Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2012 > 05-03-2012

Ședința Camerei Deputaților din 5 martie 2012

  1   Informare privind distribuirea unor documente la casetele deputaților, potrivit prevederilor art.94 din Regulamentul Camerei Deputaților.
  2   Prezentarea, de către domnul deputat Gheorghe Zoicaș, a unei propuneri adresate Biroului permanent.
  3   Solicitarea Comisiei juridice, de disciplină și imunități cu privire la încadrarea în categoria legilor de complexitate deosebită a Proiectului de Lege privind statutul personalului de specialitate din cadrul instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea (PL-x 780/2011). (aprobată)
  4   Informare privind demisia din calitatea de deputat a domnului Vasile Filip Soporan.
  5   Proiectul de Hotărâre privind încetarea unui mandat de deputat.
  6   Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.68/2011 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății (PL-x 571/2011). (amânat)
  7   Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr.137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării (Pl-x 613/2010). (rămasă pentru votul final)
  8   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.80/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă (PL-x 699/2011). (rămas pentru votul final)
  9   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.94/2011 privind organizarea și funcționarea inspecției economico-financiare la operatorii economici (PL-x 8/2012). (rămas pentru votul final)
  10   Dezbaterea Proiectului de Lege privind acceptarea amendamentului la statutul Fondului Monetar Internațional cu privire la reforma Consiliului Executiv, propus și aprobat de Consiliul Guvernatorilor Fondului Monetar Internațional prin Rezoluția nr.66-2 privind cea de-a paisprezecea revizuire generală a cotelor și reforma Consiliului Executiv (PL-x 28/2012). (rămas pentru votul final)
  11   Reexaminarea Legii pentru completarea Legii învățământului nr.84/1995, ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr.1.595/2011 (Pl-x 45/2010/2012). (rămasă pentru votul final)
  12   Reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii pentru modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal (Pl-x 346/2010/2011). (rămasă pentru votul final)
  13   Reexaminarea, la cererea Președintelui României, a Legii privind modificarea părții introductive a alin.(21) al art.140 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal (Pl-x 243/2010/2011). (rămasă pentru votul final)
  14   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.25/2011 pentru modificarea art.7 din Ordonanța Guvernului nr.75/2001 privind organizarea și funcționarea cazierului fiscal (PL-x 674/2011). (rămas pentru votul final)
  15   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.15/2011 pentru modificarea și completarea art.3 din Legea nr.491/2003 privind plantele medicinale și aromatice, precum și produsele stupului (PL-x 671/2011). (rămas pentru votul final)
  16   Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.6/2011 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică (PL-x 377/2011). (retrimis comisiei)
  17   Primirea de răspunsuri la întrebările adresate membrilor Guvernului.
   17.1  Adrian Solomon
  18   Prezentarea pe scurt de către deputați a interpelărilor adresate membrilor Guvernului.
   18.1  Viorel Arion
   18.2  Mircia Giurgiu