capitale și pe urmă tot noi, unii dintre noi merg la spital și se plâng: "Cade tavanul, este mizerie..."

Aș da o lege prin care aș interzice parlamentarilor și guvernanților să meargă la spital în străinătate. Să meargă în România, să vadă condițiile acestea și să nu mai vorbească... personalul medical că i-au dat bani. Să vadă ce înseamnă să lucrezi cu un sanitar căruia nu i s-a mărit leafa și care te sfidează. Pentru că unei anumite categorii de personal ajutător și personalului TESA nu li s-au mărit salariile. Dimpotrivă, prin modificările cu tichetele de masă etc., pe care le știți și dumneavoastră, le-au scăzut salariile.

Înainte de a trece la amendamentul următor, m-aș opri și poate aș vrea chiar un vot global pe cele două amendamente.

Să facem spitale și să alocăm bani pentru repararea celor care sunt în funcțiune!

Domnul Florin Iordache:

Supun votului amendamentul propus.

107 voturi pentru, 167 de voturi împotrivă. A fost respins amendamentul.

Mai aveți alt amendament?

Domnul Vasile-Florin Stamatian:

Amendamentul ... Mă rog, până la 12, dacă este cineva?

Domnul Florin Iordache:

Până la 12. Mai lăsați-l pe domnul Dobre.

Domnul Victor Paul Dobre:

Mulțumesc, domnule președinte.

De mai bine de 10 ani, Ministerul Sănătății are un teren în administrare, în municipiul Galați, cu toate utilitățile, cu indicatori tehnico-economici aprobați pentru construirea unui spital regional.

Din păcate, nici în prezent nu este prevăzută în bugetul țării începerea acestei construcții. De aceea, amendamentul meu vă solicită alocarea a 3.000 mii lei pentru finalizarea documentației și începerea construcției unui spital regional în municipiul Galați, având în vedere și faptul că, de la Iași până la Constanța și până la București, nu există o altă unitate de acest tip.

Vă mulțumesc.

Domnul Florin Iordache:

Vot.

Domnul Victor Paul Dobre:

Poziția 3.

Domnul Florin Iordache:

3. Vot.

99 de voturi pentru, 162 de voturi împotrivă. A fost respins.

Domnul Andronache. Vă rog.

Domnul Gabriel Andronache:

Vă mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Numărul curent 4, din anexa cu amendamente respinse.

Propunem suplimentarea sumelor prevăzute la Anexa nr. 3/26/02 - "Ministerul Sănătății", cu suma de 10.654 mii lei pentru obiectivul "Achiziția de echipamente necesare eficientizării actului medical în cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov".

Bineînțeles că propunem acest amendament pentru a achiziționa echipamente actuale, care să facă față unui act medical de calitate.

Vă rog să susțineți acest amendament.

Domnul Florin Iordache:

Vot. Poziția 4.

110 voturi pentru, 166 de voturi împotrivă. A fost respins.

Mai departe.

Domnul Stamatian. Vă rog.

Domnul Vasile-Florin Stamatian:

E târziu și n-am să vă mai țin teoria scăderii sporului natural al populației și ce înseamnă sterilitatea sau incapacitatea unui cuplu de a produce în mod natural copii, din punct de vedere psihologic, social și al stării de sănătate a populației.

Există un program al Ministerului Sănătății care asigură o finanțare parțială, doar a manoperei, pentru ceea ce înseamnă fertilizarea in vitro. Puțini dintre dumneavoastră știu ce înseamnă fertilizarea in vitro, dar este un lucru care costă mediu. Nu costă foarte mult!

Deci statul, în acest moment, prin programul național, plătește doar manopera.

Am propus ca până la 4.000 de cazuri, care sunt în medie, în România, pe care le cunoaștem - pentru că sunt mulți care merg afară - să fie completate aceste sume și să fie acoperită și medicația.

Nu este o sumă imensă și am găsit și sursa de finanțare, care este foarte simplă. Absolut m-am bucurat când am văzut ideea de a fi plătit de stat și de a se face panorama, deși nu se face o panoramă, numai că lucrează oameni care nu se pricep și care nu știu să traducă medicalul pentru laici. Panorama sunt aparatele și metoda inventată, dar sunt vreo patru metode. Și eu pot, la Cluj, să fac, dar n-am atâția bani încât să-mi permit să fac, și am prevăzut... Este extraordinar de important! Este un test genetic prin care putem pune un diagnostic antenatal, prenatal, a unor copii care sunt purtători de tare și care ar putea deveni un balast al societății.

Bun. Dar s-a prevăzut în amendamentul care urmează să se discute să se facă testul respectiv la toate gravidele. Nicăieri în lume nu există așa ceva! Nu e necesar, pentru că există anumite indicații care arată că ar fi trebuit făcut și testul screening Panorama. Cine știe ce e screeningul, să se gândească! Deci testul screening Panorama, după care Panorama. Deci, respectiv pot să beneficieze, în cel mai rău caz, - mie nu mi-ar conveni, din punct de vedere profesional - să fie 30% din femeile gravide.

Deci dacă avem o medie de 200.000 de nașteri pe an, nu trebuie să facem 200.000 de teste genetice; sunt suficiente 30%. Deci restul banilor pot să fie folosiți, pentru că sunt deja prevăzuți, deci nu dezechilibrăm bugetul, pot să fie transferați la Ministerul Sănătății și să fie suportată fertilizarea in vitro.

De fapt, în toate țările civilizate la fertilizarea in vitro, două proceduri, dacă nu mai multe, sunt asigurate populației, în țările civilizate. Cei care nu înțeleg ce înseamnă această... Este o dizabilitate groaznică a familiei... Se fac două teste gratuite.

Deci, vă rog, votați transferul acelor bani, de la testul genetic la fertilizarea in vitro.

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc.

Treceți în bancă!

Vot. Amendament respins. Vot.

Domnul Vasile-Florin Stamatian:

Ce faceți cu diferența de bani?

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc.

Domnul Vasile-Florin Stamatian:

Nu vreți s-o folosiți!

Domnul Florin Iordache:

90 de voturi pentru, 156 de voturi împotrivă, o abținere. A fost respins.

Da, doamnă senator. Vă rog.

Poziția?

Doamna Laura-Iuliana Scântei:

Numerele curente 5, 6 și 7.

Distinse colege și distinși colegi,

Știu că vă uitați la ceasuri. Cina festivă din această zi a dragostei, întârzie. Cred că ministrul finanțelor a plecat înaintea dumneavoastră la cina sa romantică, din păcate. Dar pentru că astăzi v-am văzut mai relaxat și dispuși să discutați și altceva decât lucruri serioase, cel puțin după cum arată votul, vreau să vă reamintesc că tot ce ține de dragoste, de ziua aceasta, pe care mulți dintre dumneavoastră o sărbătoriți, e legat de inimă, domnule deputat.

Prin urmare, vă propun un amendament care vizează Institutul Inimii din Iași.

Anul trecut, Institutul de Boli Cardiovasculare "Prof. Dr. George Georgescu", din Iași, din păcate, a suferit un incendiu puternic, care a afectat saloane și, mai cu seamă, blocul operator din Iași.

Pentru acest motiv, întrucât anul trecut Guvernul nu s-a achitat de obligația de a aloca banii necesari efectuării lucrărilor, din păcate... și nu l-am regăsit nici în Proiectul de buget făcut de Guvern pentru anul 2019, iată, vă invit să vă gândiți la inima dumneavoastră, să vă amintiți că la acel institut de boli cardio se tratează pacienți din toată țara, nu doar din Moldova, că o disecție de aortă este cea mai frecventă leziune a inimii și, dacă nu se intervine imediat, 33% din pacienți decedează în primele 24 de ore, 50%, în 48 de ore.

Prin urmare, vă propun alocarea sumei de 45.000 mii lei pentru extinderea clădirii pentru Cardiologie Pediatrică, a Institutului de Boli Cardiovasculare "Prof. Dr. George Georgescu" din Iași, necesară inclusiv refacerii blocului operator care a ars anul trecut.

Domnul Florin Iordache:

Da.

Deci suntem la poziția 5.

Înainte de a...

Stimați colegi,

Deci, v-am explicat, sunt 811 amendamente. Vom lua în calupuri de câte 10. Suntem la poziția 5. Se va supune fiecare amendament... (Vociferări.)

Da, doamnă, se va supune fiecare amendament votului.

(Domnul deputat Corneliu-Florin Buicu solicită să ia cuvântul.)

Nu putem interveni, că nu e cu drept la replică, domnule președinte Buicu. (Vociferări.)

Nu e explicare, că este amendamentul dumnealor. E timpul dumnealor, pot vorbi cât vor. Bun.

Deci amendamentul de la poziția 5. Vot. Amendament respins.

Doamna Laura-Iuliana Scântei (din sală):

Vă rog să consemnați și votul meu.

Domnul Florin Iordache:

Imediat, doamnă, adun și... sigur.

98 de voturi pentru, 158 de voturi împotrivă. A fost respins.

La poziția 6. (Vociferări.)

Ce procedură?

Doamna Laura-Iuliana Scântei:

La poziția 6 avem un amendament care privește Spitalul Clinic de Recuperare din Iași. Este singurul, din Europa, recunoscut pentru tratamentele cu ape sulfuroase și, la 40 de ani de activitate, iată, se află în imposibilitatea de a mai asigura servicii medicale pacienților.

De aceea, vă propunem alocarea sumei de 9.000 mii lei pentru reabilitarea Spitalului Clinic de Recuperare Iași.

Domnul Florin Iordache:

Vot la poziția 6 de la amendamente respinse. Să înceapă votul.

110 voturi pentru, 173 de voturi împotrivă. Respins.

Poziția 7.

Doamna Laura-Iuliana Scântei:

Pentru poziția 7 avem un amendament care privește o altă instituție medicală de prestigiu din Iași. Este vorba de Spitalul Clinic "Dr. C. I. Parhon", acolo unde se realizează, de 18 ani, majoritatea transplanturilor renale.

Se propune, potrivit acestui amendament, alocarea sumei de 20.000 mii lei pentru reabilitarea și extinderea Spitalului Clinic "Dr. C. I. Parhon", din municipiul Iași.

Domnul Florin Iordache:

Vot pe amendamentul 7, respins. Vot.

93 de voturi pentru, 172 de voturi împotrivă. Respins.

Doamna Laura-Iuliana Scântei:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Vă mulțumesc, stimați colegi.

Vă doresc, și dumneavoastră, și electoratului dumneavoastră, să nu suferiți anul acesta, nici de inimă, nici de rinichi, pentru că, cu vitamina D, nu vă veți putea trata.

Mulțumesc. (Aplauze.)

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc.

La poziția 8. Dacă sunt intervenții?

8? Nu. 9? La 9, vă rog.

La 8. 8 și 9.

Vă rog, domnule deputat.

Domnul Glad-Aurel Varga:

Marginal 8. Se propune alocarea sumei de 2.000 mii lei pentru obiectivul de investiții "Amenajare sediu Serviciul Clinic Județean de Medicină Legală Arad, municipiul Arad" - pentru Spitalul Județean.

Domnul Florin Iordache:

Vot la amendamentul de la poziția 8, respins.

89 de voturi pentru, 172 de voturi împotrivă. A fost respins.

9?

Domnul Glad-Aurel Varga:

Se propune alocarea sumei de 4.500 mii lei pentru obiectivul de investiții "Reabilitare Secția de Psihiatrie din municipiul Arad, județul Arad".

Domnul Florin Iordache:

Vot. (Vociferări.)

Nu dialogați cu sala, domnule deputat.

94 de voturi pentru, 178 de voturi împotrivă. A fost respins.

10? 10.

Vă rog, domnule deputat. (Vociferări.)

Domnule senator, da, scuzați.

Domnul Constantin-Daniel Cadariu:

Se propune suplimentarea bugetului Consiliului Județean Suceava, Spitalul Județean de Urgență "Sf. Ioan cel Nou", de la Suceava, cu 15.600 mii lei pentru realizarea documentației la obiectivul de investiții "Construire clădire pentru furnizarea serviciilor medicale pediatrice în sistem monobloc la Spitalul Județean de Urgență "Sf. Ioan cel Nou" de la Suceava.

Asta întrucât județul Suceava este printre singurele județe din România care nu are un spital pentru copii.

Domnul Florin Iordache:

Vot, amendament respins. Vot.

100 de voturi pentru, 172 de voturi împotrivă. A fost respins.

11?

Vă rog.

Vă rog, domnule deputat.

Domnul Bogdan-Iulian Huțucă:

11. Spitalul Clinic Județean Constanța este necorespunzător, din punctul de vedere al spațiilor, al dotării, al compartimentării, raportat la numărul de locuitori, dar mai ales la numărul de turiști.

Propunem suplimentarea sumei cu 4.000 mii lei pentru extinderea Secției de Primiri Urgențe a Spitalului Județean Constanța.

Domnul Florin Iordache:

Vot.

92 de voturi pentru, 163 de voturi împotrivă. A fost respins.

12? 13?

Vă rog.

Domnul Sorin-Dan Moldovan:

Mulțumesc, domnule președinte de ședință.

13 marginal. Este vorba despre Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii din Cluj-Napoca, care este un spital pavilionar, care își desfășoară activitatea în 9 locații diferite, având în structura actuală 11 secții, două compartimente, stație de dializă, unitate de primiri urgențe, distribuite în 14 clădiri, aflate toate pe raza municipiului Cluj-Napoca, cu o distanță de aproximativ 4 km între ele.

Pe lângă această problemă, spitalul are în administrare imobile aflate în litigiu și chiar retrocedate.

De aceea, propunem suplimentarea creditelor de angajament, cu 4.000 mii lei, la Anexa nr. 3/26.02 - "Ministerul Sănătății", Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, fezabilitate și alte studii.

Domnul Florin Iordache:

Da. Discutăm acum numai de amendamentele respinse, le terminăm pe toate și apoi revenim la admise.

13. Vot pentru amendament respins.

100 de voturi pentru, 186 de voturi împotrivă. A fost respins.

14?

Domnul Stamatian.

Domnul Vasile-Florin Stamatian:

Se propune suplimentarea creditelor de angajament cu 20.000 mii lei, la Anexa nr. 3/26/02 - "Ministerul Sănătății", Grupa 70 - Cheltuieli de capital, pentru operaționalizarea obiectivelor realizate prin POS CCE - Axa prioritară 2 - Competitivitate prin Cercetare, Dezvoltare Tehnologică și Inovare, Operațiunea 2.2.1.

Mai pe scurt. Prin fonduri europene s-au făcut centre de cercetare la Cluj, Iași, Timișoara, București, la care a fost finanțată numai crearea structurii, după care, atât Ministerul Cercetării, dar în special Ministerul Sănătății, care era beneficiarul, au uitat de existența lor.

Ar trebui să încerce să se autofinanțeze, dar încă n-am văzut niciun copil ieșit de pe băncile facultății și să fie cercetător.

Iar a atrage un cercetător din afară când la cercetători este singurul loc în medicină unde nu s-au mărit salariile, au rămas la niveluri de 1.600 de lei.

Mă rog, în principiu, solicităm finanțarea acestei activități a centrelor create prin fonduri europene.

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc.

Vot pe amendamentul respins.

98 de voturi pentru, 186 de voturi împotrivă. A fost respins.

Mulțumesc.

Mai departe.

La 15 aveți?

Domnul Vasile-Florin Stamatian:

Da.

Domnul Florin Iordache:

Da.

Domnul Vasile-Florin Stamatian:

În momentul în care aceste centre vor fi verificate, pentru atingerea obiectivelor, s-ar putea ca Ministerul Sănătății să trebuiască să returneze sume consistente. Pe cea de la Cluj o cunosc - 8 milioane de euro.

La poziția 15. Propun alocarea a 10.000 mii lei la Anexa nr. 3/26/02 - "Ministerul Sănătății", Titlul 56, Titlul VIII - Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare, transferuri și așa mai departe, va ști ministerul de unde să găsească acești bani.

Ce se va face cu acești bani?

Va fi ajutat Ministerul Sănătății să facă ceea ce trebuie să facă Ministerul Sănătății - politici de sănătate.

Există un proiect care este subfinanțat sau nefinanțat în acest moment - să se creeze registrele naționale ale diferitelor afecțiuni și ale afecțiunilor cronice.

Atât de puțin nu-i interesează pe medici acestea, încât pe această listă, în acest moment, s-au înscris 108 șefi de școală sau oameni care lucrează, cu vechime, în sănătate, pentru a contribui la cunoașterea cu exactitate a ceea ce se întâmplă în sănătate și activitatea sanitară românească.

Vă rog, măcar pe ultimul votați-l. Deși speranța este deșartă.

Domnul Florin Iordache:

Da.

Domnul Vasile-Florin Stamatian:

Au rămas bani. Au rămas încă bani de la testul genetic Panorama.

Domnul Florin Iordache:

Da. Poziția 15, amendament respins. Vot.

106 voturi pentru, 191 de voturi împotrivă, două abțineri. A fost respins.

Poziția 16? 17?

Da, vă rog.

Domnul Nicolae Giugea:

Doamnelor și domnilor colegi,

Oltenia este singura regiune din România care nu are un spital de pediatrie.

Copilul nu trebuie considerat ca un adult în miniatură. Este un organism în creștere, în plină dezvoltare, deci trebuie abordat ca atare și de specialiștii în sănătate.

De aceea propun înființarea la Craiova a unui spital regional de pediatrie. Și în felul acesta cred că vom reuși să modificăm în mod substanțial și acel indicator al rușinii pentru România - mortalitatea infantilă.

Propunem finanțarea cu 2.000 mii lei a studiului de fezabilitate și a proiectului tehnic la obiectivul de investiții "Spitalul Clinic Regional de Pediatrie Craiova, județul Dolj".

Domnul Florin Iordache:

Poziția 17, la amendamente respinse, vot.

102 voturi pentru, 188 de voturi împotrivă. Respins.

Mai departe.

Domnul Nicolae Giugea:

Celor care ați votat împotrivă nu vă doresc de bine.

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc.

18?

Vă rog.

Da, domnul Fenechiu.

Domnul Cătălin-Daniel Fenechiu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Poziția 25. Propun suplimentarea bugetului propus pentru 2019, la Spitalul de Urgență Bacău, pentru Maternitatea Bacău, cu suma de 10.128 mii lei, bani necesari pentru a salva cele 83 de paturi pe care managementul spitalului vrea să le desființeze.

Deci, în situația în care nu vom aloca cei 10 milioane de lei la Maternitatea Bacău, vor dispărea 83 din cele 143 de paturi existente astăzi, iar unitatea, care este de gradul III, și care practic deservește 3 județe, va rămâne în 60 de paturi, în contextul în care noi ne dorim natalitate și ne plângem că avem probleme cu natalitatea.

Vă mulțumesc frumos.

Cred că copiii din Bacău merită 10 milioane de lei.

Mulțumesc.

Domnul Florin Iordache:

Vot la poziția 25, respins.

(Domnul senator George-Cătălin Stângă solicită să ia cuvântul.)

Până la 25?

Stați să anunț.

Domnul George-Cătălin Stângă (din sală):

21.

Domnul Florin Iordache:

Imediat, să anunț rezultatul votului. Numai puțin.

96 de voturi pentru, 189 de voturi împotrivă. A fost respins.

21, domnul senator.

21, vă rog.

Domnul George-Cătălin Stângă:

Mulțumesc mult, domnule președinte.

Propun alocarea sumei de 1.000 000 de lei pentru studiul de fezabilitate și proiectul tehnic pentru construirea unui corp nou, în vederea modernizării Spitalului Clinic de Obstetrică-Ginecologie "Buna Vestire", din municipiul Galați.

Domnul Florin Iordache:

Vot. Poziția 21, vot.

Numai puțin, să anunț rezultatul, numai puțin.

18-19, aici suntem.

78 de voturi pentru, 175 de voturi împotrivă. A fost respins.

Domnul deputat Neagu.

Poziția 18, da?

Domnul Nicolae Neagu:

Mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Propunem suplimentarea cu 3.500 mii lei - finanțarea studiului de fezabilitate pentru noul Spital Județean Sibiu.

Domnul Florin Iordache:

Vot la poziția 18, respins.

86 de voturi pentru, 203 voturi împotrivă. A fost respins.

19.

Domnul Nicolae Neagu:

19. Propunem suplimentarea cu 21.000 mii lei - cheltuieli de natură investițională pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu, pentru achiziționarea unor aparaturi medicale necesare unor probleme care ar putea apărea pe perioada Summit-ului Uniunii Europene, organizat la Sibiu, în mai 2019.

Domnul Florin Iordache:

Vot la poziția 19, respins.

85 de voturi pentru, 189 de voturi împotrivă. A fost respins.

22. Intervenție? Nu.

23? Nu.

24? Nu.

25 s-a adoptat.

26?

Vă rog, domnul Barna.

Domnul Ilie Dan Barna:

Da. Structura de sănătate din Sibiu se mândrește cu un spital încă în funcțiune din vremea Mariei Tereza, fapt pentru care e nevoie de alocarea sumei de 2.000 mii lei pentru studiul de prefezabilitate pentru obiectivul "Spitalul Județean de Urgență Sibiu", care e o necesitate majoră. Marginal 26.

Domnul Florin Iordache:

Vot.

88 de voturi pentru, 194 de voturi împotrivă. Respins.

27?

Vă rog.

Domnul Adrian Wiener:

Amendamentul se referă la alocarea unei sume suplimentare de 4.905 mii lei pentru achiziționarea a 7 aparate de radiologie la unul dintre cele mai mari spitale din țară - Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad.

Aparatura actuală este învechită, la limita funcționalității, și nu știu dacă va mai primi anul acesta autorizație de funcționare de la autoritatea competentă.

Țin să mai precizez că Ministerul Sănătății - ultima dată când a alocat vreun leu pentru Spitalul Județean cred că a fost în urmă cu vreo 6 ani.

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc.

Vot la poziția 27, respins.

Vă rog.

96 de voturi pentru, 199 de voturi împotrivă. Respins.

28.

Domnul Adrian Wiener:

La 28 e tot un amendament preluat din lista de achiziții a aceluiași Spital Clinic Județean de Urgență Arad. Se referă la alocarea unei sume suplimentare de 2.124 mii lei pentru achiziția a 3 aparate de sterilizare.

Spitalul este unul pavilionar și e un coșmar transportul obiectelor sterilizate, de la o secție la alta.

De aceea, trebuie făcute și în alte locații stații de sterilizare.

Domnul Florin Iordache:

Da. Vot la poziția 28.

91 de...

(Domnul deputat Emanuel-Dumitru Ungureanu solicită să ia cuvântul.)

Numai puțin, să anunț rezultatul votului

91 de voturi pentru, 191 de voturi împotrivă. Respins.

30?

Domnul Emanuel-Dumitru Ungureanu:

29.

Domnul Florin Iordache:

29.

Domnul Emanuel-Dumitru Ungureanu:

Stimați colegi,

Vă rog să vă molipsiți de un obicei bun, de a merge în spitale neanunțați, nu așa cum mi-a sugerat un coleg din Hunedoara, nu "ca hoții", ci neanunțați. Și o să vă rog să mergeți, spre exemplu, la Secția de Pneumologie a Spitalului din Deva - și o să-l rog și pe domnul Dragnea să fie atent. Acolo aparatura este mai veche decât mine, adică are 42 de ani.

Deci aparatura de radiologie de la Secția de Pneumologie are 42 de ani. (Vociferări.)

Dacă mint, o să vă rog să-mi spuneți.

Deci amendament la poziția 29 - suma de 950 mii lei pentru aparatură de radiologie pentru Secția de Pneumologie.

Domnul Florin Iordache:

Vot la poziția 29.

Da...

Domnul Emanuel-Dumitru Ungureanu:

La poziția...

Domnul Florin Iordache:

Numai puțin, numai puțin, domnule coleg.

90 de voturi pentru, 184 de voturi împotrivă. Respins.

Vă rog.

Domnul Emanuel-Dumitru Ungureanu:

La Spitalul Municipal din Turda, unde avem un primar PSD - deci nu contează culoarea politică atunci când cerem bani pentru spitale -, acolo este nevoie de un aparat RMN - 1.900 mii lei. Poziția 30.

Domnul Florin Iordache:

Da. La poziția 30, vot.

Da. 96 de voturi pentru, 195 de voturi împotrivă. Respins.

Mai departe. 31.

Domnul Emanuel-Dumitru Ungureanu:

La poziția 31. În Deva - fiți foarte atenți! - aparatul RMN din spital nu este în proprietatea spitalului, ci este un aparat al unui privat care se află cu chirie.

Rugămintea mea este să alocați pentru Spitalul din Deva un RMN în valoare de 1.900 mii lei.

Domnul Florin Iordache:

Da. Vot la poziția...

Domnul Emanuel-Dumitru Ungureanu:

La poziția...

Domnul Florin Iordache:

Da, vă rog, vă rog, continuați.

Domnul Emanuel-Dumitru Ungureanu:

31.

Domnul Florin Iordache:

La poziția 31, vot.

Da. 97 de voturi pentru, 192 de voturi împotrivă. Respins.

Mai departe. 32.

Domnul Emanuel-Dumitru Ungureanu:

La poziția 32 este un aparat CT - 2.850 mii lei. Acolo se strică - și o să vă rog să fiți atenți pe cifre - se strică în mod constant acel aparat. După mentenanța din anii 2016-2018, pentru că s-a cumpărat un aparat prost, s-a stricat, și reparațiile sunt mai scumpe decât a fost aparatul inițial.

2.850 mii lei.

Domnul Florin Iordache:

Vot, poziția 32.

Da. 99 de voturi pentru, 195 de voturi împotrivă. Respins.

Mai departe. 33.

Domnul Emanuel-Dumitru Ungureanu:

La poziția 33 este vorba de suma de 950 mii lei. Aici este o situație specială - dacă vă amintiți de cazul Ștefan Zoltan, copilașul care a avut nevoie de o intervenție chirurgicală, între Crăciun și Anul Nou, și nu am avut de unde să luăm medici.

Această secție are nevoie de un ECMO neonatal și Pediatrica - asistare mecanică a circulației, un ecograf de puncție ECO ghidată pe pediatrică cu inserții, linii cu vizualizare ecografică, două aparate de ventilație mecanică neonatală și pediatrică, care asigură susținerea respirației atât invaziv, cât și non-invaziv, un aparat NIRS care monitorizează perfuzia cerebrală.

Am înțeles că sunt suficient de mulți bani în acest buget pe investiții, al Ministerului Sănătății.

Rugămintea mea publică este că dacă nu veți vota acest amendament aici, cei care sunt în zona Cluj și nu numai să se angajeze că la Institutul Inimii, din Cluj, cel puțin pentru această zonă de susținere a vieții copiilor cu malformații grave, se vor face aceste dotări minime care nu sunt mai mult de 200.000 de euro.

Deci poziția 33 - este vorba de 950 mii lei.

Domnul Florin Iordache:

Vot la 33.

Domnul Emanuel-Dumitru Ungureanu:

Acum 5 zile...

Domnul Florin Iordache:

Numai puțin...

Domnul Emanuel-Dumitru Ungureanu:

... am fost la...

Domnul Florin Iordache:

Numai puțin, domnule deputat, să anunț rezultatul votului.

Domnul Emanuel-Dumitru Ungureanu:

La nr. 34, nu?

Domnul Florin Iordache:

Da, da, da.

112 voturi pentru, 178 de voturi împotrivă. Respins.

34, vă rog.

Domnul Emanuel-Dumitru Ungureanu:

Am fost acum 4 zile la Spitalul Municipal din Petroșani. Este o clădire nouă acolo, făcută din calaburi, care are ceva termopane.

De un an de zile mi-au spus cei de acolo că nu se mai lucrează.

M-au alergat prin curte 3 agenți de pază pe care i-am întrebat ce păzesc. Clădirea era plină de apă, era într-un stadiu avansat de distrugere - o clădire nouă -, pentru că nu mai există finanțare de un an de zile.

Repet. Mergeți și vedeți cu ochii voștri, că nu mint, nu exagerez.

Deci, pentru spitalul din Petroșani, suma de 4.750 mii lei.

Domnul Florin Iordache:

Da. Poziția 34, vot.

101 voturi pentru, 186 de voturi împotrivă. Respins.

Mai departe. 35.

Domnul Emanuel-Dumitru Ungureanu:

35. Vorbim despre Spitalul Municipal din Vulcan, acolo unde am fost acum 4 zile. Și lucrează pe un singur ecograf vechi 4 doctori. Acolo este nevoie de un ecograf portabil, în valoare de 190 mii lei.

Și aș vrea să-i felicit pe cei care conduc spitalul din Vulcan. Am intrat în Secția de Infecțioase și am văzut curățenie lună, nu așa cum am văzut la Deva sau în alte zone din această țară. Asta, ca să vedeți că le văd și pe acestea albe și pe cele negre. (Vociferări.)

Și este primar PSD, da.

Domnul Florin Iordache:

Da. Vot, la 35. Vot.

102 voturi pentru, 176 de voturi împotrivă. Respins.

35...

36.

Vă rog.

Domnul Tudor Rareș Pop:

Stimați colegi,

Este bine cunoscut faptul că spitalele publice sunt într-o permanentă criză de dotări și de echipamente.

Este bine cunoscut faptul că pentru un suspect de cancer o analiză rapidă de tip RMN este vitală.

Din păcate, în realitate, timpii de așteptare sunt foarte mari. Și ne referim aici nu la spitalele mici, din orașele medii, ci la spitalele mari, din orașele mari.

De exemplu, în București, sunt mai multe spitale care au nevoie de aparatură nouă. Printre ele - solicităm, la marginal 36, suma de 900 mii lei pentru achiziționarea de către Institutul Național de Boli Infecțioase "Prof. Dr. Matei Balș"a unui aparat de tip RMN.

Dacă puteți supune votului?

Domnul Florin Iordache:

Sigur.

Poziția 36, vot, amendamente respinse.

99 de voturi pentru, 193 de voturi împotrivă. Respins.

36...

37?

Domnul Tudor Rareș Pop:

37. Tot pentru Institutul Național de Boli Infecțioase "Prof. Dr. Matei Balș", solicităm suma de 950 mii lei pentru dotarea Secției de Terapie Intensivă, cu 10 paturi cu o capacitate cuprinsă între 150 și 200 kg.

Vot, vă rog.

Domnul Florin Iordache:

Da. La poziția 37, vot.

Domnul Tudor Rareș Pop:

Da.

Domnul Florin Iordache:

89 de voturi pentru, 187 de voturi împotrivă. A fost respins.

Mai departe. 38.

Domnul Tudor Rareș Pop:

38. Mergem la un alt spital din București. E vorba de Spitalul Clinic de Urgență "Bagdasar-Arseni", pentru care solicităm suma de 4.600 mii lei, pentru achiziționarea unui computer tomograf.

Domnul Florin Iordache:

Vot, vă rog, 38.

94 de voturi pentru, 195 de voturi împotrivă. Respins.

39?

Domnul Tudor Rareș Pop:

39. Tot la Spitalul Clinic de Urgență "Bagdasar-Arseni", neurochirurgii au nevoie de un sistem de neuronavigație avansat, cu sistem de vizualizare și comandă pe/în perete, cu configurație completă, inclusiv microscop operator.

Vă reamintesc, dragi colegi, că aceste echipamente, aceste nevoi pe care le-am prins aici, în aceste amendamente, sunt reale. Sunt nevoi reale pe care le-am primit de la șefii de secție sau de la managerii acestor spitale.

Domnul Florin Iordache:

Vot, la poziția 39, respins.

92 de voturi pentru, 197 de voturi împotrivă. Respins.

40?

Domnul Tudor Rareș Pop:

La 40 aș vrea să vorbim un pic despre investițiile care se fac în renovarea și consolidarea unităților sanitare. De exemplu, în București, Spitalul Colentina are nevoie, de foarte mulți ani, de bani pentru renovarea și extinderea blocului operator. Un bloc operator în care se realizează anual între 3.000 și 4.000 de intervenții chirurgicale.

Și sunt bani pe care deși primăria îi alocă an de an, ei rămân doar pe hârtie.

De aceea, aș vrea să solicit de la buget 71.300 mii lei pentru extinderea blocului operator.

Domnul Florin Iordache:

Da, vot.

Mulțumesc.

Vot.

Da, vă rog.

93 de voturi pentru, 202 voturi împotrivă. Respins.

41?

Domnul Tudor Rareș Pop:

Da. Rămânem tot la Spitalul Colentina, ca să vă dați seama cam cât de mari sunt nevoile unui spital mare din București. Ne mutăm în Secția de Terapie Intensivă, pentru care solicităm suma de 240 mii lei pentru achiziționarea a 6 aparate de ventilație mecanică.

Domnul Florin Iordache:

Deci vot la poziția 41.

Vot.

86 de voturi pentru, 197 de voturi împotrivă. Respins.

42?

Domnul Tudor Rareș Pop:

Tot la Spitalul Colentina, tot la Secția de Terapie Intensivă. Solicităm 344 mii lei pentru achiziționarea a 4 aparate de anestezie pentru Secția de Anestezie și Terapie Intensivă II.

Domnul Florin Iordache:

Vot la 42, respins. (Discuții în sală.)

Domnul Tudor Rareș Pop:

Nu prea vă interesează, nu?

Domnul Florin Iordache:

88 de voturi pentru, 188 de voturi împotrivă. Respins.

43?

Domnul Tudor Rareș Pop:

La 43, se solicită suma de 750 mii lei, la Spitalul Colentina, pentru achiziționarea a două aparate de anestezie de înaltă performanță pentru Secția de Anestezie și Terapie Intensivă II.

Domnul Florin Iordache:

Vot la 43.

Domnul Tudor Rareș Pop:

Asta, în cazul în care și dumneavoastră într-o zi o să aveți nevoie de o intervenție chirurgicală de urgență și nu o să aveți posibilitatea să mergeți, eu știu, la Viena sau în altă parte. Gândiți-vă că trebuie să mergeți în București și, din păcate, cam așa arată unitățile sanitare din București. Cam acestea sunt nevoile lor reale. (Vociferări.)

Domnul Florin Iordache:

Da.

Domnul Tudor Rareș Pop:

Mulțumesc.

Domnul Florin Iordache:

81 de voturi pentru, 166 de voturi împotrivă. Respins și 43.

44?

Domnul Tudor Rareș Pop:

44. Tot pentru Spitalul Colentina, solicităm 44 mii lei pentru achiziționarea unui aparat EKG pentru Secția de Anestezie și Terapie Intensivă II.

Domnul Florin Iordache:

Vot la 44, respins.

100 de voturi pentru, 197 de voturi împotrivă. Respins.

45?

Domnul Tudor Rareș Pop:

Mai avem 4 amendamente și terminăm cu Spitalul Colentina.

Domnul Florin Iordache:

Sigur.

Domnul Tudor Rareș Pop:

Da.

Domnul Florin Iordache:

Nicio grabă.

Domnul Tudor Rareș Pop:

Vă solicit, în continuare, suma de 102 mii lei pentru achiziționarea unui ecograf portabil, pentru aceeași secție - Anestezie și Terapie Intensivă II.

Repet, sunt echipamente de care puteți avea chiar și dumneavoastră nevoie, într-o după-amiază urâtă de martie.

Domnul Florin Iordache:

Vot, vă rog.

99 de voturi pentru, 201 voturi împotrivă. Respins.

45?

Domnul Tudor Rareș Pop:

Vă solicit suma colosală de 850 mii lei pentru achiziționarea a 6 paturi speciale de terapie intensivă cu stație centrală de monitorizare cu minimum 8 monitoare, pentru Secția de Anestezie și Terapie Intensivă II.

Domnul Florin Iordache:

Vot la 45, respins.

102 voturi pentru, 199 de voturi împotrivă. A fost respins și 46.

47, vă rog.

Domnul Tudor Rareș Pop:

47. Tot în dreptul Spitalului Colentina. Solicităm suma de 182 mii lei pentru achiziționarea a 50 de injectomate pentru Secția de Anestezie și Terapie Intensivă II.

Domnul Florin Iordache:

Vot la 47, respins.

Domnul Tudor Rareș Pop:

Iar ceea ce vedeți aici sunt doar nevoile unui spital mare din București.

Multiplicați aceste nevoi cu aproximativ 40 de unități sanitare din București și o să aveți o imagine destul de completă a sistemului sanitar din București, cel puțin.

Domnul Florin Iordache:

Sigur, domnule deputat.

Domnul Tudor Rareș Pop:

Mulțumesc și eu.

Domnul Florin Iordache:

92 de voturi pentru, 185 de voturi împotrivă. Respins.

48?

Domnul Tudor Rareș Pop:

Și ultimul amendament pentru Spitalul Colentina. Solicităm alocarea a 160 mii lei pentru achiziționarea a 8 monitoare pentru funcții vitale, pentru Secția de Anestezie și Terapie Intensivă II.

Mulțumesc.

Domnul Florin Iordache:

Vă mulțumesc.

Vot.

115 voturi pentru, 203 voturi împotrivă. Respins.

49? Nu.

50?

50, vă rog.

Doamna deputat Chichirău.

Vă rog.

Doamna Cosette-Paula Chichirău:

Mulțumesc.

Marginal 50. Alocarea a 3.318 mii lei pentru investiții la Institutul Regional de Oncologie Iași.

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc.

Vot.

105 voturi pentru, 199 de voturi împotrivă. A fost respins.

Vă rog. 51?

Doamna Cosette-Paula Chichirău:

51, da. Alocarea a 2.500.000 mii lei pentru construcția Spitalului Regional de Urgență Iași și investițiile aferente.

Domnul Florin Iordache:

Vot la 51.

108 voturi pentru, 196 de voturi împotrivă. Respins.

52?

Doamna Cosette-Paula Chichirău:

Alocarea a 55.040 mii lei pentru renovări la Spitalul Clinic "Dr. C. I. Parhon" din Iași.

Domnul Florin Iordache:

Vot la 52, respins.

107 voturi pentru, 189 de voturi împotrivă. A fost respins.

53?

Doamna Cosette-Paula Chichirău:

Alocarea a 5.820 mii lei pentru renovări la Spitalul Clinic de Recuperare Iași.

Domnul Florin Iordache:

Vot.

103 voturi pentru, 199 de voturi împotrivă, o abținere. A fost respins.

54, vă rog.

Domnul Cristian-Gabriel Seidler:

Stimați colegi,

Vă solicit suma de 1.000 mii lei pentru un studiu de fezabilitate pentru o nouă clădire a Spitalului de Arși. Terenul este alocat deja în acest sens, din anul 2016, de Primăria Sectorului 1.

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc.

Vot la poziția 54.

111 voturi pentru, 205 voturi împotrivă, o abținere. Respins.

55? Nu.

Cât aveți? 55?

Vă rog.

Domnul Mihai-Cătălin Botez:

Vă mulțumesc.

Vă solicit...

Domnul Florin Iordache:

Domnul Botez.

Domnul Mihai-Cătălin Botez:

Da, Mihai Botez.

Vă solicit și eu, pentru Vaslui, alocarea sumei de 500 mii lei pentru construcția unui centru destinat persoanelor victime ale violenței în familie.

Vă mulțumesc.

Domnul Florin Iordache:

Da. Vot la 54. Vot.

55, da. 55, într-adevăr.

88 de voturi pentru, 199 de voturi împotrivă. Respins.

56? Nu.

57? Nu.

58? Nu.

59? 60-65? Până la 65 sunt intervenții? Nu.

65-70? Nu.

75-80? Nu.

76... 86-90? Nu.

91-100? Nu.

101-110? Nu.

111-130? Nu.

131-150? Nu.

150-200? Nu.

201-230? Nu.

230-270? Nu.

271-300? Nu.

301-350? Nu.

... până la 400? Nu.

401-430? Nu.

431-450? Domnul Movilă? Nu.

450-500? Nu.

501-550? Nu.

551-600? Nu.

601-650? Nu.

Domnule Movilă, până la 650?

Până la 700, vă rog.

Domnul Petru Movilă:

Domnule președinte, mulțumesc.

Sigur, toți colegii de la Iași am făcut amendamente, în special pentru Institutul de Boli Cardiovasculare și Spitalul Parhon, două spitale care aparțin a două entități diferite - Primăria Municipiului Iași și Ministerul Sănătății. Au fost respinse. Însă public vreau să vă informez că în Comisia pentru sănătate, doamna ministru Pintea și reprezentanții Ministerului Sănătății...

Domnul Florin Iordache:

Domnule Movilă, amendamentul...

Domnul Petru Movilă:

... au spus.

Domnul Florin Iordache:

...punctual...

Domnul Petru Movilă:

Imediat...

Domnul Florin Iordache:

... care este?

Domnul Petru Movilă:

Imediat vi-l citesc.

Domnul Florin Iordache:

Păi, nu citiți poziția. Care este?

Domnul Petru Movilă:

...au spus că vor aloca bani din bugetul Ministerului Sănătății. Asta am vrut să vă informez. Sigur, amendamentul va pica la vot.

Este amendamentul 187 - poziția, Anexa nr. 3/26. Se suplimentează bugetul Ministerului Sănătății cu suma de 55.040 mii lei, necesară pentru Spitalul Parhon.

Domnul Florin Iordache:

Vă mulțumesc.

Domnul Petru Movilă:

Toată lumea l-a prezentat...

Domnul Florin Iordache:

Vă mulțumesc.

Domnul Petru Movilă:

... dar am vrut să fac această precizare.

Domnul Florin Iordache:

Vot pe acest amendament.

Mulțumesc.

Vot.

103 voturi pentru, 207 voturi împotrivă. Respins.

701-750?

Vă rog.

Domnul Vasile-Cristian Lungu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Am să rog mai ales parlamentarii de Cluj să fie foarte atenți, pentru că voi prezenta câteva amendamente. Amendamente... prin care cer niște ambulanțe pentru comunele din județul Cluj și... ambulanțe care se regăsesc în Programul dumneavoastră de guvernare.

Suntem la poziția 712. Vă solicit 470 mii lei pentru o ambulanță de tip C, pentru comuna Băișoara.

Domnul Florin Iordache:

Vot la poziția 712.

Mulțumesc.

Vot.

Numai puțin... numai puțin, să anunț rezultatul votului.

101 voturi pentru, 206 voturi împotrivă. Respins.

Domnul Vasile-Cristian Lungu:

E în Programul dumneavoastră de guvernare, al celor de la PSD...

Domnul Florin Iordache:

Altă poziție, domnule coleg?

Domnul Vasile-Cristian Lungu:

713. Solicit 470 mii lei pentru cumpărarea unei ambulanțe de tip C, pentru comuna Beliș, județul Cluj.

Domnul Florin Iordache:

Vot.

Numai puțin... imediat, stați să anunț rezultatul votului.

99 de voturi pentru, 204 voturi împotrivă. Respins.

Următoarea.

Domnul Vasile-Cristian Lungu:

470 mii lei - 714, poziția, domnule președinte - ambulanță de tip C pentru comuna Bobâlna, județul Cluj.

Domnul Florin Iordache:

Vot.

101 voturi pentru, 204 voturi împotrivă. Respins.

715?

Domnul Vasile-Cristian Lungu:

720, poziția, domnule președinte.

Domnul Florin Iordache:

A, 720, vă rog.

Domnul Vasile-Cristian Lungu:

470 mii lei pentru cumpărarea unei ambulanțe de tip C, comuna Călățele, județul Cluj.

Domnul Florin Iordache:

Vot la poziția 720, respins.

94 de voturi pentru, 206 voturi împotrivă. Respins.

Domnul Vasile-Cristian Lungu:

Suntem la poziția 722.

Domnul Florin Iordache:

Da.

Domnul Vasile-Cristian Lungu:

470 mii lei pentru cumpărarea unei ambulanțe de tip C, comuna Căpușu Mare, județul Cluj.

Domnul Florin Iordache:

Vot la poziția 722, respins.

96 de voturi pentru, 205 voturi împotrivă. Respins.

Domnul Vasile-Cristian Lungu:

Mergem la poziția 727. 470 mii lei pentru cumpărarea unei ambulanțe de tip C, comuna Chinteni, județul Cluj.

Domnul Florin Iordache:

Vot la poziția 727. Vot, respins.

Numai puțin, domnule coleg.

92 de voturi pentru, 196 de voturi împotrivă. Respins.

Vă rog.

Domnul Vasile-Cristian Lungu:

Poziția 732.

Domnul Florin Iordache:

Da.

Domnul Vasile-Cristian Lungu:

470 mii lei - cumpărarea unei ambulanțe de tip C, comuna Cornești, județul Cluj.

Domnul Florin Iordache:

732, vot.

97 de voturi pentru, 194 de voturi împotrivă. Respins.

Domnul Vasile-Cristian Lungu:

Mergem la poziția 737.

470 mii lei - cumpărare ambulanță de tip C pentru comuna Florești, la fel de mare cât un oraș, județul Cluj, vă rog.

Domnul Florin Iordache:

Da, vot. Vot, respins.

Domnul Vasile-Cristian Lungu:

Florești.

Domnul Florin Iordache:

96 de voturi pentru, 195 de voturi împotrivă. Respins.

Mai departe.

Domnul Vasile-Cristian Lungu:

Bun. Poziția 738.

Domnul Florin Iordache:

Da.

Domnul Vasile-Cristian Lungu:

470 mii lei - cumpărare ambulanță de tip C, comuna Frata, județul Cluj.

Domnul Florin Iordache:

Da, vot.

Mai aveți unul, da?

97 de voturi pentru, 200 de voturi împotrivă, două abțineri. Respins.

Domnul Vasile-Cristian Lungu:

Mergem la 740.

Domnul Florin Iordache:

Da.

Domnul Vasile-Cristian Lungu:

470 mii lei - ambulanță de tip C, comuna Geaca, județul Cluj.

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc.

Vot.

Mai aveți?

Domnul Vasile-Cristian Lungu:

Încă 3.

Domnul Florin Iordache:

Bine.

86 de voturi pentru, 195 de voturi împotrivă. Respins.

Mai departe.

Domnul Vasile-Cristian Lungu:

Mergem la poziția 743 - ambulanță de tip C, 470 mii lei, pentru comuna Iclod, județul Cluj.

Domnul Florin Iordache:

Vot.

99 de voturi pentru, 203 voturi împotrivă. Respins.

Domnul Vasile-Cristian Lungu:

Cu permisiunea dumneavoastră, mai am încă două.

Poziția 750. Comuna Mărgău, județul Cluj - ambulanță de tip C, 470 mii lei.

Domnul Florin Iordache:

Da, 750, să înceapă votul, respins.

99 de voturi pentru, 204 împotrivă. Respins.

Domnul Vasile-Cristian Lungu:

Suntem la poziția 753.

470 mii lei - ambulanță de tip C, comuna Mihai Viteazu, județul Cluj.

Domnul Florin Iordache:

Vot.

Imediat...

95 de voturi pentru, 204 voturi împotrivă. Respins.

Domnul Vasile-Cristian Lungu:

Mulțumesc mult.

Domnul Florin Iordache:

Și eu vă mulțumesc.

De la 753 până la 800. Dacă sunt intervenții? Nu.

De la 801 la 811. Intervenții? Nu.

Am finalizat...

(Domnul deputat Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu solicită să ia cuvântul.)

Da, vă rog.

Avem două amendamente admise.

Vă rog.

Domnul Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu:

Mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Nu cred că putem vota în acest moment aceste amendamente admise. Și am să vă explic de ce.

La poziția 40, amendamentul semnat de domnul deputat Liviu Dragnea specifica o sursă de finanțare cu mai multe capitole. Unul dintre ele era Capitolul 66.01 - Sănătate.

Vă reamintesc, colegul meu, Claudiu Năsui, a descoperit o eroare aici. Se încerca, prin acest amendament, să se transfere o sumă de 10 milioane de lei dintr-o sursă care avea doar 3.000 de lei - lucru imposibil.

Acela a fost amendamentul votat în Comisia pentru sănătate și în Comisia pentru buget și este apărut peste tot în spațiul public.

În raport, amendamentul acesta are altă sursă. În loc de "Sănătate", se specifică sursa "Învățământ". Deci nu este amendamentul care a trecut nici de Comisia pentru sănătate și nici de Comisia pentru buget. Deci este un amendament falsificat.

Și v-aș solicita să facem o pauză, să vedem ce s-a întâmplat, împreună cu stafful. Pentru că ce este în raport acum... (Vociferări.) Pentru că ce este în raport acum nu este ce a trecut de Comisiile pentru buget și Comisiile pentru sănătate.

Domnul Florin Iordache:

Da. Mulțumesc.

E o solicitare de pauză.

Supun votului dumneavoastră solicitarea invocată pentru a face pauză. Vot.

A fost respinsă solicitarea.

Vă rog, doamnă. Aveți și dumneavoastră o solicitare?

Vă rog.

Doamna Cristina-Mădălina Prună:

Domnule președinte,

Dacă puteți să supuneți...

De fapt, vă cer direct dumneavoastră, o pauză de consultări de 10 minute, pentru ceea ce a fost invocat de colegul meu. Și anume faptul că amendamentele nu corespund. Cele care au fost votate în Comisia pentru buget, finanțe nu corespund cu cele care ne apar nouă astăzi în raport. Și poate ar trebui să ne consultăm inclusiv cu ministrul finanțelor publice, care este aici și cred că ar trebui să știe de ce aceste amendamente nu corespund. Și este până la urmă un fals care ne este supus astăzi atenției.

Vă mulțumesc.

Domnul Florin Iordache:

Da. Nu este niciun fals. Pauză de consultări, două minute.

Rog colegii mei să rămână în bănci.

Consultați-vă doamnă, vă rog. (Râsete. Rumoare.)

Păi, consultați-vă. Ați solicitat pauză de consultări. Eu...

Vă rog. (Consultări.)

După o scurtă pauză

Domnul Florin Iordache:

Bun. Am finalizat consultările, da? Bun.

Supun votului...

Rog colegii să ia loc în bănci, să supun votului, avem două amendamente admise la Anexa nr. 3/26 - "Ministerul Sănătății."

Amendamentul de la poziția 39. Să înceapă votul - amendament admis, acolo suntem.

211 voturi pentru, 106 voturi împotrivă. Adoptat.

Și următorul amendament, tot la Ministerul Sănătății, la poziția 40. Explicarea votului? Te rog.

Domnul Florin-Claudiu Roman:

Mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Pe procedură am solicitat cuvântul, pentru explicarea votului.

Asistăm astăzi la o măgărie fără margini, venită din partea unui coleg de-al nostru, domnul Liviu Dragnea. Asistăm la un joc populist și ieftin. Dacă s-ar fi interesat, domnul Dragnea ar fi aflat că în România, dacă te duci la medicul de familie, vitamina D, care-i place atât de mult, e gratuită. Însă ceea ce este foarte grav, este că, continuă războiul româno... (I se întrerupe microfonul.)

Domnul Florin Iordache:

Domnule deputat, numai puțin!

Domnule Roman, v-am dat cuvântul la explicarea votului... ce ați votat dumneavoastră. Numai puțin! Faceți referire, ca să vă las cuvântul - mai aveți un minut - spuneți ce ați votat și explicația votului dumneavoastră! Nu voi permite atacul la persoană!

Domnul Florin-Claudiu Roman:

La Comisia pentru buget, finanțe, un înalt oficial al Serviciului Român de Informații a spus în fața membrilor comisiei că Serviciul Român de Informații, în urma diminuării bugetului, nu mai garantează siguranța națională a României! (Rumoare.) S-a mai spus acolo că sunt 6.000 de persoane care au fost oprite să intre în România, dintre... (I se întrerupe microfonul.)

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc.

Vă mulțumesc. (Domnul deputat Florin-Claudiu Roman rămâne la tribună.)

Vă mulțumesc, domnule Roman!

Domnule Roman, vă mulțumesc mult! (Vociferări.)

Păi, nu există! Ați ridicat o problemă de procedură. V-am rugat frumos să vă exprimați ce spuneți dumneavoastră!

20 de secunde, vă rog! Dar vorbiți ceea ce a făcut grupul dumneavoastră!

Domnul Florin-Claudiu Roman:

Ați umplut străzile de criminali, de violatori... (I se întrerupe microfonul.)

Domnul Florin Iordache:

Bun.

Continuăm. Este vorba de poziția 40. (Vociferări.) Suntem în procedură de vot. Amendament la poziția 40. (Vociferări.) Numai puțin! Nu am explicarea votului!

Poziția 40. Supun votului dumneavoastră. Să înceapă votul. Suntem în procedură de vot.

203 voturi pentru, 114 voturi împotrivă. A fost adoptat. (Vociferări.)

Anexa nr. 3 în integralitate. Supun votului. Să înceapă votul. Anexa nr. 3. (Gălăgie.) Nu există explicarea votului! Mai citiți!

Anexa nr. 3 în integralitate, Anexa nr. 3/26 - "Ministerul Sănătății".

202 voturi pentru, 99 de voturi împotrivă. A fost adoptată Anexa nr. 3/26 - "Ministerul Sănătății".

Explicarea votului dumneavoastră.

Vă rog.

Domnul Andrei Daniel Gheorghe:

Vă mulțumesc.

Tocmai vedem ceea ce a făcut domnul Dragnea aici!

Domnule Dragnea, ați luat banii de la... (I se întrerupe microfonul.)

Domnul Florin Iordache:

Domnule coleg,

La explicarea votului spuneți ce ați făcut dumneavoastră!

Vă rog. (Gălăgie.)

Domnul Andrei Daniel Gheorghe:

Aceste programe, precum este Panorama, reprezintă niște forme de experimente genetice foarte periculoase și cu o mare lipsă de etică medicală.

De aceea, vă fac apel la dumneavoastră, să fiți responsabili! Nu ne putem juca, nu putem instiga la experimente genetice, la eugenie și la avort! Aceasta este ceea ce s-a votat acum! Și, de aceea, dumneavoastră nu vreți să dați ... (Gălăgie.)

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc.

Domnul Andrei Daniel Gheorghe:

...alocațiile copiilor! (I se întrerupe microfonul. Gălăgie.)

Domnul Florin Iordache:

Domnul Bodog.

Domnul Florian-Dorel Bodog:

Mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Doamnelor și domnilor colegi,

Am votat pentru aceste două amendamente, pentru a constata că și în Parlamentul României există doi doctori falși care-și dau cu părerea despre sănătate.

Mulțumesc. (Aplauze.)

Domnul Florin Iordache:

Domnul Buicu.

Domnul Corneliu-Florin Buicu:

Stimate colege și stimați colegi,

Am asistat la susținerea a foarte multor amendamente.

Am vrut să intervin și să explic pentru toată lumea. Cele 800 de amendamente depuse, de multe ori solicitate de către politicienii pe care i-ați auzit, nu erau solicitate de către instituțiile pentru care aceștia se luptau.

Doi.

Voce din sală:

Faceți dovada!

Domnul Corneliu-Florin Buicu:

O să vă răspund și o să vă spun că unul dintre spitalele la care ați făcut dumneavoastră referire, anul trecut a avut o finanțare de 10 milioane de lei, pe care i-a dat înapoi, pentru că nu i-a cheltuit; și vă pot da foarte multe asemenea argumente. (Aplauze.)

Acesta este motivul pentru care am votat împotrivă! Pentru că ați dovedit demagogie!

Și trebuie să vă mai spun ceva: este prima dată când România depășește la sănătate 10 miliarde de euro! Vă bateți cu cărămida în piept că vreți bani la sănătate?! (Aplauze.) Ce faceți pentru sănătate?!

E prima dată când bugetul de stat și fondul asigură pentru sănătate peste 4,5% din PIB!

În campanii vreți bani la sănătate! (Vociferări.) Și, în momentul în care se încearcă suplimentarea sumelor la sănătate, veniți și votați împotrivă! (Gălăgie.)

Celor care au votat pentru suplimentarea bugetelor la sănătate, indiferent de unde, vreau să le mulțumesc. Și vreau să le mulțumesc în numele românilor, pentru care PSD, ALDE, UDMR au votat creșterea bugetului la sănătate!

Mulțumesc. (Aplauze.)

Domnul Florin Iordache:

Te rog.

Domnul Pavel Popescu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Domnilor colegi parlamentari,

Haideți să clarificăm niște chestiuni foarte simple. (Gălăgie.) Atunci când alocați niște ...

Vă rog să faceți liniște, domnule președinte! Vă rog din suflet!

Atunci când alocați niște sume bugetare pentru programe gen vitamina D, ați ajuns în punctul în care nu mai țineți cont nici măcar de ceea ce numiți voi socialism.

Domnilor, vreau să vă readuc aminte câteva cifre foarte simple. Unul din cinci copii, în România, astăzi, unul din cinci copii se duce la... (I se întrerupe microfonul.)

Domnul Florin Iordache:

Domnule coleg,

Explicarea votului este unul pe grup. V-am rugat, dacă aveți pe procedură?!

Vă rog.

Domnul Pavel Popescu:

Domnule președinte,

Lipsa vitaminei D provoacă anumite carențe. Una dintre ele este transpirația; adică unul dintre simptome este transpirația și, probabil, este specific domnului Dragnea! (I se întrerupe microfonul. Gălăgie.)

Domnul Florin Iordache:

Stimați colegi, ... (Gălăgie.)

Numai puțin!

Domnul Bacalbașa.

Domnul Nicolae Dobrovici-Bacalbașa:

Propun să alocăm bani pentru studiul Sindromului Oedip, Complexul Oedip! Mamii! Că vitamina D, totuși, există!

Sigur că sunt unii dobitoci care cred că nu există vitamine! Da, există, tată! (Gălăgie.)

Doamna Cristina-Mădălina Prună:

Domnule președinte de ședință,

Am cerut o pauză de consultări mai devreme și nu s-a lămurit această diferență, acest fals, așa cum este el, între ceea ce s-a votat în comisie, amendamentele domnului Dragnea, care s-au votat în comisie, și ceea ce am primit noi, astăzi, în raportul final.

Există această diferență și ar trebui să fie lămurită de stafful tehnic, de oamenii care au lucrat pe acest buget, inclusiv de domnul Dragnea, de ministrul finanțelor publice, pentru că nu am votat ceea ce a ieșit din comisie și trebuie să știm de ce s-a întâmplat acest lucru. Și acest lucru este și un motiv de neconstituționalitate. Deci ar trebui să luați în considerare ceea ce vă spunem aici, de la tribună, pentru că riscați să aveți un buget neconstituțional.

Deci solicităm, în continuare, explicații pentru această diferență.

Vă mulțumesc.

Domnul Florin Iordache:

Și eu vă mulțumesc.

Domnul Băișanu.

Domnul Ștefan-Alexandru Băișanu:

Domnule președinte, vă mulțumesc pentru că mi-ați acordat cuvântul, cu toate că-l cerusem de foarte multă vreme. Și vă rog frumos să nu mă întrerupeți, orice s-ar întâmpla! (Râsete.)

Acum, pentru că e evident, stăm de la ora 9,00, este trecut de 18,00, suntem de foarte multă vreme în această sală, ne-am cam aprins. Cred că e nevoie de puțin calm. Haideți să-l regăsim! Haideți să nu ne mai atacăm și haideți să vorbim serios de lucruri serioase!

Acum, pentru că e nevoie să vorbesc despre sănătate, despre transporturi, am să vă dau un exemplu de manipulare. Și e simplă. Și o să vedeți că e fără tăgadă!

Mă uitam pe Facebook la amiază și am văzut cum PNL spunea, de exemplu, că, la Suceava, PSD și ALDE au votat împotriva banilor care trebuiau alocați șoselei de centură Suceava. Și au început să arunce pe Facebook la greu. Zeci de mii de oameni, poate sute de mii de oameni citesc, în momentul acesta, că PSD nu a alocat banii pentru șoseaua de centură Suceava.

Și acum, de la minciuna prin telefon, o să revenim la adevărul prin buget.

Faptul că ai mei colegi, de la PNL Suceava, au spus că noi nu am dat bani la șoseaua de centură, scoate în evidență două lucruri.

Primul, și anume, că n-au citit proiectul de buget. Pentru că, dacă l-ar fi citit, ar fi văzut că în proiectul de buget sunt cuprinși banii - 61,2 milioane lei pentru terminarea șoselei de centură Suceava. Toți banii, da?! Ar fi văzut că am dat bani și pentru șoseaua de centură Rădăuți, pentru continuarea lucrărilor, stadiul de finalizare - 2020. Și ar fi văzut că am prins bani și pentru șoseaua de centură Fălticeni, pentru începerea ei.

Deci, stimați colegi, haideți să fim măcar cinstiți cu alegătorii noștri, dacă noi între noi nu putem să ne înțelegem! Faceți tot posibilul să spuneți adevărul și adevărul e aici, pe hârtii!

Domnul Florin Iordache:

Concluzionați!

Domnul Ștefan-Alexandru Băișanu:

Vă mulțumim.

Domnul Florin Iordache:

Vă mulțumesc.

Vă propun, stimați colegi, sistarea discuțiilor pentru a trece ...

(Domnul deputat Emanuel-Dumitru Ungureanu solicită să ia cuvântul.)

Nu, numai puțin!

Supun votului, stimați colegi, propunerea de sistare a...

Domnul Emanuel-Dumitru Ungureanu (din sală):

M-am înscris la cuvânt!

Domnul Florin Iordache:

Foarte bine! Și eu pot supune votului sistarea discuțiilor.

Supun votului dumneavoastră... Începe votul.

Mulțumesc.

Aveți dreptul! Eu am propus sistarea discuțiilor.

Mulțumesc.

Domnul Emanuel-Dumitru Ungureanu:

Am dreptul să-mi explic un vot, ca oricare coleg!

Domnul Florin Iordache:

Numai puțin!

196 de voturi pentru, 87 de voturi împotrivă, 8 abțineri. Am sistat discuțiile.

Mulțumesc mult.

Mulțumesc.

Trecem la anexa următoare, Anexa nr. 3/27 - "Ministerul Culturii și Identității Naționale". Avem 41 de amendamente respinse.

Dacă se dorește a fi susținute?

La Cultură avem 12 în primul raport și încă 28 în al doilea.

De la 1 la 10, la Cultură, dacă se susțin amendamentele? Nu.

De la 11 la ...

Doamna Lungu. Vă rog. V-ați înscris. Precizați poziția, doamnă.

Doamna Tudorița Lungu:

La nr. 1 am un amendament care sună așa: "Se suplimentează suma prevăzută la Anexa nr. 3/27, Capitolul «Cultură, recreere și religie», cu suma de 1.200 mii lei pentru lucrări de consolidare și refacere a Bisericii de lemn Sfântu Gheorghe din satul Șesuri, comuna Măgirești, județul Bacău".

Biserica datează din 1648 și se află într-o stare de degradare avansată.

Domnul Florin Iordache:

Vot la poziția 1.

88 de voturi pentru, 200 de voturi împotrivă. Respins.

Mai departe; altă poziție.

Doamna Tudorița Lungu:

Se suplimentează suma prevăzută la...

Domnul Florin Iordache:

Ce poziție?

Doamna Tudorița Lungu:

3.

Domnul Florin Iordache:

3.

Doamna Tudorița Lungu:

Se suplimentează suma prevăzută la Anexa nr. 3/27 - "Cultură, recreere și religie" cu suma de 2.208,448 mii lei pentru refacerea fostului Punct Vamal "Cetatea Rakoczi", sat Ghimeș, comuna Ghimeș, județul Bacău.

Domnul Florin Iordache:

Bun.

Poziția 3, vot.

104 voturi pentru, 184 de voturi împotrivă. Respins.

Mai departe.

Doamna Tudorița Lungu:

4. Se suplimentează suma prevăzută la Anexa nr. 3/27 - "Cultură, recreere și religie" cu suma de 950 mii lei, pentru lucrări de refacere și consolidare la Școala Veche din satul Berbiceni, comuna Secuieni, județul Bacău.

Domnul Florin Iordache:

Vot la poziția 4. Respins.

Doamna Tudorița Lungu:

5.

Domnul Florin Iordache:

Numai puțin, doamnă, să vă anunț votul. Trebuie să anunț rezultatul, doamnă.

Doamna Tudorița Lungu:

Ultimul.

Domnul Florin Iordache:

Numai puțin!

78 de voturi pentru, 188 de voturi împotrivă. Respins.

Mai departe.

Doamna Tudorița Lungu:

5. Se suplimentează suma prevăzută la Anexa nr. 3/27 - "Cultură, recreere și religie" cu suma de 1.500 mii lei, pentru lucrări de refacere și consolidare a Monumentului Istoric "Casa Rafailă", din municipiul Bacău.

Domnul Florin Iordache:

Vot la poziția 5.

85 de voturi pentru, 191 de voturi împotrivă. Respins.

Mergem mai departe.

Domnul Ștefan. La ce poziție?

Domnul Ion Ștefan:

La poziția 2 marginal, domnule președinte.

Domnul Florin Iordache:

2.

Domnul Ion Ștefan:

Domnule ministru al finanțelor, nu ați alocat bani pentru Autostrada Moldovei, nu ați alocat bani pentru grădinițe, nu ați alocat bani pentru școli în Moldova, pentru reindustrializarea Moldovei, dar poate alocați bani pentru refacerea unei biserici. (Vociferări.)

Domnule ministru, dumneavoastră ați fost candidat în județul Vrancea! Cunoașteți foarte bine județul Vrancea! Dumneavoastră ați fost la furat, nu eu, domnule ministru!

Domnule ministru, dumneavoastră ați fost la furat! Eu n-am fost la furat!

Eu plătesc taxe și impozite! Dumneavoastră n-ați plătit în viața... (I se întrerupe microfonul.)

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc.

Vot la amendamentul de la poziția 2.

67 de voturi pentru, 178 de voturi împotrivă. A fost respins.

Mai departe.

Doamna deputat Csép Andrea. Vă rog.

Doamna Csép Éva-Andrea:

Mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Completare raport corecție eroare materială 2, punctul 2.

La Ministerul Culturii solicităm includerea în sumele alocate pentru anul 2019 a obiectivului "Restaurare și refuncționalizare Castelul Bornemisza, din comuna Gurghiu, județul Mureș" - suma de 17.700 mii lei.

Acest castel este un monument istoric pe care avem foarte mare nevoie să-l reabilităm, deoarece valea Gurghiului este o zonă foarte importantă în județul Mureș, avem foarte mulți turiști prin apropiere și este o proprietate a Consiliului județean care investește în împrejurimi, dar totuși avem nevoie de sprijinul dumneavoastră, de a relua acolo lucrările.

Domnul Florin Iordache:

Vot pentru amendament. A fost respins.

Doamna Csép Éva-Andrea:

Și atunci, iarăși, completarea...

Domnul Florin Iordache:

Numai puțin, să anunț rezultatul!

Vot.

108 voturi pentru, 185 de voturi împotrivă. A fost respins.

Vă rog, doamnă, continuați.

Doamna Csép Éva-Andrea:

Și completarea raport corecție eroare materială 2, punctul 3.

Solicităm includerea în sumele alocate pentru anul 2019 a obiectivelor "Lucrări de consolidare - restaurare la Palatul Rhédey, din orașul Sângeorgiu de Pădure, județul Mureș".

Acest castel este tot un monument istoric de interes național. Edificiul a fost construit în anul 1663 și cred că destul de mulți cunoașteți, pentru că aici a crescut contesa Claudia Rhédey, străbunica Reginei Marii Britanii, Elisabeta a II-a.

În prezent, aici funcționează un Centru Național de Informare

și Promovare Turistică din Sângeorgiu de Pădure. Avem expoziții permanente. Și între anii 2009-2015, clădirea a intrat în program de reabilitare, parțial finanțat de Ministerul Culturii, planificat pe două faze...

Domnul Florin Iordache:

Finalizați, doamnă, vă rog.

Doamna Csép Éva-Andrea:

Aici avem nevoie de sprijinul dumneavoastră.

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc.

S-a epuizat timpul!

Vot.

118 voturi pentru, 185 de voturi împotrivă, două abțineri.

Timpul a fost epuizat.

Supun votului, de la poziția 2 până la poziția 28, toate amendamentele respinse. Să înceapă votul.

103 voturi pentru, 212 voturi împotrivă. Au fost respinse.

Supun votului Anexa nr. 3/27 - "Ministerul Culturii", în formularea propusă de comisii. Să înceapă votul.

224 de voturi pentru, 100 de voturi împotrivă, o abținere. A fost adoptat și Ministerul Culturii.

Anexa nr. 3/28 - "Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale".

Nu există amendamente admise sau respinse.

Să înceapă votul.

222 de voturi pentru, 99 de voturi împotrivă. A fost adoptată și Anexa nr. 3/28.

Vă rog, procedură.

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Vă solicit o pauză de 30 de minute. Vă rog să supuneți votului această propunere.

Mulțumesc.

Domnul Florin Iordache:

Pauză 30 de minute.

Să înceapă votul.

210 voturi pentru, 118 voturi împotrivă.

Pauză 30 de minute.

După pauză

Domnul Florin Iordache:

Reluăm, stimați colegi.

Pentru resetarea sistemului, îi rog pe toți colegii să scoată și să reintroducă cartela și apoi vom face și un vot de control, să vedem dacă suntem în cvorum. Da? Bun.

Rog colegii să ia loc, să putem începe.

Vom face un vot de control, da? Să înceapă votul.

OK. Reluăm.

Puneți prezent.

Reluăm, la solicitarea unui grup parlamentar. Vot de control. Să înceapă votul. 321 prezenți.

Dacă liderii grupurilor doresc să...

Pe procedură. Vă rog, domnule președinte.

Domnul Nicolae-Liviu Dragnea:

Domnule președinte de ședință,

Articolul 65 din Regulamentul comun, alin. (3) spune că: "În plenul celor două Camere se pot formula amendamente de corelare tehnico-legislativă. Amendamentele se depun în scris la președintele de ședință".

Pentru a face ca amendamentul discutat mai devreme, în legătură cu majorarea sumei pentru asistență socială, pentru a-l face aplicabil - acest amendament demagogic, care nu poate fi pus în practică dintr-un simplu motiv, că sursa de finanțare indicată este excedentul bugetului asigurărilor sociale de stat. Oricine are minime cunoștințe știe că sumele din bugetul asigurărilor sociale de stat nu pot fi folosite pentru cheltuieli ale bugetului de stat. Or, alocațiile reprezintă cheltuială de la bugetul de stat.

În consecință, amendamentul rămâne același. Și anume, se propune suplimentarea sumelor prevăzute la Anexa nr. 3/20/01 - "Ministerul Muncii și Justiției Sociale", Titlul 57, Titlul IX - "Asistența socială", cu suma de 2.130.528 mii lei pentru majorarea alocației pentru copii, începând cu data de 1 martie 2019.

Sursa de finanțare o constituie majorarea deficitului bugetului de stat, de la 36.156,8 milioane lei la 38.287,33 milioane lei. Astfel, deficitul bugetului general consolidat estimat în termeni cash devine 2,76% din PIB, urmând a se face corelările necesare, în textul Legii bugetului de stat.

După ce Legea bugetului de stat va intra în vigoare - nu știm când -, va fi promulgată și publicată în Monitorul Oficial, Guvernul trebuie să emită ordonanță de urgență pentru a modifica Legea alocațiilor de stat, pentru a se putea, într-adevăr, mări alocațiile de stat și să le primească copiii.

Domnule președinte, vă depun amendamentul la dumneavoastră, așa cum spune Regulamentul. (Aplauze.)

Domnul Florin Iordache:

Da.

Vă rog.

Da, domnule Sighiartău.

Domnul Robert-Ionatan Sighiartău:

Domnule Dragnea, viitorul copiilor nu se negociază! (Gălăgie.)

Tăiați din pensiile speciale și dați copiilor alocații! (Gălăgie.) Dați copiilor alocații! (Vociferări.)

Amendamentul pentru creșterea alocațiilor înseamnă demagogie pentru dumneavoastră?!

Domnul Florin Iordache:

Vă rog.

Domnul Robert-Ionatan Sighiartău:

Înseamnă demagogie?!

Domnul Nicolae-Liviu Dragnea:

Drept la replică!

Domnul Robert-Ionatan Sighiartău:

Stați, că n-am terminat! N-am terminat!

Pentru pensii speciale aveți bani! Pentru clientela PSD-istă aveți bani! Pentru cele 27 de ministere și peste 150 de secretari de stat aveți bani! (Gălăgie.) Pentru amante, nepotism, distrugeți țara! Dați-vă demisia! Distrugeți țara, domnule Dragnea! (Gălăgie. Aplauze.)

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc.

Vă rog.

Domnul Nicolae-Liviu Dragnea:

Domnule președinte, drept la replică.

Dau foarte rar drept la replică, pentru că ar însemna să stau numai la microfon, având în vedere câți oameni obsedați sunt în această sală! (Rumoare.)

Un amendament demagogic ... (Vociferări.)

Nici vorbă! (Vociferări.)

Un amendament demagogic este un amendament care nu poate fi pus în aplicare.

Domnul Robert-Ionatan Sighiartău (din sală):

Ați votat împotrivă! (Gălăgie.)

Domnul Nicolae-Liviu Dragnea:

Este un amendament care a fost făcut de oameni care habar n-au de regulile și legislația financiar-bugetară ...

Voci din sală:

Să-ți fie rușine!

Domnul Nicolae-Liviu Dragnea:

... și l-au făcut fără să se gândească că va putea fi adoptat, urmând ca într-adevăr, banii să nu ajungă la copii, pentru că nu exista sursa de finanțare.

Acesta a fost dreptul la replică!

Vă mulțumesc mult.

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc.

Supun votului amendamentul...

Domnul Robert-Ionatan Sighiartău (din sală):

Drept la replică!

Domnul Florin Iordache:

Supun votului! Nu mai există...

Nu există drept la replică!

Domnul Robert-Ionatan Sighiartău:

Sunteți obsedat de putere!

Domnul Florin Iordache:

Nu discutăm...

Supun votului amendamentul ...

Suntem în procedură de vot, domnule coleg. Să înceapă votul.

Nu există drept la replică, la replică!

218 voturi pentru, doi colegi nu și-au exprimat votul. A fost adoptat, la Anexa nr. 3 - "Ministerul Muncii și Justiției Sociale".

Mulțumesc.

A fost adoptat.

Anexa ... (Vociferări.)

Explicarea votului. (Gălăgie.)

Te rog.

Domnul Robert-Ionatan Sighiartău:

PSD-ALDE a votat împotriva majorării alocațiilor copiilor, la Senat. Să vă fie rușine încă o dată! Să vă fie rușine că vă bateți joc de viitorul României! Să vă fie rușine!

(Domnul deputat Nicolae-Liviu Dragnea solicită să ia cuvântul.)

Domnul Nicolae-Liviu Dragnea:

Vreau să vă mulțumesc pentru acest vot, pentru că de abia acum există bani reali pentru majorarea alocațiilor pentru copii! Restul, e circ! (Aplauze.)

Voci din sală:

Hoții! Hoții! (Gălăgie.)

Doamna Alina-Ștefania Gorghiu:

Stimați colegi,

Acum... (Vociferări.)

Domnul Florin Iordache:

Numai puțin!

Doamna Alina-Ștefania Gorghiu:

Domnule Iordache, vă rog să-mi permiteți să-mi spun punctul de vedere.

Îmi permiteți?

Domnul Florin Iordache:

Vă rog.

Lista de vot... (Vociferări.)

Domnule senator, vă rog, poftiți în bancă!

Doamnă senator, vă rog.

Doamna Gorghiu.

Doamna Alina-Ștefania Gorghiu:

Vă mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Stimați colegi,

Acum mai bine de doi ani de zile, Partidul Național Liberal reușea, printr-un amendament, să majoreze de la 42 de lei la 84 de lei alocația de stat pentru copii și de la 1 milion la două milioane.

Astăzi, printr-un alt amendament al Partidului Național Liberal, căruia i s-a oferit, cu votul dumneavoastră, al tuturor, cadrul legal pentru a putea fi pus în aplicare, reușim să dublăm, de la 84 de lei la 150 de lei alocația și de la 2 la 3 milioane. (Aplauze.)

Vă mulțumesc tuturor că ați susținut acest amendament și că de mâine va fi posibil să fie pus în aplicare!

Domnul Florin Iordache:

Câte un vorbitor de la fiecare grup parlamentar.

Domnul Tomac.

După ce apare ordonanța!

Vă rog.

Domnul Eugen Tomac:

Partidul Mișcarea Populară a susținut de la început această inițiativă. Copiii trebuie să aibă o alocație mai bună. PSD-ul s-a opus. Acesta este adevărul. Nu încercați să confiscați o inițiativă pe care ați încercat s-o compromiteți!

Deci s-a majorat această indemnizație, pentru că copiii merită mai mult! (Aplauze.)

Domnul Florin Iordache:

Da.

Domnul Szabó Ödön.

Domnul Szabó Ödön:

Stimați colegi,

Eu cred că riscăm să stricăm un consens în acest Parlament.

Voci din sală:

Ce consens?

Domnul Szabó Ödön:

În Senat, propunerea inițială, pe care o puteți citi cu toții, prevedea că votul din februarie trebuia să pună în aplicare o lege de la 1 ianuarie 2019 și era, evident, neconstituțională.

Nu poți vota în februarie o lege care să-ți intre în vigoare de la 1 ianuarie! Uitați-vă în propunerea dumneavoastră, stimați colegi liberali! (Aplauze. Vociferări.)

Noi am spus și atunci...

Domnul Ioan Cupșa (din sală):

Merităm respect!

Domnul Szabó Ödön:

Vă rog frumos! (Vociferări.)

Noi nu am vociferat din bănci la nimeni care a ieșit la microfon!

Eu cred că acest vot... (Vociferări.)

Este o atitudine absolut liberală!

Eu cred... (Aplauze.)

Stimați colegi,

Nu uitați că amendamentul a trecut cu voturile noastre și nu cu ale dumneavoastră! (Aplauze.)

Am spus și vă rog, textual... Am spus că la Senat, propunerea despre care s-a făcut vorbire prevedea ca să intre în vigoare legea de la 1 ianuarie 2019, ceea ce este absolut neconstituțional. (Vociferări.)

Această propunere, pe care am susținut-o și am votat-o, urma să ... - și este în expunerea de motive - urmează să intre în vigoare de la 1 martie 2019.

Dar este foarte clar că pentru a putea fi pusă în aplicare trebuie să existe o ordonanță, pentru a aproba sumele exacte. (Aplauze.) Pentru că, dacă o să vă uitați în materialul dumneavoastră, nu scrie nici de dublare de la 84 de lei la 150 lei, nici de la 200 la 300 lei, care trebuie prevăzute în altă ordonanță. Și asta o știți și dumneavoastră!

Și eu vă rog să susținem, într-adevăr, cu toții, această inițiativă legislativă, dacă s-a întâmplat acest lucru, și să fim de acord că este un lucru bun pentru toți copiii acestei țări.

Vă mulțumesc. (Aplauze.)

Domnul Florin Iordache:

Și eu vă mulțumesc.

Explicarea, fiecare grup...

Numai puțin!

Grupul USR, explicarea votului. Vă rog.

Domnul Remus Mihai Goțiu:

Stimate colege și stimați colegi,

În primul rând, vreau să spun că mă bucur că astăzi au trecut două amendamente. Unul care face puțin, încă destul de puțin pentru Programul "Masă caldă în școli", reducerea abandonului școlar și o educație de calitate.

Mă bucur că a trecut și acest amendament, cu alocația.

Însă, în același timp, trebuie să recunoașteți că aceste propuneri nu au existat în Proiectul Legii bugetului care a venit de la Guvern și au fost adoptate ca și victorii ale opoziției. Ceea ce ați făcut în această seară și astăzi, cu cele două amendamente, nu a fost decât să consfințiți faptul că opoziția a reușit să vă facă să votați câteva amendamente mai bune pentru copiii României.

Domnul Florin Iordache:

Grupul ALDE.

Numai puțin!

Câte un vorbitor la fiecare grup.

Finalizăm.

Domnul Varujan Vosganian:

Stimați colegi,

În primul rând, cred că o continuare a discuției în acest fel ar lăsa sentimentul dezagreabil că ne interesează mai mult ecoul politic al votului, decât chestiunea însăși.

În al doilea rând, consultând lista votanților, pot să vă încredințez că acest amendament n-ar fi trecut fără voturile tuturor grupurilor parlamentare. (Vociferări.)

Dacă scoatem...

Voci din sală:

Nu ți-e rușine?! (Gălăgie.)

Domnul Varujan Vosganian:

Dacă scoatem din scorul final voturile acelor parlamentari ALDE și PSD care au votat, acest amendament nu trecea.

Dar nu asta vreau să vă spun, stimați colegi! (Vociferări.)

Accept că nu a fost un gest demagogic!

De aceea, mă aștept ca mâine, la votul final, PNL și USR să voteze pentru creșterea alocațiilor pentru copii.

Vă mulțumesc. (Aplauze.)

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc.

Grupul PNL.

Numai puțin!

Explicarea votului, Grupul PNL. Cine explică votul?

Domnul Gigel-Sorinel Știrbu:

Mulțumesc, domnule președinte.

N-aș fi vrut să iau cuvântul în această seară, dar mă văd nevoit să fac acest lucru.

Domnule președinte,

Antevorbitorul meu, acum două ore, a venit la această tribună și a spus că grupul parlamentar pe care-l reprezintă nu a votat. Cum? De unde aceste voturi?! Bun. Antevorbitorul meu a venit aici! Putem lua stenograma!

Doi. Dați-mi voie să vă dau citire unor nume, începând cu domnul Balint Liviu-Ioan, colegul dumneavoastră, și terminând cu domnul Vasilică Radu Costin, colegul dumneavoastră. Toți au votat împotrivă, dragii mei! Toți ați votat împotrivă! Poftiți!

Domnul Nicolae-Liviu Dragnea (din sală):

E alt vot!

Domnul Gigel-Sorinel Știrbu:

Vă rog frumos!

Ați votat împotriva alocațiilor copiilor! (Vociferări.)

Ceea ce faceți acum, dragii mei...

Domnul Florin Iordache:

Sunt două voturi diferite!

Domnul Gigel-Sorinel Știrbu:

Nu erați în sală, domnule președinte? Nu erați în sală? Mă bucur tare mult! Pentru mine este o onoare că mă aflu sub această cupolă, destul de rar cu dumneavoastră!

Dar, dragii mei,...

Domnul Florin Iordache:

Concluzionați, domnule Știrbu!

Domnul Gigel-Sorinel Știrbu:

Închei! Concluzionez!

Dragii mei, este o dovadă de populism ieftin.

Ceea ce se întâmplă în această seară, aici, arată tuturor că fiecare dintre dumneavoastră doriți, înainte de toate, nu binele cetățeanului, ci votul acestui cetățean.

Și o să concluzionez, pentru câțiva colegi de aici care în această seară au dat dovadă de lipsă de eleganță. O să vă dau citire câtorva vorbe spuse de marele dramaturg Tudor Mușatescu. Și anume, "Când deșteptul greșește, putem să trecem cu vederea. Dar când prostul greșește, naște consecințe!".

De aceea, gândiți-vă foarte serios, înainte de a veni la această tribună, să aruncați cu noroi!

Mulțumesc.

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc.

Drept la replică, domnule Balint.

Imediat!

Domnul Liviu-Ioan Balint:

Mulțumesc, domnule președinte.

Deoarece mi s-a pronunțat numele, l-aș ruga pe colegul meu să fie mai atent când citește lista cu prezența de vot și cu voturile exprimate. Eu am votat și prima dată pentru creșterea alocațiilor, am votat și a doua oară amendamentul depus de colegii mei de la PSD pentru creșterea alocațiilor. Și să știți că întreg Grupul PSD a decis înainte, dar nu era legal, exact ... (Râsete. Rumoare.)

Da, da! Așa cum s-a votat creșterea salarială la toți bugetarii, chiar la medici s-au triplat salariile, așa cum au crescut salariile celor din învățământ, să știți că și copiilor urma să le crească alocațiile.

Mulțumesc. (Vociferări.)

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc.

Vă propun sistarea...

Numai puțin, domnule Băișanu!

(Doamna deputat Raluca Turcan solicită să ia cuvântul.)

Dumneavoastră?

Explicarea votului a fost, doamnă Turcan!

Procedură.

Și dumneavoastră tot procedură. Imediat! Eu mă uit pe ... (Gălăgie.)

După doamna deputat Prună o să supun votului sistarea discuțiilor.

Vă rog.

Doamna Raluca Turcan:

Îmi doresc o intervenție de un minut, un minut și jumătate, poate două și să nu mă întrerupeți. Pentru că s-au spus foarte multe lucruri de la acest microfon și aș dori să restabilim un pic adevărul.

1. Demagogie este atunci când te lipești de un lucru bun care nu-ți aparține, în încercarea de a căuta imagine.

Domnul Florin Iordache:

Care e procedura?

Doamna Raluca Turcan:

2. Există două realități, două idei bune, amendamente bune ale PNL - "Masă la școală" și alocația copiilor, la care domnul Dragnea s-a lipit.

Deci, unde este demagogia?

3. Avem amendamentul domnului Dragnea - și am ajuns la procedură.

Domnul Dragnea, de aici, de la acest microfon, a afirmat că a rezolvat problema finanțării. Nimic mai fals! L-ați citit? L-ați citit?

Aici spune așa: nu se rezolvă problema finanțării, ci doar creștem deficitul bugetar.

Știe, oare, cineva de ce? (Rumoare.)

Știți de ce?

Domnul Florin Iordache:

Să rezolvăm problema!

Doamna Raluca Turcan:

Există o lege a plafoanelor bugetare, care...

Domnul Florin Iordache:

Vă mulțumesc, doamnă!

Doamna Raluca Turcan:

Dați-mi voie! Pentru că domnul președinte a spus niște neadevăruri și niște lucruri care n-au legătură cu economia. Și măcar un pic, pentru toată lumea, și pentru cei care ne urmăresc, să înțeleagă faptul că astăzi...

Domnul Florin Iordache:

Vă mulțumesc.

Doamna Raluca Turcan:

...s-a creat premisa...

Știu că vreți să-mi închideți microfonul! Faceți semne disperați!

Dați-mi voie! Un minut! Nu vă speriați atât de tare! Da?

Astăzi s-a creat premisa ca dumneavoastră să modificați Legea plafoanelor bugetare și, cu siguranță, să întârziați intrarea în plată a alocațiilor pentru copii. Este cel mai parșiv demers pe care cineva poate să-l facă...

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc.

Doamna Raluca Turcan:

...de la această tribună, după un vot dat! Asta ați făcut!

Ați amânat intrarea în plată a alocațiilor pentru copii, pentru că sunteți nevoiți să modificați...

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc.

Doamna Raluca Turcan:

... Legea plafoanelor bugetare. (Aplauze.)

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc.

Doamna Prună. Vă rog.

Doamna Cristina-Mădălina Prună:

Mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Domnule Dragnea, este mai mare rușinea că v-ați folosit de pretextul corelării legislative a acestui amendament și, de fapt, ați modificat pe fond amendamentul pe care chiar colegi de-ai dumneavoastră l-au votat mai devreme.

Și, de fapt, aceasta este adevărata demagogie de care dumneavoastră ați dat dovadă astăzi.

Domnul Florin Iordache:

Drept la replică, după care voi supune votului dumneavoastră sistarea discuțiilor. (Vociferări.)

Sistarea discuțiilor! Drept la replică. Dumneavoastră l-ați provocat!

Domnul Nicolae-Liviu Dragnea:

Drept la replică.

Am acest drept, îl utilizez foarte rar.

1. Să vină cineva și să vorbească, în condițiile în care habar n-are nici de economie, nici de finanțe, spunând că sursa de finanțare nu există, prin majorarea deficitului, e rușinos că se vorbește de la această tribună.

Al doilea lucru. Da, mâine trebuie să completăm Legea privind plafoanele, pentru a modifica deficitul. (Gălăgie.)

Iar 3. Îi spun colegei care a vorbit mai devreme: amendamentul este identic. Doar sursa de finanțare a fost modificată.

Deci mai ușor cu minciunile!

Vă mulțumesc. (Aplauze.)

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc.

Vă supun votului, stimați colegi, sistarea discuțiilor și restul intervențiilor să aibă loc la final. Să înceapă votul. (Gălăgie.)

Suntem în procedură de vot. Sistarea discuțiilor.

Cu 206 voturi pentru, 66 de voturi împotrivă, două abțineri, au fost sistate discuțiile.

Anexa nr. 3/29 - "Ministerul Public".

Nu avem amendamente admise, avem 25 de amendamente respinse, care se regăsesc în Anexa nr. 20.

Dacă dintre inițiatori doresc?

Da, domnule Cupșa.

Precizați poziția.

Domnul Ioan Cupșa:

Domnule președinte, este o intervenție procedurală.

Va trebui să facem o modificare. Apare o eroare materială în redactarea tuturor acestor amendamente. Este înscris drept autor domnul deputat Năsui. În fapt, Grupurile PNL și USR, împreună, au susținut aceste amendamente, în Comisia pentru buget, finanțe.

Vă rog să faceți această...

Domnul Florin Iordache:

Sigur!

Bun.

Domnul Ioan Cupșa:

... să îndreptați această eroare materială.

Domnul Florin Iordache:

Fără îndoială! Stafful tehnic, vom îndrepta aceste erori.

Dacă se dorește susținerea amendamentelor de la 1 la 25? Nu.

În aceste condiții...

Domnul Stelian-Cristian Ion (din sală):

Da.

Domnul Florin Iordache:

Păi, nu v-ați ... Nu se vede!

Vă rog.

Care amendament? Precizați poziția.

Domnul Stelian-Cristian Ion:

Toate amendamentele. Cu precizarea că mai era un lider politic care pretindea că e singurul care are cele mai bune idei în țara asta. Știți despre cine vorbesc!

Ministerul Public este una dintre cele mai importante instituții ale acestei țări. Este o instituție fundamentală a României. Și, dacă vrei să sabotezi, în mod efectiv, lupta împotriva infracționalității, în general, lupta împotriva corupției, lupta împotriva crimei organizate, tai fondurile Ministerului Public.

Realitatea este că Ministerul Public are nevoie de 27 de milioane de euro, cel puțin, pentru a funcționa, pentru a se lupta cu crima organizată, cu violatorii, cu tâlharii, cu traficanții de droguri, de arme, cu corupția. Le-au fost tăiate aceste sume.

Este foarte grav! Trebuie să vă gândiți la următorul lucru. Fiecare cetățean al acestei țări este o posibilă victimă a acestor infractori, dacă slăbim autoritatea și puterea de reacție a procurorilor.

Eu înțeleg că există o problemă, în zona puterii actuale, cu corupția. Dăm la o parte această problemă cu corupția.

Nu avem dreptul să lăsăm neprotejați cetățenii acestei țări, de acești bandiți. Și v-am spus despre ce infracțiuni e vorba.

DIICOT-ul nu va mai avea bani de consumabile, de foi de hârtie, de imprimante, de benzină, nu va mai avea bani pentru expertize și pentru flagrante.

Este foarte grav ceea ce se întâmplă și, repet, este un sabotaj, și românii nu au posibilitatea să-și angajeze bodyguarzi, cum probabil unii dintre domniile voastre au această posibilitate, să se apere de...

Domnul Florin Iordache:

Reveniți la amendament, domnule coleg!

Domnul Stelian-Cristian Ion:

...de infractori.

Primul amendament.

Se propune majorarea bugetului Ministerului Public cu suma de 6.353 mii lei la Capitolul 61.01, "Ordine publică și siguranța națională".

Această sumă este necesară pentru suplimentarea unui număr de 50 de posturi de ofițeri și agenți de poliție judiciară, ce urmează să fie încadrați în 2019 la DIICOT, posturi care nu au fost avute în vedere la constituirea acestui buget.

Deci DIICOT-ul are nevoie de acești angajați. Fără aceste sume, nu vor putea funcționa cum trebuie.

Domnul Florin Iordache:

Supun votului amendamentul de la poziția 1.

Domnul Stelian-Cristian Ion:

Încă o chestiune!

Banii, sursa de finanțare - de la AEP, de la partidele politice. Este absolut anormal ca partidele politice să beneficieze de sume exorbitante. Spre exemplu, PSD va beneficia de un buget mai mare decât al DNA-ului. Și se iau bani de la toate partidele, nu de la PSD. De la toate partidele! Sper că e clar pentru toată lumea!

Domnul Florin Iordache:

Supun votului amendamentul la poziția 1. Să înceapă votul.

120 de voturi pentru, 227 de voturi împotrivă. A fost respins.

Următoarea poziție.

Domnul Stelian-Cristian Ion:

La punctul 2 se propune majorarea bugetului Ministerului Public cu suma de 19.650 mii lei la Capitelul 61.01, "Ordine publică și siguranța națională".

Această sumă este necesară pentru asigurarea drepturilor salariale pentru 66 de auditori de justiție, absolvenți ai INM. De asemenea, pentru 25 de procurori numiți în urma concursului de admitere în magistratură la parchetele de pe lângă judecătorii, 18 specialiști în percheziții informatice angajați ai Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.

Aceeași sursă de finanțare.

Domnul Florin Iordache:

Să înceapă votul. Amendamentul 2.

116 voturi pentru, 228 de voturi împotrivă. A fost respins.

Mai departe.

Domnul Stelian-Cristian Ion:

Amendamentul 3.

Se propune majorarea bugetului Ministerului Public cu suma de 100 mii lei la Capitolul 61.01, "Ordine publică și siguranța națională".

Aceste sume sunt necesare pentru cheltuielile cu materiale, în vederea întocmirii documentelor și dosarelor privind activitatea de urmărire penală și judiciară, datorită creșterii volumului de activitate. Practic, procurorii nu mai au suficiente resurse financiare pentru coli de scris. Este o realitate. Dacă vreți să se îndrepte acest lucru și să fim protejați, trebuie să votați acest amendament.

Domnul Florin Iordache:

Vot la amendamentul nr. 3.

115 voturi pentru, 236 de voturi împotrivă, o abținere. A fost respins.

Nu se poate vota de acolo! Nu se poate vota.

Domnul Stelian-Cristian Ion:.

4. Se propune majorarea bugetului Ministerului Public cu suma de 800 mii lei la Capitolul 61.01, "Ordine publică și siguranța națională".

Sumele sunt necesare creditelor pentru acoperirea cheltuielilor cu utilitățile la sediul central al DIICOT, precum și la structurile teritoriale. Nu vor mai avea bani pentru aceste cheltuieli curente.

Domnul Florin Iordache:

Vot la amendamentul nr. 4.

Să înceapă votul.

117 voturi pentru, 236 de voturi împotrivă. A fost respins.

5.

Domnul Stelian-Cristian Ion:

5. Se propune majorarea bugetului Ministerului Public cu suma de 800 mii lei la Capitolul 61.01, "Ordine publică și siguranța națională".

Sumele sunt necesare pentru acoperirea creșterii utilizării serviciilor de date mobile. Este nevoie de aceste servicii, de internet și de telefonie, pentru a putea efectua toate operațiunile.

Domnul Florin Iordache:

Vot. Să înceapă votul.

109 voturi pentru 230 de voturi împotrivă. Respins.

Mai departe.

Domnul Stelian-Cristian Ion:

6. Se propune majorarea bugetului Ministerului Public cu suma de 500 mii lei. Sumele sunt solicitate pentru acoperirea cheltuielilor cu consumabilele pentru aparatura folosită la multiplicarea dosarelor de urmărire penală.

Domnul Florin Iordache:

Vot.

107 voturi pentru, 230 de voturi împotrivă. Respins.

Mai departe.

Domnul Stelian-Cristian Ion:

La 7. Se propune majorarea bugetului cu suma de 2.200 mii lei, la Capitolul 61.01. Sumele sunt destinate Structurii centrale și a celor teritoriale ale DIICOT, pentru asigurarea serviciilor de întreținere a autoturismelor.

Domnul Florin Iordache:

Vot.

108 voturi pentru, 235 de voturi împotrivă. A fost respins și acest amendament.

Mai departe.

Domnul Stelian-Cristian Ion:

8. Se propune majorarea bugetului cu suma de 400 mii lei. Sumele sunt necesare pentru amenajările exterioare ale sediilor DIICOT Călărași și pentru celelalte sedii închiriate de diverse birouri teritoriale DIICOT.

Domnul Florin Iordache:

Vot, vă rog.

107 voturi pentru, 231 de voturi împotrivă. A fost respins.

Mai departe, vă rog.

Domnul Stelian-Cristian Ion:

9. Majorarea bugetului Ministerului Public cu suma de 400 mii lei pentru achiziționarea de mobilier, imprimante, laptopuri.

Domnul Florin Iordache:

Vot, vă rog. Să înceapă votul. (Vociferări.)

Domnul Stelian-Cristian Ion:

Nu, trebuie să vină cu ele de acasă, dacă ar fi după dumneavoastră.

Domnul Florin Iordache:

104 voturi pentru, 225 împotrivă. A fost respins.

Mai departe.

Domnul Stelian-Cristian Ion:

10. Se propune majorarea bugetului cu suma de 7.400 mii lei. Sumele sunt necesare achitării contravalorii expertizelor medicale, a traducerilor, a cheltuielilor cu martorii. Fără aceste sume nu se mai pot face expertize. Inclusiv în dosarul violențelor din 10 august nu se mai pot face aceste anchete, pentru că le blocați prin tăierea finanțărilor. (Vociferări.)

Domnul Florin Iordache:

Vot, vă rog.

106 voturi pentru, 233 de voturi împotrivă. A fost respins. Mai departe.

Domnul Stelian-Cristian Ion:

11. Se propune majorarea bugetului cu suma de 400 mii lei pentru stingerea obligațiilor restante înregistrate de DIICOT.

Deci au restanțe la plata onorariilor avocaților. Trebuie plătite asistențele din oficiu.

Domnul Florin Iordache:

Vot, vă rog.

100 de voturi pentru, 231 de voturi împotrivă. A fost respins.

Continuați.

Domnul Stelian-Cristian Ion:

13. Se propune majorarea bugetului Ministerului Public cu suma de 4.000 mii lei pentru constituirea depozitului de flagrant, la dispoziția procurorului-șef al DNA și a procurorului-șef al DIICOT. Fără aceste sume, în România, DNA și DIICOT nu vor mai putea face niciun fel de flagrant, pentru că nu le puneți la dispoziție aceste sume.

Nu doar DNA... nu doar DNA, ci și DIICOT - criminalitate organizată, trafic de persoane, traficanți de droguri, toate aceste infracțiuni grave.

Domnul Florin Iordache:

Da. Mulțumesc.

Vot la poziția 13.

102 voturi pentru, 227 de voturi împotrivă. A fost respins.

Continuați, de la 14, vă rog.

Domnul Andronache.

Domnul Gabriel Andronache:

Vă mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Nr. crt. 14. Se propune majorarea bugetului Ministerului Public cu suma de 1.200 mii lei, la Capitolul "Ordine publică și siguranță națională". Sumele solicitate sunt necesare pentru finalizarea obiectivului de investiții la sediul Parchetului Moinești, aflat în derulare din anii precedenți.

Vă rog să supuneți votului acest amendament.

Domnul Florin Iordache:

Da. Vot, vă rog, la poziția 14.

112 voturi pentru, 216 voturi împotrivă, 4 abțineri. A fost respins.

15? Sau cât?

Domnul Gabriel Andronache:

Da, 15. Propunem majorarea bugetului Ministerului Public cu suma de 1.500 mii lei, la Capitolul "Ordine publică și siguranță națională", pentru investiții noi la sediul Parchetului Teritorial Ilfov și la sediul Parchetului de pe lângă Judecătoria Mangalia.

Domnul Florin Iordache:

Vot, vă rog.

100 de voturi pentru, 231 de voturi împotrivă. A fost respins.

16...

Ce doriți, domnule Fenechiu?

Domnul Cătălin-Daniel Fenechiu (din sală):

Un amendament pierdut.

Domnul Florin Iordache:

Vă rog.

Domnul Cătălin-Daniel Fenechiu:

Un amendament pierdut, domnule președinte.

Deci a fost 1 pe lista Comisiei juridice, singurul care a fost avizat pozitiv, la Anexa nr. 3/29 - Ministerul Public - credite bugetare, ajutor public judiciar. Propunem majorarea sumei care este astăzi 1 milion de lei, la 10 milioane, pentru asistența pe urmărire penală în fața parchetelor.

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc.

Domnul Cătălin-Daniel Fenechiu:

Credem că este firesc ca să ne ocupăm și de oamenii mai săraci care pot avea probleme în justiție, pentru că cei bogați au bani să-și angajeze avocat.

Mulțumesc.

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc.

Vot, vă rog.

134 de voturi pentru, 203 voturi împotrivă. A fost respins.

Supun votului amendamentele respinse, de la poziția 17 până la 25. Să înceapă votul.

112 voturi pentru, 234 de voturi împotrivă. Au fost respinse.

Acum supun, în integralitate, Anexa nr. 3/29 - "Ministerul Public", fără amendamente admise. Să înceapă votul. Propunerea comisiei.

239 de voturi pentru, 119 voturi împotrivă. A fost adoptată și Anexa nr. 3/29.

Anexa nr. 3/30 - "Agenția Națională de Integritate." Nu există amendamente admise sau respinse.

Supun votului dumneavoastră Anexa nr. 3/30. Să înceapă votul.

238 de voturi pentru, 94 de voturi împotrivă, 12 abțineri. A fost adoptată și Anexa nr. 3/30.

Următoarea.

Anexa nr. 3/31 - "Serviciul Român de Informații."

Avem un amendament admis, la Anexa nr. 1, și 3 amendamente respinse - Anexa nr. 21, pozițiile 1-3.

Vă rog, domnul Simonis.

Domnul Alfred-Robert Simonis:

Mulțumesc, domnule președinte.

Nr. crt. 1. Se diminuează bugetul Serviciului Român de Informații - Anexa nr. 3/31, cu suma de 295.000 mii lei, credite bugetare și credite de angajament de la Capitolul 61.01 - "Ordine publică și siguranță națională", Titlul X - "Cheltuieli de personal". De asemenea, în mod corespunzător, se modifică celelalte anexe la bugetul Serviciului Român de Informații.

Vă solicit să supuneți votului adoptarea amendamentului respins în comisii.

Domnul Florin Iordache:

Să înceapă votul.

213 voturi pentru, 115 voturi împotrivă, 2 colegi nu și-au exprimat votul. A fost adoptat.

Doamna Iurișniți, vă rog.

A, nu doriți.

Alte intervenții dacă mai sunt? Nu mai sunt. (Vociferări. Rumoare.)

Numai puțin, numai puțin.

Sunt 3 amendamente, stimați colegi, am adoptat unul...

Doriți să interveniți? Nu.

Deci am adoptat un singur amendament de la amendamentele respinse.

Mergem la amendamentul...

(Doamna deputat Raluca Turcan solicită să ia cuvântul.)

Vă rog, doriți să susțineți amendamentul respins?

Suntem la amendamentul de la poziția 2.

Supun votului dumneavoastră amendamentul de la poziția 2, amendament respins.

Sunt în procedură... și vă dau cuvântul. Amendament...

Vreți să-l susțineți? Amendamentul respins.

Vă rog.

Doamna Raluca Turcan:

Nr. crt. 2, da? Amendamente respinse.

Partidul Național Liberal a depus acest amendament tocmai pentru a încerca să prevină și să anuleze efectele unui cinism crunt. Și anume, să puneți în balanță iluzii, pentru 4 milioane de copii din România, că primesc vitamina D, în loc să primească alte facilități din partea statului român... (Vociferări.) ... și că se iau bani de la servicii și instituții care asigură siguranța noastră, a tuturor.

Aici nu mai este o chestiune de obsesii și resentimente personale ale unui grup de infractori care se luptă cu instituțiile statului. (Vociferări.) Aici este o chestiune care ține de siguranța statului român (Vociferări)... de siguranța cetățenilor României și de buna funcționare a unor instituții cu un rol important în întregul sistem democratic pe care România îl are în momentul de față.

Așadar, în speranța că mai există mintea cea de pe urmă, pentru a nu pune cap în cap și a anatemiza oameni din instituții vitale pentru siguranța noastră, a tuturor, Partidul Național Liberal propune suplimentarea bugetului Serviciului Român de Informații, la Anexa nr. 3/31, cu suma de 445.000 mii lei, credite bugetare și credite de angajament, după cum urmează: 370.000 mii lei la Capitolul "Ordine publică și siguranță națională"; 40.000 mii lei de la Titlul "Bunuri și servicii"; 10.000 mii lei de la Titlul "Transferuri între unități ale administrației publice"; 15.000 mii lei de la Titlul "Active nefinanciare" și 10.000 mii lei la Capitolul "Sănătate, Transferuri între unități ale administrației publice".

Sperăm că nu veți da votul în concordanță cu paranoia și obsesiile unui om care încearcă să confiște statul român.

Domnul Florin Iordache:

Vă rog...

Doamna Raluca Turcan:

Sursa de finanțare este următoarea... (Vociferări.)

Ați asmuțit...?

Domnul Florin Iordache:

Vă rog, doamnă, continuați.

Doamna Raluca Turcan:

Ați asmuțit artileria grea? (Vociferări.)

Mergem mai departe.

Prin diminuarea... deci sursa de finanțare este dată de diminuarea sumelor prevăzute la Autoritatea Electorală Permanentă, din finanțarea partidelor politice. Adică exact acele sume pe care cel care vrea să ia bani de la instituțiile pentru siguranța noastră, a tuturor, le-a suplimentat pentru partidele politice.

Ghici, ghicitoare, cine este cel mai mare beneficiar? (Vociferări.)

De asemenea, diminuarea sumelor prevăzute la Secretariatul General al Guvernului.

Oare n-aveți nimic de restructurat în această instituție aflată în pixul și sub comanda doamnei prim-ministru, omul fidel al președintelui de partid? (Vociferări.)

Acestea sunt sursele de finanțare.

Și considerăm că amendamentele propuse de PNL pot fi susținute și pot asigura o bună funcționare a statului român.

Domnul Florin Iordache:

Da. Supun votului amendamentul de la poziția 2. Să înceapă votul. Amendamentul respins.

118 voturi pentru, 210 voturi împotrivă. Amendamentul de la poziția 2 a fost respins. (Vociferări. Domnul deputat Eugen Tomac solicită să ia cuvântul.)

Stați... păi... nu, nu, nu e explicarea votului. Discutăm de amendamente. Când finalizăm, putem discuta de explicare.

Vă rog, 10 secunde.

Domnul Eugen Tomac:

Domnule președinte de ședință,

Domnule președinte Dragnea,

Vreau să rețineți un lucru foarte important. (Vociferări.)

Domnul Florin Iordache:

Dar nu discutăm de explicarea votului...

Domnul Eugen Tomac:

Există...

Domnul Florin Iordache:

... domnule Tomac.

Domnul Eugen Tomac:

... un singur actor care se bucură - Federația Rusă - de mizeriile pe care le faceți aici. (Vociferări. Rumoare.)

Pentru că domnul Dragnea nu avea o problemă când stătea... (I se întrerupe microfonul.)

Domnul Florin Iordache:

Bun. Mai avem un singur...

Domnul Benga, vă rog.

Mai avem un singur amendament. Este vorba de amendamentul de la poziția 3.

Vă rog, domnul Benga.

Domnul Tudor-Vlad Benga:

Da. Cer de ceva vreme o intervenție pe procedură. De fapt sunt două articole de procedură pe care vreau să vorbesc.

Unul ține de art. 34, care stipulează la lit. j) dreptul de cuvânt, la libertatea de exprimare și dreptul de vot. Aici vorbim de dreptul deputaților.

Una dintre probleme... (Vociferări.)

Intervenție pe procedură.

Una dintre probleme este că în momentul în care un deputat vine aici și își susține o serie de amendamente și nu are dreptul să voteze, dreptul lui la vot este obstrucționat. (Vociferări.)

Fie ajustați problema de timp, astfel încât deputatul să aibă timp să se ducă în bancă și să voteze, fie permiteți votul de aici.

Domnul Florin Iordache:

Da. Mulțumesc.

Domnul Tudor-Vlad Benga:

Aceasta este o chestiune de regulament.

A doua chestiune de regulament, pe care n-am putut să intervin mai devreme, ține de art. 242 lit. d) - "comportamentul injurios sau calomniator la adresa unui parlamentar ori a altui demnitar în ședința de plen, de comisii sau de birou."

Acum... acum vreo oră, domnul Bacalbașa s-a referit la această colectivitate în termen de "dobitoci". Nu e OK.

Acum 20 de minute, domnul Dragnea s-a referit la această colectivitate în termen de "obsedați".

Domnule Dragnea,

În calitatea dumneavoastră de omul nr. 3 în stat, m-aș aștepta să vă măsurați un pic mai bine cuvintele...

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc.

Domnul Tudor-Vlad Benga:

Iar pe dumneavoastră...

Domnul Florin Iordache:

Am finalizat.

Domnul Tudor-Vlad Benga:

... domnule președinte de ședință...

Domnul Florin Iordache:

Vă mulțumesc.

Domnul Tudor-Vlad Benga:

... o să vă rog să-i chemați la ordine, pe lucrurile acestea.

Mulțumesc frumos.

Domnul Florin Iordache:

Da. Am finalizat dezbaterile.

Supun votului amendamentul respins de la poziția 3. Să înceapă votul. Amendamentul respins. (Vociferări.)

S-au finalizat dezbaterile.

116 voturi pentru, 212 voturi împotrivă. A fost respins.

Și supun votului... (Domnul deputat Pavel Popescu solicită să ia cuvântul.)

Suntem în procedură... (Vociferări.)

S-au finalizat...

Supun votului amendamentul admis de la poziția 41. Să înceapă votul.

Să înceapă votul.

212 voturi pentru, 116...

Supun votului... (Domnul deputat Pavel Popescu solicită să ia cuvântul.)

Suntem în procedură de vot.

Supun votului, stimați colegi, Anexa nr. 3/31 - "Serviciul Român de Informații", cu amendamentele adoptate. Să înceapă votul.

213 voturi pentru, 120 de voturi împotrivă. A fost finalizată și Anexa nr. 3/31.

Vă rog.

Vă rog.

Domnul Pavel Popescu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Toate aceste modificări pe care le-ați făcut la amendamentele pe care nici măcar nu ne-ați lăsat să le susținem, domnule Dragnea, s-au făcut dintr-un singur motiv. Din 2004 încoace, poporul român...

Domnul Florin Iordache:

Deci explicarea votului...

Domnul Pavel Popescu:

Explicarea votului.

Domnul Florin Iordache:

... referire la dumneavoastră.

Domnul Pavel Popescu:

Din 2004 încoace, poporul român v-a demonstrat prin vot că va vota întotdeauna un om cu statura unui om de stat. Și doar un om cu statura unui om de stat poate înțelege importanța acestor amendamente, în acest an, 2019, din punct de vedere geopolitic, din punctul de vedere al siguranței naționale.

Domnule Dragnea,

Nu aveți statura unui om... (I se întrerupe microfonul.)

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc mult.

Explicarea votului.

Vă rog, drept la replică. (Vociferări. Rumoare.)

Domnul Nicolae-Liviu Dragnea:

Drept la replică. Pentru că tot vorbeam de obsesii.

Da, confirm, nu am statura unui om de stat paralel.

Vă mulțumesc. (Aplauze.)

Domnul Florin Iordache:

Vă mulțumesc.

Anexa nr. 3/32 - "Serviciul de Informații Externe."

Avem un singur amendament respins.

Supun... supun votului...

Vreți să-l susțineți?

Vă rog. (Vociferări.)

Vă rog.

Domnul Ciprian-Constantin Șerban:

Marginal 1. Se diminuează bugetul Serviciului de Informații Externe - Anexa nr. 3/32, cu suma de 30.000 mii lei la Capitolul 61.01 - "Ordine publică și siguranță națională", din care: 20.000 mii lei de la Titlul X - "Cheltuieli de personal" și 10.000 mii lei de la Titlul XX - "Bunuri și servicii".

Domnul Florin Iordache:

Bun. Supun votului, stimați colegi, amendamentul respins. Să înceapă votul.

204 voturi pentru, 119 voturi împotrivă. A fost adoptat.

Supun votului Anexa nr. 3/32, cu amendamentul admis. Să înceapă votul.

207 voturi pentru, 118 voturi împotrivă. A fost adoptată.

Anexa nr. 3/33.

(Domnul deputat Florin-Claudiu Roman solicită să ia cuvântul.)

Domnul Florin-Claudiu Roman:

Mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Doamnelor și domnilor colegi,

Asistăm la o diminuare a bugetelor pentru serviciile care se ocupă de siguranța națională, în condițiile în care știm ce probleme avem cu vecinul nostru din Est, vedem ce probleme sunt în Turcia, vedem ce probleme sunt în Transnistria și în Kosovo.

În plus de aceste probleme, mai avem și niște obligații pe care ni le-am asumat vizavi de partenerii noștri din NATO și din Uniunea Europeană.

După ce dumneavoastră ați votat astăzi, sunt convins că toți partenerii noștri europeni vor înțelege că România, sub guvernarea dumneavoastră, nu mai este capabilă să ofere nici garanții de siguranță națională cetățenilor români și nu va mai fi nici un factor de a asigura siguranță.

Este foarte trist că trăim aceste vremuri.

Eu la Revoluție eram elev în clasa a X-a. N-am fost nici... nici...

Dar mulți dintre dumneavoastră, cei care astăzi vociferați, dintre cei care astăzi judecați - nu eu... eram... vina mea, probabil că eram prea tânăr. Dar dumneavoastră ați stat la masă cu statul paralel, dumneavoastră ați stat sub masă cu statul paralel și, dacă v-a cerut statul paralel, ați stat și la bară. (Vociferări.)

Să vă fie de gândit, oameni buni! Ce faceți astăzi, se întoarce! Nu uitați treaba aceasta!

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc.

Am finalizat.

Anexa nr. 3/33 - "Serviciul de Protecție și Pază."

Avem un amendament admis.

Supun votului dumneavoastră Anexa...

Intervenție la amendamentul admis?

Vă rog, domnul Dobre.

Vă rog.

Domnul Victor Paul Dobre:

Stimați colegi,

În dezbaterea din Comisia pentru apărare, ordine publică, siguranță națională, am aprobat, în unanimitate - inclusiv, din câte știu eu, al doilea om din ierarhia Partidului Social Democrat - bugetul Serviciului de Pază și Protecție, în varianta prezentată de Guvern, din următoarele considerente.

În acest an, în acest semestru, România asigură președinția Consiliului Uniunii Europene. Niciodată în istoria noastră nu au fost atât de dense, multiple reuniuni, participarea atâtor demnitari.

România, pe 9 mai, va organiza primul Summit al Uniunii Europene, un eveniment major pentru noi toți, pentru țară, pentru imaginea ei.

România, la sfârșitul lunii mai, va găzdui a doua vizită pontificală din istoria ei. Și vă aduceți aminte cât de importantă a fost prima. Vizită care se va desfășura atât la București, la Iași, la Șumuleu Ciuc, dar și în cetatea istorică a catolicismului românesc - la Blaj. Vor fi adunări de zeci de mii, sute de mii de oameni.

Este meschin, inadmisibil ca din cauza unui conflict personal să fie redus bugetul serviciului care are obligații, cu 20%.Mi se pare absolut meschin.

Încă odată. Toți colegii din Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională au votat acest buget, inclusiv oameni din marea ierarhie a partidului dumneavoastră.

Este absolut inadmisibil să nu creăm condițiile ca să fim reprezentanți, să asigurăm siguranța acestor reuniuni, acestor vizite.

Fac un apel la înțelepciune. Depășiți chestiunile - orgolii personale, nemulțumiri personale, lucruri mici.

Nu e vorba nici de om de stat, nici de om de stat paralel. Nu există decât politicieni, oameni politici și oameni de stat, stimate coleg. (Aplauze.)

Domnul Florin Iordache:

Supun votului Anexa nr. 3/33, cu un singur amendament admis. Să înceapă votul. (Vociferări.)

Bun. Supun votului amendamentul admis. Să înceapă votul.

Amendamentul admis. Să înceapă votul. (Vociferări.)

Reluați... numai puțin.

Reluăm votul.

Stafful tehnic... deci votăm amendamentul admis de la Anexa nr. 3/33. Să înceapă votul.

210 voturi pentru, 115 voturi împotrivă. A fost adoptat.

Anexa nr. 3/33, în integralitate. Să înceapă votul.

212 voturi pentru, 116 voturi împotrivă. A fost adoptată.

Domnul Suciu, vă rog, procedură. (Vociferări.) [2]

Domnul Vasile-Daniel Suciu:

Aveți dreptate.

Stimați colegi,

Domnule președinte de ședință,

Vă rog să supuneți votului prelungirea programului de lucru până la ora 24,00.

Vă mulțumesc. (Vociferări. Rumoare.)

Domnul Florin Iordache:

Da. Să înceapă votul.

311 voturi pentru, 10 voturi împotrivă, 7 abțineri. A fost adoptată.

Anexa nr. 3/34 - "Serviciul de Telecomunicații Speciale." Nu avem amendamente admise sau respinse. Să înceapă votul.

220 de voturi pentru, 102 voturi împotrivă. A fost adoptată.

Anexa nr. 3/35 - "Ministerul Economiei."

Avem 4 amendamente respinse, în Anexa nr. 23, de la 1 la 4. Dacă se dorește a fi susținute?

Vă rog.

La...?

Vă rog.

Spuneți care din cele 4.

Poziția 2, vă rog.

Domnul Ioan Balan:

Poziția 2. Suplimentarea bugetului SNTGN "Transgaz" SA cu suma de 26.310 mii lei pentru realizarea tronsonului Pojorâta - Vatra Dornei, în vederea finalizării investiției "Conducta de transport gaze naturale Câmpulung Moldovenesc - Vatra Dornei".

Domnul Florin Iordache:

Să înceapă votul. Amendament de la poziția 2. (Vociferări.) Amendament respins. Amendament respins, la poziția... (Vociferări.)

Nu avem amendamente admise, numai amendamente respinse. De aceea v-am spus...

108 voturi pentru, 196 de voturi împotrivă. A fost respins.

Altă intervenție?

La amendament, la poziția 3? Nu.

La poziția 4? Nu.

Supun votului...

Numai puțin.

Supun votului Anexa nr. 3/...

(Domnul deputat Dan Vîlceanu solicită să ia cuvântul.)

La care?

A, la 1. Vă rog. Am întrebat.

Vă rog, domnul Vîlceanu.

Domnul Dan Vîlceanu:

Da. Mulțumesc, domnule președinte.

Amendamentul se referă la Uzina Mecanică Sadu, o fabrică înființată pe vremea Guvernului Tătărescu, care de atunci cred că lucrează cam cu aceleași utilaje, n-a mai fost modernizată niciodată. Au murit oameni acolo, pentru că se lucrează cu pulberi, cu praf de pușcă.

Și am solicitat un credit de angajament, întrucât trebuie făcută o modernizare, o retehnologizare a acestei uzine și trebuie achiziționate utilaje care sunt unicat, practic trebuie făcute de la zero, din stadiul de proiect.

Așa că, dacă dorim să salvăm ce a mai rămas din industria de armament a României, vă rog să fiți de acord cu acest amendament care solicită credit de angajament pentru modernizarea Uzinei Mecanice Sadu.

Mulțumesc mult.

Domnul Florin Iordache:

Amendament respins, la poziția 1. Să înceapă votul.

94 de voturi pentru, 216 voturi împotrivă...

Supun votului... acum...

Supun votului, stimați colegi, Anexa nr. 3/35 în integralitate, cu 4 amendamente respinse. Să înceapă votul. (Vociferări.)

Anexa nr. 3/35 - "Ministerul Economiei." Am întrebat. Amendamentul 4 nu s-a susținut.

201 voturi pentru, 83 de voturi împotrivă. A fost adoptată Anexa nr. 3/35.

Mai departe - Ministerul Energiei.

Vă rog.

(În continuare, conducerea ședinței a fost preluată de domnul senator Șerban-Constantin Valeca, vicepreședinte al Senatului.)

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

Ministerul Energiei, deci, două amendamente respinse - Anexa nr. 3/36.

Anexa nr. 24, pozițiile 1 și 2. Dacă se susțin, vă rog?

Domnul Ion Ștefan:

Da.

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

Vă rog.

Domnul Ion Ștefan:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Lipsa investițiilor în sistemul energetic național a condus la o scădere a capacității naționale de producție a energiei și la o creștere fără precedent a dependenței naționale de resursele energetice din afara țării, din import.

În plus, prețul energiei a înregistrat o creștere semnificativă în ultima perioadă de timp.

Dacă în 2017 prețul de producție al energiei electrice era de aproximativ 130 de lei, în 2018 - 170 de lei, iar astăzi românii sunt nevoiți să plătească prețul energiei electrice la producător cu 290 de lei.

Pentru acest motiv... (Vociferări.)

Mai încet, bine...

... propunem suplimentarea pentru finanțarea investițiilor strategice din energie. cu suma de 2.400.000 mii lei.

Urmărim prin acest program investițional următoarele efecte:

- Creșterea producției naționale de energie electrică și reducerea prețului la furnizor;

- Reabilitarea și modernizarea infrastructurii critice de transport și distribuție a principalelor resurse energetice, atât de energie electrică, cât și de gaz;

- Construcția și modernizarea centralelor de producție a energiei electrice;

- Extinderea rețelelor de transport/distribuție a gazelor naturale;

- Creșterea investițiilor în domeniul energiilor nepoluante.

Domnule ministru,

Primarii așteaptă de la dumneavoastră, de aproximativ 6 luni, să semnați normele de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune a serviciilor de utilitate publică - de distribuție a gazelor naturale.

Domnule ministru...

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

Domnule deputat...

Domnul Ion Ștefan:

... vă rog să renunțați la vizitele dumneavoastră...

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

... haideți să ne referim la...

Domnul Ion Ștefan:

... de la Moscova...

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

... la amendament, vă rog frumos.

Domnul Ion Ștefan:

... și să vă faceți timp pentru semnarea acestor norme utile pentru poporul român și pentru primarii noștri.

Aș vrea să vă citesc acum amendamentul.

Se propune suplimentarea sumei...

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

Deci amendamentul nr. 1, da?

Domnul Ion Ștefan:

Da, amendamentul nr. 1...

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

Vă rog.

Domnul Ion Ștefan:

... la Anexa nr. 3/36 - "Ministerul Energiei."

Se propune suplimentarea cu suma de 2.400.000 mii lei a sumelor...

Mai tare, dacă vreți, domnișoară... (Vociferări.)

Mai tare? Bine, mai tare.

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

Haideți, vă rog, nu dialogați cu sala.

Domnul Ion Ștefan:

Da.

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

Dacă...

Domnul Ion Ștefan:

... a sumelor prevăzute la Anexa nr. 3... - "Ministerul Energiei."

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

Vă mulțumesc.

Poziția 1 la amendamente respinse. Vă rog să votați.

Vot, vă rog.

Stafful...

Cu 94 de voturi pentru, 198 de voturi contra, amendamentul este respins.

Amendamentul nr. 2. Îl susține cineva? Nu.

Supun votului amendamentul nr. 2, la amendamente respinse. Vă rog să votați.

Cu 96 de voturi pentru, 194 de voturi împotrivă, amendamentul a fost respins.

Supun votului dumneavoastră Anexa nr. 3/36 - "Ministerul Energiei." Vă rog să votați.

Cu 191 de voturi pentru, 100 de voturi împotrivă, Anexa nr. 3/36 a fost aprobată.

Doamna deputat Turcan.

Procedură, da?

Doamna Raluca Turcan:

Da, procedură.

Exact în spiritul celor spuse anterior, acum în sală se convoacă Comisia pentru buget, finanțe. Ghiciți pentru ce? Ca să se modifice Legea plafoanelor fiscal-bugetare. Și în felul acesta se creează un nou act de încălcare a Constituției, întrucât această Lege a plafoanelor fiscal-bugetare a fost votată final în Camera Deputaților, este înregistrată la Secretariatul General.

Și, cu alte cuvinte, ceea ce dumneavoastră încercați să faceți aici... (Vociferări.)... să convocați comisie, să aduceți o lege votată, creați un precedent înfiorător și plasați întregul buget în afara Constituției.

Vă vulnerabilizați singuri, pentru că nu acceptați un amendament pe care noi l-am propus cu o sursă de finanțare, dar care, da, într-adevăr, vă forțează să restructurați aparatul guvernamental. Să reduceți numărul de ministere, să vă scoateți afară clientela politică...

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

Nu are nicio legătură.

Doamna Raluca Turcan:

... să scăpați de toate angajamentele care scurg...

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

Bun.

Doamna Raluca Turcan:

... de fapt bani publici în buzunarele dumneavoastră.

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

Nu știu care era procedura. Este declarație politică.

Vă rog.

Nu are nicio legătură una cu alta, dar... în sfârșit, e târziu...

Domnul senator Băsescu.

Vă rog. (Vociferări.)

E înregistrat de mai mult timp.

Domnul Traian Băsescu:

Ce, fraților, nu reușiți să adormiți?

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Trebuie să vă spun că de vreo 20 de minute stau cu butonul acela verde apăsat și nu mă vede domnul președinte.

Mulțumesc că mi-ați permis acum.

Intervenția mea este legată de amendamentele admise pentru SRI și pentru SPP.

Vreau să vă atenționez asupra unui lucru.

Sigur, sunt votate, ați decis. Dar l-ați înșelat pe Președinte. Aceste bugete au fost prezentate Președintelui în urma analizei sarcinilor pe care aceste instituții le au în 2019.

Guvernul nu a dat curs amenințărilor că trebuie tăiate bugetele, dar o faceți dumneavoastră, în Parlament.

Ca atare, vreau să vă spun ce ar face un președinte responsabil.

Primul lucru - vă trimite bugetul înapoi. (Vociferări.)

Al doilea lucru - trimite bugetul la Curtea Constituțională.

Al treilea lucru - ar acuza pe unii dintre politicieni de dezinformarea Președintelui și a CSAT. Ca să nu mai vorbim de înșelătorie.

V-aș ruga să vă gândiți de două ori când va fi acest buget pus în funcțiune, pentru că Președintele nu are voie să nu țină cont de bugetele deja aprobate, la propunerea Guvernului, dintr-un singur motiv - aceste instituții au planuri de acțiune pe anul următor, care sunt stabilite tot în CSAT. Finanțarea lor se face în funcție de misiunile pe care le au în anul următor. (Vociferări.)

Veți face ce vreți. Am vrut doar să vă avertizez că veți primi bugetul înapoi la Parlament.

Vă mulțumesc. (Aplauze.)

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

Bine.

Vă mulțumesc și eu.

Deci trecem la Anexa nr. 3/37 - "Academia Română."

Nu există amendamente admise, există un amendament respins - Anexa nr. 25, poziția 1.

Vă rog.

Domnul Gigel-Sorinel Știrbu:

Mulțumesc, domnilor președinți de ședință.

Înainte de a citi anexa și amendamentul respins, dați-mi voie să-i mulțumesc domnului Kelemen Hunor, domnului Pambuccian și domnului Varujan Vosganian, pentru asigurarea că vor vota acest amendament.

Și sper, domnule președinte Dragnea, că după ce veți vedea importanța acestui amendament, și dumneavoastră îmi veți da votul, obligându-mă, de altfel, să vă și mulțumesc.

Anexa nr. 3/37 - "Academia Română", Capitolul 5.301, Titlul 59, art. 11. Se propune suplimentarea sumei cu 350 mii lei - 70.000 de euro.

Motivare - suma este necesară pentru sprijin financiar pentru proiectele Fundației Naționale pentru Știință și Artă, fundație de utilitate publică, care funcționează sub auspiciile Academiei Române, privind editarea, publicarea clasicilor literaturii române în ediții științifice integrale.

Din anul 2000... din anul 2000 până în 2018, Academia Română, în fiecare an, prin bugetul național, a primit suma corespunzătoare pentru tipărirea acestor ediții - seria "Opere fundamentale" - ediții de tip Pleiade - cuprinzând opera integrală a marilor clasici - Caragiale, Eminescu, Blaga, Arghezi, Slavici, Nicolae Iorga - primele trei ediții ale "Istoriei Literaturii".

Dragii mei colegi,

Este vorba de 70.000 de euro. Din 2000 până în 2018, Academia Română a demarat, și a continuat, și a perpetuat acest proiect național.

Dacă vrem să dăm dovadă de bună-credință, și nu de populism, vă rog, vă implor, votați acest amendament, pentru că acest proiect național trebuie să continue.

Vă mulțumesc tare mult. (Aplauze.)

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

Vă mulțumesc și eu.

Supun votului amendamentul...

A, domnul președinte Dragnea.

Vă rog.

Domnul Nicolae-Liviu Dragnea:

Mulțumesc, domnule președinte.

Trebuie să răspund acestei solicitări.

Eu susțin acest amendament, domnule Știrbu. (Aplauze.)

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

Mulțumesc.

Mai sunt intervenții?

Dacă nu, supun votului amendamentul - Anexa nr. 25, poziția 1. Vă rog să votați.

Cu 314 voturi pentru, un vot contra, o abținere, doi colegi prezenți nu votează, amendamentul a fost admis.

Supun votului dumneavoastră Anexa nr. 3/37 în întregime...

Vă rog.

(Domnul deputat Gigel-Sorinel Știrbu solicită să ia cuvântul.)

Imediat, după votul...

... Anexa nr. 3/37 în întregime. Vă rog să votați.

287 de voturi pentru, 27 de voturi împotrivă, un coleg prezent nu votează. S-a votat și Anexa nr. 3/37.

Domnul deputat Știrbu.

Vă rog.

Microfonul nr. 1, da?

Nu apăsați.

Microfonul, vă rog.

Domnul Gigel-Sorinel Știrbu:

Mulțumesc.

Știți cât de greu îmi e, nu?

Vă mulțumesc mult.

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

Da, vă rog, pe procedură.

Domnul Gabriel Andronache:

Stimate domnule vicepreședinte Iordache,

Vreau să vă comunic un aspect legat de Legea pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe 2019.

Așa este când vă grăbiți, stimați colegi. Ieri ați anunțat legea și era în procedură de urgență. Astăzi a expirat termenul de atac la Curte și este la promulgare.

Ca atare, această lege nu mai este în Parlament. Prin urmare, nu o puteți revizui. Eventual, adresați-vă Președintelui, pentru a o retrimite, spre o nouă reexaminare.

Aceasta este situația. Legea nu mai este în Parlament. Este, de astăzi, la promulgare.

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

Bun. Vă mulțumesc.

Domnul Gabriel Andronache:

Ca atare, ați creat cercul vicios perfect. Pentru că ați depus un amendament care prevede o sursă de finanțare ce nu poate fi susținută.

Ieșiți din acest cerc, să vedem cum! (Aplauze.)

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

Ei, se găsesc soluții, domnule deputat, nu...

Și le găsim împreună dacă vrem să mărim alocația.

Anexa nr. 3/38 - "Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor."

Nu există amendamente admise. Un amendament respins - Anexa nr. 26, poziția nr. 1. Se susține? Nu se susține.

Atunci trecem la vot pentru amendamentul respins. Vă rog să votați.

Cu 3 voturi pentru, 254 de voturi împotrivă, 48 de abțineri, amendamentul a fost respins.

Supun atenției dumneavoastră Anexa nr. 3/38 în integralitate. Vă rog să votați.

Cu 196 de voturi pentru, 100 de voturi împotrivă, 3 abțineri, un coleg prezent nu votează, anexa a fost votată.

Anexa nr. 3/39 - "Secretariatul de stat pentru recunoașterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989."

Nu există amendamente admise; 4 amendamente respinse - Anexa nr. 27, pozițiile 1, 2, 3 și 4.

Poziția 1. Se susține? Nu.

Poziția 2. Se susține? Nu.

Poziția 3. Se susține? Nu.

Poziția 4. Se susține? Nu.

Vă supun în bloc amendamentele respinse. Vă rog să votați.

Cu 210 voturi împotrivă, două voturi pentru, 98 de abțineri, amendamentele au fost respinse.

Vă supun votului Anexa nr. 3/39 în integralitate. Vă rog să votați.

Cu 207 voturi pentru, 104 voturi împotrivă, o abținere, anexa a fost votată.

Trecem la Anexa nr. 3/40 - "Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor."

Nu există amendamente admise; nu există amendamente respinse.

Supun votului dumneavoastră Anexa nr. 3/40. Vă rog să votați.

Cu 210 voturi pentru, 103 voturi împotrivă, o abținere, anexa a fost aprobată.

Anexa 3/41 - "Oficiul Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat."

Nu există amendamente admise; nu există amendamente respinse.

Supun votului dumneavoastră Anexa nr. 3/41. Vă rog să votați.

Cu 210 voturi pentru, 104 voturi împotrivă, o abținere, anexa a fost aprobată.

Explicarea votului, domnul senator Goțiu.

Vă rog.

Domnul Remus Mihai Goțiu:

Nu este explicarea votului. Este o intervenție pe procedură, pentru că avem o soluție pentru a rezolva Legea plafoanelor.

Stimați colegi de la majoritate, aveți suficiente semnături ca să atacați această lege la Curtea Constituțională.

Domnul Șerban-Constantin Valeca:

Da. Bine.

Mulțumesc.

Anexa nr. 3/42 - "Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării."

Nu există amendamente admise; nu există amendamente respinse.

Supun votului dumneavoastră Anexa nr. 3/42. Vă rog să votați.

Cu 211 voturi pentru, 103 voturi împotrivă și o abținere, anexa a fost votată.

Anexa nr. 3/43 - "Agenția Națională de Presă AGERPRES."

Nu există amendamente admise; nu există amendamente respinse.

Supun votului dumneavoastră Anexa nr. 3/43. Vă rog să votați.

Cu 206 voturi pentru, 93 de voturi împotrivă și o abținere, anexa a fost votată.

Anexa nr. 3/44 - "Institutul Cultural Român."

Nu există amendamente admise; 6 amendamente respinse -Anexa nr. 28.

Poziția 1. Se susține? Nu.

Poziția 2. Se susține? Nu.

Poziția 3. Se susține? Nu.

Poziția 4. Se susține? Nu.

Poziția 5. Se susține? Nu.

Poziția 6. Se susține? Nu.

Supun votului amendamentele respinse, în bloc. Vă rog să votați. Respinse.

96 de voturi pentru, 205 voturi împotrivă, 6 abțineri. Amendamentele au fost respinse.

Supun votului dumneavoastră Anexa nr. 3/34 în întregime. Vă rog să votați. (Vociferări.)

Anexa nr. 3/44, mă scuzați - "Institutul Cultural Român", da.

Cu 204 voturi pentru, 95 de voturi împotrivă, o abținere, Anexa nr. 3/44 a fost votată.

Anexa nr. 3/45 - "Societatea Română de Radiodifuziune."

Nu există amendamente admise; 3 amendamente respinse - Anexa nr. 29.

Poziția 1. Se susține? Nu.

Poziția 2. Se susține? Nu.

Poziția 3. Se susține? Nu.

Vă supun votului, în bloc, amendamentele respinse. Vă rog să votați.

Cu 102 voturi pentru, 215 voturi împotrivă, amendamentele au fost respinse.

Supun votului dumneavoastră Anexa nr. 3/45 în integralitate. Vă rog să votați.

Cu 205 voturi pentru, 97 de voturi împotrivă, o abținere, anexa a fost votată.

Anexa nr. 3/46 - "Societatea Română de Televiziune."

Nu există amendamente admise; nu există amendamente respinse.

Supun votului dumneavoastră Anexa nr. 3/46. Vă rog să votați.

Cu 221 de voturi pentru, 96 de voturi împotrivă, o abținere, anexa a fost votată.

(În continuare, conducerea ședinței a fost preluată de domnul deputat Florin Iordache, vicepreședinte al Camerei Deputaților.)

Domnul Florin Iordache:

Domnul Știrbu, explicarea votului.

Vă rog.

Domnul Gigel-Sorinel Știrbu:

Vă mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Doamnelor și domnilor,

Atât eu, cât și colegii mei din Partidul Național Liberal am votat împotriva acestei anexe.

De ce vă spun acest lucru? Pentru că în calitatea mea de președinte al Comisiei pentru cultură - iar aici îi am martori și pe colegii din toate grupurile parlamentare din Cameră, membri în această comisie - am sesizat de-a lungul timpului, în ultimele... cel puțin în ultimele 6-8 luni de zile, câteva lucruri care pun la îndoială deciziile pe care conducerea Televiziunii Române le ia în ultimul timp.

Am solicitat de nenumărate ori să ni se pună la dispoziție diverse aspecte care țin de "contractele confidențiale", cum spune conducerea Televiziunii Române, în urma sesizărilor din media națională, vizavi de contracte care... mă rog, în care sunt vehiculate sume exorbitante.

După cum bine știți, dragi colegi membri în Biroul permanent al Camerei Deputaților, Partidul Național Liberal a înaintat către dumneavoastră și, implicit, către plen, propunerea unei hotărâri de constituire a unei comisii de anchetă pentru Televiziunea Română.

Vă informez și pe această cale că lucrurile acolo trebuie să înceteze.

Dacă dumneavoastră, în calitatea dumneavoastră de aleși ai cetățenilor, reprezentanți ai statului și ai Parlamentului, sunteți obligați să faceți declarații de avere, declarații de interese și sunteți controlați, să mă iertați, până în dinți, de către instituțiile statului, ceea ce se întâmplă în Televiziunea Română lasă loc la multe interpretări.

Ca atare, acesta este unul din multele motive care ne-au făcut să votăm împotriva acestui buget.

Vă mulțumesc mult.

Domnul Florin Iordache:

Și eu vă mulțumesc.

Continuăm.

Anexa nr. 3/47 - "Consiliul Superior al Magistraturii."

Nu avem amendamente admise sau respinse.

Supun votului anexa în integralitate. Să înceapă votul.

A fost adoptată, cu 222 de voturi pentru, 108 voturi împotrivă și o abținere, Anexa nr. 3/47, aferentă CSM.

Continuăm.

Anexa nr. 3/48 - "Autoritatea Electorală Permanentă".

Avem trei amendamente respinse și un amendament admis.

Dacă la amendamentele respinse, de la poziția 1 până la 3, sunt intervenții? Nu.

Supun votului, stimați colegi, cele trei amendamente respinse, în bloc. Să înceapă votul.

105 voturi pentru, 217 voturi împotrivă. Au fost respinse.

Supun votului, stimați colegi, amendamentul admis, de la poziția 43, de la amendamente admise.

Să înceapă votul. Amendament admis.

216 voturi pentru, 101 voturi împotrivă, o abținere. A fost adoptat.

Supun votului Anexa nr. 3/48 - "Autoritatea Electorală Permanentă". Să înceapă votul.

216 voturi pentru, 104 voturi împotrivă, o abținere. A fost adoptată.

Anexa nr. 3/50 - "Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal".

Nu există amendamente.

Supun votului Anexa nr. 3/50. Să înceapă votul.

212 voturi pentru, 99 de voturi împotrivă, o abținere. A fost adoptată Anexa nr. 3/50.

Anexa nr. 3/51 - "Consiliul Economic și Social".

Nu avem amendamente admise sau respinse.

Să înceapă votul.

216 voturi pentru, 102 voturi împotrivă, o abținere. A fost adoptată.

Anexa nr. 3/52 - "Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor".

Nu avem amendamente.

Supun votului anexa în integralitate. Să înceapă votul.

215 voturi pentru, 101 voturi împotrivă, o abținere. A fost adoptată.

Anexa nr. 3/53 - "Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului".

Nu avem amendamente admise sau respinse.

Supun votului anexa în integralitate. Să înceapă votul.

217 voturi pentru, 101 voturi împotrivă, două abțineri. A fost adoptată și Anexa nr. 3/53.

Anexa nr. 3/54 - "Ministerul Fondurilor Europene".

Nu avem amendamente admise sau respinse.

Să înceapă votul.

219 voturi pentru, 101 voturi împotrivă. A fost adoptată.

Anexa nr. 3/55 - "Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților".

Avem un amendament respins. Dacă se susține?

Dacă nu se susține, supun votului amendamentul respins. Să înceapă votul.

81 de voturi pentru, 242 de voturi împotrivă, 4 abțineri. A fost respins.

Supun votului Anexa nr. 3/55 în integralitate. Să înceapă votul.

223 de voturi pentru, 109 voturi împotrivă. A fost adoptată.

Anexa nr. 3/56 - "Academia Oamenilor de Știință din România".

Nu avem amendamente.

Supun votului Anexa nr. 3/56.

218 voturi pentru, 99 de voturi împotrivă. A fost adoptată.

Anexa nr. 3/57 - "Inspecția Judiciară".

Nu avem amendamente.

Supun votului Anexa nr. 3/57. Să înceapă votul.

229 de voturi pentru, 104 de voturi împotrivă. A fost adoptată.

Anexa nr. 3/58 - "Consiliul de monitorizare a implementării Convenției".

Nu avem amendamente admise sau respinse.

Supun votului. Să înceapă votul.

229 de voturi pentru, 96 de voturi împotrivă, o abținere. A fost adoptată și Anexa nr. 3/58.

Anexa nr. 3/59 - "Ministerul Turismului".

Avem nouă amendamente respinse. Dacă se susțin?

Da, domnule Balan.

Precizați care din cele nouă.

Domnul Ioan Balan:

2.

Domnul Florin Iordache:

Poziția 2.

Domnul Ioan Balan:

Se propune suplimentarea bugetului Ministerului Turismului cu suma de 24.000 mii lei pentru realizarea tronsonului II al pârtiei de schi Rarău.

Domnul Florin Iordache:

Să înceapă votul. Amendament respins.

98 de voturi pentru, 220 de voturi împotrivă. A fost respins.

Mai departe.

Mai doriți să interveniți?

Vă rog.

Precizați poziția.

Domnul Popescu.

Domnul Nicolae-Daniel Popescu:

Domnule președinte de ședință,

Poziția 5.

Domnul Florin Iordache:

5.

Domnul Nicolae-Daniel Popescu:

Și vă dau posibilitatea să reveniți asupra votului anterior.

Propun alocarea sumei de 100.000 mii lei sau în baza necesităților pentru finalizarea tronsonului II a pârtiei de schi Rarău.

Dragi colegi, județul Suceava anterior o ducea destul de bine economic. Aveam o industrie, însă în momentul de față nu mai putem spune același lucru.

Vă rog, dați o șansă județului să își revină.

Mulțumesc.

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc.

Supun votului amendamentul de la poziția 5.

Să înceapă votul. Amendament respins.

94 de voturi pentru, 209 voturi împotrivă. A fost respins.

Supun votului de la poziția 6 la poziția 9, amendamentele respinse. Să înceapă votul. Amendamente respinse.

93 de voturi pentru, 210 voturi împotrivă. Au fost respinse.

Supun votului Anexa nr. 3/59 - "Ministerul Turismului", în formula propusă de comisii. Să înceapă votul.

225 de voturi pentru, 97 de voturi împotrivă. A fost adoptată.

Anexa nr. 3/60 - "Ministerul pe Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat".

Nu avem amendamente.

Supun votului anexa în integralitate. Este și domnul ministru prezent. Să înceapă votul.

221 de voturi pentru, 99 de voturi împotrivă. A fost adoptată.

Anexa nr. 3/61 - "Ministerul Cercetării și Inovării".

Avem trei amendamente respinse. Dacă se susțin? În Anexa nr. 33. Nu se susțin.

Supun votului cele trei...

(Domnul deputat Sorin-Dan Moldovan solicită să ia cuvântul.)

Domnule Moldovan, precizați care din cele trei.

Prima poziție?

Domnul Sorin-Dan Moldovan:

3.

Domnul Florin Iordache:

A, poziția 3.

Domnul Sorin-Dan Moldovan:

Poziția 3 marginal, domnule președinte.

Solicităm suplimentarea bugetului Ministerului Cercetării și Inovării cu suma 2.000.000 mii de lei credite de angajament pentru "Cercetare Fundamentală și Cercetare Dezvoltare".

Creșterea finanțării pentru programele de cercetare competitivă, în vederea asigurării unei finanțări de minimum 1% pentru cercetare - obiectiv cuprins și în Programul de guvernare pe care l-ați prezentat public.

Mulțumesc.

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc.

Supun votului amendamentul respins de la poziția 3. Să înceapă votul.

108 voturi pentru, 215 voturi împotrivă. A fost respins.

Supun votului, în aceste condiții, Anexa nr. 3/61, în formularea propusă de comisii. Să înceapă votul.

219 voturi pentru, 101 voturi împotrivă, o abținere. A fost adoptat.

Anexa nr. 3/62 - "Ministerul Apelor și Pădurilor".

Avem 25 de amendamente respinse.

Dacă domnul... OK. Avem mai mulți înscriși, avem și timp.

La poziția 1 dorește cineva? Nu.

Poziția 2? 3?

Vă rog. (Vociferări.)

La poziția 3.

Vă rog.

Avem 25. (Vociferări.)

13? Stați, că până la 13 poate vrea cineva?

Cât? La poziția 5.

Vă rog.

Domnul Csoma Botond:

Stimați colegi,

Clujul are nevoie de sprijinul Bucureștiului pentru devierea Someșului, care e necesară pentru prelungirea pistei de la aeroport.

Încercăm de trei ani. Și nu numai pentru Cluj-Napoca și județul Cluj, toată regiunea de nord-vest ar profita de această investiție. Dacă s-ar prelungi această pistă, am putea avea, de la Cluj, de exemplu, curse transatlantice. Am cerut și anul trecut, și acum doi ani.

Am propus 117 milioane lei pentru suplimentarea bugetului acestui minister.

Vă rugăm să ne sprijiniți în acest demers.

Mulțumesc.

Domnul Florin Iordache:

Vot, pe amendamentul de la poziția 5.

Numai puțin!

113 voturi pentru, 193 de voturi împotrivă. A fost respins.

6?

Vă rog.

Domnul Ioan Balan:

Se propune alocarea de la bugetul Ministerului Apelor și Pădurilor, a Administrației Naționale Apele Române a sumei de 50.000 mii lei pentru regularizarea cursurilor de apă din județul Suceava, fiind identificate 11 puncte cu risc mare la inundații care necesită astfel de lucrări, dar și pentru reabilitarea malurilor râului Suceava, în zona în care Primăria Suceava dorește amenajarea unei zone de agrement.

Domnul Florin Iordache:

Supun votului poziția 6. Să înceapă votul. Amendament respins.

Domnule Suciu, amendament respins.

200 de voturi împotrivă, 88 de voturi pentru. A fost respins.

Da, doamnă.

Doamna Lungu.

Poziția 7? 8 și 9.

Vă rog, doamnă.

Doamna Tudorița Lungu:

7, 8 și 9.

Poziția 7.

Se suplimentează sumele destinate Ministerului Apelor și Pădurilor, Subcapitolul 05, Paragraful 02, cu suma de 16.300 mii lei, pentru lucrări de amenajare a râului Urmeniș, municipiul Moinești, județul Bacău.

Domnul Florin Iordache:

Poziția 7. Să înceapă votul. Amendament respins.

86 de voturi pentru, 208 voturi împotrivă. A fost respins.

Poziția 8.

Doamna Tudorița Lungu:

Poziția 8. Se propune suplimentarea fondurilor destinate Ministerului Apelor și Pădurilor, Subcapitolul 05, Paragraful 02 -Amenajări hidrotehnice, cu suma de 6.900 mii lei, pentru regularizarea râului Trotuș, comuna Gura Văii, județul Bacău.

Domnul Florin Iordache:

Vot la poziția 8. Amendament respins.

87 de voturi pentru, 199 de voturi împotrivă. Respins.

Vă rog.

Doamna Tudorița Lungu:

Și poziția 9.

Se propune suplimentarea cu suma de 7.400 mii lei, la Ministerul Apelor și Pădurilor, pentru amenajarea albiei râului Trebeș, comuna Mărgineni, județul Bacău.

Domnul Florin Iordache:

Da. Poziția 9. Să înceapă votul. Amendament respins.

85 de voturi pentru, 200 de voturi împotrivă. A fost adoptat.

Vă rog, doamnă.

Să ne precizați poziția.

Doamna Antoneta Ioniță:

La poziția 10.

Propunem suplimentarea bugetului cu suma de 150 mii lei, pentru împădurire pe o suprafață de 4 hectare, în comuna Unirea, județul Brăila.

Domnul Florin Iordache:

Supun votului poziția 10. Să înceapă votul.

82 de voturi pentru, 207 voturi împotrivă, o abținere. A fost respins.

Poziția 13. Vă rog.

Domnul Cătălin Dumitru Toma:

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Proiectul la care fac referire se referă la amenajarea râului Milcov, pe sector comuna Milcov, județul Vrancea.

În perioada 2005-2016, în bazinul hidrografic al râului Milcov au avut loc precipitații de o importanță deosebită.

Și vreau doar să vă dau câteva rezultate. Și anume, 317 case avariate, 58 de case distruse, număr de locuitori afectați - 996; peste 200 de hectare de teren agricol afectat.

Așadar, vă propun suplimentarea sumelor prevăzute la Anexa nr. 3/62, a Ministerului Apelor și Pădurilor, Capitol 7.001, Subcapitol 05, Paragraf 02, cu suma de 8.004,022 mii lei, fără TVA, pentru derularea proiectului privind amenajarea râului Milcov, pe sectorul UAT Milcov, județul Vrancea.

Fac apel și la colegii parlamentari din Vrancea să susțină acest lucru, pentru că este vorba de comunități, este vorba de cetățeni.

Domnul Florin Iordache:

Vă mulțumesc mult.

Supun votului poziția 13.

Să înceapă votul.

93 de voturi pentru, 201 voturi împotrivă. A fost respins.

Domnule Popescu, vă rog.

Precizați poziția.

Domnul Nicolae-Daniel Popescu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Poziția nr. 17.

Se propune alocarea sumei de 500 mii lei sau în baza necesităților deja calculate, pentru regularizarea râurilor cu risc de inundații din bazinul hidrografic Siret.

Vă mulțumesc.

Domnul Florin Iordache:

Poziția 17. Supun votului. Să înceapă votul. Amendament respins.

98 de voturi pentru, 199 de voturi împotrivă. A fost respins.

Alte intervenții?

Domnule Duruș, vă rog.

Precizați, domnule deputat, poziția.

Domnul Vlad-Emanuel Duruș:

La numărul curent 18, domnule președinte de ședință.

Domnul Florin Iordache:

18.

Vă rog.

Domnul Vlad-Emanuel Duruș:

Amendamentul prevede suplimentarea alocării bugetare pentru investiția "Acumularea Runcu", din județul Maramureș, la suma de 70.000 mii lei.

Foarte pe scurt, vorbim de un baraj a cărui construcție a început în 1987. Și, în ritmul acestor alocări bugetare, va mai dura încă vreo 30 de ani până când va fi gata acest baraj.

Vă mulțumesc.

Domnul Florin Iordache:

Și eu vă mulțumesc.

Supun votului poziția 18. Amendament respins. Să înceapă votul.

93 de voturi pentru, 209 voturi împotrivă. A fost respins.

Dacă mai sunt intervenții? Nu mai sunt intervenții.

Supun votului, de la poziția 19 până la 25. Amendamente respinse. Să înceapă votul.

84 de voturi pentru, 205 voturi împotrivă. Au fost respinse.

Supun votului Anexa nr. 3/62, în formula propusă de comisii. Să înceapă votul.

213 voturi pentru, 90 de voturi împotrivă. A fost adoptată.

Anexa nr. 3/63 - "Ministerul pentru Relația cu Parlamentul". Nu avem amendamente admise sau respinse.

Supun votului. Să înceapă votul.

206 de voturi pentru, 80 de voturi împotrivă. A fost adoptată.

Anexa nr. 3/64 - "Ministerul pentru Românii de Pretutindeni". Avem 474 de amendamente respinse.

Vă propun, de la 1 la 10 dacă sunt intervenții? Nu.

De la 11 până la 40? Nu.

De la 41 la 80? Nu.

De la 81 la 100? Nu.

De la 101 la 140? Nu.

De la 141 la 200? Nu.

De la 201 la 250? Nu.

De la 251 la 300? Nu.

De la 301 la 350? Nu.

De la 351 la 400? Nu.

De la 401 la 420? Nu.

Mai încercăm.

De la 421 la 440? Nu.

De la 441 la 450? Vă rog.

Domnul Codreanu.

Precizați care e poziția.

Domnul Constantin Codreanu:

Mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Distinși colegi, voi păstra abordarea pe care am avut-o și în celelalte două intervenții, spunându-vă că și de data aceasta nu vorbim doar de o simplă alocare a fondurilor, ci de o respectare, în primul rând, a cadrului legal existent.

Astfel, primul amendament pe care vi-l supun atenției dumneavoastră, numărul curent 455, este un amendament care face referire la un act legislativ existent din 2007 și prevede înființarea unui muzeu al românilor de pretutindeni.

Vă propun să alocăm suma de 1.000 mii lei, deci o sumă cu un impact bugetar redus, pentru ca - așa cum vă spuneam - să respectăm cadrul legislativ existent, mai ales că am făcut deja un prim pas în acest sens, și anume, am creat un muzeu virtual al românilor de pretutindeni și sper ca împreună cu conducerea Camerei Deputaților, așa cum am convenit anterior, după încheierea președinției rotative a Consiliului Uniunii Europene, să putem găzdui aici, la Palatul Parlamentului, un muzeu fizic al românilor de pretutindeni.

Vă rog să supuneți la vot.

Domnul Florin Iordache:

Vă mulțumesc.

Să înceapă votul. Amendament respins.

100 de voturi pentru, 198 de voturi împotrivă, 5 abțineri. A fost respins.

Vă rog, domnule Codreanu, altă poziție.

Domnul Constantin Codreanu:

Numărul curent 456.

Propun alocarea sumei de 10.000 mii lei, în vederea susținerii organizațiilor care oferă cursuri de limba română și a publicațiilor în limba română, din diaspora și comunitățile istorice.

Domnul Florin Iordache:

456. Vot.

98 de voturi pentru, 192 de voturi împotrivă. Respins.

Mai departe.

Domnul Constantin Codreanu:

Și ultimul amendament, număr curent 457.

Propun suplimentarea cu suma de 72.000 mii lei, pentru că, în fond - și sunt convins că ministrul este de acord cu această abordare, pentru că, în decembrie 2017, împreună, am reușit, în cele două comisii reunite, să suplimentăm bugetul alocat Ministerului pentru Românii de Pretutindeni, fiind cu toții convinși de faptul că are un buget extrem, extrem de mic.

Gândiți-vă că un minister care gestionează relația cu peste 10 milioane de români, cetățeni români din diaspora economică, cetățeni și etnici români din Republica Moldova, și români din comunitățile istorice, are un buget mai mic decât ministerul care plimbă hârtii prin Parlamentul României.

Este regretabil faptul că așa înțelegem noi să avem relația cu cel mai mare investitor în economia României.

Avem, pe de o parte, 4,9 miliarde de dolari care au intrat în economia României, și de cealaltă parte doar 28 de milioane, pe care le oferim acestor români.

Vă mulțumesc.

Domnul Florin Iordache:

Să înceapă votul.

Doamna Cristina-Mădălina Prună (din sală):

Procedură!

Domnul Florin Iordache:

Imediat!

107 voturi pentru, 193 de voturi împotrivă. A fost respins.

Vă rog, doamnă.

Doamna Cristina-Mădălina Prună:

Mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Vă cerem o pauză de consultări, de 15 minute, pentru a discuta despre modificarea Legii plafoanelor. (Rumoare.) Este o chestiune foarte gravă, colegii noștri au fost invitați la Comisia pentru buget, finanțe, să rediscute această lege care vă reamintesc că a trecut și prin Senat, și prin Camera Deputaților, a fost votată și se impune o consultare pe această temă.

Domnul Florin Iordache:

Doamnă, nu a fost nimeni invitat, ca să fie invitată și...

Stați puțin!

Doamna Cristina-Mădălina Prună:

Au primit mesaj colegii noștri și colegii dumneavoastră din Comisia pentru buget, să se întâlnească, în câteva minute, la Comisia pentru buget, finanțe.

Domnul Florin Iordache:

Doamnă, nu se putea convoca...

Doamna Cristina-Mădălina Prună:

Oricum, eu vă cer o pauză de consultări. Este dreptul nostru...

Domnul Florin Iordache:

Vă dau două minute pauză de consultări,...

Doamna Cristina-Mădălina Prună:

...să ne dați această pauză de consultări.

Domnul Florin Iordache:

...dar, vă spun, nu se poate convoca comisia, până nu se face Birou permanent. Deci, ca să vă lămuresc eu!

Doamna Cristina-Mădălina Prună:

OK. Nu se poate convoca comisia, însă trebuie să discutăm acest aspect și v-am cerut pauză de consultări.

Domnul Florin Iordache:

Da, doamnă, v-am dat două minute! Consultați-vă!

Doamna Cristina-Mădălina Prună:

V-am cerut 15 minute!

Domnul Florin Iordache:

Da, doamnă! Și v-am aprobat două! Consultați-vă!

Domnul Varujan. Înțeleg că vreți explicarea votului.

Domnul Varujan Pambuccian:

Aș vrea o explicare a votului nostru. Și aș vrea să o fac către domnul Codreanu, în primul rând, spunându-i că grupul nostru a votat amendamentele sale, pentru că noi suntem consecvenți în credința noastră că identitatea oricărui grup etnic trebuie apărată, trebuie respectată și trebuie ajutată să se dezvolte.

Mi-aș dori să văd simetrie în abordarea aceasta, dar nu de aceasta am votat.

Vă mulțumesc. (Aplauze.)

Domnul Florin Iordache:

E pauză de consultări. (Consultări.)

Au trecut, vă rog frumos!

Domnule Varujan Pambuccian, vă rog să luați loc.

Mulțumesc mult.

Continuăm.

Domnul deputat Popescu. Precizați poziția.

Vă rog.

Domnul Nicolae-Daniel Popescu:

Mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Poziția 464 - Ministerul pentru Românii de Pretutindeni.

Și aici vin în ajutorul Ministerului Românilor de Pretutindeni, în scopul celor afirmate în documentul MRP, "Diaspora - partener pentru dezvoltarea României", potrivit căruia: "Avem datoria morală de a sprijini comunitățile istorice de români sau minoritățile care țin de filonul etnic și cultural românesc, cu deosebire pe cele aflate în vecinătatea țării".

Dragi colegi,

Grupul USR vă propune alocarea sumei de 300 mii lei pentru acțiuni de sprijinire a organizațiilor românești din comunitățile istorice.

Vă mulțumesc.

Domnul Florin Iordache:

Bun. Rog colegii...

Domnule ministru Budăi, vă rog, luați loc, să putem continua, domnule! Avem voturi.

Este amendamentul de la poziția 464. Să înceapă votul. Amendament de respingere.

76 de voturi pentru, 182 de voturi împotrivă, o abținere. Respins.

Mai departe, domnule Popescu.

Domnul Nicolae-Daniel Popescu:

Mulțumesc.

465.

Domnul Florin Iordache:

Da.

Domnul Nicolae-Daniel Popescu:

Propunem alocarea a 500 mii lei către Capitolul 51.01 - Autorități publice și acțiuni externe pentru implementarea și înființarea "Direcțiilor pentru relația cu cetățenii din diaspora" în toate reședințele de județ din țară, la sediul consiliilor județene.

Înființarea direcțiilor pentru relațiile cu cetățenii din diaspora are drept scop asigurarea coeziunii între membrii familiilor rămase acasă cu cei plecați în afara granițelor țării, asigurarea unui sistem informațional centralizat aflat la dispoziția ...

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc.

Vot, domnule coleg.

Domnul Nicolae-Daniel Popescu:

....cetățenilor.

Mulțumesc.

Domnul Florin Iordache:

Vot la 465.

79 de voturi pentru, 196 de voturi împotrivă. A fost respins.

Vă rog, domnule senator.

Numai puțin, domnule senator! (Se adresează domnului senator Viorel-Riceard Badea.)

Aveți înainte? Ce poziție?

Domnul Matei-Adrian Dobrovie:

Eram la 458, chiar înainte. Înainte chiar decât...

Domnul Florin Iordache:

Numai puțin! Lăsați-l pe domnul senator și vă dau cuvântul...

Sau... Vă rog.

Domnul Dobrovie. Vă rog.

458.

Domnul Matei-Adrian Dobrovie:

În primul rând, vreau să spun că acest amendament se referă la o situație extrem de tristă, și anume, românii din Ucraina.

Știm cu toții prin ce presiuni și cu ce context se confruntă acești români, cu Legea educației, cu presiuni asimilaționiste enorme. Și, totuși, nu avem nici până acum un centru cultural veritabil la Ismail. Oamenii aceștia nu au, efectiv, unde să-și desfășoare activitățile culturale, să-și facă o bibliotecă, să aibă un loc de întâlnire.

Avem, în schimb, un centru de informare, un centru de informare în care efectiv acești oameni nu se pot întâlni, pentru că el ține de Universitatea Ismail, care nu le dă nici măcar accesul în această sală.

Această sală a fost dotată de Guvernul României cu mobilier și cu tot ce trebuie, din punct de vedere tehnic, și, totuși, românii noștri de acolo nu pot să o folosească. Așa ceva este inadmisibil! Statul român trebuie să ia atitudine și trebuie să aloce un spațiu corespunzător pentru românii din Ismail, pentru românii din sudul Basarabiei, care au fost atâta vreme neglijați, care sunt supuși, practic, unui proces de asimilare foarte agresiv.

De aceea, vă rog să judecați prin prisma acestui fapt și să votați pentru propunerea de suplimentare cu suma de 476 mii lei, redirecționați, pentru promovarea valorilor românești.

Alocarea sumei de 476 mii lei pentru crearea unui Centru Cultural Românesc în orașul Ismail, regiunea Odesa.

Nu e posibil să avem un centru de informare în care românii noști nici măcar să nu aibă acces! Este un lucru incalificabil! Nu se poate așa ceva!

Măcar să fim în stare, ca stat, să le dăm un sediu, închiriat sau cumpărat,...

Domnul Florin Iordache:

Vă mulțumesc, domnule coleg.

Domnul Matei-Adrian Dobrovie:

...în care să-și poată desfășura activitățile.

Vă rog să supuneți la vot.

Domnul Florin Iordache:

Da. Să înceapă votul.

Aveți mai multe amendamente?

Domnul Matei-Adrian Dobrovie:

Da.

Domnul Florin Iordache:

88 de voturi pentru, 197 de voturi împotrivă. A fost respins.

Următoarea poziție, domnule deputat.

Domnul Matei-Adrian Dobrovie:

O altă comunitate de români...

Poziția 459, imediat după.

Domnul Florin Iordache:

Da. Vă rog.

Domnul Matei-Adrian Dobrovie:

O altă comunitate de români care este confruntată cu această presiune asimilaționistă puternică este cea din Serbia.

Știți foarte bine că, în Valea Timocului, Biserica Ortodoxă Română nu este recunoscută. Știți foarte bine că acolo, pentru ca preoții să poată să deschidă biserici trebuie să-și ia autorizații pentru garaje. Și știți foarte bine că această situație anormală continuă, după ani de zile, deși a fost semnat un protocol pe protecția minorităților, pe care Serbia trebuia să-l respecte.

Statul român face, din păcate, prea puțin pentru etnicii români din Serbia. Și, de aceea, propun alocarea sumei de 119 mii lei pentru Biserica românească din satul Bobova, comuna Svilainat, din Serbia. Este extrem de important să finanțăm aceste spații de menținere a identității românești, într-un spațiu în care, iată, ei duc o luptă admirabilă pentru supraviețuire culturală, pentru ca această identitate lingvistică, culturală și religioasă ...

Domnul Florin Iordache:

Vă mulțumesc mult.

459. Supun votului. Să înceapă votul.

Mulțumesc.

Imediat, domnule Badea.

80 de voturi pentru, 199 de voturi împotrivă. A fost respins.

460?

461. Vă rog.

Domnul Viorel-Riceard Badea:

460.

Domnul Florin Iordache:

460. Păi, vedeți? Eu vă urmăresc.

Domnul senator Badea. Vă rog.

460. Vedeți? Credeam că v-ați reorientat.

Vă rog frumos.

Domnul Viorel-Riceard Badea:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

L-aș ruga pe domnul Pambuccian să fie puțin atent la amendamente...

Domnul Florin Iordache:

Suntem noi!

Vă rog, citiți!

Citiți, ca să pot să supun la vot!

Domnul Viorel-Riceard Badea:

Urmare a fenomenului accentuat de emigrație, foarte mulți români s-au stabilit în Italia, ca și în toată Europa Occidentală. Numai în regiunea Lazio, din câte știți și dumneavoastră, cu siguranță, există 250.000 de români. Deci ar fi o populație cam egală cu populația Timișoarei.

Acești 250.000 de români, în afară de cursurile organizate de Institutul Limbii Române, și, desigur, cursurile pe care le învață la bisericile din Italia, nu au nicio altă posibilitate de a-și continua aceste cursuri.

Dat fiind faptul că, în România, de exemplu, există și funcționează, în baza unui protocol cu Ministerul Educației Naționale, un liceu care se numește Dante Alighieri - îl știți și dumneavoastră -, ne-am gândit și noi să propunem, spre reciprocitate, un liceu în limba maternă - mă completează colegul meu, reprezentantul minorității italiene - ne-am gândit să propunem și noi un liceu care să se numească Mihai Eminescu și unde să se poată învăța în limba română.

Fac apel la dumneavoastră - și cred că este cazul să spargem și noi gheața -, pentru a-i ajuta pe românii noștri să-și păstreze identitatea națională. Așa cum, în București, există Liceul "Cervantes", există Liceul "Dante Alighieri". De ce n-ar exista și la Roma Liceul "Mihai Eminescu"? Așa cum în România minoritățile naționale - Slavă Domnului! - au posibilitatea să-și ducă educația în limba maternă până la capăt, haideți să încercăm și noi să-i ajutăm pe românii noștri, de data aceasta din Italia, să aibă aceeași posibilitate!

Pentru aceasta, vă solicit - și mă adresez în special colegilor noștri care reprezintă minoritățile naționale - alocarea unei sume de 13.500 mii lei, pentru înființarea Liceului "Mihai Eminescu", la Roma, în Italia, cu predare în limba maternă română.

Vă mulțumesc frumos.

Domnul Florin Iordache:

Supun votului poziția 460. Să înceapă votul.

102 voturi pentru, 197 de voturi împotrivă și 5 abțineri. A fost respins.

Domnul Leoreanu. Aveți 461? Vă rog.

Domnul Laurențiu-Dan Leoreanu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Vă solicit alocarea sumei de 500 mii lei, în vederea finanțării Catedralei-mausoleu cu hramul "Sfântul Mare Mucenic Dimitrie", din satul Cania, raionul Cantemir, Republica Moldova.

Lăcașul de cult este închinat ostașilor români. Peste 5.000 de ostași români și-au găsit aici odihna de veci, dând măsura sacrificiului lor suprem.

În urmă cu 16 ani, prin efortul Guvernului României și al Departamentului de Politici pentru Românii de Pretutindeni, a început construirea acestui locaș de cult. Clădirea este edificată, rămâne de pus acoperișul și finisajele.

Este păcat! Un lucru început în urmă cu 16 ani să nu-l finalizăm. Ca tot omul gospodar, un lucru început trebuie și finalizat și, mai mult decât atât, din păcate, aflându-se întru-un stadiu incipient, clădirea începe să se distrugă.

Este păcat, pentru ceea ce s-a făcut până acum, și este păcat de sângele vărsat de cei 5.000 de ostași, aflați în pământul României, la Cania, în raionul Cantemir din Republica Moldova.

Vă mulțumesc.

Domnul Florin Iordache:

461. Vot, vă rog. Amendament respins.

97 de voturi pentru, 190 de voturi împotrivă, o abținere. 461 a fost respins.

Mai departe.

Domnule Popescu, mai aveți un amendament?

V-ați oprit la 465.

Domnul Nicolae-Daniel Popescu:

Da, 465. Mai am unul, la 470.

Domnul Florin Iordache:

Da.

Domnul Nicolae-Daniel Popescu:

Alocarea sumei de 300 mii lei, sau în baza necesităților deja calculate, pentru acțiuni de sprijinire a diasporei românești în peninsula balcanică, în baza aceleiași motivații.

Știm că, comunitățile din jurul granițelor României se confruntă cu foarte mari dificultăți. Avem nenumărate cazuri în care ne sunt sesizate dificultăți în predarea limbii române, de exemplu. Și, pentru acest motiv, vă cer suplimentarea bugetului cu 300 mii lei.

Vă mulțumesc.

Domnul Florin Iordache:

470. Amendament respins. Să înceapă votul.

Mulțumesc.

90 de voturi pentru, 202 voturi împotrivă. A fost respins.

Domnul senator. Vă rog.

Domnul senator Mihai-Radu Mihail. La ce poziție? Să ne precizați.

Domnul Radu-Mihai Mihail:

Mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Poziția 471.

Domnul Florin Iordache:

Da.

Domnul Radu-Mihai Mihail:

Românii sunt împinși, în fiecare zi, de guvernarea PSD-ALDE, să părăsească țara.

Ce încercăm să facem, prin acest amendament, este să îmbunătățim ceea ce se preface că face Ministerul pentru Românii de Pretutindeni, acțiunea de a-i informa pe cei care sunt cu risc să fie siliți să plece, despre ce-i așteaptă când pleacă.

În momentul de față, sumele alocate sunt cel puțin penibile, ca să nu spun jenante. E vorba de câteva întâlniri, pe ici, pe colo, cu oameni din administrația locală. Noi vrem ca statul să aloce bani, ca lumea să vadă la televizor ce înseamnă să părăsești România. Să-i vadă pe cei care au plecat ce probleme au, să știe ce-i așteaptă, să fie informați cu adevărat de mass-media, pe scară largă, nu doar niște glume de întâlniri.

De aceea, propunerea pe care o avem este să alocăm o sumă minimă pentru un program decent de informare a celor care sunt în situația de a fi siliți să plece sau sunt cu risc major de a pleca.

Un milion și jumătate de lei - aceasta este ceea ce am calculat că este nevoie - și sper că veți accepta, pentru că cei pe care majoritatea dintre dumneavoastră îi faceți să plece în fiecare zi merită măcar acest sprijin, că poate o parte dintre ei vor decide să nu plece, poate o parte dintre ei vor evita riscurile la care sunt supuși, dacă pleacă.

Domnul Florin Iordache:

Da.

Mulțumesc.

Vot la poziția 471. Să înceapă votul. Amendament respins.

87 de voturi pentru, 215 voturi împotrivă. Respins.

Vă rog, domnule senator.

Următoarea poziție? Sau unde?

Domnul Radu-Mihai Mihail:

Mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Următoarea poziție, 472.

Ministerul pentru Românii de Pretutindeni și Guvernul României, Guvernul PSD-ALDE, de doi ani de zile nu sunt capabili să facă nici măcar un singur centru comunitar, conform prevederilor legii.

Domnul Florin Iordache:

Amendamentul, domnule senator!

Domnul Radu-Mihai Mihail:

Acest lucru se datorează lipsei din buget a oricăror sume alocate pentru această activitate, de doi ani de zile, și acesta ar fi al treilea an în care Guvernul PSD-ALDE alocă zero lei și zero bani pentru românii din afară.

Domnul Florin Iordache:

Prezentați amendamentul, domnule senator!

Domnul Radu-Mihai Mihail:

În consecință, ceea ce vă propun este un minim necesar, pentru ca măcar câteva centre comunitare să poată fi înființate și ca românii din afară să simtă că statului român îi mai pasă de ei.

Amendamentul vă propune să alocăm 30 de milioane de lei, pentru a putea înființa, în principiu, până la zece centre comunitare, cel puțin în statele importante, unde știm că avem milioane de oameni, sute de mii și milioane de oameni, care, încă o dată, au plecat din cauza guvernării PSD-ALDE.

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc.

Supun votului. Să înceapă votul.

89 de voturi pentru, 206 voturi împotrivă. A fost respins.

Mai aveți vreunul?

Dați citire amendamentului, vă rog.

Domnul Radu-Mihai Mihail:

Bineînțeles!

Mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Mulțumesc colegilor pentru răbdare.

Domnul Florin Iordache:

Da.

Domnul Radu-Mihai Mihail:

Marginal 473.

Domnul Florin Iordache:

Da. Mai este unul.

Domnul Radu-Mihai Mihail:

Guvernul României PSD-ALDE habar nu are câți români sunt plecați din țară! (Gălăgie. Aplauze.)

Domnul Florin Iordache:

Domnule senator,

Cu tot respectul... Prezentați amendamentul.

Domnul Radu-Mihai Mihail:

Realitatea nu o putem ascunde.

Deci, dat fiind că statul român are nevoie să știe câți oameni pleacă, în ce condiții pleacă, ce fac acolo unde ajung și cum putem să înțelegem ce nevoi au ca să se întoarcă în țară, propunerea... (Vociferări.)

Dacă e realitate, o spun! Din nou și din nou! Vorbiți frumos, vă rog! Vă adresați oamenilor de afară!

Domnul Florin Iordache:

Domnule senator, prezentați amendamentul! Nu dialogați cu sala!

Domnul Radu-Mihai Mihail:

Bineînțeles! Bineînțeles!

Domnul Florin Iordache:

Prezentați amendamentul, v-am rugat!

Domnul Radu-Mihai Mihail:

Amendamentul este foarte simplu... (Vociferări.)

Domnul Florin Iordache:

Prezentați-l!

Domnul Radu-Mihai Mihail:

Un milion și jumătate de lei...

Domnul Florin Iordache:

Da.

Domnul Radu-Mihai Mihail:

... pentru a face un studiu, pentru a afla ce se întâmplă cu acești oameni pe care dumneavoastră îi goniți din România.

Mulțumesc. (Vociferări. Aplauze.)

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc.

Vot la 473. Vot.

75 de voturi pentru, 203 voturi împotrivă. A fost respins.

Și ultimul.

Prezentați amendamentul, domnule senator, dacă mai aveți?

Ultimul.

Domnul Radu-Mihai Mihail:

Vă mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Mulțumesc, dragi colegi.

În structura Guvernului României, în funcționarea sa... (Vociferări.)

Domnul Florin Iordache:

Prezentați amendamentul, v-am rugat!

Domnul Radu-Mihai Mihail:

...este o instituție care se numește Comitetul Interministerial pentru Românii din Afara Granițelor.

Acest comitet este o structură fantomă care se întâlnește numai atunci când descoperim români în sclavie, undeva prin Italia.

Acest minister, conform legislației, ar trebui să se ocupe de strategia de abordare a problemelor diasporei.

Eu propun ca acest organism să aibă măcar o secretară, un birou și o imprimantă, ca să poată să aibă o activitate permanentă, să arătăm celor de afară că ne pasă, după ce i-am gonit din țară, după ce guvernarea PSD-ALDE îi gonește din țară.

Deci propun imensa sumă de 200 mii lei pentru imprimante și o secretară pentru românii din afara granițelor.

Mulțumesc pentru sprijin. (Gălăgie. Aplauze.)

Domnul Florin Iordache:

Vă mulțumesc.

Am finalizat.

474. Să înceapă votul. (Gălăgie. Aplauze.)

Bucurie degeaba!

474. Să înceapă votul, v-am rugat!

93 de voturi pentru, 214 voturi împotrivă.

Supun votului anexa în integralitate - Anexa nr. 3/64, fără amendamente admise. Să înceapă votul. (Gălăgie.)

Domnul Andrei Daniel Gheorghe:

Explicarea votului!

Domnul Florin Iordache:

Explicarea votului.

Numai puțin, să anunț rezultatul!

225 de voturi pentru, 102 voturi împotrivă.

Te rog.

Domnul Andrei Daniel Gheorghe:

Mulțumesc, domnule președinte.

Partidul Național Liberal nu susține acest buget - credem noi - rușinos, cu privire la românii de pretutindeni. Ceea ce nu realizăm noi astăzi este că avem în afara granițelor încă o Românie, de aproape 10 milioane de locuitori. Iar această subfinanțare, la nivelul unui oraș mic, cum este acest buget al Ministerului Românilor de Pretutindeni, este unul din lucrurile de care trebuie să ne fie rușine nouă, ca români. Și vă spun și de ce. Gândiți-vă la două aspecte. În 50 de ani, la actualul proces de asimilare, românii din sudul Dunării vor fi complet slavizați. Ultimele enclave românești vor fi în regiunea Cernăuți, unde bucovinenii, având o conștiință națională foarte puternică, vor reuși să-și păstreze identitatea și, evident, în Republica Moldova. Și vorbim astăzi de peste 4 milioane de români din comunitățile istorice tradiționale din jurul granițelor și de încă peste 4 milioane de români din diaspora, plecate după decembrie 1989. Iar aceste 4 milioane de români nu doar că trebuie să îi aducem acasă și să le asigurăm continuitatea vieții lor pe pământul în care s-au născut, trebuie să le păstrăm conștiința și identitatea. Și spun acest lucru, deoarece, veți vedea, în Italia, în Spania, există numeroși copii ai românilor care lucrează acolo, care nu-și mai cunosc limba lor și a moșilor și strămoșilor lor.

De aceea, acest minister joacă un rol strategic. Și vă dau un exemplu. Uitați-vă ce face Ungaria. O țară cu o populație la jumătate cât nivelul României, însă cu o diaspora numeric aproximativ egală cu cea a noastră. Investește de zeci de ori mai mult în comunitățile din afara granițelor! Și foarte bine face!

Noi de ce nu facem așa? Noi de ce-i uităm pe frații noștri? De ce-i uităm pe românii din Bucovina, din Timoc, din Maramureșul istoric și din toate zonele din Balcani, care-și vor pierde identitatea?! Este un factor de conștiință națională!

Vă mulțumesc.

Și rușine pentru acest buget! (Gălăgie.)

Domnul Florin Iordache:

Da.

Domnule senator, vă rog.

Domnul Radu-Mihai Mihail:

Vă mulțumesc.

Românii din diaspora au nevoie de respect, n-au nevoie de un minister de buzunar și de bănuți aruncați. Și românii din Diaspora nu au nevoie de penali în funcții publice! (Vociferări. Aplauze.)

Domnul Florin Iordache:

Da. Am finalizat.

Mulțumesc.

O explicare a votului? Bun.

Ministerul Finanțelor Publice ...

Domnul Pavel Popescu (din sală):

Intru pe procedură. E o problemă personală și vă rog frumos să nu-mi mai tăiați microfonul.

Domnul Florin Iordache:

Care e problema personală?

Domnul Pavel Popescu (din sală):

Problema personală am s-o spun la microfon.

Domnul Florin Iordache:

Problema personală se discută...

Domnul Pavel Popescu (din sală):

Ascultați-mă!

Domnul Florin Iordache:

Te rog frumos. Să vedem problema personală care este.

Deci dacă aveți o problemă personală, vreau să aud problema personală.

Domnul Pavel Popescu:

Nu am să vă povestesc despre Ministerul Românilor de Pretutindeni! (Vociferări.)

Am o problemă personală!

Timp de șapte ani de zile am stat în afara țării. Am fost unul din acei 5 milioane de oameni care, spre deosebire de voi, aceștia din fața mea, din PSD, a trăit niște lucruri, în diaspora, pe care voi nu le veți trăi niciodată, din aceste bănci.

Domnul Florin Iordache:

Vă mulțumesc.

Domnul Pavel Popescu:

Până când nu veți ajunge în momentul... (I se întrerupe microfonul.)

Domnul Florin Iordache:

Vă mulțumesc.

Vă mulțumesc. (Vociferări.)

Problema personală o prezentați la final.

Potrivit Regulamentului, problema personală...

Domnul Pavel Popescu:

Nu îmi mai tăiați microfonul...

Domnul Florin Iordache:

Ba da.

Domnul Pavel Popescu:

... când invoc probleme personale.

Domnul Florin Iordache:

Da... numai puțin...

Domnul Pavel Popescu:

E o problemă personală.

Domnul Florin Iordache:

Problema personală... (Vociferări.)

Nu... stați puțin, nu jigniți. Vorbiți... prezentați problema dumneavoastră, fără să discutați... (Vociferări. Rumoare.)

Vă rog frumos...

Vă rog frumos...

Prezentați problema dumneavoastră... (Vociferări. Rumoare.)

Deci problema personală are un minut. Fără a jigni colegii. (Vociferări. Rumoare.)

Orele sunt înaintate. Aveți un minut, prezentați problema personală, vă rog.

Continuați...

Vă rog.

Domnul Pavel Popescu:

Timp de 7 ani de zile am locuit în afara țării, alături de cei 5 milioane de români.

Ceea ce am trăit, ca român, în afara țării, mulți nu vor putea să trăiască. Umilințele pe care le trăiesc românii din afara țării mulți nu puteți să le înțelegeți. Nu știți cum e să stai în tranșeele țărilor străine, da, murdar, plin de noroi, făcând niște munci pe care nu ai fi vrut să le faci niciodată.

Problemele acestea nu le veți înțelege niciodată.

Faptul că românii de pretutindeni nu pot să vină acasă, din motive clar întemeiate, din cauză că trebuie tot timpul să muncească, să-și trimită banii în această țară pe care am nenorocit-o, cu criza demografică, cu copiii pe care, niciodată, prin politicile voastre antisociale, nu i-ați susținut... cu banii pe care i-ați promis, timp de ani de zile, se va întoarce...

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc mult.

Domnul Pavel Popescu:

... împotriva voastră și împotriva familiilor voastre care sunt în afara țării.

Opriți-vă din tăiat microfonul...

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc. Am...

Domnul Pavel Popescu:

... oamenilor care știu cu adevărat problemele din afara țării!

Pentru că dacă vă veți deconecta de acei români, la un moment dat, cu promisiunile pe care le faceți astăzi aici, nu veți mai câștiga nimic. Pentru că această țară nu va mai avea români.

Domnul Florin Iordache:

Vă mulțumesc.

Domnul Pavel Popescu:

Uitați-vă la statistici...

Domnul Florin Iordache:

Vă mulțumesc.

Domnul Pavel Popescu:

240.000 au plecat, anul trecut. Și sunt rudele voastre, nu sunt doar rudele mele.

Știți...

Domnul Florin Iordache:

Da. Mulțumesc. (Vociferări.)

Vă mulțumesc. (Vociferări.)

Vă mulțumesc.

Ați epuizat timpul.

Mulțumesc. (Rumoare.)

Deci vă propun sistarea discuțiilor.

Continuăm.

Anexa nr. 3/65 - "Ministerul Finanțelor Publice - Acțiuni generale."

Avem un singur amendament admis, aflat la Anexa nr. 1, poziția 44, care vizează Capitolul 51, suma fiind de 36.391 lei.

Supun votului acest amendament admis.

Să înceapă votul.

215 voturi pentru, 45 de voturi împotrivă, 52 de abțineri.

Supun votului Anexa nr. 3/65, în integralitate. Să înceapă votul.

(Domnul deputat Florin-Claudiu Roman solicită să ia cuvântul.)

A, explicarea votului?

Da, nicio problemă. Să anunț rezultatul.

222 de voturi pentru, 99 de voturi împotrivă, o abținere. Am finalizat anexele, Anexa 3/65.

Explicarea votului, vă rog.

Domnul Florin-Claudiu Roman:

Mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Doamnelor și domnilor colegi,

Ca participant la ședința Comisiei pentru buget, finanțe, de alaltăieri sau acum două dimineți, am observat un lucru care pe mine, recunosc, ca parlamentar la primul mandat, m-a uimit.

Undeva, în jur de ora 2,00 noaptea, domnul ministru, care a participat la o reuniune internațională la Bruxelles s-a întors și a revenit la Comisia pentru buget, finanțe, pentru că - dacă îmi amintesc eu bine - ultima anexă, neînchisă, era cea a Ministerului Finanțelor.

A fost acea pauză - și cei care au fost acolo își amintesc - în care timp de o oră a existat un vid. A picat "Amendamentul Vitamina" și colegii noștri de la PSD aveau o problemă în a comunica cu conducerea partidului, că n-a ieșit, că "e groasă".

Și am stat o oră. Nu ne-am supărat, cum faceți dumneavoastră, domnule.

Am stat, am așteptat. Am înțeles că e o problemă pe care trebuie să o rezolvați.

A venit domnul ministru și a găsit o soluție. A zis: "domnule, OK, e singura anexă care nu e închisă, e singurul loc unde mai putem umbla." Și a spus: "Da, tăiați bani de la mine, de la Ministerul Finanțelor."

La momentul respectiv, dacă nu mă înșel, colegul Năsui a întrebat dacă e o problemă legată de investițiile pe digitalizare. Și domnul ministru ne-a spus că nu.

Astăzi apar informații din cadrul Ministerului Finanțelor, că de fapt ar fi vorba de sistemul de digitalizare, ceea e grav. E grav!

Pe lângă faptul că domnul ministru a confirmat că vor urma disponibilizări de personal la nivelul instituției pe care o conduce.

De ce v-am spus toate aceste lucruri? (Vociferări.)

Nu, eu explic votul, domnule ministru. Pe procedură... explic votul.

Vedeți, când e vorba de dumneavoastră... când e vorba de dumneavoastră și călcați în picioare absolut orice, așteptați înțelegere. Așteptați răbdare. Așteptați ca lumea să înțeleagă. Când opoziția vine și vă pune o problemă similară în discuție...

Pentru că acolo au fost lucruri concrete, domnilor. Am avut cu toții dreptul să depunem amendamente, până luni, la ora 12,00.

Domnul Dragnea nu era membru în comisie, nu avea dreptul să depună acel amendament. Cu toate acestea, prin înțelegere - înțelegere! - am trecut mai departe.

De ce dumneavoastră nu puteți accepta că greșiți? De ce nu puteți accepta, cum v-a spus și președintele Băsescu: Băi, fraților, vedeți că vi-l întoarce! Și atunci ce o să faceți?

Dacă vom merge tot de maniera aceasta, cu siguranță - cu siguranță! - că de pierdut în final avem noi toți; și românii. Pentru că o să ne întrebe: Ce faceți acolo? Nu sunteți în stare să treceți un buget.

Stimați colegi, vă îndemn la rațiune.

Și să înțelegeți că într-o democrație, pe lângă majoritate există și opoziție. Și opoziția reprezintă tot români. Nu sunt din altă parte. Nu sunt din altă galaxie.

Închei prin a vă spune că nu trebuie să vă supărați când i-am spus domnului Dragnea: Cât de cinic poți să fii ca să furi de la copii?!

Pentru că asta face opoziția, vă trage de mână atunci când dumneavoastră sunteți abuzivi.

Vă mulțumesc.

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc.

Am finalizat.

Trecem la Anexa nr. 4 - "Sume defalcate din valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor."

Avem 3 amendamente respinse, la Anexa nr. 37.

Dacă se susțin cele 3 amendamente respinse?

Domnul Neagu.

Domnul Nicolae Neagu:

Da. Mulțumesc, domnule președinte.

Noi v-am avertizat încă de la Legea bugetului de stat că nu credem că sumele convenite pentru plata asistenților sociali ai persoanelor cu dizabilități, a personalului neclerical, al altor instituții de cultură sau de culte vor fi suficiente doar din impozitul pe venit. Și ar fi trebuit să urmeze și alte surse din cote defalcate din TVA către unități administrative - fie că vorbim de UAT-uri, fie că vorbim de consilii județene. Și să se echilibreze eventual prin consilii județene ceea ce apare evident ca un deficit în cheltuiala de finanțare socială.

Motiv pentru care noi propunem suplimentarea Anexei nr. 4 - Sume defalcate din taxa de finanțare pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județului Sibiu cu 35.000 mii lei.

Aș vrea să vă spun că, în decursul timpului, oricum, o parte semnificativă din instituțiile preluate de Consiliul Județean nu au primit sumele corecte, prin descentralizare.

Și există un deficit, în special la o bibliotecă de interes național - Biblioteca "Astra", care se află și în proces de obținere a calificativului național. Ea este bastionul Fundației "Astra". Și acolo au fost oameni de mare calibru și care au fost cei care au pregătit actul Unirii de la Alba Iulia, din 1918. Ar merita finanțarea.

La fel - este subfinanțată și partea altor instituții de cultură și neclericalul.

Acesta este motivul pentru care solicităm suplimentarea sumei cu 35.000 mii lei.

Domnul Florin Iordache:

Vă mulțumesc.

Supun votului amendamentul dumneavoastră. Să înceapă votul.

94 de voturi pentru, 210 voturi împotrivă. Amendamentul a fost respins.

Dacă celelalte două amendamente se susțin? Nu se susțin.

Supun votului, stimați colegi, amendamentul admis aflat la poziția 45. Să înceapă votul.

Admis, admis. (Vociferări.)

Păi, dacă e admis? (Vociferări.)

Păi, îl urmăresc.

209 voturi pentru, 74 de voturi împotrivă. A fost admis amendamentul de la poziția 45.

Anexa nr. 4 în integralitate, cu amendamentul admis. Să înceapă votul.

218 voturi pentru, 88 de voturi împotrivă. A fost adoptată Anexa nr. 4.

Anexa nr. 5.

Domnul Roman, vă rog, explicarea votului. Aveți două minute. (Vociferări.)

Domnul Florin-Claudiu Roman:

"Hai, mă, ajunge!". Frumos! Frumos!

Doamnelor și domnilor colegi,

Astăzi nu am luat deloc cuvântul pe această temă, deși sunt președintele Comisiei pentru administrație publică, pentru că am vrut să ascult ce prezentați dumneavoastră.

Domnule ministru,

Oricât am vrea să simplificăm lucrurile, se pare că mai mult le încurcăm. Continuăm cu vechiul nărav. Dăm atribuții administrațiilor publice locale, dar nu le dăm resurse suficiente.

E evident - pentru oricine care vrea să înțeleagă - că atunci când crești veniturile cu 17% și crești și costurile, în medie, cu 46%, tot îți dă un minus de 28%.

Ați făcut un buget, din punctul meu de vedere, politic, electoral. Este dreptul dumneavoastră, pentru că dețineți majoritatea. I-ați mulțumit pe primarii de la comune, unde ați pus nu mai puțin de 20 de milioane, 20 de miliarde de lei vechi - bani cu care primarii de la comune sunt mulțumiți, pentru că au nevoie să se dezvolte, iar cele mai multe probleme sunt în zona rurală.

În ultima variantă de buget, am înțeles, la solicitarea colegilor din UDMR, ați mai dres busuiocul. Ați adus din nou personalul neclerical la finanțare de la bugetul de stat integrală. Ați recuperat diferența de pe varianta a doua de buget, unde ați redus, pe deconcentrate, la drumurile județene. Era cam jumătate la fiecare consiliu județean și ați revenit la ceea ce a fost la 2018. Și ați... și ați recuperat (Vociferări.)... uneori chiar mai mult... și ați recuperat la "Cornul și laptele".

În schimb, nu s-a reglementat, așa cum v-a solicitat UNCJR, problema învățământului special.

E o... să zic așa, o supapă pentru consiliile județene. Vor putea funcționa, nu sunt chiar atât de afectate cum au fost în prima variantă de buget.

Ajungem la municipii și orașe. La municipii și orașe, m-am uitat în Excel-ul dumneavoastră, se încalcă flagrant legea. Dacă am încasări de 98%, doi ani consecutiv nu pot să mă duc să prognozez venituri mai mari.

M-am uitat pe tot ceea ce ați făcut dumneavoastră. E evident că veniturile prognozate... (Vociferări.)

OK, am folosit și eu acea informație, recunosc, prin mila unui finanțist...

Domnul Florin Iordache:

Concluzionați, vă rog.

Domnul Florin-Claudiu Roman:

... de la putere și am văzut și eu ce ați gândit în Excel. (Vociferări.)

Ascultați, că mergeți acasă și vă întreabă oamenii...

Domnul Florin Iordache:

Vă mulțumesc.

Concluzionați.

Domnul Florin-Claudiu Roman:

... și nu știți ce să le spuneți. (Vociferări.) Nu știți ce să le spuneți!

Domnul Florin Iordache:

Vă mulțumesc, domnule Roman.

Domnul Florin-Claudiu Roman:

Domnilor colegi,

Suntem în Parlament să discutăm. Și chiar discutăm probleme serioase. (Vociferări.)

Domnul Florin Iordache:

Da. Mulțumesc.

Domnul Florin-Claudiu Roman:

Domnule ministru...

Domnul Florin Iordache:

Domnule Roman...

Domnul Florin-Claudiu Roman:

... pentru

Domnul Florin Iordache:

... v-am rugat să concluzionați.

Domnul Florin-Claudiu Roman:

... pentru ceea ce gândiți dumneavoastră că faceți - echilibrarea pe acele venituri pe care le-ați prognozat și pe care, vă repet, le-ați umflat, plus că sunt lucruri complet ilegale - ați adăugat donațiile și știți că este imposibil, din punct de vedere legal, să adunați donațiile la venituri... (Vociferări.)...

Eu vă spun tot așa, prietenește. Sunt lucruri...

Domnul Florin Iordache:

Vă mulțumesc.

Domnul Florin-Claudiu Roman:

... care pot fi reglate, dar mai... (I se întrerupe microfonul.)

Domnul Florin Iordache:

Vă mulțumesc.

V-am dat cuvântul. Abuzați. Mi se pare... (Vociferări.)

Nu, vă rog frumos. V-am dat două minute peste.

Am epuizat Anexa nr. 4.

Suntem la Anexa nr. 5.

Avem două amendamente respinse.

Dacă se susțin cele două amendamente respinse? Nu.

Avem un amendament admis. Îl supun votului dumneavoastră. La poziția 46. Să înceapă votul.

209 voturi pentru, 87 de voturi împotrivă, 10 abțineri. A fost adoptat.

Supun votului Anexa nr. 5, cu amendamentul admis. Să înceapă votul.

209 voturi pentru, 98 de voturi împotrivă. A fost adoptată.

Anexa nr. 6.

Nu avem amendamente admise. Avem 11 amendamente respinse. Dacă se susțin?

Da, domnul Movilă, vă rog.

Domnul Petru Movilă:

Mulțumesc mult pentru zâmbete și aprecieri, inclusiv domnului președinte.

Amendamentul sună la modul următor...

Domnul Florin Iordache:

Care poziție, domnule Movilă?

Domnul Petru Movilă:

Poziția nr. 2, Anexa nr. 6, domnule președinte.

Domnul Florin Iordache:

Da, vă rog.

Domnul Petru Movilă:

Da? Aveți textul, da?

Domnul Florin Iordache:

Da, da. Vă rog.

Domnul Petru Movilă:

Mulțumesc.

Domnul Florin Iordache:

Vă urmăresc.

Domnul Petru Movilă:

Se suplimentează bugetul pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene și comunale pentru anul 2019 cu suma de 6.136 mii lei pentru județul Iași.

Argumentație - dublarea sumei alocate de Guvern pentru modernizarea drumurilor din județul Iași este necesară întrucât, prin alocările curente, Iașiul a primit aproximativ 1% din total, valoare insuficientă, raportată la necesitățile...

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc, domnule Movilă.

Domnul Petru Movilă:

... din teren.

Mulțumesc, domnule președinte.

Domnul Florin Iordache:

Haideți...

Supun votului amendament de la poziția 2, respins.

97 de voturi pentru, 201 voturi împotrivă, o abținere. A fost respins.

Domnule Balan, aveți...?

Precizați poziția.

La poziția 9?

Vă rog.

Domnul Ioan Balan:

9. Se propune suplimentarea sumelor alocate Consiliului Județean Suceava cu suma de 5.000 mii lei pentru realizarea de studii, documentație și lucrări în vederea implementării de măsuri pentru îmbunătățirea condițiilor de siguranță a infrastructurii rutiere și reducerea numărului de accidente rutiere pe drumurile județene din județul Suceava.

În anul 2018 au murit 84 de persoane, în 285 de accidente grave care au avut loc pe drumurile publice din județul Suceava.

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc.

Să înceapă votul, amendament respins.

110 voturi pentru, 203 voturi împotrivă. A fost respins.

Mai departe.

Domnul Ioan Balan:

10.

Domnul Florin Iordache:

10.

Domnul Ioan Balan:

Se propune suplimentarea bugetului Consiliului Județean cu suma de 5.000 mii lei pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene și comunale.

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc.

Să înceapă votul, respins.

107 voturi pentru, 199 de voturi împotrivă, o abținere. A fost respins.

Mai avem un singur amendament.

Se susține? Nu.

Domnule Neagu? Nu.

Văd că... doriți să interveniți? La poziția 11?

Domnul Nicolae Neagu:

Poziția 11. Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene și comunale, pentru 2019.

Județul Sibiu are peste 150 de km de drum județean și este în acest moment singurul județ din România care deservește Transalpina, pe un drum extrem de circulat, dar care este la categoria drumurilor județene.

Există o solicitare veche, la Ministerul Transporturilor, cu o soluție de preluare a acestui drum județean, modificându-se indicatorii, bineînțeles, pe baza unui studiu de prefezabilitate, încât el să figureze în patrimoniul CNADNR.

Până la rezolvarea problemelor, pentru că implică, într-adevăr, foarte mulți pași și foarte multă documentație, noi solicităm o suplimentare a Anexei nr. 6 cu 20.000 mii lei, pentru modernizarea și întreținerea în special a DJ 106E, care, repet, leagă Autostrada A1 de Transalpina, pe tot culoarul montan...

Domnul Florin Iordache:

Vă mulțumesc.

Domnul Nicolae Neagu:

...al Mărginimii Sibiului.

Domnul Florin Iordache:

Vot. Vot.

104 voturi pentru, 198 de voturi împotrivă. A fost respins.

Anexa nr. 6 în integralitate, în formula propusă de comisii. Să înceapă votul.

204 voturi pentru, 90 de voturi împotrivă. A fost adoptată Anexa nr. 6.

Anexa nr. 7.

Avem 4 amendamente admise, 21 respinse.

Domnul Benga, vă rog.

Precizați, care poziție?

Domnul Tudor-Vlad Benga:

Am două amendamente. O să le susțin pe amândouă.

Domnul Florin Iordache:

Vă rog.

Domnul Tudor-Vlad Benga:

Primul. Este vorba de suplimentarea cu 20.000 mii lei a sumelor alocate Consiliului Județean Brașov pentru acoperirea cofinanțării aferente proiectelor de reabilitare a drumurilor județene, efectuate pe fonduri europene nerambursabile. Și asta, pentru că, în prezent, Consiliul Județean Brașov are în derulare proiecte de acest fel de peste 300 de milioane de lei. Suma necesară pentru cofinanțare și pentru costurile neeligibile este în jur de 50 de milioane de lei. Și nealocarea acestor sume, la final, ar afecta și partea de absorbție a fondurilor europene, dar și...

Domnul Florin Iordache:

Mulțumesc.

Supun votului amendamentul dumneavoastră. Să înceapă votul.

94 de voturi pentru, 198 de voturi împotrivă. A fost respins.

Următorul.

Domnul Tudor-Vlad Benga:

Acum, al doilea amendament.

După cum știți, este aproape miezul nopții. Astăzi este "Ziua îndrăgostiților", astăzi sărbătorim iubirea. (Rumoare.) Bineînțeles, nu o sărbătorim în această sală. Cred că înainte să sărbătorim noi iubirea, aici, se va dărâma cupola, dată fiind atmosfera din această legislatură. Dar... (Rumoare.)

Dar dat fiind faptul că este această zi, nu știu câți dintre dumneavoastră știți, colegii mei din USR știu, eu sunt absolut îndrăgostit de Aeroportul Brașov. Este o lungă poveste de iubire între mine și Aeroportul Brașov. Și, cum să vă spun, pentru Aeroportul Brașov, în această seară sunt în stare și să mă iau de mână cu un PSD-ist.

Ceea ce vă cer prin acest amendament, ceea ce vă cer prin acest amendament este să alocați 70 de milioane de lei pentru finalizarea lucrărilor la Aeroportul Brașov.

Să fim serioși, toți ați fost la Brașov, tuturor v-a plăcut. Dați o ocazie și altora să poată ajunge acolo, la Brașov.

Este un proiect critic pentru dezvoltarea pe termen lung, nu doar a Brașovului, dar și a zonei înconjurătoare. Este un proiect care va da un impetus de dezvoltare fantastic.

Sunt, cum să vă spun, există și am văzut promisiuni că se vor aloca bani. Voi da credit pentru orice așa ceva. Dar este realmente nevoie de asta.

Vă rog frumos, dați un vot pentru iubire. Dați un vot pentru alocarea de fonduri pentru Aeroportul Brașov!

Mulțumesc frumos. (Aplauze. Rumoare.)

Domnul Florin Iordache:

Da, da, da. Să înceapă votul.

103 voturi pentru, 190 de voturi împotrivă, o abținere. A fost respins amendamentul. Mai departe.

Domnul Balan, amendamentul de la poziția 8, vă rog.

Domnul Ioan Balan:

8. Se propune suplimentarea bugetului Consiliului Județean Suceava cu suma de 32.400 mii lei pentru acoperirea diferențelor de valoare care apar ca urmare a majorării salariului minim în domeniul construcțiilor și ca urmare a majorării prețurilor la materialele de construcții, cauze cu un impact de majorare cu 15% a valorii contractelor care se finanțează de MDRAP prin PNDL.

Domnul Florin Iordache:

Da, vot la poziția 8. Vot.

89 de voturi pentru, 197 de voturi împotrivă. A fost respins.

Da, domnule Balan, continuați.

Domnul Ioan Balan:

9.

Domnul Florin Iordache:

9.

Domnul Ioan Balan:

Se solicită suplimentarea alocărilor pentru județul Suceava cu suma de 31.039 mii lei pentru echilibrarea bugetelor locale ale UAT-urilor... împrumutate pentru programul "Utilități și mediu la standarde europene în județul Suceava", pentru plata ratelor și dobânzilor aferente anului 2019.

Domnul Florin Iordache:

Vot la poziția 9.

Imediat, domnule Moldovan... să anunț rezultatul.

98 de voturi pentru, 192 de voturi împotrivă. A fost respins.

Domnul Moldovan, vă rog.

Precizați poziția.

Și apoi, domnul Olar, care... presimt că va fi adoptat, cu munții.

Domnul Sorin-Dan Moldovan:

Mulțumesc, domnule președinte.

Poziția 10.

Domnul Florin Iordache:

10.

Domnul Sorin-Dan Moldovan:

Se solicită suplimentarea fondurilor necesare pentru susținerea proiectelor de dezvoltare locală ale unității administrativ-teritoriale, astfel că propunem suplimentarea din Legea bugetului de stat pe anul 2019 a sumei prevăzute în Anexa nr. 7, cu suma de 500 mii lei, pentru finanțarea lucrărilor de electrificare în zona Șoimu, comuna Valea Ierii, județul Cluj.

Mulțumesc.

Domnul Florin Iordache:

Da. Supun votului... supun votului, stimați colegi, acest amendament. Să înceapă votul, amendament respins.

Imediat, domnule Olar.

Domnule Olar, să anunț votul și vă dau cuvântul. (Vociferări.)

Ușor, calm. Calm, ca la Apuseni.

95 de voturi pentru, 203 voturi contra și o abținere. A fost respins.

Vă rog.

Domnul deputat Corneliu Olar.

Vă rog, prezentați amendamentul.

Domnul Corneliu Olar:

Am să mă supun. S-a spus - rar, calm... (Râsete.)

Domnul Florin Iordache:

Vă rog.

Domnul Corneliu Olar:

... și scurt. (Râsete.)

Deci la Anexa nr. 7.01. Se completează cu următoarele 4 localități: Alba - Vidra - 80 mii lei; Alba - Râmeț - 80 mii lei; Alba - Lupșa - 80 mii lei; și Alba - Almașu Mare - 80 mii lei.

Se modifică în mod corespunzător total anexă județ și textul Legii bugetului statului.

Vă mulțumesc anticipat.

Dar vreau să explic și votul.

Domnul Florin Iordache:

Da. Treceți în bancă.

Vreau să vă spun că acest amendament este susținut și de Ministerul Finanțelor.

Să înceapă votul.

280 de voturi pentru, 23 de voturi împotrivă, 5 abțineri, un coleg nu și-a exprimat votul. A fost adoptat.

Mergem mai departe.

Domnul Popescu.

Precizați, ce poziție? Sunt 21.

Domnul Virgil-Daniel Popescu:

Domnule președinte,

L-am lăsat pe domnul Olar înainte...

Domnul Florin Iordache:

Vă rog.

Domnul Virgil-Daniel Popescu:

... că dânsul e grăbit.

Poziția 19.

Domnul Florin Iordache:

19, vă rog.

Domnul Virgil-Daniel Popescu:

Amendamentul se referă la încălzirea municipiului Drobeta-Turnu Severin.

În luna decembrie, colegii mei, parlamentari de Mehedinți, ai PSD, în conferința de presă au spus că împreună cu domnul Dragnea au căzut de acord să aloce municipiului Drobeta-Turnu Severin 15 milioane de lei prin bugetul anului 2019.

Amendamentul acesta - îmi pare rău că domnul Dragnea nu mai este în sală, poate confirma, poate infirma - se referă exact la acest lucru, pentru că acești bani nu se găsesc în bugetul de venituri și cheltuieli al României pe 2019.

Este vorba de... se solicită suma de 15.000 mii lei pentru subvenționarea încălzirii termice a municipiului Drobeta-Turnu Severin, județul Mehedinți. Sursa de finanțare - se diminuează cu suma de 15.000 mii lei sumele prevăzute în Anexa nr. 3/65, Capitolul 02.

Mulțumesc.

Domnul Florin Iordache:

Supun votului amendamentul de la poziția 19. Să înceapă votul.

(Domnul deputat Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu solicită să ia cuvântul.)

Numai puțin, domnule..

Vă dau cuvântul, că mai...

Vă dau dumneavoastră cuvântul și închidem.

103 voturi pentru, 207 voturi împotrivă. A fost respins.

Și ultimul vorbitor.

La...? Precizați poziția.

Domnul Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu:

Da.

Domnul Florin Iordache:

Domnul Stanciu-Viziteu.

Domnul Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu:

Și eu mi-am lăsat colegii înainte.

Nr. crt. 5.

Domnul Florin Iordache:

Da. Vă rog.

Domnul Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu:

Se solicită suplimentarea cu o sumă de 4.600 mii lei, destinată finanțării Spitalului de Urgență Bacău - maternitatea.

Domnul Florin Iordache:

S-a epuizat timpul.

Domnul Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu:

Este...

Două secunde.

Este doar 1% din alocarea deja existentă pentru Consiliul Județean și ar menține această maternitate deschisă până la găsirea unei soluții de restructurare.

Și dacă pretindeți că vreți să ajutați copiii, cred că o finanțare pentru o maternitate ar fi cea mai bună demonstrație.

Vă mulțumesc.

Domnul Florin Iordache:

Bun. Supun votului amendamentul de la poziția 5. Să înceapă votul.

Domnule Nicoară, veniți.

Să înceapă votul.

Ca să fiți pregătit, că... (Vociferări.)

Imediat, imediat, stimați colegi.

Haideți, că mai sunt două anexe și închidem.

98 de voturi pentru, 197 de voturi împotrivă. A fost respins.

Și ultimul vorbitor, domnul Nicoară.

Domnul Romeo Florin Nicoară:

Mulțumesc mult, domnule președinte de ședință.

Vă supun atenției dumneavoastră un amendament pentru județul Satu Mare.

Se propune suplimentarea sumei... de 4.586 mii lei pentru comuna Călinești - Oaș.

Această sumă este necesară pentru scoaterea comunei din insolvență. Este, cred, singura localitate din România care a mai rămas în insolvență, din 2015.

Domnul Florin Iordache:

Da.

Domnul Romeo Florin Nicoară:

Și-au plătit deja mai mult de jumătate din datorie și mai au nevoie de această sumă.

Și rog... rog... și pe domnul ministru, și îi mulțumesc, pe această cale, că la Comisia pentru buget, finanțe și-a exprimat disponibilitatea de a ne ajuta. Dar rog și parlamentarii - de Satu Mare, în special - să susțină acest lucru.

Mulțumesc mult.

Domnul Florin Iordache:

Da. Vă mulțumesc.

Și-a exprimat... dar nu aici. (Râsete. Vociferări.)

Să înceapă votul.

117 voturi pentru, 195 de voturi împotrivă, o abținere. A fost respins.

Acum avem 4 amendamente admise.

Poziția nr. 47, amendament admis. Să înceapă votul.

307 voturi pentru, un vot împotrivă, 3 abțineri. Adoptat.

Poziția 48.

(Doamna deputat Roxana Mînzatu solicită să ia cuvântul.)

Numai puțin, terminăm și apoi explicarea, la final, doamnă.

48.

V-am văzut.

48, să înceapă votul, amendament admis. (Vociferări.)

Cu... da, este cu Brașovul, cu aeroportul.

222 de voturi pentru, 60 de voturi împotrivă, 19 abțineri. Adoptat.

Poziția 49. Vă rog să votați, admis.

290 de voturi pentru, un vot împotrivă, 28 de abțineri.

Și poziția 50, vot. Ultimul amendament admis.

280 de voturi pentru, un vot împotrivă, 26 de abțineri.

Anexa nr. 7 în integralitate. Să înceapă votul. (Vociferări.)

Mai sunt 3 anexe, stimați colegi. Chiar vă propun să finalizăm.

252 de voturi pentru, 49 de voturi împotrivă, 5 abțineri. A fost adoptată.

Explicarea votului, doamna deputat Mînzatu.

Foarte scurt, vă rog, doamnă, ca să... (Vociferări.)... mulțumiți pentru Brașov. Aeroportul. Venim cu avionul.

Vă rog.

Doamna Roxana Mînzatu:

Da. Aș vrea să mulțumesc colegilor mei, parlamentarilor PSD, și colegilor de la UDRM, împreună cu care am depus acest amendament prin care 23 de milioane de lei, pentru prima dată, sunt alocați către proiectul Aeroportului Brașov.

Este o premieră în lungul pelerinaj al acestui proiect care acum se concretizează. Un semnal pe care Guvernul PSD îl dă - sprijin pentru Brașov și pentru acest proiect important.

Mulțumesc foarte mult pentru sprijin, tuturor celor care au făcut ca să identificăm sursa de finanțare pentru această sumă foarte potrivită pentru stadiul în care se află proiectul.