Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of May 14, 2001
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2001 > 14-05-2001 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of May 14, 2001

  1   Informare cu privire la inițiativele legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente în termenele stabilite.
  2   Informare privind depunerea la secretarul general al Camerei Deputaților, în vederea exercitării de către deputați a dreptului de a sesiza Curtea Constituțională, a următoarelor legi:
  Legea privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului;
  Legea pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.91/2000 privind organizarea sistemului național de formare a personalului din învățământul preuniversitar;
  Legea pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.115/2000 privind parteneriatul social în educație și formarea profesională inițială.
  3   Aprobarea componenței comisiilor de mediere pentru soluționarea textelor adoptate în redactări diferite de către cele două Camere la:
   3.1  proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.125/2000 privind declararea orașului Sulina, jud. Tulcea, și a zonei înconjurătoare ca obiectiv de interes național;
   3.2  proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.201/2000 pentru crearea cadrului instituțional necesar funcționării Centrului Regional al inițiativei de cooperare în sud-estul Europei pentru combaterea infracționalității transfrontaliere;
   3.3  proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.207/2000 privind modificarea și completarea Codului penal și a Codului de procedură penală;
   3.4  proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.133/2000 privind învățământul universitar și postuniversitar de stat cu taxă.
  4   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege pentru ratificarea Convenției între România și Statele Unite Mexicane pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital, semnată la Ciudad de Mexico, la 20 iulie 2000.
  5   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului de comerț liber între Guvernul României și Guvernul Statului Israel, semnat la București la 30 ianuarie 2000.
  6   Dezbaterea raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.59/2000 privind Statutul personalului silvic (amânarea votului final).
  7   Dezbaterea și adoptarea raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.142/2000 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției SAPARD pentru implementarea tehnică și financiară a Instrumentului Special de Preaderare pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală.
  8   Dezbaterea și adoptarea raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.42/2000 privind îmbunătățirea finanțării unor programe de dezvoltare sectorială inițiate de Ministerul Culturii.
  9   Dezbaterea raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național Secțiunea a IV-a Rețeaua de localități (amânarea votului final).
  10   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.25/2001 privind unele măsuri pentru susținerea Programului de restructurare pe anul 2001, prin garantarea unui credit pentru Societatea Comercială Compania Națională de Transporturi Aeriene Române - TAROM - S.A.
  11   Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.173/2000 pentru modificarea Decretului-Lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri (restituit comisiei).
  12   Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.49/2001 pentru modificarea și completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale (amânarea dezbaterii).
  13   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.20/2001 pentru stabilirea unor măsuri referitoare la administrarea companiilor/societăților naționale și a celorlalte societăți comerciale la care statul sau o autoritate a administrației publice locale este acționar majoritar.
  14   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.18/2001 pentru modificarea Legii nr.188/2000 privind executorii judecătorești (amânarea votului final).
  15   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2001 privind constituirea Comisiei de Privatizare la Societatea Comercială SIDEX - S.A. Galați (amânarea votului final).
  16   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.35/2001 privind abrogarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.129/1999 pentru modificarea Legii fondului cinegetic și a protecției vânatului nr.103/1996 și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.69/2000 privind modificarea și completarea Legii fondului cinegetic și a protecției vânatului nr. 103/1996, precum și pentru modificarea Legii fondului cinegetic și a protecției vânatului nr. 103/1996 (amânarea votului final).
  17   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.31/2001 privind veniturile extrabugetare ale instituțiilor publice (amânarea votului final).
  18   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.192/1999 privind înființarea Agenției pentru Protecția Drepturilor copilului și reorganizarea activităților de protecție a copilului (amânarea votului final).
  19   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.196/2000 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.72/1997 privind regularizarea datoriei fostei Companii Române de Petrol (amânarea votului final).
  20   Dezvoltarea interpelărilor și primirea de răspunsuri la interpelările adresate membrilor Guvernului.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania sunday, 20 september 2020, 6:48
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro