Plen
Ședința Camerei Deputaților din 5 februarie 1996
Sumarul ședinței
Stenograma completă

Dezbateri parlamentare
Calendarul ședințelor
- Camerei Deputaților:
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Interoghează dezbaterile
din legislatura: 2016-prezent
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Monitorul Oficial
Partea a II-a:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002

Transmisii video

format Real Media
Ultimele ședințe (fără stenograme încărcate):
12-08-2020 (comună)
Arhiva video:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
Pentru a vizualiza înregistrările video trebuie să instalați programul Real Player
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 1996 > 05-02-1996 Versiunea pentru printare

Ședința Camerei Deputaților din 5 februarie 1996

Adoptarea ordinii de zi și a programului de lucru pentru ziua de luni, 5 februarie l996.

Ședința a început la ora 14,05.

Lucrările sunt conduse de domnul Adrian Năstase, președintele Camerei Deputaților, asistat de domnii Raymond Luca și Ioan Marinescu, secretari.

Se intonează imnul național.

*

 

Domnul Adrian Năstase:

Doamnelor și domnilor deputați,

Domnule prim ministru,

Domnilor miniștri,

Domnilor președinți,

Stimați invitați,

Declar deschisă prima sesiune ordinară din 1996 a Camerei Deputaților, convocată în temeiul art. 63 alin. 1 și 3 din Constituție, Penultima din actuala legislatură, cu siguranță că această sesiune va fi una dintre cele mai intense, complexe și diversificate prin însăși natura problemelor ce își așteaptă rezolvarea. Intr-adevăr, acum, în ultimul an al mandatului nostru parlamentar, multe și importante proiecte de lege și propuneri legislative, necesare instituirii și perfecționării cadrului legislativ în diverse domenii ale vieții politice, economice și sociale, urmează să parcurgă procesul legislativ.

Avem, la început de sesiune, pe agenda Camerei Deputaților, un număr de 280 de inițiative legislative, din care pentru 116 au fost deja depuse rapoartele comisiilor permanente. Dintre proiectele de lege care urmează să fie dezbătute cu prioritate, aș menționa: proiectele de lege privind îmbunătățirea reglementărilor referitoare la organizarea și desfășurarea alegerilor locale ce vor avea loc în cursul lunii aprilie a acestui an, a alegerilor parlamentare și prezidențiale, îmbunătățirea reglementărilor privind administrația publică locală; proiectele de lege privind bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 1996; proiectul de lege privind statutul funcționarului public.

In acest context, este necesar ca Biroul Permanent ce va fi ales în această după-amiază, împreună cu liderii grupurilor parlamentare, să stabilească strategia legislativă a Camerei în sesiunea februarie-iunie 1996, axată pe dezbaterea și adoptarea proiectelor de lege de interes general, necesare pentru crearea și perfecționarea cadrului legislativ în diferite domenii ale vieții economice, sociale, ale administației publice; proiectelor de lege necesare pentru desfășurarea alegerilor; proiectelor de lege prevăzute de Constituție; proiectelor de lege adoptate de cele două Camere și supuse procedurii de mediere; proiectelor de lege adoptate de Senat și pentru care comisiile sesizate în fond au depus rapoarte; proiectelor de lege, în fine, adoptate de Senat și care se află la comisii pentru avizare. Toate acestea, ca și alte proiecte ce urmează să fie înscrise pe ordinea de zi a Camerei Deputaților, vor cere din partea noastră eforturi considerabile pentru parcurgerea în bune condiții a tuturor etapelor procesului legislativ.

În aceeași ordine de preocupări, îngăduiți-mi să relev, pornind de la experiența acumulată în activitatea de legiferare,că ar fi util să aducem unele îmbunătățiri Regulamentului Camerei Deputaților, în concordanță cu cerințele actuale, prevederi care să stimuleze și să faciliteze operativitatea și calitatea activității parlamentare, atât în cadrul comisiilor permanente, cât și în ședințele Camerei. Imi exprim convingerea că printr-o legătură mai strânsă a Biroului Permanent cu liderii grupurilor parlamentare, printr-o conlucrare onestă, constructivă și fructuoasă a grupurilor parlamentare, a tuturor deputaților, printr-o activitate tot mai eficientă în comisiile permanente, ca și în plenul Camerei, vom reuși să răspundem cerințelor accelerării îndeplinirii obiectivelor reformei economice și sociale, consolidării și dezvoltării rezultatelor obținute până în prezent.

De asemenea, doresc să afirm speranța că, deși ne aflăm într-un an electoral, activitatea membrilor Camerei Deputaților se va subordona intereselor generale ale societății, imperativelor procesului de democratizare și reformă și mai puțin intereselor partizante ale partidelor și formațiunilor politice pe care le reprezintă. Permiteți-mi să adresez acest apel tuturor deputaților, tuturor structurilor Camerei Deputaților, întregii Camere.

Cu aceste gânduri, stimați colegi, trecând la lucrările ședinței de astăzi, vă informez că din totalul de 341 de deputați și-au înregistrat prezența 237, lipsind 104, din care un număr de 5 participă la alte acțiuni parlamentare. Cvorumul prevăzut de art. 128 din regulament este, deci,întrunit.

Inainte de a vă prezenta și supune aprobării proiectul ordinii de zi, proiectul programului de lucru pentru ședința de astăzi, reamintesc că, potrivit prevederilor art. 61 alin. 2 din Constituție, la începutul fiecărei sesiuni ordinare se aleg membrii Biroului Permanent, cu excepția președintelui Camerei Deputaților, care este ales pe durata mandatului acesteia. In conformitate cu prevederile art. 20 alin. 2 din regulament președintele Camerei Deputaților este și președintele Biroului Permanent, din care mai fac parte 4 vicepreședinți, 4 secretari și 4 chestori.

In temeiul dispozițiilor legale pe care le-am menționat, Biroul Permanent vă propune ca la ordinea de zi a ședinței de astăzi a Camerei să figureze alegerea vicepreședinților, a secretarilor și chestorilor Camerei Deputaților.

Dacă sunteți de acord cu această ordine de zi?

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Impotrivă?

Abțineri?

In unanimitate, propunerea a fost aprobată.

In ce privește programul de lucru, vă propunem ca acesta să se desfășoare astfel: între orele 14,30-15,30, să aibă loc ședința Biroului Permanent cu liderii grupurilor parlamentare, în vederea stabilirii propunerilor privind numărul de locuri din Biroul Permanent care revin, pe funcții, fiecărui grup parlamentar; între orele 15,30-16,00, să fie reluate lucrările în plen, pentru stabilirea de către Cameră a numărului de locuri din Biroul Permanent care revin, pe funcții, grupurilor parlamentare; între orele 16,00-17,00, să se întrunească grupurile parlamentare pentru consultări în vederea stabilirii propunerilor nominale pentru funcțiilor din Biroul Permanent, în limita locurilor aprobate de către Cameră pentru fiecare grup parlamentar; între orele 17,00-18,00, ne vom întâlni în plen pentru prezentarea de către liderii grupurilor parlamentare a propunerilor nominale pentru funcțiile din Biroul Permanent și pentru a proceda la alegerea vicepreședinților, secretarilor și chestorilor Camerei Deputaților; Biroul Permanent, în noua sa componență, cu participarea liderilor grupurilor parlamentare, să se întrunească la sfârșitul lucrărilor în plen, într-o primă ședință, pentru discutarea propuenrilor privind strategia legislativă a Camerei Deputaților în sesiunea februarie-iunie 1996 și stabilirea programului de lucru și a ordinii de zi ale Camerei Deputaților pentru această săptămână. De altfel, acest program, în strucutra prezentată, v-a fost difuzat din partea Biroului Permanent.

Dacă sunt comentarii sau observații? Dacă nu, supun votului dv. aceste propuneri.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Impotrivă?

Abțineri?

In unanimitate, programul a fost acceptat.

Inainte de a declanșa procedura de alegerei, rog liderii grupurilor parlamentare să comunice dacă au intervenit modificări în conducerea sau în componența grupurilor. Dacă nu vor fi comentarii în legătură cu unele aspecte legate de componența grupurilor, sigur că aceste anunțuri vor putea fi făcute și la reluarea lucrărilor. Aceste anunțuri erau importante pentru a putea fixa ponderea fiecărui grup parlamentar în ansamblul Camerei, astfel încât să putem să vedem, în funcție de această pondere, locurile care revin unui grup parlamentar sau altul. Dar, dacă fața de comentariile, anunțurile făcute pe parcurs din partea grupurilor parlamentare, nu sunt elemente noi, inivit Biroul Permanent și liderii grupurilor parlamentare la Salonul "Nicolae Iorga", pentru discutarea propunerilor privind numărul de locuri din Biroul Permanent care revin, pe funcții, fiecărui grup parlamentar. Ne reîntâlnim în plen la orele 15,30, pentru stabilirea numărului de locuri din Biroul Permanent.

(La ora 14,20 se intră în pauză.)

*

 
Informarea Camerei Deputaților de către domnul Iuliu Ioan Furo privind schimbarea conducerii Grupului parlamentar al P.R.M.

DUPA PAUZA

 

Domnul Adrian Năstase:

Stimați colegi,

Ii dau cuvântul domnului deputat Iuliu Ioan Furo, pentru un anunț în legătură cu grupul parlamentar. Aveți cuvântul, domnule deputat!

 
 

Domnul Iuliu Ioan Furo:

Mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor,

Vă rog să-mi permiteți să comunic, din partea Grupului parlamentar al Partidului România Mare că, începând din această sesiune, am hotărât ca lider al grupului nostru parlamentar să fie domnul Ioan Marinescu, deputat de București, iar ca vicepreședinți ai grupului parlamentar, domnul prof. dr. Anghel Stanciu, deputat de Iași, și subsemnatul, deputat de București.

Vă mulțumesc.

 
Alegerea vicepreședinților, secretarilor și chestorilor Camerei Deputaților.

Domnul Adrian Năstase:

Vă mulțumesc și eu, domnule deputat.

Doamnelor și domnilor deputați,

In legătură cu alegerea membrilor Biroului Permanent, așa după cum știți, componența Biroului urmează să respecte configurația politică a Camerei. In ședința Biroului Permanent cu participarea liderilor grupurilor parlamentare, s-a convenit să se propună plenului Camerei Deputaților ca în această sesiune grupurilor parlamentare să li se atribuie în Biroul Permanent următoarele locuri, pe funcții: Grupul parlamentar al PDSR - 4 locuri, din care 1 loc de vicepreședinte, 2 locuri de secretar, 1 loc de chestor; Grupul parlamentar al PNTCD și PER - 2 locuri, din care 1 loc de vicepreședinte, 1 loc de chestor; Grupul parlamentar al PD - 2 locuri, din care 1 loc de vicepreședinte, 1 loc de chestor; Grupul parlamentar al PUNR - 1 loc de vicepreședinte; Grupul parlamentar al UDMR - 1 loc de secretar; Grupul parlamentar socialist - 1 loc de chestor; Grupul parlamentar social-democrat al PSDR - 1 loc de secretar.

Stimați colegi,

Supun propunerile acestea votului dv.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Impotrivă?

Abțineri? 5 abțineri.

Cu 5 abțineri, propunerile au fost acceptate.

Intrerupem din nou lucrările Camerei, pentru a da posibilitate grupurilor parlamentare să își desemneze candidații pentru funcțiile din Biroul Permanent. Reluăm lucrările la orele 17,00.

(Se intră în pauză la ora 14,25.)

*

DUPA PAUZA

 

Domnul Adrian Năstase:

Doamnelor și domnilor deputați,

Reluăm lucrările ședinței Camerei și, așa cum am stabilit, urmează să alegem cei 4 vicepreședinți, cei 4 secretari și cei 4 chestori. Intrucât, pentru constatarea rezultatului votului este necesară o comisie de numărare, înainte de a trece la prezentarea propunerilor nominale pentru funcțiile de vicepreședinte, secretar și chestor, vă supun aprobării constituirea acestei comisii, din câte un reprezentant al fiecărui grup parlamentar, căruia i-au fost repartizate locuri în Biroul Permanent, urmând ca odată cu propunerile pentru Birou liderii grupurilor să prezinte și propunerile pentru comisii. Dacă sunt comentarii în legătură cu această propunere? Dacă nu, o supun votului dv.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Impotrivă? 1 vot împotrivă.

Abțineri?

Cu 1 vot împotrivă, propunerea a fost acceptată.

In continuare, invit liderii grupurilor parlamentare să prezinte propunerile nominale pentru funcțiile de vicepreședinți, secretari și chestori, potrivit celor stabilite de Cameră, precum și propunerile pentru comisia de numărare a voturilor.

(Rumoare.)

Stimați colegi, vă rog să luați loc în bănci și să faceți liniște!

Din partea Grupului parlamentar al PDSR, domnul deputat Ilie Nică.

 
 

Domnul Ilie Nică:

Pentru postul de vicepreședinte - domnul Marțian Dan; pentru cele două posturi de secretari - domnul Ovidiu Cameliu Petrescu și doamna Viorica Afrăsânei; pentru postul de chestor - domnul Emil Stoica. Pentru comisia de numărat - domnul Viorel Munteanu.

 
 

Domnul Adrian Năstase:

Vă mulțumesc.

Din partea Grupului parlamentar al PNTCD și PER.

 
 

Domnul Ion Diaconescu:

Din partea Grupului parlamentar PNCD și PER pentru postul de vicepreședinte - domnul Ion Rațiu; pentru postul de chestor - domnul Sorin Lepșa. Pentru comisia de numărare a voturilor - domnul Tudor Gavril Dunca.

 
 

Domnul Adrian Năstase:

Vă mulțumesc.

Din partea Grupului parlamentar al PD.

 
 

Domnul Alexandru Sassu:

Pentru funcția de vicepreședinte al Camerei Deputaților - domnul Radu Berceanu; pentru funcția de chestor - domnul Cristian Rădulescu. Pentru comisia de numărare - doamna Marta Nora Țărnea.

 
 

Domnul Adrian Năstase:

Din partea Grupului parlamentar al PUNR.

 
 

Domnul Emil Roman:

Grupul parlamentar PUNR, pentru postul de vicepreședinte, îl propune pe domnul Ioan Gavra, iar pentru comisia de numărare a voturilor pe domnul Crăciun Floruța.

Mulțumesc.

 
 

Domnul Adrian Năstase:

Vă mulțumesc.

Din partea Grupului parlamentar al UDMR.

 
 

Domnul Iuliu Vida:

Pentru funcția de secretar, grupul nostru îl propune pe domnul Konya Hamar Alexandru, iar pentru comisia de numărare a voturilor pe domnul deputat Zoltan Szilagyi.

 
 

Domnul Adrian Năstase:

Din partea Grupului parlamentar socialist.

Aveți cuvântul, domnule deputat!

 
 

Domnul Silviu Șomâcu:

Mulțumesc foarte mult, domnule președinte.

Pentru funcția de chestor propunem pe domnul Mitică Bălăieț, deputat de Gorj, și pentru comisia de numărare a votului pe domnul Fănică Dănilă.

 
 

Domnul Adrian Năstase:

Mulțumesc foarte mult.

Din partea Grupului parlamentar social-democrat al PSDR.

 
 

Domnul Sergiu Cunescu:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor,

Noi îl propunem pentru funcția de secretar pe domnul deputat Emil Putin, iar pentru comisia de numărare pe domnul Dumitru Ifrim.

 
 

Domnul Adrian Năstase:

Vă mulțumesc foarte mult.

Stimați colegi,

In urma propunerilor pe care le-ați ascultat..., după ce televiziunea termină cu imortalizarea domnului Ioan Gavra..., putem să trecem la vot. (Râsete.)

Ca urmare a propunerilor făcute de grupurile parlamentare, lista candidaților este următoarea: pentru posturile de vicepreședinte - Marțian Dan, PDSR; Ion Rațiu - PNTCD și PER; Radu Berceanu - PD; Ioan Gavra - PUNR; pentru locurile de secretari - Ovidiu Cameliu Petrescu și Viorica Afrăsânei - din partea PDSR; Konya Hamar Alexandru - din partea UDMR; Emil Putin - din partea PSDR; pentru locurile de chestor - Emil Stoica - PDSR; Sorin Lepșa - PNTCD și PER; Cristian Rădulescu - PD; Mitică Bălăieț - Grupul parlamentar socialist. Ați ascultat, de asemenea, și propunerile pentru comisia de numărare a voturilor.

Inainte de a trece la vot, doresc să vă reamintesc că, potrivit prevederilor regulamentare, lista candidaților propuși nominal pentru funcțiile de vicepreședinte, secretar și chestor se supune în întregime votului Camerei Deputaților și se aprobă prin vot secret cu bile, cu majoritatea voturilor deputaților. Dacă nu se întrunește această majoritate, se organizează al doilea tur de scrutin, în care caz alegerea se face cu votul majorității deputaților prezenți, în condițiile întrunirii cvorumului legal prevăzut de art. 64 din Constituție.

Totodată, reamintesc că votul cu bile se desfășoară astfel: fiecare deputat va primi de la secretar câte două bile, una albă și una neagră, care vor fi introduse în cele două urne pe care le avem în față. Bila albă, introdusă în urna albă și bila neagră introdusă în urna neagră înseamnă vot pentru lista de candidați, iar bila neagră introdusă în urna neagră și bila albă introdusă în urna neagră înseamnă vot contra. Distribuirea bilelor urmează să se facă pe baza apelului nominal, pe circumscripții electorale.

Cu aceste explicații, vă propun să începem efectuarea apelului nominal, distribuirea bilelor și exercitarea votului. Dau cuvântul domnului deputat Ioan Marinescu, pentru a citi lista colegilor noștri, cu rugămintea ca domnul deputat Ion Dobrescu să poată vota la început, deoarece are o chestiune presantă de familie.

Rugămintea mea este ca toți chestorii să vină în sală, pentru a ajuta la desfășurarea votului.

 
 

Domnul Emil Stoica (din sală):

Comisia de numărare a voturilor!

 
 

Domnul Adrian Năstase:

Avem încredere în dv. și puteți veni, domnule Stoica!

 
 

Domnul Ioan Marinescu:

Județul Alba

Berciu Ion Absent

Crișan Eugen Prezent

Dărămuș Octavian Absent

Gavaliugov Corneliu Prezent

Maier Ioan Prezent

Popa Mircea Ioan Prezent

Județul Arad

Bold Ion Prezent

Hui Ion Prezent

Jurcă Teodor Prezent

Putin Emil Prezent

Roman Emil Prezent

Tokay Gheorghe Prezent

Țărnea Marta Nora Prezentă

 
 

Domnul Adrian Năstase:

Doar o clipă! Domnul deputat Nicolae Cerveni, de asemenea, m-a rugat să poată vota mai înainte, deoarece are o chestiune urgentă.

 
 

Domnul Ioan Marinescu:

Deci, domnul Cerveni Nicolae de la București, prezent.

Județul Argeș

Drăguț Dumitru Prezent

Duță Adrian Prezent

Jugravu Marin Prezent

Nistor Iulian Prezent

Pițigoi Barbu Prezent

Popovici Dan Cristian Absent

Rizescu Sergiu Prezent

Stan Vasile Prezent

Ursu Doru Viorel Absent

Zgondea Gheorghe Prezent

Județul Bacău

Bălan Corneliu Prezent

Bibire Ovidiu Genaru Prezent

Brăneanu Dumitru Prezent

Corniță Ion Prezent

Dan Matei Agathon Absent

Moldovanu Marcel Prezent

Nistor Vasile Prezent

Popa Aron Ioan Prezent

Postolache Mihăiță Absent

Protopopescu Cornel Prezent

Roșca Nicolae Prezent

Județul Bihor

Bot Octavian Prezent

Feric Emeric Prezent

Floruța Crăciun Prezent

Moldovan Teodor Prezent

Rakoczi Ludovic Prezent

Serac Florian Prezent

Szekely Ervin Zoltan Prezent

Szilagyi Zsolt Prezent

Șuta Vasile Prezent

Țepelea Gabriel Prezent

Județul Bistrița-Năsăud

Catarig Ioan Absent

Coc Dorel Alexandru Prezent

Sântu Ioan Teodor Absent

Sonea Ioan Prezent

Szilagyi Zoltan Prezent

Județul Botoșani

Afrăsânei Viorica Prezentă

Clocotici Toader Prezent

Manolescu Tudor Prezent

Ota Alexandru Prezent

Pintilie Octav Prezent

Simionovici Alexandru Prezent

Teodorescu Mihai Prezent

 
 

Domnul Adrian Năstase:

Stimați colegi, vă reamintesc faptul că ați aprobat programul de lucru care, pentru mâine, presupune întâlnirea noastră la 8,30, aici, în plen, pentru câteva minute, pentru a decide ordinea de zi și programul de activitate pentru următoarele zile, deoarece numai după întrunirea noului Birou Permanent astă-seară o propunere formală va putea fi făcută plenului. De aceea, este necesară întrunirea plenului, chiar și pentru câteva minute, mâine dimineață.De aceea, rugămintea să veniți aici la începutul dimineții, iar după aceea veți continua, dacă veți accepta programul, în comisii.

Puteți continua, domnule secretar!

 
 

Domnul Ion Marinescu:

Județul BRAȘOV

Bran Vasile

prezent

Danciu Florea

prezent

Ghișe Ioan

prezent

Iuliano Valentin

absent

Lepșa Sorin Victor

prezent

Madaras Lázár

prezent

Pica Ioan Victor

prezent

Pop Horia

prezent

Stoica Emil

prezent

Tănasie Petru

absent

Județul BRĂILA

Băteanu Nicolae

prezent

Ionescu Smaranda

prezent

Marcu Neculai Liviu

prezent

Negoiță Florin

prezent

Petre Petrică

prezent

Sassu Alexandru

prezent

Județul BUZĂU

Albu Alexandru

prezent

Angelo Ion-Florian

prezent

Mladin Liviu

prezent

Mohora Tudor

absent

Partal Petre

absent

Petrescu Ovidiu Cameliu

prezent

Pîslaru Dumitru

prezent

Județul CARAȘ-SEVERIN

Enache Dragoș

prezent

Mănescu Miron

prezent

Popescu Mircea

prezent

Sturza Popovici Cornel

prezent

Vilău Ioan Adrian

prezent

Județul CĂLĂRAȘI

Alecu Aurelian Paul

prezent

Gurău Ion

prezent

Naidin Petre

prezent

Nicolae-Văleanu Ivanciu

prezent

Voicu Vasile

prezent

Județul CLUJ

Ciurtin Costică

prezent

Crețu Mircea

prezent

Gavra Ioan

prezent

Kónya-Hamar Alexandru

prezent

Lițiu Petru

prezent

Matei Vasile

prezent

Mátis Eugen

prezent

Neményi József Nándor

prezent

Rațiu Ion

prezent

Roman Ionel

prezent

Tănasă Ioan

absent

Județul CONSTANȚA

Ciumara Mircea

prezent

Dumitrescu Ioan

prezent

Gemil Tasin

prezent

Hristu Ion

prezent

Ionescu Vasile

prezent

Joca Romulus Ioan

prezent

Liță Mihai

absent

Mangiurea Anton-Marin

prezent

Marinescu Ioan-Sorin

absent

Moinescu Dumitru

prezent

Niculescu-Duvăz Bogdan Nicolae

prezent

Radu Alexandru Dumitru

prezent

Rușid Feuzia

prezent

Județul COVASNA

Birtalan Ákos

prezent

Dragomir Aurel

prezent

Márton Árpád-Francisc

prezent

Zsigmond László

prezent

Județul DÎMBOVIȚA

Boștinaru Victor

prezent

Constantin Constantin

prezent

Diaconescu Sorin-Constantin

absent

Ghiță Constantin

prezent

Patriciu Dan Costache

absent

Popa Daniela

prezent

Rădulescu-Zoner Constantin Șerban

prezent

Vrabie Corneliu-Dan

prezent

Județul DOLJ

Baniță Petre

prezent

Berceanu Radu Mircea

prezent

Brezniceanu Alexandru

prezent

Dobrescu Doru Mihai

prezent

Dragomir Constantin-Romeo

absent

Grigoraș Neculai

prezent

Lungu Marin

prezent

Nicu Vintilă

prezent

Panait Mihail

prezent

Popescu Emil-Teodor

prezent

Șomîcu Simion Silviu

prezent

Județul GALAȚI

Arhire Constantin

absent

Călin Nestor

prezent

Chirilă Trifu

prezent

Chivu Neculai

prezent

Danilescu Ion

prezent

Iamandi Ioan-Cătălin

prezent

Iorga Leonida Lari

absentă

Leonte Mircea

prezent

Lixăndroiu Viorel

prezent

Județul GIURGIU

Iușut Mihail

prezent

Pavel Viorel

prezent

Priceputu Laurențiu

prezent

Sârbu Chiriaca

prezentă

Județul GORJ

Bălăeț Mitică

prezent

Gheorghe Constantin

prezent

Golu Mihail

prezent

Gorun Gheorghe

prezent

Hoară Constantin Emil

prezent

Mischie Alexandru Nicolae

prezent

Județul HARGHITA

András Imre

prezent

Antal István

prezent

Asztalos Ferenc

prezent

Borbély Emeric Dumitru

prezent

Nagy Benedek

prezent

Județul HUNEDOARA

Ana Gheorghe

prezent

Bucur Mihail

prezent

Fekete Jolt Zoltan

prezent

Hortopan Ion

prezent

Ifrim Dumitru

prezent

Șteolea Petru

prezent

Știrbu Aurel

prezent

Timiș Ioan

prezent

Județul IALOMIȚA

Cristea Gheorghe

prezent

Dumitrescu Ion

prezent

Galin-Corini Vlad-Vladimir

prezent

Tarna Gheorghe

prezent

Județul IAȘI

Bondariu Ionel

prezent

Calance Dumitru

absent

Dănilă Fănică

prezent

Ioan Petru

prezent

Ionescu Ion

prezent

Lupu Vasile

prezent

Roman Gheorghe

prezent

Soroceanu Valentin

prezent

Stanciu Anghel

prezent

Străchinaru Ioan

prezent

Trepcea Dan Florin

prezent

Vitcu Dionisie

prezent

Județul MARAMUREȘ

Bertzi Theodora

prezentă

Brânzei Gheorghe

prezent

Bud Nicolae

prezent

Dunca Tudor Gavril

prezent

Filip Niculae

prezent

Lupuțiu Teodor

prezent

Mazalik Iosif Alfréd

prezent

Popa Gheorghe

prezent

Tcaciuc Ștefan

prezent

Județul MEHEDINȚI

Drăghiea Nicolae

prezent

Nică Mihail

prezent

Nicolicea Eugen

prezent

Penescu Victor

prezent

Tânjală Mihai

prezent

Județul MUREȘ

Borbély Ladislau

prezent

Bucur Coriolan

absent

Burcă Petru

prezent

Elek Barna

prezent

Iosif Ovidiu-Valeriu

absent

Kerekes Károly

prezent

Lădariu Lazăr

prezent

Mureșan Ioan

prezent

Németh Ioan

prezent

Județul NEAMȚ

Bivolaru Ioan

prezent

Burlacu Viorel

prezent

Dobrescu Smaranda

prezent

Mardare Constantin

prezent

Rădulescu Cristian

prezent

Seniuc Corneliu

prezent

Stancov George-Iulian

prezent

Vasilescu Valentin

prezent

Județul OLT

Argeșanu Valentin

prezent

Bagdasar Simion

prezent

Chiostec Mircea

prezent

Cojocaru Anișoara

prezent

Gâtan Ilie

prezent

Ilie Ștefan

prezent

Popescu Costel-Eugen

prezent

Județul PRAHOVA

Alexandru Nicolae

prezent

Dobre Gheorghe

prezent

Dobrescu Ion

prezent

Ivănescu Paula Maria

prezent

Munteanu Mircea Mihai

prezent

Mureșan Ioan

prezent

Nica Ilie

prezent

Nicolau Anton

absent

Opriș Constantin Remus

prezent

Pitca Adrian Constantin

prezent

Ruse Corneliu Constantin

prezent

Silvaș Mircea-Anton

prezent

Țurlea Petre

prezent

Județul SATU-MARE

Pécsi Ferenc

prezent

Pop Ioan

prezent

Pop Viorel

prezent

Sălăjean Gheorghe

prezent

Toduț Gheorghe

prezent

Varga Attila

prezent

Județul SĂLAJ

Bara Radu-Liviu

absent

Jecan Aurel

absent

Pop Vasile-Gheorghe-Victor

prezent

Vida Iuliu

prezent

Județul SIBIU

Dejeu Gavril

prezent

Frunzescu Daniel

prezent

Luca Raymond

prezent

Radu Tudor

prezent

Teodoriu Bujor-Bogdan

prezent

Tobă Francisc

prezent

Wittstock Eberhard-Wolfgang

prezent

Județul SUCEAVA

Babiaș Iohan-Peter

absent

Bratu Emilian

prezent

Chiriac Mihai

absent

Constantinescu Toader

prezent

Costin Anatolie

prezent

Ghilea Sabin

prezent

Lazar Nicolai

prezent

Mândroviceanu Vasile

prezent

Monoranu Corneliu

prezent

Munteanu Viorel

prezent

Potolincă Vasile

absent

Județul TELEORMAN

Berechet Constantin

prezent

Calotă Floarea

prezentă

Cristea Vasile

prezent

Dumitriu Marian

prezent

Olteanu Mihail

prezent

Pantiș Sorin

prezent

Videanu Adriean

absent

Județul TIMIȘ

Bárányi Francisc

prezent

Boroș Emil

prezent

Dabu Romulus

absent

Dugulescu Petru

absent

Gvozdenovici Slavomir

prezent

Ivanciov Carol Matei

prezent

Munteanu Vasile Dorin

prezent

Popovici Vasile

prezent

Rusu Horia Mircea

prezent

Stănescu George

absent

Tabără Valeriu

absent

Vintilescu Teodor

prezent

Județul TULCEA

Antonescu George Crin Laurențiu

prezent

Lazia Ion

prezent

Nicola Ilie

prezent

Suhov Petru

prezent

Verbina Dan

prezent

Județul VASLUI

Alexandrache Georgică

prezent

Băsescu Traian

prezent

Buzatu Dumitru

prezent

Costin Ioan

prezent

Dan Marțian

prezent

Ioniță Mihnea-Tudor

prezent

Marcu Grigore

prezent

Județul VÎLCEA

Baciu Severin

prezent

Câutiș Gheorghe

prezent

Diaconescu Daniel Mircea

prezent

Istrate Rada

absentă

Răban Grigore

prezent

Rotaru Constantin

prezent

Județul VRANCEA

Anastasiu Călin-Emil

prezent

Popescu Aurelian-Octavian

prezent

Severin Adrian

absent

Tudorachi Spiridon

prezent

Udrea Florian

prezent

Veber Laurențiu Felician Doru

prezent

Municipiul BUCUREȘTI

Athanasiu Alexandru

prezent

Avramescu Constantin Gheorghe

prezent

Babiuc Victor

absent

Brahaș (Vițu Ionel) Cornel

prezent

Cazimir Ștefan

prezent

Cerveni Niculae

prezent

Costache Daniel George

prezent

Cunescu Sergiu

prezent

Diaconescu Ion

prezent

Dinu Ion

prezent

Dobrescu Răsvan

prezent

Duțu Ion

prezent

Furo Iuliu Ioan

prezent

Iliescu Agata Maria (Nicolau)

prezent

Ionescu Constantin

prezent

Ionescu-Galbeni Niculae-Vasile-Constantin

prezent

Marinescu Bogdan

absent

Marinescu Ioan

prezent

Mușetescu Ovidiu Tiberiu

prezent

Năstase Adrian

prezent

Pascu Horia-Radu

prezent

Pavlu Mircea

prezent

Părăluță Mihail

prezent

Porojan Mircea

prezent

Răducanu Gheorghe

prezent

Roman Petre

absent

Sălcudeanu Petre

prezent

Tănase Stelian

absent

Teculescu Constantin

absent

Vosganian Varujan

absent

Weber Otto-Ernest

absent

SECTORUL AGRICOL ILFOV

Comănescu Gheorghe

prezent

Fițion Gheorghe

prezent

Ivanovici Constantin

prezent

Păunescu Costel

prezent

 
 

Domnul Ion Marinescu:

La Bacău a venit domnul Postolache Mihăiță.

 
 

Domnul Adrian Năstase :

Luăm o pauză pentru constatarea rezultatului votării.

Invit în acest sens pe membrii comisiei de numărare a voturilor la bibliotecă.

pauza

Se reiau lucrările după pauză.

 
 

Domnul Adrian Năstase:

Doamnelor și domnilor deputați,

Îl rog pe domnul Viorel Munteanu să prezinte rezultatul numărării voturilor.

 
 

Domnul Viorel Munteanu :

Proces-verbal referitor la rezultatul votului cu privire la alegerea vicepreședinților, secretarilor și chestorilor Camerei Deputaților.

Procedându-se la verificarea și numărarea voturilor, exprimate de către deputați prin vot secret cu bile asupra listei candicaților pentru alegerea vicepreședinților, secretarilor și chestorilor Camerei Deputaților, s-au constatat următoarele :

1. numărul total al deputaților - 34l;

2. numărul deputaților prezenți - 296;

3. numărul total de voturi exprimate - 296;

4. numărul voturilor anulate - o ;

5. număr de voturi valabil exprimate - 296 , din care :

- voturi pentru listă - 266

- voturi contra listei - 3o.

Potrivit art.23 din Regulamentul Camerei Deputaților, lista candidaților propuși se aprobă cu votul majorității deputaților.

Ca urmare a faptului că lista a întrunit majoritatea voturilor deputaților sunt declarați și aleși pe funcții în Biroul Permanent al Camerei Deputaților, după cum urmează :

Vicepreședinți :

Marțian Dan - grupul parlamentar al Partidului Democrației Sociale din România;

Ion Rațiu - grupul parlamentar al Partidului Național Tărănesc Creștin Democrat și al Partidului Ecologist Român;

Radu Mircea Berceanu - grupul parlamentar al Partidului Democrat;

Ioan Gavra - grupul parlamentar al Partidului Unității Române.

În funcțiile de secretari :

Ovidiu Cameliu Petrescu - grupul parlamentar al Partidului Democrației Sociale din România;

Viorica Afrăsinei - grupul parlamentar al Partidului Democrației Sociale din România;

Alexandru Konya Hamar - grupul parlamentar al Uniunii Democrate Maghiare din România;

Emil Livius Nicolae Putin - grupul parlamentar social-democrat al Partidului Social-Democrat Român.

În funcția de chestori:

Emil Stoica - grupul parlamentar al Partidului Democrației Sociale din România;

Cristian Rădulescu - grupul parlamentar al Partidului Democrat;

Sorin Victor Lepșa - grupul parlamentar al Partidului Național Creștin Democrat și al Partidului Ecologist Român;

Mitică Bălăeț - grupul parlamentar socialist.

Incheiat astăzi, 5 februarie l996.

Comisia de numărare a votului :

Munteanu Viorel - PDSR;

Dunca Tudor Gavril - PNȚCD și PER ;

Țărnea Marta Nora - PD ;

Crăciun Floruță - PUNR ;

Szilagyi Zsolt - UDMR ;

Dănilă Fănică - GPS ;

Ifrim Dumitru - PSDR .

 
 

Domnul Adrian Năstase :

Vă mulțumesc foarte mult.

Aș dori să felicit noii membri ai Biroului Permanent, să le mulțumesc celor care au făcut parte din Biroul Permanent precedent și care nu au fost realeși.

Aș dori, de asemenea, să vă reamintesc faptul că în câteva minute ne vom revedea în formula membrii Biroului Permanent și liderii grupurilor parlamentare la salonul Nicolae Iorga și, de asemenea, că vom relua lucrările în plen, mâine dimineață la ora 8,3o pentru a discuta ordinea de zi și programul de lucru după care, probabil, dacă se va accepta propunerea Biroului Permanent ce va fi discutat astă seară, mâine vom avea dezbateri în cadrul comisiilor permanente.

Vă mulțumesc. Cu aceasta ședința noastră de astăzi s-a încheiat.

Sedința s-a încheiat la ora l9,3o.

 
   

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București sâmbătă, 15 august 2020, 4:21
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro