Plen
Ședința Senatului din 10 noiembrie 2003
Sumarul ședinței
Stenograma completă
publicată în Monitorul Oficial, Partea a II-a nr.145/20-11-2003

Dezbateri parlamentare
Calendarul ședințelor
- Camerei Deputaților:
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Interoghează dezbaterile
din legislatura: 2016-prezent
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Monitorul Oficial
Partea a II-a:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002

Transmisii video

format Real Media
Arhiva video:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
Pentru a vizualiza înregistrările video trebuie să instalați programul Real Player
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2003 > 10-11-2003 Versiunea pentru printare

Ședința Senatului din 10 noiembrie 2003

  1   Declarații politice rostite de domnii senatori:
   1.1  Ion Solcanu
   1.2  Corneliu Vadim Tudor
   1.3  Maria Petre
   1.4  Nicolae Vlad-Popa
   1.5  Dan-Mircea Popescu
   1.6  Aron Belașcu
   1.7  Nicolae Paul Anton Păcuraru
   1.8  Adrian Păunescu
   1.9  Ion Seche
   1.10  Triță Făniță
  2   Aprobarea ordinii de zi
  3   Aprobarea programului de lucru pentru săptămâna 10-15 noiembrie a.c.
  4   Notă pentru exercitarea de către senatori a dreptului de sesizare a Curții Constituționale asupra următoarelor legi depuse la secretarul general al Senatului, conform prevederilor art. 17 alin. (2) și (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale:
  Lege privind ratificarea Acordului de modificare a Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Elene pentru reglementarea definitivă a compensării contribuțiilor de asigurări sociale ale refugiaților politici greci repatriați din România, semnat la Atena la 23 februarie 1996, ratificat prin Legea nr. 63/1997, semnat la București la 30 iunie 2003;
  Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2003 privind procedura aprobării tacite;
  Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 60/2003 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 91/2001 pentru stabilirea coeficienților de ierarhizare a soldelor unor funcții din structurile Ministerului Apărării Naționale, ale căror state de organizare intră în vigoare în perioada 1 iunie 2001 - 31 decembrie 2003, ca urmare a procesului de reorganizare a Armatei României;
  Lege pentru ratificarea Instrumentului de amendare, semnat la Copenhaga la 5 februarie 2003, a Convenției privind înființarea Biroului European de Radiocomunicații (B.E.R.), încheiată la Haga la 23 iunie 1993;
  Lege pentru ratificarea Actului adițional nr. 1, semnat la București la 13 mai 2003 și la Paris la 22 mai 2003, dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, la Acordul-cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Paris la 17 august 2001 și la București la 20 august 2001, precum și pentru modificarea art. 3 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 110/2001 privind ratificarea acestui acord;
  Lege pentru ratificarea Convenției de la Budapesta privind contractul de transport de mărfuri în navigația interioară (CMNI), adoptată la Conferința diplomatică organizată în comun de Comisia Centrală pentru Navigația pe Rin, Comisia Dunării și Comisia Economică pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite (C.E.E./O.N.U.), care s-a desfșurat la Budapesta, în perioada 25 septembrie-3 octombrie 2000;
  Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Uniunea Poștală Universală privind organizarea celui de al 23-lea Congres Poștal Universal la București, semnat la 20 iunie 2003;
  Lege pentru ratificarea Acordului anual de finanțare 2003 dintre Guvernul României și Comisia Comunităților Europene cu privire la Programul special de aderare pentru agricultură și dezvoltare rurală în România, semnat la Bruxelles și, respectiv, la București la 31 iulie 2003;
  Lege plantelor medicinale și aromatice;
  Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 43/2003 privind alocarea unor sume din bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor și Mediului pe anul 2003;
  Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice;
  Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 82/2003 privind modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului;
  Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 70/2003 privind modificarea Ordonanței Guvernului nr. 108/2000 pentru aprobarea exceptării de la plata impozitului pe profit aferent veniturilor proprii ale Companiei Naționale "Aeroportul Internațional București - Otopeni" - S.A., destinate acoperirii cheltuielilor de investiții și a avansului pentru modernizarea Aeroportului Internațional București - Otopeni și a celor pentru rambursarea creditelor externe contractate, potrivit legii, cu această destinație;
  Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2003 privind suspendarea plății taxei pe valoarea adăugată la organele vamale pentru echipamentele din import destinate înzestrării Serviciului de Protecție și Pază;
  Lege pentru modificarea și completarea Legii bancare nr. 58/1998;
  Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80/2003 pentru acceptarea de către România a amendamentelor la anexa Convenției internaționale pentru ocrotirea vieții omenești pe mare, 1974, amendată, și a Codului internațional pentru securitatea navelor și facilităților portuare, adoptate la Conferința Organizației Maritime Internaționale, la Londra în perioada 9-13 decembrie 2002
  5   Aprobarea procedurii de urgență pentru dezbaterea și adoptarea următoarelor proiecte de lege:
  proiectul Legii pentru modificarea unor dispoziții ale Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, primit de la Guvern în 5 noiembrie 2003;
  proiectul Legii pentru scutirea de la plată a unor debite către bugetul asigurărilor sociale de stat, primit de la Guvern în 5 noiembrie 2003;
  proiectul Legii privind tratatele, primit de la Guvern în 5 noiembrie 2003
  6   Constituirea comisiei de mediere privind soluționarea textelor în divergență la proiectul Legii pentru aprobarea Programului național de dezvoltare turistică "Super-schi în Carpați"
  7   Constituirea comisiei de mediere privind soluționarea textelor în divergență la proiectul Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparținut comunităților cetățenilor aparținând minorităților naționale din România
  8   Constituirea comisiei de mediere privind soluționarea textelor în divergență la proiectul Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 53/2003 privind subvenționarea dobânzilor aferente creditelor ipotecare acordate pentru construcția de locuințe prin intermediul Agenției Naționale pentru Locuințe
  9   Constituirea comisiei de mediere pentru soluționarea textelor în divergență la proiectul Legii privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 161/2000 pentru modificarea și completarea Legii nr. 18/1996 pentru paza obiectivelor, bunurilor și valorilor
  10   Constituirea comisiei de mediere privind soluționarea textelor în divergență la proiectul Legii pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 111/1999 privind reglementarea transferului unor echipamente specifice sectorului de drumuri, achiziționate din împrumutul acordat de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, către societățile comerciale înființate prin reorganizarea Regiei Autonome "Administrația Națională a Drumurilor din România"
  11   Constituirea comisiei de mediere pentru soluționarea textelor în divergență la proiectul Legii privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 84/2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 65/1997 privind regimul pașapoartelor în România
  12   Constituirea comisiei de mediere pentru soluționarea textelor în divergență la proiectul Legii privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 75/2003 pentru organizarea și funcționarea serviciilor publice de editare a monitoarelor oficiale ale unităților administrativ-teritoriale
  13   Constituirea comisiei de mediere pentru soluționarea textelor în divergență la proiectul Legii privind măsuri pentru asigurarea aspectului estetic al Capitalei și al altor localități
  14   Constituirea comisiei de mediere privind soluționarea textelor în divergență la proiectul Legii pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 79/2003 privind controlul și recuperarea fondurilor comunitare, precum și a fondurilor de cofinanțare aferente utilizate necorespunzător
  15   Constituirea comisiei de mediere pentru soluționarea textelor în divergență la proiectul Legii privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 76/2003 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 36/2001 privind regimul prețurilor și tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenței
  16   Adoptarea raportului comisiei de mediere pentru soluționarea textelor în divergență la proiectul Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 129/2002 pentru modificarea Legii nr. 26/1990 privind Registrul comerțului și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 76/2001 privind simplificarea unor formalități administrative pentru înregistrarea și autorizarea funcționării comercianților
  17   Adoptarea raportului comisiei de mediere privind soluționarea textelor în divergență la proiectul Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 54/2003 privind interzicerea realizării de clădiri pe suprafețele din fondul forestier național afectat de incendii
  18   Adoptarea proiectului Legii pentru ratificarea Acordului de cooperare dintre România și Centrul European pentru Prognoze Meteorologice pe Durată Medie, semnat la București la 21 mai 2003, și a Acordului dintre România și Organizația Europeană pentru Exploatarea Sateliților Meteorologici (EUMETSAT) privind statutul de stat cooperant, semnat la Cheia la 17 iulie 2003
  19   Dezbateri generale asupra proiectului Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 36/2003 privind sistemul de pensionare a membrilor personalului diplomatic și consular (votul final se va da în ședința următoare)
  20   Întrebări și interpelări adresate membrilor Guvernului de către domnii senatori:
   20.1  Ioan Aurel Rus
   20.2  Dumitru Petru Pop
   20.3  Ilie Petrescu
   20.4  Nicolae Paul Anton Păcuraru
   20.5  Mircea Iustian
   20.6  Corneliu Bichineț
   20.7  Dumitru Codreanu
  21   Din partea Guvernului au primit răspunsuri domnii senatori:
   21.1  Iuliu Păcurariu - de la Cristina Tarcea, secretar de stat în Ministerul Justiției
   21.2  Corneliu Bichineț - de la Radu Damian, secretar de stat în Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului
   21.3  Ilie Petrescu - de la Radu Damian, secretar de stat în Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului
   21.4  Ionel Alexandru - de la Adam Crăciunescu, secretar de stat în Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor și Mediului
   21.5  Dumitru Codreanu - de la Adam Crăciunescu, secretar de stat în Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor și Mediului

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București joi, 9 iulie 2020, 20:23
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro